Nad lidskou blbostí nelze zvítězit. Nikdy se však proti ní nesmí přestat bojovat. Část 1.

28. května 2008 v 17:32 | Katoda
Vážený pane, občas publikuji na D-FENS weblog (http://www.dfens-cz.com/) pod nickname Katoda. S mými názory se můžete seznámit tamtéž. I na tomto, jinak celkem sympatickém webu začnu mít okamžitě potíže, jakmile dojde na vztah tohoto stále komunistického státu (a co hůře rovněž komunistického národa) k U.S.A.. Provozovatel naprosto nepřipouští jakoukoliv diskusi mezi autory. Příkladem budiž první ze shora přiložených příkladů kterým jsem reagoval na publikovaný článek jistého Trodase (viz hypertextová odvolávka). Druhý přiložený text nebyl publikován vůbec. Shledáte-li jej dostatečně zajímavým nenamítám nic proti jeho publikaci na Vašich stránkách. Jinde s největší pravděpodobností nemám šanci.
Zdraví Vás Váš Katoda (Takze anti-amerikanismus a cenzura i na Dfens? To jsete to dopracovali.. - pozn. Ross Hedvicek)
-------------------
Nad lidskou blbostí nelze zvítězit. Nikdy se však proti ní nesmí přestat bojovat.
Více než dvě třetiny svého dosavadního života jsem poslouchal propagandistické žvásty. Dvě třetiny mého dosavadního života do mne lili "zdravou třídní nenávist" ke všemu na západ od Aše a v rámci obojího mne také patřičným způsobem "vzdělávali". Tedy především v moderní historii.
Ledva jsem si od toho trochu oddechl, už to tady máme znovu. A máme to tu na místě, kde bych to rozhodně nečekal. Tedy na těchto stránkách a to opakovaně. Narážím tím na výtvor soudruha Trodase pod názvem "Americká zahraniční politika" zde (http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2007083005). Nechci tím říci, že by takovéto produkty intelektuálního průjmu neměly být publikovány i když vnitřně se ztotožňuji s názorem vysloveným v diskusi, že něco takového patří spíš do rubriky "Chlívek". Mělo by na ně však být patřičným způsobem reagováno.
Nebojte se, nebudu rozebírat všechny autorovy historické "omyly", či spíše jeho účelovou desinterpretaci historických událostí, jeho apriorní, účelově upravená, ničím nedoložená tvrzení a tak dále. Stačilo by to na disertační práci v oboru moderních dějin a na tu tady rozhodně není místo. Nemohu však neuvést několik zvláště křiklavých příkladů toho, jak je (zcela v bolševickém duchu) s nezasvěceným čtenářstvem manipulováno. Současně se omlouvám, že se sám budu opakovat. Dotyčné historické nehoráznosti se po "Raketovém blues" rovněž opakují.
Soudruh Trodas míní:
"7. 12. 1941-1946: po původní podpoře fašistů proti nim USA najednou bojuji v Pacifiku následkem Pearl Harboru, kde nechali svou flotilu neinformovanou a napospas Japoncům".
"1944-1945: na poslední chvíli USA bojují proti fašistům v Evropě aby se socialismus nerozšířil do celé Evropy s Rudou armádou. A také zřejmě aby jim neunikla technologická kořist po nacistech, viz operace Paperclip jenž unesla cirka 1 600 (někdy se udává přes 2 000) vědců do USA".
Tak tohle, to je přesně to, co se mi komunističtí souvěrci pana Trodase snažili natlouct do hlavy. Ponechme stranou z komunistických dob důvěrně mi známý slovník (po původní podpoře fašistů....aby se socialismus nerozšířil do celé Evropy, atd). Ponechme stranou pikantní formulaci "....aby jim neutekla technologická kořist.....jež unesla 1600....vědců do USA". Mohl by mi pan autor vysvětlit, jak může kořist, popřípadě "akce Paperclip" někoho unést? A co se takhle napřed naučit myšlenku formulovat? Je dost trapné, když kvalita sdělovaného a forma sdělovaného jsou zhruba na stejné úrovni. O něčem to totiž svědčí. Ponechme to vše stranou a soustřeďme se na věcnou podstatu tvrzení.
Zde je hrubá časová osa dějin druhé světové války.
1938 - 12.3. anšlus Rakouska, 29.9. Mnichovská smlouva
1939 - 15.3. Okupace zbytku Československa
1939 - 23.8. Podpis paktu Molotov-Ribbentrop a 1.9.(!) napadení Polska, které bezprostředně následovalo. Překlad dotyčné smlouvy naleznete na Internetu zde.
http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=18
Kdo nebude líný a pečlivě si tento dokument přečte, musí dojít k názoru, že to je poněkud více než smlouva o neútočení. To je smlouva o rozdělení východní Evropy mezi Svaz sovětských socialistických republik a nacionálně, ale přesto socialistické Německo. Na jejím základě anektuje Sovětský svaz východní část Polska a pobaltské státy.
Soudruhu Trodasi, uzavřely snad někdy Spojené státy podobnou smlouvu? Kde je tedy ta vaše "počáteční podpora fašistů" ? Prostě apriorně tvrdíte a spoléháte na sílu psaného slova. A to se vůbec nezmiňuji o pravidelných dodávkách strategických materiálů, které putovaly z komunistického Ruska do fašistického Německa ještě několik dní před začátkem války na východní frontě.
A ten slovník! "Nechali napospas svou flotilu...", atd. Není nejmenší pochyby o tom, že Spojené státy vstoupily do války způsobem značně amatérským. Málo se totiž ví o tom, že "imperialistické" Spojené státy prakticky neměly armádu (byla menší než Rumunská a jakékoliv její rozsáhlejší akce byly tedy v prvním období války naprosto vyloučeny). V porovnání s Velkou Británií, nebo snad dokonce Německem začaly válku způsobem velmi naivním. Poněkud podivný přístup od "imperialistických vrahounů" kovaných v nesčíslném množství válek, jak se nás snaží soudruh Trodas přesvědčit, že?
Přemýšlím o tom, jak bych, být demagogem jako soudruh Trodas, formuloval následující fakta.
Povraždění prakticky celého velení Rudé armády těsně před vypuknutím války. Naprostá ignorace všech informací o hrozící válce získaných sovětskou rozvědkou. Zákaz všech progresivních myšlenek v armádě (např. rozpuštění tankových jednotek ve prospěch jezdectva maršála Buďonného, přezdívaného mezi moderněji smýšlejícími důstojníky Rudé armády "Stará vykopávka na koňském zadku"). Jak bych asi jedovatě formuloval tu skutečnost, že na západě Sovětského svazu již probíhaly boje a z Moskvy velel největší vrah v dějinách, aby se neodpovídalo palbou, protože se jedná o anlo-americkou provokaci? Bližší viz J. Lucas - Válka na východní frontě.
Leč dál.

1940 - Dánsko, Norsko, Francie. Italský vpád do Egypta, letecká bitva o Británii. Stále trvá pakt Molotov- Ribbentrop a SSSR hojně zásobuje Německo oněmi strategickými surovinami, ve stejném smyslu jako před tím umožňoval německé armádě na svém území tajné zkoušky zbraní, výcvik důstojníků a vojenská cvičení. Kdo tedy Hitlerův režim zpočátku podporoval, soudruhu Trodasi?
1941 - 22.června zahájení války proti SSSR. V prosinci (přesně 7.12.) napaden Pearl Harbor a USA vstupují do války. Průběžně již před tímto datem probíhá "bitva o Atlantik" naprosto rozhodující pro zásobování Velké Británie. O případném přesunu vojáků a materiálu nutného pro jakékoliv akce v Evropě nemůže být v této době vůbec řeč.
1942 - Stalingrad, Midway, El-Alamein, Guadalcanal, anglo-americké vylodění v severní Africe
1943 - Kursk, Gilbertovy ostrovy, porážka osy v Africe, vylodění na Sicílii (v prakticky totožném datu jako bitva u Kurska).
1944 - Prolomení blokády Leningradu, osvobození Ukrajiny a Běloruska. Monte Cassino, Den "D". Arnhem, bitva v Ardenách.
1945 - Okinawa, Berlín, vstup SSR do války s Japonskem, jaderné pumy na Hirošimu a Nagasaki.
Co z toho vyplývá?
1. SSSR a USA vstoupily do války s časovým rozdílem o něco málo více než pět měsíců, aniž ovšem kdy měly "imperialistické" Spojené státy s Hitlerem jakoukoliv smlouvu o neútočení a rozdělení východní Evropy, nebo jiné části světa. Natož pak, aby na základě takové smlouvy někoho napadly, nebo na desítky let anektovaly jiné země.
2. Ke všem rozhodujícím bitvám došlo na všech válčištích ve zhruba stejném čase. Stalingradská bitva nebyla (aniž bych samozřejmě chtěl jakkoliv zlehčovat její význam) z vojenského hlediska bodem zvratu. Tím byla až o rok později bitva u Kurska, kde se Německo naposledy vzmohlo na (poprvé neúspěšnou) ofenzivu strategického významu.
3. Americká vojska se poprvé objevují v prostoru Evropu bezprostředně ovlivňujícím v roce 1942 (tedy v roce stalingradské bitvy) a přecházejí k vylodění na Sicílii a posléze na pevnině ve shodné době , jako právě bitva u Kurska. Stranou ponechávám působení jejich letecké armády.
Takže na žádnou "poslední chvíli" Spojené státy do války nevstoupily a na rozdíl od Sovětského svazu vedly válku hned na dvou frontách.
Pro Spojené státy bylo stěžejním válčištěm Tichomoří a v počátečním stádiu války bylo nesmyslem požadovat od nich bezprostřední účast v Evropě. Po Sovětském svazu, který bez diskusí nesl hlavní tíhu války s Německem, rovněž nikdo nechtěl, aby současně vedl válku s Japonskem. A to nemluvím o tom, že průběžně USA zásobovaly Čínu (Barmská cesta), Sovětský svaz (Murmansk a Írán), Tita v Jugoslávii a samozřejmě Velkou Britanii.
Mimochodem, historik-amatér, soudruh Trodas ve svém výčtu zločinů Spojených států jaksi zcela pozapomněl na účast "amerických vrahounů" v První světové válce. Proč asi? Aby si snad čtenář neuvědomil, že USA tahají Evropu z průserů, které si sama způsobila až příliš často? Nebo aby si snad někdo nevzpomněl, že Lenina dodalo do Ruska vilémovské Německo v oprávněné naději, že podlomí schopnost Ruska vést válku? Ono to totiž souvisí také s tím, kdy USA do války vstoupily.
Jistý W.S. Churchill řekl, že demokracie je tou nejnešťastnější formou vlády, ale nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Měl tím na mysli také to, že demokratický politik musí alespoň na makro-škále respektovat veřejné mínění. Jaký asi mohl být v roce 1940 názor průměrných Američanů, cítících se naprosto bezpečně za vodními příkopy Atlantiku a Pacifiku? Jaký mohl být jejich názor v době, kdy nějaké masové strategické bombardování bylo ve stádiu úvah vojenských odborníků a v nejlepším (nebo spíše v nejhorším) případě ve stádiu přechodu od teorie k praxi? O nějakých mezikontinentálních raketách fantazíroval jen nějaký von Braun a v té době mu ani Hitler nevěřil?
Jak bychom asi reagovali my, kdyby nám někdo řekl, že naši synové mají jít válčit a umírat někam tisíce kilometrů daleko, na jiný světadíl, který byl navíc tak pitomý, že sotva čtvrt století po tom, co prošel peklem jedné války si připustil další? To vše aniž bychom byli sami napadeni?
(Dokonceni v dalsim clanku)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 BIS-ek, usa BIS-ek, usa | 28. května 2008 v 18:06 | Reagovat

Vazeny Pane Hedvicku, proc odhalujete moje tajne trumfy mych taktik proti vsem zarputilym krajanum?

Neni to od Vas vubec hezke. Pamatujte, hystorie Vas muze take odsoudit jako mne krajane chteli, a to spravedlive.

A nespalte se nam na tom ostrem Slunicku, prosim

3 David Werner David Werner | E-mail | 28. května 2008 v 19:24 | Reagovat

trodas:

Pavel Nárožný

U Žebračky 22

75002 Přerov

Narozeniny: 5. červen 1975

4 David Werner David Werner | E-mail | 28. května 2008 v 19:26 | Reagovat

S komunisty se nediskutuje, na ty se strili.

5 David Werner David Werner | E-mail | 28. května 2008 v 19:29 | Reagovat

@totojepast

Pavle, ty sibale. Ale vazne ta fotka je strasna.

6 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 28. května 2008 v 19:34 | Reagovat

Pane Katodo. Chodím na D-fense poměrně často a znám vás tam odtud. Byl jsem tehdy dost překvapený, co že to tam uveřejnil. Dost nasraně jsem tam chtěl do diskuse, ovšem nějaký časový limit (tuším zkuste to za 121 minut) způsobil, že jsem vychladnul. Nicméně vidím, že nejsem sám, kdo zveřejnění blábolu nechápe. A trodas? To je hemeroid, který otravuje všude.  A vy, nenechejte se otrávit a pište.

7 marie marie | E-mail | 28. května 2008 v 19:35 | Reagovat

no vždyť se podívejte co jsme za lidi, strašně mě štve jak se tady furt a stále chovají komunisté i jak se tady chovají, stále komunisty milovaní rusáci a jak my hlupáci - dopouštíme, že se chovat mohou. A nedá mě abych k tomu nepřipsala ty ostudné české penze, které rusákům - v ČR trvale hlášeným, naše laskavé vlády stále vyplácejí a je jich tady dle ČSÚ k 30.3.2008 - 149.175, myslíte že se někdo pohoršuje, nikoliv nadávají mě, s tím co že je mě do toho a nebo že to není pravda?

8 Luis Luis | 28. května 2008 v 21:01 | Reagovat

Tak to se povedlo, clanek i ta fotka po nem. Je jiste, ze ty haranty jeste nikdo neutopil ?

Jinak  Kazdemu to, co je jeho. Hovnivalovi jeho kulicku take nelze rozmluvit. Zrovna tak jako Rostovi jeho bydleni na Floride.

9 Vlastik Vlastik | E-mail | 29. května 2008 v 5:43 | Reagovat

To Katoda: Amen to that.

To David Werner: Souhlasim. S komunisty se nediskutuje, na ty se strili. A pokud mozno hodne a presne.

10 zapomenout zapomenout | 29. května 2008 v 7:50 | Reagovat

stranky http://www.dejepis.com jsou jenom povrchni narudla varianta dejin.

11 frankie frankie | 29. května 2008 v 15:42 | Reagovat

Zdravím,myslel jsem, že názory "Trodase" jsou poznamenány stařeckou demencí. Sorry, beru zpět - to slovo stařeckou.

12 Pepa Nos Pepa Nos | E-mail | Web | 1. června 2008 v 17:55 | Reagovat

Zbytečná ztráta času kohokoliv. Lepší je falzifikátory vyhledat a zlikvidovat.

13 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 7. června 2008 v 13:15 | Reagovat

Rosto, nesouhlasim aby jsi Trodase nazyval amaterskym historikem. Je to komunisticky propagandista, ktery nema ani zadne  vzdelani v historii. Snazi se prekrucovanim skutecnosti vyrovnat Goebelsovi, ale nema bohuzel ani spetku jeho vedomosti. Proste komunisticky nacionalni socialista, ktereho bohuzel zere vice nez 30% ceskeho obyvatelstva.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama