Jakoubek Hellerovi - 2 ...

24. července 2008 v 22:47 | James V. Jakoubek
Heller Šimáčkovi (komentář k dopisu).
K Vašemu dopisu panu Šimáčkovi. I po jen zběžné četbě je zřejmé, že si, jak jest u Vás obvyklé, protiřečíte. Co považujete u komunistů za naprosto normální, u každého jiného, jako kupř. zde u pana Šimáčka, zhurta káráte.
Příklad: "... považuji za vysoce nemorální, když učitel zneužívá svého postavení k jednostrannému a neobjektivnímu manipulování dětí ..." Co jiného tedy dle Vás, než "jednostranné a neobjektivní manipulování" v jejich školstvu komunisté po celých 40 let praktikovali? (A co jste Vy sám ve službách "protosocialistického" režimu vykonával? Tehdy Vám to zřejmě moc nevadilo, neb sám sebe tak říkajíc obviňujete z "kolaborace" s režimem. Sice dnes povídáte jak jste to údajně sabotoval, kdyby to byla ovšem pravda, moc dlouho by jste tím "učitelem", na politické škole k tomu, určitě nebyl).
Velice ubohá je Vaše učená poznámka panu Šimáčkovi: "Mimo jiné je to v rozporu s ústavou ČR." Úplně zde popíráte to, co Vy sám, osobně, zastáváte, neb jste mě svého času, když jsem se Vám zmínil o zákonech a US Constitution (Ústavy USA), odpověděl: "... nebuďte směšný s ústavou a zákony...!!". Otázka: Od které doby se komunisté ohlížejí na takové, z jejich hlediska "směšné pitomosti", jako jsou zákony či dokonce Ústava? Odpověď: Pouze a jenom tehdy když jsou ONI u moci (viz s. Heller). Toto pohrdání Ústavou komunisty (včetně zcela jasně i Vás) nejvyšším to zákonem státu, trvá v t.zv. Republice České bez přerušení do dnešního dne, viz nedávný případ v Teplicích, kde údajná "soudkyně" Veronika Fileová při soudním jednání na upozornění, že porušuje svým chováním Ústavu, bohorovně odpověděla: "Ústava mě momentálně nezajímá..!!". Stát se něco podobného zde v USA, okamžitě by takový soudce byl odvolán z funkce. V Česku ale, vzhledem k "... mládí, nezkušenosti a dosavadní bezúhonnosti ..." se to soudružce "soudkyni" odpustilo a ona "mladá a nezkušená" tak zvaně "soudí" dál. Totéž se dá říci o jiném zločinci v taláru "soudkyni" Marcele Horváthové v Trutnově. Vy osobně se soudci kteří kašlou na Ústavu problém dle všeho nemáte, ale co se údajného dle Vás "porušování ČR ústavy" panem Šimáčkem týče, to ano.
Další Vaše perlička pro pana Šimáčka - Heller dnes: "... Nejde ... o to, že bychom snad chtěli zpochybňovat nesporná fakta o zločinech a deformacích minulého systému ..." Heller včera: "(o zločinnosti "minulého systému") ...v dějinách evropského protosocialismu to byla jen nepatrná éra procesů a násilných opatření ..." Fakt je ten, že "procesy a násilná opatření" trvaly po celou dobu trvání "zločinného komunistického režimu" (zák. 198/93) a to až do samého konce (případ Pavel Wonka). Vy tedy tento Váš citovaný názor za "zpochybňování" činů zločinecké organizace KSČ nepovažujete?
Co se zločinnosti KSČ týče, zmiňujete se o tom panu Šimáčkovi velice alibisticky: "... strana se na svém 18. sjezdu za zločiny a deformace minulého systému občanům omluvila ... tento postoj je obsažen i v našich dokumentech ...". Četl jste Vy sám onu proslulou "omluvu" zločinecké organizace KSČ? (vlastně, vůbec bych se nedivil, kdyby jste byl jejím spoluautorem). Jedná-li se vůbec o "omluvu", nechť posoudí jiní. Na toto tema jsem nedávno (January 20th 2008) napsal komentář, zde je výtah:
Bylo by zajímavé vědět, kdo z těch straníků co o proslulé "omluvě" tolik povykují, text této skutečně znají, protože o konkretním obsahu oné t.zv. "omluvy", mimo neurčitých poznámek (viz kupř. Heller Šimáčkovi, dodávám dnes) se nikde moc nemluví ani nepíše. Není se čemu divit, že se s touto "omluvou" komunistům na veřejnost moc nechce. Ono jde spíše jen o jakési neurčité proklamační prohlášení bez hlavy a paty než o cokoli jiného, kde se sloveso "omluva" vyskytuje v sáhodlouhém textu vytvořeném na Mimořádném sjezdu KSČ 21.XII.1989 jen na třech větách. Všechny tri stojí za to doslova ocitovat celé. Věta první:
Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi neoprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpěly postihy ještě v dalších generacích.
.
Toť tedy prosím vše co se "omluvy občanům a mládeži Československa " týče. Toto je tedy ona slavná, všeosvobozující "omluva" komunistů českých, kterou se tito nepřestávají ohánět. Celé 40ti leté období komunistických násilností, politické represe, nenávisti a bezpráví postihující celé generace, období bolševické zločinosti zahrnující bezpočet justičních zločinů, stovek politických poprav, pokoutních vražd a tisíců umučených v koncentrácích, v uranových dolech a jako divá zvěř postřílených na hranicích, toto vše se smrsklo do jedné jediné kraťoučké větičky obsahující dvacet dva nic neříkajících slov. Tak, a to vám bando jedna nekomunistická stačit musí!!
Mimo nekomunistické "občany a mládež" je zde ovšem také skupina trochu pomýlených "členů strany" kteří tak nějak nepochopili "bratrzskou pomoc" sovětů v roce 1968 a kteří i přes své uvědomění byli také tak nějak postiženi jakýmsi "příkořím", pochopitelně zcela omylem. Tito si proto zaslouží omluvu trochu delší. K těmto pomýlencům specificky se tedy obrací věta druhá "omluvy":
Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a tím ztratili postavení rovnoprávných občanů".

Tato věta "omluvy" je mimo jiné velice pozoruhodná zcela bezděčným doznáním, že veškeré komunistické dušování se a zaříkávání o "rovnoprávnosti všech občanů" nejsou nic jiného než prachobyčejné komunistické bláboly, lež a klam. Zcela bezostyšně zde komunisté najevo dávají svůj dvojí metr jimž měří svět - "rovnoprávní občané" jsou pouze v komunistické straně, "předvoji lidstva", pak teprve po nich ostatní lidská sebranka a nad pochyby dokládají skutečnost, že v jejich očích každý mimo KSČ jest druhořadým, nerovnoprávným, občanem. Zejména stojí za pozornost, že ani zde nejsou čeští komunisté schopni "překročit svůj vlastní stín" kterak se s oblibou vyjadřují o jiných a nazvat věci pravým jménem. Vpád Rudé Armády do ČSSR uprostřed noci v srpnu 1968 a střelbu do protestantů soudruzi ani zde nepovažují za invazi, ale za pouhý jakýsi "vstup". Pro srovnání. Nikde se nemluví ani nepíše, že by snad armáda národně socialistického Německa "vstoupila" 22. června 1941 na území svého spojence SSSR, ale vždy a všude se mluví a píše o "vpádu", "napadení", či "invazi", a to ba i "zákeřné". Proč tato rozdílná terminologie oproti 21. srpnu 1968? V roce 1941 Hitlerovo Německo a Stalinův Sovětský svaz (stejně jako v roce 1968 ČSSR a SSSR) byli spojenci kteří v soudružském objetí v září 1939 napadli a mezi sebe si rozdělili Polsko a tím rukou společnou a nerozdílnou zahájili Druhou světovou válku. Stalin při tom jaksi k dobru a s požehnáním spojence Adolfa Hitlera zabral tři pobaltské státy, Lotyšsko, Estonsko a Litvu, které samostatnost znovu nabyly až po pádu a rozpadu "nerozborného a věčného" (náš vzor!!) SSSR. Stalinova komunistická propaganda tehdy nazývala vojáky Wehrmachtu "německými dělníky v uniformách" a komunisté až do onoho německého vstupu na sovětské území nazývali v západní Evropě probíhající válku "imperialistickou", aktivně vystupovali na mezinárodním foru proti spojencům a spolupracovali s Gestapem. Tato spolupráce zašla tak daleko, že v roce 1940, na žádost Himmlera, vydal Stalin nacistům skupinu německých komunistů kteří před Gestapem uprchli do SSSR, kde však většina z nich z nich stejně skončila v Gulagu. Mezi tehdy vydanými byla i Betty Olberg, manželka bývalého agenta NKVD v Berlíně Valentina Olberga, zastřeleného v roce 1936 po monstr-procesu Kameněv-Zinoviev. ...!
Ve třetí a poslední větě kde se sloveso "omluva" vyskytuje lze čísti: "Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ." Když se komunističtí hrdinové veřejnosti takto "omluvili", pro jistotu na čas zalezli do děr a vyčkávali co bude. Jak dnes známo, jakékoliv obavy komunistů o neblahý snad osud jejich plané byly. A na tento strach zbytečný se také nezapomíná...! Tolik tedy co se oné komunistické a Hellerovic "omluvy" týče. Vzhledem k údajnému "kurvení komunistického textu" z čehož mě bez důkazů obviňujete, ptám se: Jde o přesné citace ze zmíněného KSČ dokumentu? (stačí ano/ne)
Co se Vašich urážek adresovaných panu Šimáčkovi, Vaší nadřazenosti, domýšlivosti a arogance týče - "Za naprosto nekvalifikované a subjektivistické považuji Vaše rádoby politologické a filosofické rozbory ... Vaše hodnocení minulého systému je nekvalifikované ... za hranicemi běžné lidské slušnosti je Vaše posuzování morálního profilu a inteligence lidí kteří spojili svůj život s komunismem a marxismem ... dáváte (mi) právo spekulovat o Vašem mravním profilu, kariérních záměrech a inteligenci ... Nebudu nudit čtenáře Haló novin tím, co jsem tomuto filozofickému géniovi odpověděl..." apod. je zbytečné se jimi zabývat. Tvářit se učeně a urážet kde koho, toto jest Vám přímo vrozeno a za nic mimořádného to ani nepovažujete. Kdyby bylo na Vás, tak by tento dle Vás "génius" byl na hodinu vyhozen, kterak se to praktikovalo za toho Vašeho "protosocialismu": "... Nevím, jestli je ještě pořád ředitelem ..." Otázka: Kdo z vás dvou - Vy, "tajemník Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM" a nebo pan Šimáček, ředitel ZUŠ a dirigent žákovského orchestru o jehož mravním profilu a inteligenci projevujete obavy - dle Vašeho názoru odvádí společnosti prospěšnější práci? (Na tuto otázku nechť prosím zároveň odpoví i náhodní čtenáři dole v diskusním foru).
"... Je charakteristické, že se vůbec nezamýšlíte nad zločiny které v dějinách spáchal kapitalismus...". Typické komunistické povykování typu "zloděj křičí chyťte zloděje", odvádět pozornost jinam. Co se zločinnosti týče, v tom jsou bez jakýchkoliv pochyb mistři levičáci všeho druhu, komunisté specificky (Stalin, Mao, Pol Pot, abych jmenoval ty nejzaslouženější komunistické řezníky). Komunisté mají na svědomí daleko nejvíce lidských životů, cifra se blíží, či dokonce překročila, 100 millionů, nikdo to není schopen spočítat. Po komunistech následují němečtí národní socialisté (které si ale komunisté sami pro sebe zařadili do krabičky "pravice"). Těmto dvěma vrahounům se nic nevyrovná, všechny ostatní -ismy dohromady nemají na svědomí ani setinu lidských životů co tito dva moderní mordýři. A pak Heller soudruh pláče nad osudem "komunardů" 150 roků zpátky, kterých, co se počtu tehdy zavražděných týče, takový Stalin zmáknul za jedno odpoledne, a pak se šel "na balet" povyrazit. Co se počtu obětí všech těch různých (mimo dle marxistické věrouky "levých") -ismů v celé historii lidstva týče, lze tyto vůbec porovnat s počtem obětí povražděných levičáky jen za posledních necelých 100 let? Malá ukázka zde: http://hedvicek.blog.cz/0807/ja-nechci-umet-cinsky
"... Militantní antikomunismus ... rozhodně neslouží k nápravě minulých deformací a zločinů či vyloučení jejich opakování v budoucnosti...". Zde se soudruh Heller, dle zvyku bolševika, snaží opět odvrátit pozornost jinam. Co především "neslouží k nápravě ..." atd. jest komunistický aktivní odpor jakkoliv odhalovat jejich vlastní nedávnou minulost, viz povyky jejich na adresu ÚSTR, "Cibulkových seznamů", Paměti národa a všemu, co by mohlo a mělo nedávnou minulost poodhalit a viníky odsoudit - viz pronásledování Vladimíra Hučína který se o to pokusil. Naopak, komunističtí zločinci se chrání (soudkyně JUDr. Marcela Horváthová z Trutnova klasický to přímo případ) a ti kdo na toto poukazují, jsou nadále stíháni (viz Jiří Wonka, bratr jedné z posledních obětí komunistického "předlistopadového" režimu, Pavla Wonky, zavražděného v komunistickém kriminále v dubnu 1988, jehož smrt má ona jmenovaná "soudkyně" přímo na svědomí). Pokud zločinci tohoto druhu jsou komunisty chráněni, "vyloučit opakování zločinů jejich" v budoucnu opravdu nelze. Ptám se tedy: Pročpak se, soudruhu Hellere, nepostavíte Vašim soukmenovcům kteří odmítají odhalovat, kterak sám občas říkáte, "zločiny a deformace minulého systému"?
O Vaší dvojité, křivé a lživé povaze více než výmluvně svědčí Vaše dvojí podání případu pana Šimáčka:
Čtenářům HaNo sdělujete: "...ohledně koncertu pořádaného ke Dni památky obětí komunismu. … Nebudu nudit čtenáře Haló novin tím, co jsem tomuto filozofickému géniovi odpověděl. Jistě si to dovedou představit. … Samozřejmě jsem panu řediteli zopakoval, že KSČM není KSČ, že se distancuje od zločinů a deformací minulého systému, za které odpovídá především tehdejší vládnoucí elita doma i v SSSR …" a nevědomí čtenáři HaNo jistě oči valí, jak to tomu "géniovi" veleinteligentní soudruh Heller nasolil.
Skutečnost, kterak si každý může snadno ověřit přečtením Vašeho dopisu onomu "geniovi" jak se hulvátsky vyjadřujete (zde: http://hedvicek.blog.cz/0807/heller-pise-jakoubkovi-a-simackovi) jest taková, že se v dopise tomto o tom, že "KSČM není KSČ", vůbec nezmiňujete a rovněž tam není ani náznak zmínky o vině "vládnoucí elity doma i v SSSR" na komunistických zločinech, natož jakési údajné "distance" KSČM od těchto. Jinými slovy, vážený soudruhu, česky a srozumitelně řečeno, vyloženě lžete. Typický komunistický podvodník a lhář, jinak Vás nazvati nelze.
Nemá vůbec smysl s Vámi vést jakékoliv diskuze, když zcela zvykově podvádíte a lžete a navíc si o tom omylem sám proti sobě důkazy podáte. Činnost moc "inteligentní" z Vaší strany to tedy rozhodně není. Nejdříve porůznu kde-komu vykládáte: "spekuluji o Vaší inteligenci … na to Vaše inteligence ani inteligence toho ´odborníka´ dirigenta nestačí … lidí mnohem inteligentnějších než jste Vy …" a pod., tváříte se, že jste ten nejinteligentnější tvor (tedy při nejmenším v Česku) svým neustálým poukazováním na vlastní údajnou vysokou "intelligencí", a pak se sám, aniž to zřejmě tušíte, usvědčíte z bohapusté lži. Ani běžný trouba by takovou pitomost neprovedl.

Čest Práci, soudruhu inteligente.
James V. Jakoubek
July 24th 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Karel, Curych Karel, Curych | E-mail | 24. července 2008 v 23:22 | Reagovat

Dekuji za vynikajici analyzu blabolu soudruha Hellera. A hlavna Vas obdivuji za silnou vuli, ze kterou jste vytrval a celeho Hellera nejen precetl ale i posoudil.

Ja jsem se dostal jenom k vete "provedl jsem marxistickou analyzu" , pak se mi zatmelo pred ocima a prisel jsem k sobe jsem se na pozvracenem zachodu ...

2 Jaroslav Jaroslav | E-mail | 24. července 2008 v 23:59 | Reagovat

Pane Jakoubek, ve vyctu tech komunistickych rezniku jste pozapomnel na Lenina. Jeden historik, ktery se zabyval jeho osobnosti a mel pristup do ruskych archivu a ktery take zpracoval zivitopis Hitlera se vyjadril:"U Hitlera najdete stopy lidskosti, at je to pristup k zenam, ktere v armade slouzit nesmely, k detem nebo k jeho vlcaku, nic takoveho u Lenina nenajdete. V celem jeho zivotopise jsem zadne stopy lidskosti nenasel." Nasly se ale jeho prikazy, tu i onde vybrat 6000 a zastrelit...

Idiotu jako je Heller je vice, zajimave by ale bylo zjistit, kdo je plati?

3 vonpetrinerhehe vonpetrinerhehe | E-mail | 25. července 2008 v 1:11 | Reagovat

Vazeny  pane  Jakoubku,  obdivuji  Vasi  trpelivost s  jakou  cupujete  Hellera  na  prvocinitele.  Pry  slovo  je mocnejsi,  nez  mec.  Ja  osobne  si  myslim, ze  kdo  najde  komunistu, ma  mu  utrhnout  nohu  a  umlatit  ho  s ni  k  smrti (to  neni  muj  original, ale  moc  se  mi  libi).

4 James James | E-mail | 25. července 2008 v 1:28 | Reagovat

S Hellerem je docela sranda, i kdyz ty jeho kecy jsou jednotvarne a opakujici se. Nejlepsi na nem je, kdyz se vytahuje jako za korunu tricko jak je nejvic intelligentni a pak nazorne predvede, jak mu to vubec nemysli. "Intelligent" !Ohledne dalsiho bolsevickeho reznika, Lenina, mate naprostou pravdu, jejich seznam je ale prilis dlouhy na jakykoliv vycet. Tri jmenovani predstavuji typ.

James

5 Lord Papundekl Lord Papundekl | 25. července 2008 v 16:41 | Reagovat

Hedvicok ti dva buzeranti co jsou ve vane to je hnus

Ty jsi urcite teplej

Heller je bolsevickej vul a Hedvicok jeste vetsi, vzdyt jsou to blafy na kterych si nakej Jakoubek pochutnava.

6 Ondra Ondra | 26. července 2008 v 3:46 | Reagovat

Celý mi to připadá jednu scénu z Monthy Pythonů:)

http://www.youtube.com/watch?v=dOOTKA0aGI0

7 Lukas D Lukas D | 28. července 2008 v 0:04 | Reagovat

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

8 Lukas D Lukas D | 28. července 2008 v 0:05 | Reagovat

http://uncyclopedia.org/wiki/Czech

Rossi. To je tvá práce?

9 jony jony | 28. července 2008 v 15:35 | Reagovat

Dali hlavy dohromady a udelali z neho Hellera tak me to prijde, proste to nesepsal tu prasecinu sam oni si takhle navzajem pomahaji, z tou nohou to je dobry, utrhnout a umlatit ho pardon JE !  jak uz jsem se nekolikrat vyjadril Komunismus Kokotismus jedno jest a bude, diky za vinikajici postrtehy a odpovedi tomu Grazlovi p. Jakoubek.

10 123 123 | 29. července 2008 v 21:49 | Reagovat

velice pozoruhodné. Pro studenty 1.ročníku šamanství!

11 Jozin Jozin | E-mail | 31. července 2008 v 9:46 | Reagovat

Nemam nic proti Rostovi, jenomze je treba si zamest i pred vlastnim prahem! Je dobre, ze poukazuje na negativni veci v nasi spolecnosti( neziju v CR)ja to delam take... Akorat by si ctenazi blogu meli presist take fakty "z druhe strany" kolebky "demokracie"...

(Pevne doufam, ze Rosta to vymaze v ramci objektivity :-)

Lidská práva v éře rozvinuté institucionalizace

Written by Amalia Zamora Monday, 03 March 2008

Představitelé indiánských kmenů Lakota, což je pravé jméno Siouxů, jednostranně vypověděli těsně před vánoci minulého roku s okamžitou platností a nevratně smlouvy svých předků uzavřených v letech 1851 a 1868 ve Fort Laramie Wyoming se Spojenými státy, které podle názorů indiánů nebyly nikdy dodrženy. Představitel indiánů, Russell Means, mimo jiné herec, který vystupoval ve filmu Poslední Mohykán, označil tento den za „historický pro veškerý lakotský lid“ a dodal, že „koloniální choutky USA skončily“. „Nejsme již obyvatelé Spojených států amerických,“ prohlásil tentýž na tiskové konferenci ve Washingtonu. Nová, Lakotská republika vydává své pasy a vodičské průkazy všem obyvatelům území, kteří se vzdají americké příslušnosti. Občané nového státu také nebudou platit daně - tedy pokud nezůstanou Severoameričany.

Nová republika se rozkládá na území bývalých států Nebraska, Wyoming, Montana a na severu a jihu Dakoty, tedy nikterak zanedbatelná oblast.

O své uznání bojují Lakotové již od roku 1973 a nejznámějším výsledkem je asi zatím odsouzení a uvěznění Leonarda Peltiera, jednoho z vůdců lakotského povstání roku 1973, za domnělou vraždu agentů FBI.

Faktem je, že Lakotové nikdy svá území neprodali ani se jich jinak nevzdali, ale byli o ně připraveny byrokratickými, a podle jejich mínění protiprávními, zásahy. Navíc smlouvy uzavřené se Spojenými státy, bylo jich 33, nebyly, dle tvrzení Lakotů, nikdy dodržovány a plněny. Bylo by asi zbytečné opakovat, že Lakotové jsou dnes zcela marginalizováni, zbaveni možnosti své původní existence a bez možnosti začlenění do dnešní reality, dožívají se průměrně 44 let, mají jednu z nejvyšších dětských úmrtností a další smutné primáty, jejich jazyk je na hranici zapomnění - prostě neliší se příliš od jiných skupin původních obyvatel v celé Americe. Jejich dějiny v moderní době byly monotónní: po každé válce přišlo jednání, každé ujednání bylo porušeno, po porušení přišel protest a po protestu masakr. Po masakru válka, která skončila ujednáním...

Poslední dva masakry, v roce 1890 a v roce 1973, proběhly na stejném místě, Wounded Knee.

Dnes žije, dá-li se to tak nazvat, asi 160 000 Siouxů.

Výpověď smlouvy s USA a vyhlášení nezávislosti a vlastního státu se opírá o článek 6 ústavy USA (hovoří o temporální a lokální nadřazenosti ústavy), o smlouvy Vídeňské konvence, které vešly v platnost roku 1980, a také o nezávaznou deklaraci Organizace spojených národů o právech indiánů resp. o právech původních obyvatel, která byla přijata minulý rok (Spojené státy ovšem hlasovaly proti a vyjádřili zklamání, že přijatý text požaduje pro domorodce právo na sebeurčení, právo na půdu a na naleziště nalézající se na ní).

Podle některých zdrojů uvažuje Rusko o uznání Lakoty jako odpověď na případné uznání nezávislosti Kosova. Potomci Sedícího býka a Bláznivého koně jednají dále o uznání s ambasádami Jihoafrické republiky, Venezuely, Bolívie a Chile.

Jenže - zdá se, že vláda Spojených států bude mít v tomto případě jednoduchou odpověď, pokud vůbec nějakou: mistr Means nepředstavuje nijakého, a už vůbec ne demokraticky zvoleného, zástupce kmene Lakotů. Ostatně, kdo jsou to ti Lakotové? Siouxové, jak je známe z filmů Poslední Mohykán a o Buffalu Billovi?

Akce Lakotů není v poslední době ojedinělou. Hnutí za emancipaci indiánů pod názvem „Ejercito Zapatista de Liberacion Nacionál“ (Zapatistická armáda národního osvobození) probíhá již nějakou dobu také v Mexiku (zprávy o něm se dostanou k evropskému čtenáři především prostřednictvím esejů autora, který si nechá říkat subkomandant Markos) i jinde. Tato hnutí ukazují jistou inkompatibilitu života indiánů se zastupitelskou demokracií: indián není institucionalizovatelný z hlediska národních států a jako takovému mu nemohou žádná práva být přiznána (kupříkladu často nemá trvalé bydliště).

Stát se chová v celé Americe k indiánům příkladně: jakmile je objevena nějaká neznámá indiánská vesnice, je jako první, ve jménu komunikace s okolním světem, vybudována silnice, která slouží k zásobování Coca-colou a lupínky. Následně přijedou studenti universit poučovat indiány o antikoncepci a hygieně. Ještě než dosud zdraví indiáni počnou podléhat nemocem, stanou se oběťmi vzdělávání, které je vyžene do měst a učiní z nich nezaměstnané. Teprve nyní se stávají plnoprávnými občany s volebním právem a ti šťastnější z nich se mohou ucházet o práci kopáčů při výstavbě rekreačních či těžebních komplexů na místě svého původního bydliště.

Jakkoliv může zpráva vyvolávat dojem silvestrovské perličky ukazuje na problém, který je i evropskými politiky a médii pečlivě utajován: současný pojem lidských práv je v globalizovaném světě naprosto nedostatečný, neboť je založen na instituci národního státu. „V systému národních států takzvaná svatá a nezadatelná práva člověka se ukazují jako zcela neúčinná a neupotřebitelná v okamžiku, kdy je není možno použít jako práva občanů nějakého státu.“ (Giorgio Agamben)

Jeste par faktu:

Zákon z roku 1875 o udělení občanských práv černošskému obyvatelstvu a o jeho zrovnoprávnění byl zrušen roku 1883 jako odporující ústavě USA.

Malé a neúrodné rezervace, do kterých byl zbytek Indiánů nahnán, vedly k rychlému vymírání někdy celých kmenů a k roku 1880 zbylo v USA necelých 200 000 Indiánů. Pokusy úřadů o násilnou proměnu kmenů v usedlé zemědělce neměly úspěch. Indiáni neměli koně, dostatek osiva ani nářadí, takže násilná asimilace vedla jen ke zbídačení tohoto obyvatelstva.

Roku 1901 dostalo pět kmenů Oklahomy státní občanství, občanská práva všech Indiánů uznal Kongres USA v roce 1924, ale jejich sociální postavení se začalo zlepšovat až ve 30. letech za prezidentství Franklina D. Roosevelta.

V roce 1957 byl schválen nový zákon o občanských právech, týkající se barevného obyvatelstva. Tento zákon, který měl zajistit černému obyvatelstvu (ne indiánum) zejména právo účastnit se voleb, schválil Senát 72 proti 18 hlasům.

Wyoming jako 44. stát Unie vznikl v roce 1890. Díky tomu, že byl prvním územím, na kterém již v roce 1869 získaly volební právo i ženy, je přezdíván "Státem rovnosti" (Equality state). V době "zrovnoprávnění" mužů a žen ve Wyomingu byl však stav populace šest mužů na jednu ženu, takže toho ženy zase tak moc neovlivnily...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama