Medaile za hovno - cast 2

Čtvrtek v 20:48 | Prislo emailem |  Clanky jinych autoru
Jako odezvu na svuj post o ceskych medailich jsem dostal nasledujici email. Priznam se, ze to neni poprve, co jsem se dozvedel, ze ne vsichni jsou ucebnicovi hrdinove jako ti vyznamenani z Kojetina. O tech "edelweiss" jsem slysel uz driv, znami jsou "vojaci" co zmlatili v Tabore Angela Catalano, v ACR je spousta ruznych proruskych "obrtelu" a "domobrancu"... takze zaplatpambu za tu dvacitku z Kojetina...

Email prisel takto:

dobre jitro z cz,
před casem [+/- 5 roku] jsem narazil na cz vojenske policisty z afganistanu,
kteri se chlubili zarezy na pazbach svych zbrani = zastrelenymi civilisty
a kteri se nechali potetovat ss diviznimi znaky ...,
zjevne si hrali na alpske myslivce, kteri kdysi a horach odstrelovali kriminalni zivly

no a pak jsem narazil i na tuto pametni medaili - viz foto.
zvedavost mi nedala a mailem jsem se dotazal na "utvaru" v hranicich na morave,
komu a za co byla tato udelovana.
mluvci me prehazovala na podmluvci atd., az jsem to po dvou mesicich vzdal.
zamerne jsem ale nekomentoval - proc to chci vedet.

profici z hranic na morave se zjevne povysili na "edelweiss" a nechali
si vyrobit privatni medaile [mozna zrovna u toho soudruha z gen.stabu ...]
A "original edelweiss" je zde:


 


Video z ceremonie..


 


General Laudon s tvari milicionare...

Středa v 16:01 | Prislo emailem |  Clanky osvetove
Požaduji seznámit ředitele GIBS p. Murína.

Jaroslav L a m r
17. listopadu /Den hanby/ č.p. 681
Rožmitál pod Třemšínem
262 42
---------------------------------------------
Dne 19. října 2016


Generální inspekce bezpečnostních sborů
P r a h a Výtisk č. : 1
------------------------------------------------------- Počet listů : 1

Věc: Věc : Vyrozumění oznamovatele, Č.j. GI-K-1316-6/2016 - s t í ž n o s t .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 18.10.2016 jsem pod shora uvedeným Č.j. obdržel "Vyrozumění oznamovatele " zpracovaném GIBS, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště České Budějovice. Jde o odpověď na moje podání učiněné dne 21.8. 2016 na OO PČR v Rožmitále pod Třemšínem k osobám Zdeněk Laube, Tomáš Tuhý, Milan Chovanec z důvodů podezření ze spáchání tr. č. Zneužití pravomoci veřejné osoby dle § 329 a Padělání a pozměnění veřejné listiny dle § 348 tr. zákoníku č. 40/2009 Sb. . / Kopie mého podání a odpověď GIBS je přiložena./

Proti uvedenému "Vyrozumění oznamovatele" podávám tímto s t í ž n o s t .


O d ů v o d ň u j i :

Předmětní "Vyrozumění oznamovatele" vyhotovené pracovníkem GIBS , oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště České Budějovice mě neznámého jména, podepsané radou plk.Ing. Leošem Rambouskem, považuji za nehoráznost!
Ve svém podání učiněném na OO PČR v Rožmitále p. Třemšínem jsem detailně popsal OČ MI JDE a navíc, jako přílohu jsem dal policii k dispozici své dva dopisy, ve kterých obsáhle popisuji mnou napadaný stav! Obě přílohy dostala i GIBS!
"Vyrozumění oznamovatele" zaslané mi GIBS je složeno ze dvou odstavců, z nichž ten první konstatuje na mnou poukazovaný stav. Uveden je generál Laube a zméněno "lustrační osvědčení," druzí dva funkcionáři policie a MV, tedy generál Tuhý a ministr vnitra Chovanec jmenováni nejsou a skrývají se pod označením "služebních funkcionářů MV ČR a PP ČR."
Druhý odstavec konstatuje prověření policejním orgánem s odkazem na ustanovení trestního řádu a zákona o GIBS s tím, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu žádnou z uvedených osob a proto byla předmětná věc založena bez dalších opatření.
Ve svém podání JASNĚ A SROZUMITELNĚ formuluji jak situaci týkající se "lustračního osvědčení," tak situaci kolem služebních funkcionářů ministerstva vnitra, tak policejního presidia! To samé v dopisech, tvořících přílohu mého podání! Navíc, problém "lustračního osvědčení" generála Laubeho konfrontuju s osobou svojí, stejně jako možnosti setrvání ve služebním poměru jeho osoby a naopak likvidace osoby mojí funkcionáři tehdejšího ministrestva vnitra! U služebních funkcionářů MV a PP ČR pak jasně poukazuji na neoddiskutovatelnou spojitost jmenovaných s příslušníkem bývalé StB, jež byla po listopadovém předání moci zrušena a prohlášena "zločinnou organizací." Kdy jasně platí, že každý příslušník StB musí býti zločinec ! Kdy jasně platí, že tisíce "zločinců" zůstalo ve službách "demokracie" a to jak v resortu vnitra, tak armády!
Domnívám se, že detailněji jsem se ve svých dopisech a učiněném podání na OO PČR vyjádřit nemohl! O to více považuji, jak je uvedeno výše, odpověď GIBS za nehoráznost! Nemíním se v žádném případě smířit s konstatováním "nic se nestalo!!!" Navíc pak, aniž bych byl detailně seznámen s průběhem šetření, které vedlo k "založení bez přijetí dalších opatření." Na tuto ignoraci GIBS podávám svoji stížnost !
Budiž mi jasně odpovězeno na otázku, jak je možné, že gen. Laube coby expříslušník StB má čisté lustrační osvědčení a zda na jeho "čistotě" má podíl ON SÁM nebo SYSTÉM , nastavený ministerstvem vnitra a upravený mě neznámým předpisem, zákonem a pod.! Dále, jak je možné, že expříslušník StB sloužící /narozdíl pde mne/ u StB do poslední vteřiny jejího trvání může sloužit a proč jsem byl ministerstvem vnitra zlikvidován já, který opustil StB ŠEST let před "revolucí?!" Se všemi výhodami za 21 let služby, z nichž o jednu mě po čtyřech letech režim retroaktivně okradl a NAVÍC, ministerstvo vnitra klade lidi mého typu, tedy propuštěné z důvodů reorganizačních změn na stejnou úroveň jako ty, kteří byli propuštěni pro nespolehlivost?! /Pro laiky kteří budou toto číst, šlo o důvody propuštění podle písmen "a" a "g", zákona č. 100/70 Sb. o SNB! / Tuto mám potvrzeno přímo právním odborem ministerstva vnitra z dob předchozích.
Vzhledem k faktu, že jak generál Tuhý tak ministr Chovanec projevili generálu Laubemu plnou důvěru a svěřili mu "reformu policie," žádám o vyjádření GIBS, coby kontrolního orgánu, zda je možno tento stav aplikovat na všechny bývalé exStB a jejich zaměstnavatele, případně poradit všem ex StB , kterak se domoci čistého lustračního osvědčení stylu "alá generál Laube."

O výsledku šetření k mojí stížnosti mě prosím informujte.

L a m r JaroslavP.S. Co se stalo během dvou měsíců od mého podání? Například, byly volby do Senátu ČR. Jeden z kandidátů a dnes už senátor je veden v seznamu tajných spolupracovníků, kategorie a g e n t ! A jde to! Zajímavé, že senátor nemusí mít lustrační osvědčení ani prověrku! Já si nesmím založit bezpečnostní agentůru...!
President ČR nejmenuje kandidáta profesorem, což zdůvodňuje vazbou na bývalou StB, kdy dokonce tvrdí, že dotyčný byl "rezident." Přitom fungoval jako "přepážka." Na straně druhé vyznamenal osobu vedenou v kategorii agent a nebo, jmenuje do hodnosti generála kmenového příslušníka StB!
President ČR nečekal na výsledek soudního verdiktu a osoba vedená v katagorii agent se stala členem vlády, ministrem.
Za 26 let trvání "demokracie" jsem schopen vyjmenovat x takovýchto, řečeno slovy našeho světového dramatika, "PARADOXů!" A jde to !

Vážený pane řediteli GIBS, sloužil jste ve stejném SNB a byl jste členem stejné KSČ, jako jsem já! Té KSČ, která svojí bezpečnostní politikou řídila SNB a jeho dvě složky, Veřejnou a Státní bezpečnost. Té KSČ, která coby" řídící pracovnice" přežila PLYŠ , obrodila se o "M" a čtvrt století bezstarostně funguje k obou komorách parlamentu, ve všech vládách, v evropském parlamentu.... co Vy na to?! Ani náš "světový dramatik" slavnější po smrti víc než za života , by nestvořil "takové paradoxy" jako tento poplyšový režim!
J.L.

Rosh Hashanah 5777

Středa v 15:24 | Ross Hedvicek |  Clanky civilizovane...
V Holesove 3. rijna 2016.Pred parochetem zakryvajicim toru.
Sachova hrobka.

Vitez souteze o nejlepsi klobouk - Vladimir Brazdil.

Slavnostni pripitek sakramentalnim vinem az z Izraele...

Další články


Kam dál