Heller pise Jakoubkovi a Simackovi...

22. července 2008 v 18:27
Prikladam odpovedi soudruha Hellera panu Jakoubkovi a panu Simackovi - Rosta
Odpověď Jamesi V. Jakoubkovi
Pane Jakoubek (ani z prosté zdvořilosti Vám nemohu napsat vážený, protože si Vás nevážím),
Je příjemné, když dlouholetý oponent má konečně jméno a neskrývá se za přezdívku "Reader" (to byl Váš pseudonym ne?).
Stejně tak je příjemné, že Vám ještě po tolika letech hýbu žlučí, to mne velice těší,. Pro Vaší informaci jen dodávám, že stejně tak hýbu žlučí stalinistům v KSČM, kteří na mne píší podobné nenávistné a nepravdivé či alespoň překroucené pamflety a dožadují se mého vyhození z práce i ze strany. Styl, který volíte Vy, a jejich styl, míra Vaší i jejich hlouposti a zaslepenosti, jsou naprosto stejné. Z obou stran jde rozum stranou a zbývá jen totální zaslepenost ideologií určité reakční třídy - u Vás buržoasie, u nich třídy řídícího aparátu z protosocialismu. Ani Vy, ani oni nejste schopni porozumět mým textům, protože si do nich neustále vkládáte něco svého, pokrouceného, vyjadřujícího ve Vašem vědomí se nacházející "obraz nepřítele".
Váš text je vlastně docela zajímavý - nemusel by se za něj stydět ani Josef Goebbels nebo Kopecký v 50 letech. Dokonce je místy i skoro pravdivý, ale celkově je to nesmysl, lež, manipulace vědomím čtenáře.
Například - kreslíte obraz nějakého kariéristického "politruka", který neumí napsat nic než nějaké pofidérní a prorežimní " Dělnické bouře na Kolínsku" a potom něco na VŠP, co nestojí ani za zmínku - já jsem jako pracovník aparátu jinde než na VŠP aspiranturu dělat nesměl, ostatně katedra, na které jsem ji dělal, byla v té době více na úrovni než některá "civilní" pracoviště (mimochodem, kdybych předložil na VŠP téma o minulé vládnoucí třídě a označil systém za protosocialismus, tak bych letěl okamžitě k lopatě, tak statečný jsem zase nebyl, ale práce byla o vztahu dělby práce a vlastnictví a základy teorie té minulé vládnoucí třídy jsem tam skutečně položil, úměrně svému tehdejšímu poznání a už v r.1983, naštěstí se v tom nikdo nešťoural, moje školitelka potřebovala vykázat dobrého aspiranta, takže jsem problémy neměl, i dnes mne ale stalinisté za tezi o protosocialismu a minulé vládnoucí třídě bytostně nenávidí a kritizují). Čili Váš obraz neschopného prorežimního blbečka je zcela a naprosto vedle. Co Vám Váš informátor nesdělil je, že v době kdy začínala normalizace a všichni studenti kolem mne se starali o své budoucí kariéry, jsem já obhajoval práci obhajující polednový vývoj v ČSSR a dubčekovskou apod. partu. Naštěstí moji moudří a vysoce vzdělaní učitelé (v té době již odsouzení k profesní likvidaci), moji značně rozsáhlou diplomku schovali (přesto že byla oceněna, nemohla jít za doktorskou, protože to by už posuzovala normalizační garnitura).
Přesto byla tato diplomka velkým šrámem - nemohl jsem jít nikam na vysokou školu nebo vědecké pracoviště, byl jsem určitou dobu nezaměstnaný a nakonec byl aparát (Městská politická škola) jediné místo, kde se mne na diplomku nikdo neptal. Abych měl něco, na co se budu moci veřejně odvolat, jsem si zvolil relativně bezproblémové téma z regionalistiky - žádné Dělnické bouře, ale vývoj politického systému první republiky v první polovině 30 let na Kolínsku. O straně a dělnickém hnutí tam byla jen jedna okrajová kapitola. V té práci (velmi rozsáhlé a faktografické) jsem zaplnil prázdné místo v dějinách Kolínska, pochopitelně marxisticky, ale objektivně. Pochopitelně fungovaly různé klany a publikování knihy nebylo možné. Od té doby je v kolínském archivu.
V době, kdy jsem pracoval na MPŠ a snažil se dostat na vědecké pracoviště (což se mi podařilo v r.1983) mi můžete vytýkat kolaboraci, ale já jsem nikdy neztratil ze zřetele rok 1968 a v celé své činnosti odborné i pedagogické jsem se soustředil na to, abych provedl marxistickou analýzu minulého systému a jeho vládnoucí třídy (její vládu jsem dlouho považoval za dočasnou, pak jsem pochopil, že jsem se mýlil), což jsem realizoval ještě před listopadem. Podle lidí mnohem vzdělanějších a inteligentnějších než jste Vy, to byl naprosto ojedinělý a tvůrčí počin Není moje vina, že jsem to nemohl publikovat, ale ve své učitelské činnosti jsem to vykládal naprosto otevřeně, bez ohledu na značné riziko.
Proč Vám to vykládám? Protože Vy jste vlastně proti minulé vládnoucí třídě neudělal nic, ani ne to, co já, jen jste zdrhnul za lepším, nakrmil jste se tam ideologií jiné, stejně hnusné vládnoucí třídy (Irák,Afghánistán) a teď nám tady do toho kafráte. Nikdo z nás nepodceňuje Ameriku a Američany, ale americká oficiální ideologie, kterou hlásáte a kterou konzumuje průměrný Američan a kterou kritizují všude na světě, je něco jiného.Stačí si přečíst Huntingtona či Fukuyamu - a to nejsou žádní okrajoví autoři. O nevzdělaných vejšplechtech pana Bushe netřeba hovořit, těm se směje celý svět.
Ale já Vás agitovat nehodlám. Na švestkách jste mne nepřistihl, moje názory byly vždy zcela konzistentní a svůj text jsem nepoznal proto, že jste ho, s prominutím, zkurvil svou manipulací. Kdybyste byl schopen porozumět mému textu o Manifestu, pak byste viděl, co jsem na něm zkritizoval a jak jinak jsem vyložil jeho stěžejní teze. Ale na to Vaše inteligence, ani inteligence toho "odborníka" dirigenta nestačí. Jeho i Vaše plácání je jen čistá ideologie, bez znalostí, bez schopnosti vidět souvislosti. Vy dokonce nejste ani s to poznat,že jsem velmi radikálním kritikem minulého systému. Vašeho souvěrce dirigenta jsem kritizoval právě za to a dále za to, že zneužívá neinformovanosti dětí a pere do nich naprosto špatný a nepravdivý obraz světa a ještě k tomu využívá mocenských poměrů (/ostatně tu odpověď Vám přeposílám). Navrhoval jsem mu - to jste si zřejmě v mém článku nepřečetl - účast na diskusi o minulosti. Ostatně on je lepší než Vy, on můj dopis podle mého přání vyvěsil na nástěnce a ještě přiložil k programu koncertu - měl samozřejmě své důvody - ale oceňuji, že si to troufl udělat. Vy byste tam nepochybně vyvěsil jen pokroucené útržky proložené vlastním debilním komentářem, z čehož by nebylo nic poznat. A přitom by Vám ani nepřišlo divné, že to se ve slušné vědecké společnosti nedělá (dokonce ani ne v USA).
Samozřejmě nemohu přijmout Vaši zcela nekritickou a zájmům současných vládců odpovídající dezinterpretaci minulosti a obhajobu kapitalismu, zcela ignorující jeho zločiny. Zločiny minulé vládnoucí třídy uznávám, ale nepřenáším je na všechny komunisty a na sám projekt komunismu. Další věc, kterou nikdy nepochopíte, je, že byl rozdíl mezi komunisty a příslušníky minulé vládnoucí elity, mnozí komunisté k elitě nepatřili a nemohli nic ovlivnit, naproti tomu k elitě nepatřili jen komunisté. Poctiví komunisté a stoupenci socialismu byli ve vážném dilematu - své tehdejší pány nechtěli a viděli nedostatky systému, ale zase na druhé straně nechtěli (jako jste to udělal Vy a mnozí jiní) přeběhnout ke kapitalismu a jeho stoupencům typu pana Havla či jiných produktů CIA. Tak nedělali nic, snažili se vylepšovat detaily a čekali na zázrak, který nepřišel. To je skutečně naše vina (i moje). Ale minulý systém neměl jen vady, ale také významné pozitivní rysy (vybudování mohutné, i když extenzivní ekonomiky, industrializace Slovenska, vytvoření moderní zemědělské velkovýroby, sociální jistoty a slušná průměrná životní úroveň, humanistické hodnoty v kultuře a vzdělávání a hlavně - držel v šachu agresivitu Vašich dnešních vládců v USA i na celém světě - postupně ovšem spěl zejména k ekonomickému krachu a proto padnul).
Pokud byste náhodou chtěl znát můj kompletní výklad minulosti, současnosti a budoucího projektu socialismu, najdete ho v knížce, kterou jsme s kamarádem (nestraníkem) vydali a dali na internet (www.samospravnysocialismus.vyjimecny.cz). Ale představa, že byste tu logiku pochopil, je zcela absurdní.
Ale je to celkem jasné - už Lenin jasně psal"Kdyby matematické axiomy odporovaly zájmům lidí, byly by vyvraceny" - a ty zájmy lidí jsou především třídní zájmy a nejlepší na tom je, že ideologie, která je výrazem zájmu určité třídy, nemusí zasahovat všechny příslušníky této třídy, ale i příslušníky tříd se zájmy úplně opačnými. Takže i kdybyste v USA vybíral popelnice, což asi neděláte, nebylo by divné, kdybyste přesto jako papoušek opakoval ideologii svých vládců. Vy s nimi navíc asi máte i společné zájmy - patrně budete nějaký menší podnikatel, který podléhá "americkému snu" a věří, že z něj bude multimilionář. Takže Váš způsob uvažování je logický. Pokud se budete chtít vymlouvat na to, že jste na všechno co souvisí s komunismem zanevřel v důsledku systémových vad a zločinů protosocialismu, je to sice polehčující okolnost, ale přeběhnout od jedněch lumpů k druhým není žádná zásluha.
Takže si dál přežvykujte svou nenávist, ale nepleťte se nám do našich záležitostí - od těch jste už jednou utekl.
Josef Heller
---------------
A dopis panu Simackovi:
Vážený pane řediteli Šimáčku,
Z našeho informačního servisu jsem obdržel Vaši pozvánku obsahující kromě ironických narážek na naši "práci" i Vaši svéráznou interpretaci společenského vývoje v duchu ideologie dnes vládnoucí zbohatlické elity.
V úvodu bych chtěl konstatovat, že považuji za vysoce nemorální, když učitel zneužívá svého postavení k jednostrannému a neobjektivnímu manipulování vědomím dětí, které jsou závislé na informacích, které od něj dostávají. Mimo jiné je to i v rozporu s ústavou ČR.
Nejde pochopitelně jen o Vás, tento stav je v našem školském a výchovném systému naprosto typický. Máme víc než dost důkazů o tom, že představitelé, poslanci, europoslanci či zastupitelé KSČM nemají možnost se zúčastnit besed na školách jakéhokoli typu, zatímco představitelům jiných politických stran a militantně antikomunistických organizací je to bez problému umožňováno. Máme důkazy i na to, že když studenti sami pozvou někoho z našich představitelů, následují ihned sankce ze strany nadřízených orgánů proti ředitelům či pedagogům. Nevím, jak je to slučitelné s proklamovanou demokracií a proč se současné vládnoucí vrstvy a jejich aparát tak bojí, že se děti a mládež dovědí pravdu o společenském vývoji.
Nejde přitom vůbec o to, že bychom snad chtěli zpochybňovat nesporná fakta o zločinech a deformacích minulého systému nebo Vaše právo uctít nevinné oběti tohoto systému. Hned v době, kdy po listopadu 1989 začal probíhat v tehdejší KSČS proces transformace ze strany dirigované vládnoucí elitou minulého systému do původní podoby strany vyjadřující zájmy širokých neprivilegovaných vrstev, se strana na svém 18. mimořádném sjezdu za zločiny a deformace minulého systému občanům omluvila. Tento postoj pak vedoucí představitelé KSČM mnohokrát zopakovali a je obsažen i v našich dokumentech. Tento postoj vyjadřuje i skutečnost, že poslanec M. Ransdorf a KSČM poskytla finanční příspěvek na pomník M.Horákové.
Za naprosto nekvalifikované a subjektivistické považuji Vaše rádoby politologické a filozofické rozbory společenského vývoje, projektu nekapitalistické společnosti a komunistického hnutí. Také Vaše hodnocení minulého systému je nekvalifikované a jednostranné, poplatné oficiální ideologii a zájmům dnešní vládnoucí elity. Naprosto nepřípustné a za hranicemi běžné lidské slušnosti je Vaše posuzování morálního profilu a inteligence lidí, kteří spojili svůj život s projektem komunismu a s marxismem.
Je charakteristické, že se vůbec nezamýšlíte nad zločiny, které v dějinách spáchal kapitalismus a jeho vládnoucí elity, nad mnoha milióny nevinných obětí tohoto systému v minulosti i dnes a nad morálním profilem lidí patřících do jeho ekonomické i politické elity obecně a v naší zemi zvlášť (privatizace, aféra Čunek, přeběhlíci v PS PČR aj.). Militantní antikomunismus, který proklamujete, dnes rozhodně neslouží nápravě minulých deformací a zločinů či vyloučení možnosti jejich opakování v budoucnu, ale udržení privilegovaného postavení, zisků a moci jeho elit do budoucna. V tomto smyslu mi sám dáváte právo spekulovat o Vašem mravním profilu, kariérních záměrech a inteligenci, kteréhožto právo nevyužiji.
V tomto dopise není prostor na vysvětlování otázky, v čem se KSČM a současný marxismus liší a případně i distancují od minulosti či jaké faktory vedly k deformaci projektu socialismu a komunismu. Konstatuji pouze, že KSČM sice nadále odmítá kapitalistickou společnost a vykořisťování člověka člověkem jako věčné a nezměnitelné společenské uspořádání, chce však nový socialismus prosazovat demokratickým a humánním způsobem, získáním podpory většiny občanů, na základě svobodné ekonomické soutěže, ve které bude mít výraznou úlohu zaměstnanecké vlastnictví a politická pluralita.(Potřebné informace můžete získat na našich webových stránkách www.kscm.cz, případně na mých webových stránkách www.samospravnysocialismus.vyjimecny.cz). Bylo by jen správné a morální, kdybyste tyto informace zprostředkoval dětem, za jejichž výchovu a vzdělání odpovídáte, což samozřejmě neučiníte.
Za daných podmínek nemohu svým nadřízeným doporučit účast na Vašem koncertu i když osobně velmi oceňuji práci všech, dospělých i dětí, kteří se na jeho přípravě podílejí a chtěl bych jim Vaším prostřednictvím tlumočit přání úspěchu v umělecké činnosti. Naopak, (myslím, že mohu mluvit i za své nadřízené) jsme kdykoli připraveni, na jakékoliv úrovni (např. já osobně jako dlouholetý badatel zkoumající deformace minulého systému a účastník studentských akcí proti sovětské okupaci v r.1968) se zúčastnit besedy s Vašimi žáky, případně i s oponenty, o objektivním hodnocení společenského vývoje a programu dnešní KSČM. Je mi samozřejmě jasné, že tuto nabídku nevyužijete, ať už proto, že nechcete nebo že si to nemůžete dovolit s ohledem na své nadřízené, sponzory apod. Pokud byste o ní přece jen měl zájem, obraťte se na mne, jsem schopen Vám zajistit na besedu i nejvyšší představitele naší strany, poslance, europoslance apod.
Bylo by jen spravedlivé, abyste můj dopis vyvěsil ve Vaší škole na nástěnku a umožnil tak dětem získat, alespoň náznakem představu o složitosti celého problému, ale dobře vím, že zázraky se nedějí.
S úctou
PhDr. Josef Heller, CSc.
tajemník Rady Teoreticko-analytického pracoviště
ÚV KSČM
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 22. července 2008 v 18:47 | Reagovat

Soudruhu Hellere, ted jsi tomu dal opravdu korunu a mohl jsem si dokoncit obrazek o Tobe. Ono uz staci Tve clenstvi ve zlocinne organizaci se zlocinnou ideologii. Jsi idiot s doktoratem. Umis vubec anglicky, aby jsi mohl studovat nebo Tva studia a rozumy pochazi jen od toho kata, ktery si rikal Lenin?

2 Zdenek Prochazka Zdenek Prochazka | E-mail | 22. července 2008 v 19:01 | Reagovat

Soudruhu PHDR Hellere, vy jste demagog na entou. Takovej zvast jsem v zivote necetl. Hlavne se mi libi, kdyz pisete o "poctivych komunistech", to je tedy bomba.Mohl byste nejaky te exemplare vyjmenovat?

3 Zdenek Prochazka Zdenek Prochazka | E-mail | 22. července 2008 v 19:01 | Reagovat

Soudruhu PHDR Hellere, vy jste demagog na entou. Takovej zvast jsem v zivote necetl. Hlavne se mi libi, kdyz pisete o "poctivych komunistech", to je tedy bomba.Mohl byste nejaky te exemplare vyjmenovat?

4 Karel, Curych Karel, Curych | E-mail | 22. července 2008 v 19:13 | Reagovat

Bohuzel nemam zaludek na to, abych se prokousal celym textem, skoncil jsem u "provedl jsem marxistickou analyzu", po te se mi udelala tma pred ocima, obratil zaludek a doklopital se k WC, kde jsem se poradne vyzvracel.

5 koniek koniek | 22. července 2008 v 19:13 | Reagovat

Rosse, Rosse, toto si uz videl?

http://tinyurl.com/hedvicek

?

6 Ascot Ascot | 22. července 2008 v 19:23 | Reagovat
7 Kimi Kimi | E-mail | 22. července 2008 v 19:41 | Reagovat

Soudruhu Hellere, ty zniz jako zachrana vseho lidstva, ty jsi vylepsil filozofii toho vraha Lenina a chtel bys ji prodat i nevinnym detem. Byl bych velmi rad, ze tebe, ani tve pohunky nepusti do ceskych skol, abys jim vtloukal do jejich jeste nerozumnych hlavicek ty tvoje jedy a plany jak znicit spolecnost lidskou a a vse co stoji v ceste, vyvrazdit az do nemluvnat.  

Ty sis to pekne prepracoval, neni divu, ze ti za to dali PhDr. a CSc.

Uhladit hlasani vrahu, aby proslo krckem malych nezkusenych deti je skutecne hodno takovych titulu. Ti tvoji mocipani k tomu potrebuji nekoho jako jsi ty, zdanlive neuhonneho, aby se jejich sen svetovladcu splnil.

8 Kimi Kimi | E-mail | 22. července 2008 v 19:48 | Reagovat

Hellere, tak Bush se ti nelibi. Nedivim se ti, on jde po krku sadistickym diktatorum jako jsi ty.

9 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 22. července 2008 v 19:56 | Reagovat

A ja si po padu berlinske zdi (spatny cement) myslel, ze to slovo

KOMUNISMUS bylo zakazano, tabu,

verbotten atd.

Karle z Curychu - ja se ani tak daleko nedostal. Poblil jsem se

skoro hned po nekolika prvnich

vetach.....Hellera bych poslal

do Ciny.

10 Miloš Zach Miloš Zach | E-mail | 22. července 2008 v 20:14 | Reagovat

Pane/soudruhu Hellere, nebudu Vám tykat, protože si s každým netykám.

Ve Vašem veledíle mne zaujala věta "... zaplnil prázdné místo v dějinách Kolínska, pochopitelně marxisticky, ale objektivně". Tomu se říká oxymoron, tedy doufám, že pochopíte, co myslím. Nebudu se namáhat s Vámi polemizovat (diskutovat myslím by zřelmě ani nešlo). Je mi líto, že ještě dnes, po dvaceti letech od pádu bestiálního režimu jsou zaslepenci jako Vy, kteří uctívají ideologii marxismu. Snad jste si všiml že neuspěl, že svět je dnes trochu jinde než byl v Marxově době, a že kdekoli byl marxismus uplatněn, zklamal za nesmírného utrpení prostých lidí, kteří se ničím jiným neprovinili než tím, že se znelíbili, byli v cestě. On nějak ten marxismus nikdy nepochopil rozdíl mezi lidskou přirozeností a teorií soudruha Marxe, která se některým jako Vy stále líbí (na papíře je to hezké čtení, že) a mezi skutečností.  A to, že Grebeníček a KSČM přispěli na pomník Milady Horákové, které nesahají ani po kotníky i kdyby stála v blátě půl metru hluboko, považuji za drzost století.

Přeji Vám další úspěchy s Vašimi publikacemi.

11 Vlastik Vlastik | E-mail | 22. července 2008 v 20:17 | Reagovat

Ten kdo se jeste dnes ohani Marxem a Leninem musi byt blbec a blazen Takovy patri do blazince a s nim vsichni ti soudruzi v KCS. Muze mi nekdo vysvetlit rozdil mezi komunistama, nacistama a fasistama? Ja v tom moc velky rozdil nevidim.

12 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | 22. července 2008 v 20:49 | Reagovat

Mozna by nekdo mohl ten rozdil vysvetlit mladym Cechum - protoze podle toho jaci jsou to kreteni (viz Wikipedie) to porad nevedi.

13 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 22. července 2008 v 21:19 | Reagovat

Vlastiku vysvetlim. Komunismus je ideologie stejna, jako ta fasisticka, ale daleko vice propracovana. Zrovna tak komuniste jsou internacionalni, kdezto naciste pouze nacionalni, tedy sve myslenky neuplatnuji za hranice sveho statu. Komuniste se od nacistu ucili a jejich metody dale propracovali. Vysledek te internacionality jsou mrtvoly sto milionu lidi, plus. To cislo uz je tak vysoke, ze samo o sobe ztratilo pro samotne komunisty vyznam a tak budou poukazovat na 6 milionu lidi v koncentracich. O tom ze na jejich presidenta "lidumila" Zapotockeho byl vydan mezinarodni zatykac valecneho zlocince, kdy kroutil jako kapo v tom koncentraku lidem krky se nemluvi. Protoze Horakova neco vedela, tak musela viset. Kolik rublu ji soudruh Heller dal na pomnik?

14 Karle z Curychu Karle z Curychu | 22. července 2008 v 21:49 | Reagovat

(komentar [4], gratuluji k tomu, kam az jste se dostal, ja jsem to zbabele zabalil hned jak jsem narazil na "Ani Vy, ani oni nejste schopni porozumět mým textům", protoze si myslim, kdyz tomu, co Heller pise, neporozumi pan Jakoubek, ja bych to taky asi tezko zvladnul. Jen me napadlo: kdyz sam Heller priznava, ze pise tak, ze mu nikdo nerozumi, nebude ona ta chyba ciste nahodou u nej? (Texty pana Jakoubka jsou mne osobne srozumitelne.)

15 Vlastik Vlastik | E-mail | 22. července 2008 v 22:36 | Reagovat

@Jaroslav - souhlasim. Komuniste se od nacistu ucili, ale ideologie je v podstate stejna. Protoze jsou obe diktatury, tak zakonite musi dojit k masakrovani lidi, aby tyhle diktatury mohli prezit. Jinak to proste nefunguje.

Komuniste si nikdy nepripusti pribuznost s nacisty a budou tvrdit, ze nacisti jsou extremni pravice, i kdyz opak je pravdou. Duvod je jasny. Tak jako nacisti, by komunisti proste nemohli legalne existovat.(v Cesku).

Heller musi byt bezcharakterni clovek, kdyz se hrde hlasi k teto zlocine strane, a nebo blbec patrici do blazince.

16 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 22. července 2008 v 22:42 | Reagovat

@Milan z Nevady

V Cine je tvrdy kapitalismus. Pouze vlada jsou komunisti.

Je to jako kdyby v C(SS)R zabedli komunismus ale soudruzi se neprebarvili.

17 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 22. července 2008 v 22:43 | Reagovat

@Milan z Nevady

Myslel jsem "zrusili".

18 Vanek Vanek | Web | 22. července 2008 v 23:00 | Reagovat

Soudruh Heller je rudy kokot.

19 Ivan Loffler Ivan Loffler | E-mail | 22. července 2008 v 23:49 | Reagovat

Te oblude Hellerovi bych se nesnizil odpovedet. Jen doufam, ze cesky narod prestane konecne cekat na ty Blanicke rytire a vytahne do ulic sam a skonci s takovymi zlodeji kysliku, jako Heller.

20 vonpetrinerhehe vonpetrinerhehe | E-mail | 23. července 2008 v 0:38 | Reagovat

Marxismus-Leninismus  byl  oficialne povysen  na  nove  "Opium  mas".  Socialismus  nikdy  neexistoval,  co  existovalo  byl  statni  kapitalismus  v  policejnim  statu. Socialismus  byl  pouze  teoreticky  model,  ktery   nikdy  nepracoval  a  ani  pracovat  nemohl.  Clovek, ktery  se  snazi  dokazat  opak  je  politovanihodny.  Nebo  gangster, ktery  dobre  vi,  ze  tridni  nenavist  se  da  v  politice  dobre  vyuzit,  protoze  vzdycky  bude  urcite  procento  neuspesnych,  ktere  se  da  dobre  manipulovat.  Mimochodem,  vi  soudruh  kolik  vynasi  v  USA  vyprazdnovani  popelnic?

21 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 23. července 2008 v 3:14 | Reagovat

@Kuck van der Loch

To co je v Cine je jasne - vlada si

dela svoje a diva se na druhou stranu, pohud se hrnou penize.

V ramci lidskych prav a to, co delaji populaci - to je nejvetsi

doublestandard - a projde jim to.

Ivane libi se mi: ZLODEJ KYSLIKU!

22 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 23. července 2008 v 3:21 | Reagovat

A zapomneljsem na CR. Myslel jsem si, ze v Cesku zrusili komunismus a

tak komunisti se holt na chvilku prebarvili.

Jenze ta barva uz je dnes OSOUPANA,

nemusi se skryvat a narostli jim nebezpecne ruzky. A lidem to nevadi-muzou prece nakoupit ve Vidni a jet do Sardinie!

23 jony jony | 23. července 2008 v 12:38 | Reagovat

Idiot Heller, vyvesovat na chodbach skol Uceni MarxLeninis. to vam slo vzdy dobre, musim se zeptat nejakych deti co si tady hraji venku jestli uz se neco takoveho Neuci, no jo to ma asi byt ta Vysvetlovaci Kampan z kterou vytahl do boje Idiotuv spolupachatel Falmr uz tomu rozumim, Komunismus rovna se Kokotismus plus Fasismus!!§!

24 Souckova Souckova | E-mail | 23. července 2008 v 17:03 | Reagovat

KOMUNISMUS NEMA S DEMOKRACII NIC SPOLECNEHO, V KOMUNISTICKE CINE KSEFTUJI S LIDSKYMI ORGANY SVYCH VLASTNICH LIDI,JE TO TOTALITA A JAKO TAKOVA NEGARANTUJE LIDSKA PRAVA PRO VŠECHNY CINANY,TEDY PRO TY, KTERI MAJI JINY NAZOR NA VEDENI STATU.STEJNE JAKO STATNI CELKY V MINULOSTI,NAPRIKLAD VE STAREM RIME,NEMA ROVNEZ STEJNA PRAVA PRO VŠECHNY ACKOLIV KOMUNISMUS HLASA ZAJIŠTENI PRAV LIDU.PROTO JE KOMUNISMUS POUHYM NASTROJEM VLADNOUCI MOCI K ODSOUHLASENE LIKVIDACI NEPOHODLNYCH JEDINCU.JE DIVNE,ZE NA TO ANI TEN MARX NEPRIŠEL?

25 Vlastik Vlastik | E-mail | 23. července 2008 v 18:37 | Reagovat

@ Souckova - Myslim si, ze Marx to vedel velice dobre. Tak blby zase nebyl. Spise takovy vychcany budizknicemu.

26 Jenda Jenda | 24. července 2008 v 3:07 | Reagovat

I stokrát omletý komunistický folklór pana tajemníka Rady Teoreticko-analytického pracoviště působí přesto docela svěže - něco mezi Jára da Cimermanem a léčitelem šarlatánem.

Jinak je Heller dokonalou  personifikací  bezcharakterní malé české komunistické svině.

Též mi připadá, že se u nás komunisti stávají den ode dne drzejší. Přiznávám se, že když zdáli pozoruji Evropu se nemohu ubránit určité dávce škodolibosti.

27 Macek Macek | 28. července 2008 v 11:14 | Reagovat

Pokusím se jen o (možná nový)výraz : volský idiot !!! s titulem !

28 Jozin Jozin | E-mail | 31. července 2008 v 17:11 | Reagovat

Nemam nic proti Rostovi, jenomze je treba si zamest i pred vlastnim prahem! Je dobre, ze poukazuje na negativni veci v nasi spolecnosti( neziju v CR)ja to delam take... Akorat by si ctenazi blogu meli presist take fakty "z druhe strany" kolebky "demokracie"...

(Pevne doufam, ze Rosta to vymaze v ramci objektivity :-)

Lidská práva v éře rozvinuté institucionalizace

Written by Amalia Zamora Monday, 03 March 2008

Představitelé indiánských kmenů Lakota, což je pravé jméno Siouxů, jednostranně vypověděli těsně před vánoci minulého roku s okamžitou platností a nevratně smlouvy svých předků uzavřených v letech 1851 a 1868 ve Fort Laramie Wyoming se Spojenými státy, které podle názorů indiánů nebyly nikdy dodrženy. Představitel indiánů, Russell Means, mimo jiné herec, který vystupoval ve filmu Poslední Mohykán, označil tento den za „historický pro veškerý lakotský lid“ a dodal, že „koloniální choutky USA skončily“. „Nejsme již obyvatelé Spojených států amerických,“ prohlásil tentýž na tiskové konferenci ve Washingtonu. Nová, Lakotská republika vydává své pasy a vodičské průkazy všem obyvatelům území, kteří se vzdají americké příslušnosti. Občané nového státu také nebudou platit daně - tedy pokud nezůstanou Severoameričany.

Nová republika se rozkládá na území bývalých států Nebraska, Wyoming, Montana a na severu a jihu Dakoty, tedy nikterak zanedbatelná oblast.

O své uznání bojují Lakotové již od roku 1973 a nejznámějším výsledkem je asi zatím odsouzení a uvěznění Leonarda Peltiera, jednoho z vůdců lakotského povstání roku 1973, za domnělou vraždu agentů FBI.

Faktem je, že Lakotové nikdy svá území neprodali ani se jich jinak nevzdali, ale byli o ně připraveny byrokratickými, a podle jejich mínění protiprávními, zásahy. Navíc smlouvy uzavřené se Spojenými státy, bylo jich 33, nebyly, dle tvrzení Lakotů, nikdy dodržovány a plněny. Bylo by asi zbytečné opakovat, že Lakotové jsou dnes zcela marginalizováni, zbaveni možnosti své původní existence a bez možnosti začlenění do dnešní reality, dožívají se průměrně 44 let, mají jednu z nejvyšších dětských úmrtností a další smutné primáty, jejich jazyk je na hranici zapomnění - prostě neliší se příliš od jiných skupin původních obyvatel v celé Americe. Jejich dějiny v moderní době byly monotónní: po každé válce přišlo jednání, každé ujednání bylo porušeno, po porušení přišel protest a po protestu masakr. Po masakru válka, která skončila ujednáním...

Poslední dva masakry, v roce 1890 a v roce 1973, proběhly na stejném místě, Wounded Knee.

Dnes žije, dá-li se to tak nazvat, asi 160 000 Siouxů.

Výpověď smlouvy s USA a vyhlášení nezávislosti a vlastního státu se opírá o článek 6 ústavy USA (hovoří o temporální a lokální nadřazenosti ústavy), o smlouvy Vídeňské konvence, které vešly v platnost roku 1980, a také o nezávaznou deklaraci Organizace spojených národů o právech indiánů resp. o právech původních obyvatel, která byla přijata minulý rok (Spojené státy ovšem hlasovaly proti a vyjádřili zklamání, že přijatý text požaduje pro domorodce právo na sebeurčení, právo na půdu a na naleziště nalézající se na ní).

Podle některých zdrojů uvažuje Rusko o uznání Lakoty jako odpověď na případné uznání nezávislosti Kosova. Potomci Sedícího býka a Bláznivého koně jednají dále o uznání s ambasádami Jihoafrické republiky, Venezuely, Bolívie a Chile.

Jenže - zdá se, že vláda Spojených států bude mít v tomto případě jednoduchou odpověď, pokud vůbec nějakou: mistr Means nepředstavuje nijakého, a už vůbec ne demokraticky zvoleného, zástupce kmene Lakotů. Ostatně, kdo jsou to ti Lakotové? Siouxové, jak je známe z filmů Poslední Mohykán a o Buffalu Billovi?

Akce Lakotů není v poslední době ojedinělou. Hnutí za emancipaci indiánů pod názvem „Ejercito Zapatista de Liberacion Nacionál“ (Zapatistická armáda národního osvobození) probíhá již nějakou dobu také v Mexiku (zprávy o něm se dostanou k evropskému čtenáři především prostřednictvím esejů autora, který si nechá říkat subkomandant Markos) i jinde. Tato hnutí ukazují jistou inkompatibilitu života indiánů se zastupitelskou demokracií: indián není institucionalizovatelný z hlediska národních států a jako takovému mu nemohou žádná práva být přiznána (kupříkladu často nemá trvalé bydliště).

Stát se chová v celé Americe k indiánům příkladně: jakmile je objevena nějaká neznámá indiánská vesnice, je jako první, ve jménu komunikace s okolním světem, vybudována silnice, která slouží k zásobování Coca-colou a lupínky. Následně přijedou studenti universit poučovat indiány o antikoncepci a hygieně. Ještě než dosud zdraví indiáni počnou podléhat nemocem, stanou se oběťmi vzdělávání, které je vyžene do měst a učiní z nich nezaměstnané. Teprve nyní se stávají plnoprávnými občany s volebním právem a ti šťastnější z nich se mohou ucházet o práci kopáčů při výstavbě rekreačních či těžebních komplexů na místě svého původního bydliště.

Jakkoliv může zpráva vyvolávat dojem silvestrovské perličky ukazuje na problém, který je i evropskými politiky a médii pečlivě utajován: současný pojem lidských práv je v globalizovaném světě naprosto nedostatečný, neboť je založen na instituci národního státu. „V systému národních států takzvaná svatá a nezadatelná práva člověka se ukazují jako zcela neúčinná a neupotřebitelná v okamžiku, kdy je není možno použít jako práva občanů nějakého státu.“ (Giorgio Agamben)

Jeste par faktu:

Zákon z roku 1875 o udělení občanských práv černošskému obyvatelstvu a o jeho zrovnoprávnění byl zrušen roku 1883 jako odporující ústavě USA.

Malé a neúrodné rezervace, do kterých byl zbytek Indiánů nahnán, vedly k rychlému vymírání někdy celých kmenů a k roku 1880 zbylo v USA necelých 200 000 Indiánů. Pokusy úřadů o násilnou proměnu kmenů v usedlé zemědělce neměly úspěch. Indiáni neměli koně, dostatek osiva ani nářadí, takže násilná asimilace vedla jen ke zbídačení tohoto obyvatelstva.

Roku 1901 dostalo pět kmenů Oklahomy státní občanství, občanská práva všech Indiánů uznal Kongres USA v roce 1924, ale jejich sociální postavení se začalo zlepšovat až ve 30. letech za prezidentství Franklina D. Roosevelta.

V roce 1957 byl schválen nový zákon o občanských právech, týkající se barevného obyvatelstva. Tento zákon, který měl zajistit černému obyvatelstvu (ne indiánum) zejména právo účastnit se voleb, schválil Senát 72 proti 18 hlasům.

Wyoming jako 44. stát Unie vznikl v roce 1890. Díky tomu, že byl prvním územím, na kterém již v roce 1869 získaly volební právo i ženy, je přezdíván "Státem rovnosti" (Equality state). V době "zrovnoprávnění" mužů a žen ve Wyomingu byl však stav populace šest mužů na jednu ženu, takže toho ženy zase tak moc neovlivnily...

29 Jirka38 Jirka38 | 15. července 2014 v 20:04 | Reagovat

Rozumný a dobrý text. Pan Heller ví o čem mluví, ví, co je pravý socialismus. Bravo a jen tak dále. ANTIKOMu k vzteku :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama