Malta byla druhá Jalta, aneb Z Mnichova přes Jaltu na Maltu

5. června 2008 v 21:54 | Ross Hedvicek
Nekomunističtí občané Československa měli posledních sedmdesát let přímo neuvěřitelnou smůlu a byli coby otloukánci východní Evropy okopáváni ze všech stran (s výjimkou druhé světové války, kdy Polsko a baltské státy dopadly mnohem hůř). Hlavními podrazy (nepoužijeme-li komunisty zprofanovaného slova "zrada") na Československu byla mnichovská dohoda (9/1938), později dohody jaltské (2/1945) a maltské (12/1989). Tyto tři hlavní podrazy vůči Československu byly učiněny ze zahraničí cizími mocnostmi.

Češi sami se ovšem neradi dávají zahanbit a kopance zahraniční se vždy snaží triumfnout horlivým vlezdoprdelismem a pitomostmi jim tak vlastními a tak tři zahraniční podrazy Mnichov - Jalta - Malta byly snaživými Čechy znásobeny svinstvy vlastní výroby - jako byla zrada samozvaného prezidenta Beneše, který odjel v roce 1943 za Stalinem do Moskvy, a následujícím "košickým programem" zajišťujícím vliv SSSR v ČSR, v roce 1948 další zrada prezidenta Beneše předáním moci komunistům (proto mu dnešní čeští neokomunisté odhlasovali, že se ten lump "zasloužil o stát"), v roce 1968 to byla Dubčekova a Smrkovského zrada na národu a v roce 1989 to byla Havlova + Klausova vlastizrada - dvou Venoušků českých, nehezkých.

Okolnostmi podrazů z Mnichova a Jalty se různí autoři zabývají už 60 let - nikoliv v případě Sametového podvodu. Důvodem je, že strůjci Sametového podvodu jsou stále ještě u moci, a tak se autoři z bývalého Československa bojí, i když bát se nemusí. Autoři ze zahraničí na to hledí jako žába z kyšky (na Moravě) a jako husa do flašky nebo vyoraná myš (v Čechách).
Účelem těchto řádků je prosvítit toto téma (post)moderní metodou syntézy analýz, za použití nejen nových informací, ale hlavně informací již dříve publikovaných a veřejnosti buď neznámých, nebo médii potlačovaných, případně nezaslouženě diskreditovaných. Odborníci mezi čtenáři jistě ocení syntézu moderní rekonstrukce a postmoderní dekonstrukci.

Nejlepším příkladem je Analýza 17. listopadu 1989 od Miroslava Dolejšího (*20/11/1931, +2001, komunisty dvakrát odsouzen: na 23 a 11 let, odseděl si 9 a 8 let, komunisty dvakrát rehabilitován), která vzbudila značný zájem již roku 1990. Bohužel, jeho analýza je směsicí faktů (v části I) a primitivního, ale v České republice tak populárního antisemitismu, tj. nehezkých českých blábolů o úkladných židech a zlých svobodných zednářích (v části II). Antisemitismus se opakovaně vyskytoval i u jiného, neznámého a zřejmě také osamělého autora (viz kapitola 5), jehož výbornou sbírku faktů vám předložím očištěnou od antisemitismu.
Všeobecně doporučuji u obou autorů (Dolejšího i onoho neznámého) jejich antisemitismus ignorovat (autoři jsou jen produkty prostředí, které je obklopuje a tito dva jsou jasní Češi) a soustředit se na neoddiskutovatelná fakta, která uvádějí.

Tato, jinak neodpustitelná tolerance vůči antisemitským autorům může být zdůvodněna například existenci dnes veřejně přístupných informací (jako třeba The Main Enemy by Milt Bearden and James Risen, with subtitle The inside story of the CIA's final showdown with the KGB), které v době, kdy Miroslav Dolejší psal svou zprávu, nebyly ještě vydány a nemohly mu být známy (a přesto přesně potvrzují jeho závěry).

Zpět k tématu. V neděli 18/12/1988 (tedy rok před Sametovým podrazem) se stále ještě viceprezident, ale už zvolený prezident George Bush setkal ve své kanceláři v západním křídle Bílého domu s Henry Kissingerem. Dále přítomni byli James Baker a Brent Scowcroft. Henry Kissinger přišel s nápadem, který ve svých dalekosáhlých důsledcích způsobil nejen Sametový podraz, ale i dnešní situaci v ČR a SR.

Kissingerův nápad byl následující: "You are about to become the first president with a real opportunity to end the Cold war. Why not discreetly negotiate a deal? Gorbachev would promise not to use violent force to suppress reform and liberalization in Eastern Europe; in exchange, the West would promise not to exploit any economic or political changes that occurred there at the expense of ,legitimate´ Soviet security interests - Stanete se prvním prezidentem s opravdovou příležitosti ukončit studenou válku. Proč bychom se s nimi nemohli diskrétně dohodnout? Gorbačov slíbí, že nepoužije násilí k potlačení reforem a liberalizace ve východní Evropě a my mu za to slíbíme, že nebudeme využívat ekonomických a politických změn, které se tam dějí, proti ,legitimním´ bezpečnostním zájmům Sovětského svazu."

Vysvětlení pro ty, kterým tato "diplomatická mluva" není jasná. Bush byl slabý prezident (mimo jiné nedotáhl do konce první válku v Iráku, vyzval Jihoiráčany (šíity) k povstání proti Saddámovi a pak je nechal napospas Saddámovým helikoptérám - letadla měl Saddám zakázána) a bylo jasné, že bude slabým prezidentem už i předtím, než se jím stal. Bylo to dáno okolnostmi - ostatně po Reaganovi musel být nezbytně každý slabým následovníkem. Navíc chtěl být "mírovým prezidentem" a byl přesvědčen, že osobními vztahy s lidmi jako Gorbačov lze dosáhnout více než trváním na principech. Bush nikdy nepochopil, že komunisté jako Gorbačov neuznávají principy elementární lidskosti, natož slušnosti - za vlády komunisty Gorbačova byli v Ázerbájdžánu a baltských státech lidé rozválcováváni tanky, zrovna tak jako v Číně na Tian-an-menském náměstí. To ale dnes nikdo rudému zločinci Gorbačovovi nepřipomíná, ani jeho spoluodpovědnost za okupaci ČSSR od roku 1968, ani že za vlády Gorbačova došlo k v SSSR k rozšíření vývoje a výroby biozbraní - najděte si v internetu zadáním "Ken Alibek" do vyhledávače).

"Bush created the impression that he cared more about his friend in Kremlin than about the principles of freedom and independence" - Bush vyvolával dojem, že mu víc záleželo na jeho příteli v Kremlu než na principech svobody a nezávislosti. (Beschloss-Talbott)
Co mu tedy Kissinger navrhoval bylo dohodnout se s Gorbačovem, že výměnou za to, že Sovětský svaz povolí větší míru svobody (nikoliv ovšem úplně svobody) a částečnou demokracii ve východní Evropě a nezmasakruje-li obyvatelstvo vazalských států tak, jako to udělal Sovětský svaz v NDR v roce 1953, v Maďarsku v roce 1956 a v ČSSR 1968, se Spojené státy nebudou snažit východoevropské země zamerikanizovat a nebudou protestovat, když komunisté zůstanou de facto (i když třeba ne de iure) u moci.

18/12/1988 je tedy začátkem Sametového podrazu. Pak už to bylo zorganizováno velice rychle.
15/01/1989 přilétá do Moskvy Henry Kissinger a v kapse má "soukromý" dopis stále ještě viceprezidenta Bushe pro Gorbačova s návrhem, jak to s tou východní Evropou zařídit.
16/01/1989 jsou Praze zatýkáni demonstranti vzpomínající upálení Jana Palacha. Je zatčeno celkem 800 lidí. Tentýž den se Kissinger v Kremlu potkává s Gorbačovovým spolupracovníkem Alexandrem Jakovlevem, který napřed vyzvídá, o co vlastně Henrymu jde, před tím než bude "připuštěn" ke Gorbačovovi. Kissinger vysvětluje Jakovlevovi, proč jednání o východní Evropě musí zůstat tajná: "American public opinion would never allow the U.S. government to explicitly accept the need for Eastern Europe to remain under Soviet domination - Americké veřejné mínění by nikdy nepřipustilo, aby americká vláda otevřeně přijala potřebu východní Evropy zůstat pod sovětskou kontrolou." A o to právě šlo: že východní Evropa zůstane pod exkomunistickou kontrolou.

O dva dny později, ve středu 18/01/1989 je Kissinger přijat v Kremlu Gorbačovem, za přítomnosti pouze tlumočníka a Anatolije Dobrynina, který byl předtím 23 let velvyslancem v USA, nyní poradce Gorbačova. Kissinger předal Bushův dopis a Gorbačov je nesmírně polichocen skutečností, že mu americký prezident píše už týden předtím, než může oficiálně psát na hlavičkovém papíře Bílého domu jako prezident.

Gorbačov se poradil s dvěma spolupracovníky. První byl Anatolij Černjajev, komunistický aparátčík, se kterým se znal od padesátých let. Černjajev vyjádřil úžas nad tím, že jim Bush východní Evropu předhazuje jako neohlodanou kost a podivil se "jistému rozporu: Bush
slibuje kontinuitu, ale navrhuje, že by mohl změnit americkou politiku - certain contradiction: Bush promised continuity, yet suggested that he might change American policy". Ale, to je přece báječné!

Druhým byl Gorbačovův asistent pro východní Evropu, Georgij Šachnazarov, který Gorbačovovi doporučil, aby Kissingerův plán bral všemi deseti. A tak dva lidé, o kterých lidé v Československu asi nikdy neslyšeli, Černjajev a Šachnazarov, rozhodli o komunistické dominanci nad východní Evropou i v dalším miléniu.

Další důležitá a související datumy a události:

20/01/1989 George Bush nastupuje do funkce prezidenta USA.

28/01/1989 Kissinger přijíždí do Bílého domu a informuje Bushe, Bakera a Scowcrofta o svých jednáních Gorbačovem, Bakerovi se to celé příliš nelíbí a žádá o názor své dva experty na východní Evropu, kterými jsou Rozanne Ridgway a Thomas Simons. Oba dva Kissingerův plán odsoudí jako zcela špatný, scestný a nemorální. Oba jsou vzápětí přehlasováni Dennisem Rossem, který má za to, že jednání s Gorbačovem o východní Evropě je "common sense". Tehdy ještě nikdo netušil, jak nám jednou Dennis Ross vyroste.
Další osobou v téhle akci zapojenou, kterou tehdy nikdo neznal (a dneska ano), byla Scowcroftova asistentka jménem Condoleeza Rice, která sice tehdy nerozhodovala, ale jako expertka na Československo a Rusko (studovala u ex-českých profesorů Korbela a Broma) připravovala "možná scenária".

07/03/1989 Během soukromého setkání v paláci Hofburg ve Vídni se sovětským komunistickým ministrem zahraničí Eduardem Ševarnadze říká James Baker: "We really hope that you succeed - Opravdu doufáme, že uspějete".

25/10/1989 Gorbačov v Helsinkách oznamuje to, co později mluvčí ministerstva zahraničí Gerasimov nazval Sinatra doctrine: Sovětský svaz dovolí svým vazalským státům "do it their way - dělat si to jak chtějí", což značně připomíná Brežněvův výrok "eto vaše dělo! - to je vaše věc".

09/11/1989 Berlínská zeď je otevřena a Bush není příliš potěšen: "I am not going to dance on the wall - Nepůjdu na tu zdi tančit", protože se bojí, že to popudí Gorbačova.

2 - 3/12/1989 Malta Summit. Bush a Gorbačov dosahují shody (tajné) o baltských státech i o východní Evropě všeobecně: Gorbačov slibuje, že nepoteče krev a Bush slibuje, že mu v tom případě nebude dělat problémy ("not to create big problems for you"), ať si to tam tedy zařídí, jak chce. Zápisy z druhého dne rozhovoru na Maltě jsou jen dalším potvrzením závěru Miroslava Dolejšího. Nepodepsali žádnou veřejně dostupnou dohodu, ale z dějin víme, že i dohody mohou být neveřejné a že i veřejně přístupné dohody mohou mít tajné dodatky. Navíc je zvykem mezinárodní dohody dodržovat podle hesla pacta sunt servanda (dohody se dodržují, jak říkali už staří Římané) téměř všude, kromě Česka. Na Maltě dne 02/12/1989 jednali George Bush a Michail Gorbačov za přítomnosti ministrů zahraničí Eduarda Ševardnadze a Jamese Bakera a amerického poradce pro národní bezpečnost Brenta Scowcrofta. Přitom padly následující klíčové výroky:
George Bush: "I hope you noticed that while the changes in Eastern Europe have been going on, the United States has not engaged in condescending declarations aimed at damaging the Soviet Union. There are people in the United States who accuse me of being too cautious. It is true I am a prudent man, but I am not a coward, and my administration will seek to avoid doing anything that would damage your position in the world. But I was insistently advised to do something of that sort - to climb the Berlin Wall and to make broad declarations. My administration, however, is avoiding these steps, we are in favor of reserved behavior. - Doufám, že jste si všiml, že během probíhajících změn ve východní Evropě Spojené státy nevydaly žádná schvalující prohlášení namířená k poškození Sovětského svazu. Ve Spojených státech jsou lidé, obviňující mne z přílišné opatrnosti. Je pravda, že jsem uvážlivý člověk, ale nejsem zbabělec a má vláda se bude snažit vyhnout se čemukoliv, co by poškodilo vaše postavení ve světě. Bylo mi opakovaně doporučováno, že mám právě udělat něco takového jako třeba vylézt na berlínskou zeď a proslovit velké prohlášení. Má vláda se ale snaží takovýmto krokům vyhnout, dáváme přednost rezervovanému chování."

Michail Gorbačov: "I welcome your words. I regard them as a manifestation of political will. It is important for me. - Vaše slova vítám. Považují je za výraz politické vůle. Je to pro mne důležité."
Gorbačov to pochopil správné. Tak jako západní státníci v Mnichově a na Jaltě, tak George Bush znovu předhodil východní Evropu všeobecně (a oběti komunistů zvláště) napospas dravé exkomunistické zvěři, ještě rudé krví svých obětí.

Gorbačov pochopil, že žádná obdoba norimberských procesů se konat nebude a že exkomunisté budou moci pokračovat ve výkonu svojí ekonomické, manažerské, správní, právní a zákonodárné moci. Den na to, 03/12/1989, se Václav Havel v Praze setkává se dvěma důstojníky KGB v Mánesově ulici za přítomnosti svého přítele, kameramana a disidenta Stanislava Miloty a dovídá se, že bude dalším prezidentem ČSSR. Stanislav Milota tuto schůzku po dalších deseti letech potvrdil Lidovým novinám (čeští "historici" nadále předstírají, že o tom nic nevědí). "Účastnil jsem se jedné takové jakoby tajné schůzky s KGB v jednom konspiračním bytě v Mánesově ulici," řekl Milota, který se jako jeho důvěrný přítel v Havlově nejtěsnější blízkosti pohyboval v týdnech po 17. listopadu a prvních pět měsíců roku 1990 působil jako vedoucí jeho prezidentského sekretariátu. 4. prosince 1989 tiskárna politické správy Pohraniční stráže dostala rozkaz tisknout plakáty "Havel na hrad." Bez souhlasu komunistů se v Česku neupekl ani rohlík. Plakáty "Havel na hrad" tisklo StB.

Zajímavou historkou je i ta o hádce Havla s komunistickým šéfem Československé televize. Citujeme doslova (původní autor nám není znám): "Tak dobře, ať je po tvém, ty svině." Těmito slovy ukončil 16. prosince 1989 hádku s budoucím prezidentem Václavem Havlem tehdejší šéf Československé televize Miroslav Pavel. O sporu píše v nedávno vydaném Havlové životopisu britský politolog John Keane a potvrzuje ji i Stanislav Milota. Oč se oba muži přeli? Havel v té době nebyl veřejnosti příliš známý a potřeboval se před volbou dostat do televize. Ředitel ČST Pavel mu však k jeho žádosti odvětil, že je nevýznamnou politickou osobnosti a rozhodně nedostane prostor v hlavní zpravodajské relaci. To Havla tak rozčílilo, že na Pavla křičel: "Jen počkejte, až se stanu prezidentem. ... Dlouho nevydržíte. Zajistím, abychom se vás zbavili. Budete nikdo!". Pavel nakonec se slovy: "Tak dobře, ať je po tvém, ty svině." ustoupil. Havel se stal prezidentem, Pavel byl brzy vystřídán.

Po něm ovládnul československou televizi spolehlivější exkomunista Jiří Kantůrek, jehož žena, také soudružka, Eva Kantůrkova pak obsadila teplé místo na havloidním ministerstvu kultury, kde měla za poststranický úkol zamítat podpory nehavloidním spisovatelům a umělcům. V českém Kdo je kdo se soudružka Kantůrková svým členstvím v KSČ nepochlubila, ale v krátkém soukromém rozhovoru se ke své rodné straně bez váhání hrdě hlásila. Na otázku, co říká tomu, že nejvýznamnější moderní český básník, imunolog MUDr. Miroslav Holub (*13/09/1923), je řádně registrován v CRS jako agent "Rosťa", se exsoudružka Kantůrkova rozčílila: "Ale, co to říkáte za nesmysly, vždyť je to nás nejlepší básník!" Její výtok je klasickou ukázkou růžové babskoslovanské logiky: nejlepší nás básník nemůže být agent StB. V zápětí na to přiskočila poblíž poslouchající soudružka a odtáhla naší soudružku pryč od netaktního tazatele. Z titulu svojí funkce v havloidním minikultu pak s. Eva devótně vlezdoprdelisticky poděkovala SRN za přebohatý příspěvek k otevření domů zahraniční kultury v Havlistánu. Plivat na Němce to Češi rádi a okrádat je (i jako turisty) také, ale stát s nastavenou čepicí v ruce se Švejkové nestydí. Pro ty, kteří neznají zkratku CRS. Pod ní se skrývá Centrální registr svazků též známý jako Cibulkův registr svazků, který mu dodal David Eleder, plavec, který byl nalezen utopen v půl metru hluboké vodě - stěží náhoděnka náhoda, stala se mu nehoda.

Údajně poslední komunistický prezident ČSSR Gustáv Husák (jeden z vůdců Slovenského národního povstání, spolusoudruhy odsouzen na doživotí, vězněn v létech 1951 - 1960, tudíž přinejmenším dvakrát větší disident než Havel, navíc se potom Gusta ještě sbližoval s pracujícím lidem ve Sběrných surovinách n. p.) rezignoval až 10/12/1989. Zmínění dva důstojníci KGB, kteří byli permanentně umístěni v 1. správě StB, odcestovali spolu s dalšími čtyřmi KGBáky do Moskvy den před Vánocemi. Češi byli vždy poslušný národ, Rusům ke kontrole obyvatelstva stačilo pouhých šest svých lidí (a 17 tisíc zaměstnanců 1. správy StB). Kde asi dnes těch 17 tisíc dacanů pracuje? Všichni jsou soukromí podnikatelé s lesklými fialovými saky a pseudointelektuálsky prošedivělými bradkami jako má exkomunista soudruh Pithart, bývalý člen "organizace zločinné a zavrženíhodné", jak říká zákon č. 198/1993 Sb.?

To, že došlo k domluvě o ponechání exkomunistů v klidu a pokoji, se projevilo, když po pádu NDR Honeckerův nástupce Krenz byl odsouzen (k mírnému trestu a podle zákonů NDR) za spoluvinu na odstřelu lidí u berlínské zdi, se Gorbačov se nechal slyšet, že takové soudy jsou proti tomu, co bylo domluveno.

29/12/1989 Československý parlament, obsazený 100% komunisty a jejich pomahači, volí za prezidenta Václava Havla. Kohout snesl vejce.

03/10/1990 Východní a západní Německo se sjednocuje.

13/01/1990 "Krvavá neděle" ve Vilniusu (Litva), patnáct zabitých Litevců

20/01/1990 "Krvavá neděle" v Rize (Lotyšsko), sovětské "Černé barety" zabíjejí čtyři Lotyšce.

25/10/1991 Gorbačov rezignuje a Sovětský svaz přestává existovat.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 5. června 2008 v 22:05 | Reagovat

Da se nekde precist cely text? Mam dojem ze toho bylo vic.

2 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 5. června 2008 v 22:07 | Reagovat
3 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 5. června 2008 v 22:26 | Reagovat

Jo, to je ale ta ceska antisemiticka analysa.

4 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 5. června 2008 v 22:31 | Reagovat

Nejenom antisemitska nybrz i antiamericka.

5 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 5. června 2008 v 22:50 | Reagovat

Tak to vidíš, Rosťo, jakou tu máme v Česku autocenzuru.  Nic podobného, o čem se zmiňuješ, se v našem tisku nepíše a ještě hodně dlouho psát nebude. A na tomhle případě je vidět, že  na internetu je dostatečná svoboda odproštěná od cenzury a že můžeš svobodně psát a myslet. V Česku můžeš  svobodně psát aj i myslet, ale nic z toho pravdivého, co napíšeš, Ti tady nedají do tisku. To tak šířit mezi lid pravdu! Tak vidíš, jaký tu dál vládne strach.  A tak spousta lidiček  v Česku tápe, nemají svobodný přístup k historickým a zvláště potom  objektivním  informacím, protože  tyto informace  tu prostě nejsou.  A nakonec  se mnoho z tisku kouzelných bedniček  ani nedozví, co  se v této zemi v současné době děje, a tak jsou zmateni. Odkazuji je na internet, kde mají možnost se více dozvědět.   Je smutné, že namísto toho, aby se obohacovali o historické pravdy,  předkládá se jim  nechutný bulvár, kde kdo s kým spal atd. Havel jako zrádce a dvojitý agent, je stále  v tisku oslavován jako hrdina a sametový  podvod  zůstává nadále vítěznou revolucí. Nechutné.  Za Tvé články, Rosťo,  moc děkuji a chválím Tě. Co mohu, tak přeposílám  lidem, kteří chtějí mít jasno.  Dobrou noc, Jiří.

6 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 5. června 2008 v 23:29 | Reagovat

Na tomhle tematu pracuji uz paty rok. Pokud mate zajem tak se podivejte na moji website: http://home.earthlink.net/~rbuchar/bucharfilm/

Na vice se musite pockat az vyjde kniha And Reality, of course, be Damned pristi rok a film The Fall of Communism: Take 2bude dokoncen. Trailer k filmu je k videni na www.jrnyquist.com

7 renalex renalex | 6. června 2008 v 0:08 | Reagovat

Co je tam v tom clanku protiamerickeho? Fact je ze se dve kurvy domluvily na rozdeleni Evropy

v Jalte a na Malte. Nemeli jsme sanci ani po Mnichove. Co chteji americane placat o nejake demokracii. Delaji si svoji politiku tak jak se jim to hodi do kramu. V 68 jsme verili, ze na prijdou na pomoc. Vysrali se na nas a kdyby jsme se opravdu sli rvat s rusama, tak by to bylo zbytecne krveproliti a americani by se jenom na to z povzdali divali. Tehdy jsem chtel bojovat a dnes s odstupem doby, kdyz na to vsechno pomyslim, dela se mi spatne z toho, kolik lidi by umrelo pro nic za nic. Stejne tak jako v prazskem povstani, kdy americani stali u Plzne a v Praze se strilelo.

Fuck them all, USA or USSR.

8 Jan Zaricky Jan Zaricky | E-mail | 6. června 2008 v 0:54 | Reagovat

Dekuji nejlepsimu blogerovi za pravdivou chronologii.

Naplanovany sametovy podvod jede podle scenare za podpory vetsiny porobeneho obyvatelstva. Skutecne udalosti a fakta kolem roku 1989 jsou v CeskoZlodejsku malo znama a ani neni o ne velky zajem.

9 vonpetrinerhehe vonpetrinerhehe | E-mail | 6. června 2008 v 1:00 | Reagovat

renalex:  Amerika  nemela  naprosto  co  delat  s  Mnichovem.  Co  se  prazskeho   povstani  tyce,  byla  to  zbytecna  hovadina  vyvolana  komunisty  kontrolovanym  Revolucnim  vyborem (s.  Smrkovsky),  ktery  odmitl  nabidku pomoci od gen. Pattona,  protoze  mel  rozkaz  cekat  na Rudou  Armadu. Paton  uz  jen  tim,  ze  postoupil az do  Zbirohu,  dopustil  se v  podstate  zlocinu,  protoze  neuposlechl  primeho  rozkazu - nemel nikdy  prekrocit  Ceskou  hranici (Jalta).

V  roce 1968  Rusove  doufali,  ze  dostanou  zaminku  k  masovym  vrazdam (viz  Madarsko),  Cesi  meli  nastesti  rozum,  protoze  i  idiot  musel  vedet,  ze  Amerika  nepujde  do nuklearniho  konfliktu  kvuli CSSR. Faktem  je, ze  nikdo  nikdy  nepujde  do  valky  kvuli  CSR. Velmnoci  nemaji  zadne stale  pratel,  ci  nepratele; jenom  zajmy.

10 marie marie | E-mail | 6. června 2008 v 1:36 | Reagovat

Když se mě někdy koncem roku 90 dostala do ruky : "Analýza politické situace Československa" od M. Dolejšího, tak jsem se hluboce urazila a s kamarádem, který mě ten spisek přinesl jsem dokonce přestala mluvit, protože to všechno byly, dle mého tehdejšího názoru, jen lži a snaha "poškodit" slušné lidi a hlavně IKONU REVOLUCE..Samozřejmě že všechno není tak jak to pan Dolejší tehdy v tom 90 roce psal,ale některé věci a situace ano, a ptám se,jak tohle mohl tehdy předvídat?

11 renalex renalex | 6. června 2008 v 1:50 | Reagovat

V Mnichove nas prodala Anglie. Patton nemel co delat na Sbirohu, protze se o nas a bez nas domluvili na Jalte. Cesky narod je stado ovci, az na nejake vyjimky. Kdyby to tak nebylo, tak po sametaku by ti nejvetsi darebaci a vrazi vyseli na kandelabrech. To meli udelat lidi na ulici, ale oni cekali na statni justici, ze s nimi zatoci. A cekaji do dnes. Stejni soudci tam jsou od komusticke doby a nic se nezmenilo. Havel to zaridil dobre. Zmenit se to uz asi neda, protoze tam vladne stejna banda lumpu a zlodeju jako pred tim.

12 marie marie | E-mail | 6. června 2008 v 2:07 | Reagovat

obávám se, že lidi tady u nás na nic nečekají, že je jim to obecně lhostejný, když jedu nějakým veřejným dopravním prostředkem, většinou metrem tak slyším ty odsuzující "kecy". Třeba dneska jsem poslouchala v metru, kde se bavilo pár lidí o soudu s tou prokurátorkou - výsledek debaty byl jednoznačný, :"koho to ještě dneska zajímá, vždyť už je to padesát let"..

13 Luis Luis | 6. června 2008 v 2:27 | Reagovat

Tento clanek se zabyva tim jak se situace s CR resila. Jak a kdy a kvuli cemu ale ceske problamy vznikly, neni v clanku ani carka. Je to skoda, doplnenim - proc (se komunismus a Rusko uchytily v CR), by clanek ziskal desetkrat na vaze.

aLE I TAK KARMA A UZNANI.

lUIS

14 BIS-ek, usa BIS-ek, usa | 6. června 2008 v 4:05 | Reagovat

Grobacov dnes zije v Kalifornii, dela reklamy i pro Louse Fujtonkam, jeho dcera chodi do kostela Crystal Cathedra. A ja? Mam take prekrasnou prosedivelou Bradku, podobnou Mi-curinovi, vlasthne se tak navzajem poznavame ex a tunnelari sveta. Ale lidi jsou blby a nikdy nic nepochopi. A to je dobre satjne jako nas volebni gulas tak zavne zadarmo.

15 Vlastik Vlastik | E-mail | 6. června 2008 v 5:23 | Reagovat

Stary Bush byl blbec a mlady neni o moc lepsi.Reagan se obraci v hrobe. Ja uz jsem z toho hadroveho podrazu take vyrostl.Boze, jak jsme naivne cekali, ze se do Ceska vrati spravedlnost, a pak to rozcarovani kdyz jsme se dozvedli o tunelovani apod. Rikali jsme si, ze to neni mozne. Dnes uz vim, ze v Cesku vsechno mozne. Zivot jde dal, jen komuniste zustavaji. Tvrdim, ze v Cesku je krasne, jenom kdyby ti lidi tam nebyli.

16 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 6. června 2008 v 9:32 | Reagovat

Typické - když si něco sami posereme protože jsme blbí a zbabělí hodíme to někomu na krk. Tu Bushovi mladšímu. Tady Bushovi staršímu. Jedem das seine.

17 jony jony | 6. června 2008 v 10:09 | Reagovat

diky Rossi, jinak Dolejsi lezel tenkrat v zaludku Havlovy jako tezky balvan, on se domnival ze je brzi po revoluci a ze by se to mohlo nejako obratit proti nemu, rozumej proti tem""" kterym dali do ruky zlatou slepici ktera jim dodnes snasi zlate vajicka, a Rusku delaji slouhy, tenkrat Dolejsimu Havel vyhrozoval ze ho necha Zavrit! a ani se tim moc netajil, v te dobe lide prohledli co je Havel Zac ale uz bylo pozde meli Zadelano, dokonce se tradovalo ze ho chtel nechat strcit do Blazince! pote ho sice Cibulka z Vydrou dostali pred soud, ale zustalo z toho jenom to ""Vasku jsi Prase""" a tak je to dodnes,bohuzel.

18 Hanka Hanka | E-mail | 6. června 2008 v 13:24 | Reagovat

Pro Vlastika: Moc se me libi tvoje posledni veta. Neprispivas take nahodou na Andrew Bolt?

19 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 14:54 | Reagovat

sirte retezovymi emaily toto :

www.cs-magazin.com , vlevo Archiv ,

zari 2005 : SYNTEZA ANALYZ 17/11/1989 aneb od Benese az po Paroubka

(z tohoto veledila jest zdevyseobtisknuty vynatek = Malta byla 2a Yalta ) opakuji abyste to sirili retezovymi emaily vcetne instrukce aby ti dalsi to take sirili retezove aby se to exponencialne rozmnozovalo . Dekuji, vdaka, thanx , danke , merci , ...

20 marie marie | E-mail | 6. června 2008 v 15:06 | Reagovat

Dneska jsem se znovu - po téměř 20 letech "podívala" do Analýzy politické situace Česlovenska" napsané panem Dolejším z 11.srpna 1990 a není mě z toho nijak hezky, a nechápu jak jsme to tehdy mohli všichni nevidět..

21 marie marie | E-mail | 6. června 2008 v 15:11 | Reagovat

On tam píše o tom jak to bylo všechno připravené předem, třeba to že již odpoledne 17.11.1989 byly zamčené domy na Národní třídě, vzpomínám si, jak se již v roce 1987 začaly najednou opravovat byty v domech kde bydleli tehdejší vysocí úředníci, tady poblíž nás bydlel velitel pražské milice a ty domy, po opravách v již perfektním stavu, byly za malé peníze privatizovány jako první...

22 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 15:21 | Reagovat

Imperialisticke centraly nahravaly na smec exKSCistum a jejich VaskoVaclavskym kolaborantum a prognosticko-piratizacnim HYENAM. Na pr tehdy jeste emerickej riditel RFE se vyjadril v Die Zeit (=  nejsolidnejsi tydenik v BRD aka SRN) zhruba tak ze RFE nebude zadne vaskoviny kritizovat (kopii jsem si tehdy neudelal). Dobre si fsak pamatuji na radu vysilani RFE ktera byla vychytrale sestavena takto : zacali pomerne ostrou kritikou i tehdy jiz DAVNE KSCisticke minulosti, treba o Jachymovskych arbeitslager. Zbytek vysilani (= 90 %) pak bylo plne pochopeni pro VaskoVaclavske mocnare. Tato taktika je vychcanejsi nez ta striktne monoliticka KSCisticka. Dablove Vasek a Vaclav vas nakrmi jednou PRAVDOU aby vam pak draho prodali 9 lzi. To jsou postmoderni dezinformaCZni metody, piste si do zapisniCzku

23 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 6. června 2008 v 17:01 | Reagovat

To SpaceDefender: Lepsi link nez ten tfuj gomplikovanej je:

http://www.cs-magazin.com/2005-09/view.php?article=articles/cs0509999.htm

24 samec samec | 6. června 2008 v 17:07 | Reagovat

Je to vsechno velice jednoduche. Zakon 119/1990 zrusil veskere komunisticke zabavovani. Vratte tedy domy a vily puvodnim majitelum. Tim se zbavite vlivu komunistu a cely ten problem vyresite

25 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 6. června 2008 v 18:21 | Reagovat

Je treba vzit na vedomi, ze Havel byl jenom loutka. Kdyby to nebyl on, nasel by se nekdo jiny. Rusove ho vlastene ani nechteli ale nakonec jim nic jineho nezbylo. Byla to operacena ktera nema obdoby a na kterou kterou je treba se divat s globalniho pohledu. Vladimir Bukovsky rika v mem filmu The Fall of Communism: "Yuri Andropov was one of the fathers of these changes.  He already started in the end of seventies think tanks to work out alternative scenarios.  In foreign policies and later economic fields.  Mostly everything what Gorbachev was trying implement was worked out theoretically under Andropov in different think tanks patronized by either under KGB or Central Committee.  Economic issues were worked together with some Western economists in Austria in the center secretly created by KGB.  He was engaged in program of training the next generation; creating a second echelon, third echelon…

Gorbachev himself admitted that.  When in a meeting he was blamed that the program of Perestroika was badly thought out and he butchered the process, he said: “It’s not true comrades! When I came to power there were 102 papers formulating what should be done”.  He admitted that he was only following orders prepared by Andropov.

26 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 18:50 | Reagovat

to Buchar et al: rikate in Austria ; nebylo to nahodinkou nahodou v IIASA v Laxenburg v Oesterreich ?? Tam totiz uz desitky let spolu pracovali vedatori jak ze Zapadu tak z Vychodu.

27 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 18:52 | Reagovat

Hej, SAMEC, jaky mate poCZasi v Toronto ? a co NYagara este teCze ? a navyteCZe ?  ctu vas jak kedysi RUDY PRAVO, souzi :-))

28 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 6. června 2008 v 18:58 | Reagovat

to SpaceDefender:

To presne nevim, nebylo to je jen jedno misto. Do takovych detailu jsme se nedostali. Ale jelo to naplno uz dvacet let pred Perestrojkou. Kdo vi co ti kluce pecou dnes. Jak rika Jay Epstein: We have to wait till is to late!

29 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 19:12 | Reagovat

Hi Buchar, i have a hint 4 u. Get a copy of the BBC2 series (3 full hours) called The Trap, broadcasted about a year ago. Have u seen it ? It could be a great inspiration 4 u, methinx.

30 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 19:17 | Reagovat

Buchar, i just peeked into your www and i humbly reco to brush up your CZenglisch . Specifically : "the political reguge" should be "a political refugee" . Clean up your act, man :-)

31 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 6. června 2008 v 19:19 | Reagovat

Nekradte muj nick!

32 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 6. června 2008 v 19:25 | Reagovat

@Buchar

Jak tedy vysvetlis intermezzo s Cernenkem? Za Andropova se zacaly v Afganistanu pouzivat bojove plyny a disidentske hnuti bylo rozbito.

33 SpaceDefender SpaceDefender | 6. června 2008 v 20:29 | Reagovat
34 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 6. června 2008 v 20:53 | Reagovat

@Kuck van der Loch

Jake disidentske hnuti mas na mysli?

35 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 6. června 2008 v 22:00 | Reagovat

@Robert Buchar

To ruske.

36 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 6. června 2008 v 22:11 | Reagovat

@Obrance kosmu

Takze Buzkova byla agentkou stb? A ja ji tak veril!

37 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 6. června 2008 v 22:38 | Reagovat

@Kuck van der Loch

Ruske disidentske hnuti melo jinou roli nez ty ve vychodni evrope. Ti museli by prislapnuti, zatimco ti napriklad v Ceskoclovensku museli byt podporovani. Kdo jinej by pak prevzaal moc? V Rusku prevzala moc KGB. V Cesku KGB s pomoci disidentu.

38 marie marie | E-mail | 6. června 2008 v 23:04 | Reagovat

Aktuálně.cz, 11.12.2007 :

Praha - Škody způsobené manažery státních hmotných rezerv šly do stovek milionů, přesto policie a státní zastupitelství rozhodly, že za to žádný ze státních úředníků pykat nebude.

Rozkrádání majetku ve státních hmotných rezervách přitom přimělo Nejvyšší kontrolní úřad k nepříliš častému kroku: úřad podal na základě svého šetření trestní oznámení na zaměstnance státních hmotných rezerv. Novináři nadto prokázali, že Správa státních hmotných rezerv v minulých letech kvůli svým manažerům přišla nejméně o dvě stovky milionů.

"Policie případ odložila, nebylo prokázáno spáchání trestného činu," konstatovala ale za protikorupční službu Pavla Kopecká.

39 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 6. června 2008 v 23:39 | Reagovat

Oleg Gordievsky: "Over the whole world, especially in countries like Austria, Spain, Hungary, there are a lot of organizations looking like Mafia. But it’s practically KGB - FSB who runs it. But then when they have too much money, like on the level of the state, they use money to influence other countries.  Like offering huge bribes to politicians of the Europe and America. The big money of Russia is now used to influence the political situation in Western countries."

40 BIS-ek, usa BIS-ek, usa | 7. června 2008 v 5:49 | Reagovat

my vsechny vyridime, cest praci.

41 Jenda Jenda | 7. června 2008 v 23:58 | Reagovat

Někdo ví jak se k tomu stavěl Wojtyla?

42 Vlastik Vlastik | E-mail | 8. června 2008 v 2:00 | Reagovat

To Hanka.

Na Andrew Bolt neprispivam. Omlouvam se, ale nevim kdo to je.

43 Luis Luis | 8. června 2008 v 18:12 | Reagovat

Jak na to tady koukam - ani jeden z lossosu sem zatim neprispendlil svuj slizsky prispevek. Rosto, bud to stihas mazat anebo naprosta trefa s tematem ?

44 marie marie | E-mail | 8. června 2008 v 19:55 | Reagovat

je po diskuzi - ten "sajrajt" je tady znovu..já tomu rozumím, těm komunistickým "parchantům" jde o to aby tady zarazili diskuzi a skutečně se jim to daří, protože slušnému člověku není příjemné ty jejich odpornosti číst..

45 Luis Luis | 8. června 2008 v 20:35 | Reagovat

Marie : coz cist odpornosti ale z tech lossosovitych kreatur sala tak odporna energie a siri se to i pres draty, ze to normalni clovek nemuze unest, aby se mu z toho delalo spatne.

46 Luis Luis | 8. června 2008 v 21:50 | Reagovat

Propagandisticky zvast jakych bylo natoceno a jeste bude. Jen to libive a to podstatne tam chybi.

Navic neni vubec dulezite image osoby Havla, ale dusledky, jake to zanechalo na dnesni CR.

A tady same blafy od lossosovcu.  Jako za protektoratu, bolsevika pak i  kryptobolsevika- vubec se nic nezmenilo. Jen by me zajimalo, proc cesi porad zdvihaji ty vase mrmly, co vam vylitavaji pri tom mlzeni z krku.

47 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 8. června 2008 v 22:23 | Reagovat

Nemam Louise rad ale ma zde skutecne pravdu.

48 marie marie | E-mail | 8. června 2008 v 23:14 | Reagovat

V České republice by mělo vzniknout Muzeum hanby komunismu

Toto muzeum by mohlo výrazně přispět ke zviditelňování výsledků práce Ústavu pro studium totalitních režimů a k pochopení historie, zejména komunistické totality, jak píše Vladimír Rydlo z torontské odbočky Českého a slovenského sdružení v Kanadě, aby se hrůzy naší historie neopakovaly a nezapomínalo se. Mělo by informovat lidi, kteří tuto dobu vůbec nezažili, ani se o ní nedovídají v hodinách dějepisu na školách, a zvlášť mladou generaci, jež může být ovlivňována současnou komunistickou propagandou...

49 Jenda to:[46] marie, mail, Dnes 19:55 Jenda to:[46] marie, mail, Dnes 19:55 | 8. června 2008 v 23:16 | Reagovat

Ale paní Marie,

vždyť ten blog je pro ně.

A kluci čtou a čtou.

No a když sem načmářou pár blbostí - tak se to za chvilku vymaže.

Jen trpělivost.

Vždyť kdyby je Rosťovy články nezajímaly, tak sem nebudou chodit.

50 marie marie | E-mail | 9. června 2008 v 1:03 | Reagovat

Google :

"MIROSLAV DOLEJŠÍ- 7. červen MIROSLAV DOLEJŠÍ - ANALÝZA 17. LISTOPADU A ZMĚN VE VÝCHODNÍ EVROPĚ V ROCE 1989 · KGB KONEČNĚ PROMLUVIL: PŘEMĚNY VÝCHODNÍ EVROPY RUKAMA KGB (1993)" ...

51 Luis Luis | 9. června 2008 v 1:05 | Reagovat

to (anti)KOMUNISTA : kde je tu logika ? Ptas se a pritom jsi si na to predem ve sve druhe vete prisprvku odpovedel. Dobre o tom vis ty sycaku a to je ono, co te na me irituje - ze mluvi nekdo, kdo to videl a poznal zevnitr.

Co, Pavliku, byl jsi na tom nackovskem koncertu ? Jake to tam bylo ?

52 Jenda to: [55] marie mlzis, 9.6.2008 00:37 Jenda to: [55] marie mlzis, 9.6.2008 00:37 | 9. června 2008 v 1:12 | Reagovat

A proč by měla paní Marie googlovat?

Proč pořád nadáváte na Luise?

Napadlo Vás, že ten kdo je pro Vás nikdo může být někdo?

Již jste někdy v životě před někým smeknul?

Jestli ano, napište prosím před kým.

Vy se považujete za "někoho"?

Proč Vás Hedvíček uráží? Vždyť neřekl, že jste blbec! Píše o Maltě Jaltě.

53 marie marie | E-mail | 9. června 2008 v 1:34 | Reagovat

Milý Jendo,zmínil jste o čem je článek, ale přece Vy zajisté víte, že ti kteří na tyto stránky chodí proto, aby si nejen přečetli články, ale i podiskutovali si o nich tak tady mezi těmi, kteří nemají zájem o nějaké články, ale "chodí" sem pouze diskutující urážet..a čem je článek - je nezajímá a s největší pravděpodobností by to stejně ani nebyli schopni pochopit..

54 marie marie | E-mail | 9. června 2008 v 1:35 | Reagovat

chtěla jsem říci, že mezi těmi, kteří nás přijdou pouze urážet - nemáme šancy..

55 Ondra Ondra | 9. června 2008 v 12:55 | Reagovat

Účast tajných služeb a komunistických představitelů na sametové revoluci bude asi dosud zahalena tajemstvím dokud se neotevřou archivy, a to nikoliv interpretačně formou neškodných pamětí národa ale tak jak jsou. Zatím je to syntéza dohadů spíš než faktů. Tady bych přidal Havlovi proměnlivé názory. Po revoluci řikal že se pokusí vyhnout dravému kapitalismu a je proti vstupu do NATA(a bude bojovat za jeho zrušení), i když věděl že na to nemá moc. Brzy však aspoň ve druhé otázce je vidět jasný obrat, kdy se stává jedním z hlavních zastánců, a to i zasahování. Jaký vliv na tom má rozpad SSSR?

56 Luis Luis | 9. června 2008 v 14:41 | Reagovat

Ondra : preji ti stastny zivot v cekani na otevrene archivy.

Jenom ti mohu rici, ze ty archivy byly likvidovany ve dvou obdobich : kveten 1989 - odvoz archivu STB do SSSR.

prosinec89/leden 1990 - likvidace operativni dokumentace a uvolneni nastrcenych dokumentu pro zverohodneni deni.

Zadna organizace zabyvajici se necim takovym, nebude na sebe schovavat dokumentaci . A dokumentace z obdobi 1945-1988, kde by se dalo vyhledat neco o pripravach kasparkoveho podvodu z Ruska uvolnena nikdy nebude, uz jenom proto, ze se tam ocitla neoficialne.

Takze si budes mily Ondro muset vystacit se svedectvimi lidi motajicich se okolo a s odvozovanim faktu vzniklym skladanim mosaiky udalosti. Ale nezoufej, je to bezny a uznavany postup pri ziskavani informaci vsude na svete.

A dam ti jeden tip : jde o dilo Ivana Svitaka, hlavne o jeho State. Jedna kopie lezi na BIS a jedna v archivu na Zamini. Urcite je jeste par opisu ci nelegalnich kopii mezi lidmi, protoze to co je tam psano stoji za to . Zkus to sehnat a pak nebudes muset na otevreni archivu cekat. Tech par stranek navodu na preziti komunismu vycerpavajicim zpusobem vysvetli vsechno do dneska.

Co se tyka Havla- ten clovek nema inteligencne na to aby byl schopen mit a drzet pevny a uceleny nazor na svet. Jen okolnost ,ze se narodil v prominentni zednarske rodine zpusobila ze byl do ceskeho politickeho deni vtazen a zbytek, jak se to s nim vyvijelo, dodelalo jeho nezdrave ego. Inteligentni clovek nikdy nedovoli, aby se z neho stal nastroj.

57 Ondra Ondra | 9. června 2008 v 15:39 | Reagovat

Tak nemyslel jsem jenom archivy české. O tom co se tady opravdu dělo se zajímaly určitě i západní a kdyby ty české nepohodlné byly skartovaný tak stále jde čerpat z toho jak to fungovalo v NDR, Polsku či SSSR.

58 SpaceDefender to BUCHAR SpaceDefender to BUCHAR | 9. června 2008 v 18:05 | Reagovat

Buchar i humbly reco to try to get support for your movie from Der Spiegel. 40k in peanuts 4 them. They have a video dept, and few times paer year they attach a DVD to an issue of Der Spiegel. Dont be a dumbo, whadya think if anythinK ??????????

59 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 10. června 2008 v 5:24 | Reagovat

SpaceDefender

a good idea, worst of trying. I will try to follow. Do you have any specific contact info? Desperate times requite desperate measures. 40k is peanuts for any network. The topic just "doesn't fit in their programing profile".

60 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 10. června 2008 v 5:37 | Reagovat

Ondrovi:  Luis to vidi spravne. Zadny archivy se nikdy neotevrou. A i kdyby, to co v nich zbylo nic nevysvetli. Jen tak trochu na objasneni problemu z ust jednoho odbornika:

"There is another point that is worst while touching and that’s the difficulty involved in really learning what happened in various communist countries in the past. People talk about archives in Russia as all of the books were opened go to find what you want to find. That’s not the case. The only things you really get hold off is things that you accidentally find what you shouldn’t get, or things you are allowed find because it suits their purpose. But information dealing with material of strategic importance you can’t find and even if you did you probably wouldn’t find of much use because they are written in codes so only people who were part of the operation knew what they say. This is especially important because the manner in which operations were conducted and decision made was so tightly restricted that there really were not to many people who knew what was happening. Especially even fewer today that are still alive. So tracking back finding out what happened in history is extremely difficult.  So it’s very, very difficult to do history into the past particularly into anything that still has a significant relevance today, what is probably 80% of the things in the past."

A jak my bylo vysvetleno Pacepou, NKVD/GRU "don't leave any paper trail". Jen osobni kontakty.

61 Luis Luis | 11. června 2008 v 15:30 | Reagovat

Robert Buchar : vystizeno naprosto presne.

62 Souckova Souckova | E-mail | 11. června 2008 v 19:14 | Reagovat

je dobre,ze pravda o sametu se vynori aspon prostrednictvim internetu.predani moci se zdalo byt tehdy az prilis jednoduche,tedy bez domluvy by urcite nebyl samet

63 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 12. června 2008 v 3:25 | Reagovat

Jaka pak domluva. Divadlo. Perfektni inscenace. Sice to vsude neslo presne podle scenare--udajne pouze v Rumunsku to probehlo jak si v  Moskve naplanovali--ale jinak to kluci sehrali vyborne.

64 Tribun Tribun | 12. června 2008 v 11:47 | Reagovat

RESTAURAČNÍ PŘEVRAT: Miroslav Ransdorf (KSČM) o Listopadu 1989

http://tribun.bloguje.cz/696373-link-miroslav-ransdorf-kscm-o-listopadu-1989.php

65 olaff olaff | E-mail | 17. března 2020 v 23:01 | Reagovat

http://girlssnapshots.com - horke divky z vaseho okoli

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama