Demokracie po česku.

17. prosince 2008 v 14:12 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru

Nazval nedávno komunistický harcovník, jistý Heller Josef (od Strany Rodné honosnými tituly PhDr. a Csc. obdařený - a jak by ne, jest on zasloužilým politrukem, za Husákovy normalizace vychovávající na Vysoké Škole Politické nové komunistické kádry a dnes údajně na jakémsi KSČM podniku, Teoreticko-Analytické Pracoviště zvaném, funkci tajemníka snad vykonává, ostatně není on dochtorem sám, vždyť i intelektuální gigant Bilak Vasil dochtorem komunistickým také jest i když kandidátem jakýchsi "věd", Csc, prozatím nikoliv) jistého komunistického pisálka Věrteláře Václava "renomovaným a u čtenářů Haló Novin oblíbeným publicistou". Z Helerovic hlediska platitudy tyto si Věrtelář zcela zasluhuje, neb ten jest tak jako on přímo klasickým bolševickým demagogem. Vrána k vráně sedá, mudrosloví české praví.
Oba dva jsou "demokraté" až za hrob. Heller je zkušený osvětář a teoretik, kterak lze soudit z jeho vize jak ta správná demokracie pod vedením komunistů má, a jednou zajisté také bude vypadat: "...K tomu (nastoleni komunismu) je třeba naplnit podmínku klasiků - odstranění buržoazní osobnosti, buržoazní samostatnosti a buržoazní svobody, nikoli ovšem omezováním svobody, ale jejím rozšířením za omezené buržoazní hranice...." poučuje on své soukmenovce. Jak k onomu "rozšiřování svobody za omezené buržoasní hranice" lze prakticky dospět zase na vědomost dává renomovaný publicista soudruh Věrtelář Václav v jednom svém povídání pro čtenáře HaNo, kde si trpce stěžuje na právní omezenost současného českého volebního zákona (článek "Vláda usiluje o likvidaci demokratických práv"), který omezuje diktát stranického politbyra: "... bude potřebné upravit zákon o volbách v otázkách, které by prohloubily demokratické zásady. ... Problémem je neodvolatelnost poslanců, zejména v souvislosti s přeběhlíky. ... Bylo by například vhodné, aby politická strana za kterou poslanec kandidoval měla právo takového poslance odvolat (pokud se ten protiví stranické linii, aby pak) ... do Poslanecké sněmovny postoupil další kandidát strany. Považuji to nejenom za nejjednodušší řešení problému přeběhlíků ale i za zcela demokratický postup. Volební zákon potřebuje změny které upevní a prohloubí demokratické principy v praxi...!" sděluje tento publicista- demokrat svému demokratickému čtenářstvu plátku HaNo.


Tak je to tedy. Hloupé zákony dnes komunistům v Česku "omezují demokracii"!! Představte si, soudruzi, že takovýto neuvědomělý poslanec si dovolí hlasovat jinak než velí stranický program či dokonce nejnovější stranická usnesení a Strana kvůli momentálně platným nedemokratickým zákonům s takovýmto poslancem ("přeběhlíkem" kterak zní soudobý výraz český), nemůže vůbec nic dělat. Tohle přece za protosocialismu (či mluveno jazykem zmíněného politruka Josefa Hellera "první formě socialismu") přece jenom nebylo možné. Od čeho jsou pak stranické orgány, žejo soudruzi, když s takovýmto neuvědomělým "poslancem" nemají možnost řádně jak se patří zatočit, vyrazit s ním při nejmenším dveře, když zavřít či pověsit to už bohužel dnes, vzhledem k nedemokratickým zákonům, již dost dobře nejde a na jeho místo posadit uvědomělého soudruha/soudružku, kteří budou poslušně vykonávat stranická usnesení? Uznejte, soudruzi, jak lze tedy stranicky vládnout, když kdejaký poslanec jedná pouze a jenom dle svého vědomí a svědomí a naprosto se neohlíží na názor či usnesení Výkonného Výboru Strany? Tak daleko jsme to už došli...Proto tedy bude naprosto nutné toto, dle komunistických představ "rozšíření demokracie za omezené buržoasní hranice" co nejdříve uplatnit. Jak? No přece po bolševicku, soudruzi, žejo, tak jak vždy a všude jsme my, komunisté, praktikovali - zrušením stupidního buržoasního zákoníku a vytvoření zákoníku nového, pokrokového, za omezené buržoasní hranice rozšířeného, postaveném na principu třídním. Komunisté přece v minulosti, když k tomu možnost dostali, vždy a všude zákoníky takto třídně upravovali a rozšiřovali o své vlastní (dle názoru omezených buržoustů ovšem údajně prý "drakonické") zákony. Tak je to, soudruzi.

Všem těmto Věrtelářům, Hellerům a jiné, ne jenom komunistické násilnické sebrance, ale i sebrance jiné, kupř. v ČSSD (viz povyk bratra-soudruha Paroubka Jiřího a spol. na adresu "zrádců-přeběhlíků" z jeho strany) zřejmě momentálně nejvíce vadí "nedemokratické" zákony české které, i když značně omezeně, přece jenom brání uplatňovat stranickou disciplinu na parlamentární úrovni zbavit údajného přeběhlíka jeho parlamentního mandátu. Stranickým diktátorům prostě jasné není a zřejmě tak honem nebude, že takový poslanec je (či spíše býti má) především občanem republiky a teprve potom poslušným členem té či oné strany. Dojde-li takovýto poslanec k názoru, že stranická politika zemi neprospívá, zemi škodí, má nejen naprosté právo ale i povinnost s touto politikou, s takovýmto stranickým usnesením, nesouhlasit a na půdě parlamentu to najevo svým hlasem projevit. Jak patrno, v totalitě odchovaným stranickým politikům kteří mají na mysli především pouze a jenom zájem jejich Strany, vůbec nedochází, že zákony jsou v každé civilizované společnosti ustaveny zejména a především proto, aby byly ku prospěchu státu, zemi a nikoliv té či oné strany a mimo jiné také proto, aby bránily menšinu před diktátem údajné většiny. Proto soudruh Heller tolik povykuje nad tak zvaným "omezováním svobody" v údajně "omezených buržoazních hranicích". Ano, je to opravdu bída když, dle zaběhnutých komunistických představ, dnes v Česku již nelze dosti dobře třídně uplatňovat diktát ulice, tak jak to bylo za komunistů běžně a naprosto samozřejmě praktikováno - viz kupř. masově organizované petice za "přísné potrestání zrádců" (včetně třeba i takového Slánského a spol., těchto ostatně moc velká škoda stejně nebyla, neb tito "komunističtí demokraté" protiprávní a zavrženíhodný komunistický režim sami do praxe uvedli), volání "smrt buržoasním nepřátelům", např. dr. Milady Horákové, na jejíž "pomník" dnešní "demokratická KSČM" dokonce kus žvance darovala - organizátoři a stavitelé památníku tohoto by zajisté měli tento jidášský groš komunistům pod nohy hodit!!

Do zákonů vtělené ochrany jednotlivce (byť i ten byl třeba poslancem za určitou politickou stranu a odmítal poslušně papouškovat a plnit stranická usnesení) před mocí vlády a stranických sekretariátů omezeneci a hulváti typu Věrteláře, Hellera, či i takového Paroubka, pravých to de-facto komunistů ať jsou již tito organizováni v kterékoliv straně a pro které platí pouze jakýsi zákon "třídního" či jen "stranického" boje, zásadně neporozumí, natož aby takovýto civilizovaný princip vůbec přijali za svůj. A to si v článku jiném ("Kdo vlastně porušuje Ústavu a zákony ČR?") renomovaný publicista soudruh Věrtelář velice stěžuje nad závěrem jakési komise která prý uvádí, že "... existuje 76 takzvaných idicií o tom, že KSČM porušuje Ústavu a zákony..." republiky (pouze 76 jich ona Komise našla?? ptám se). V článku tomto soudruh Věrtelář dokonce cituje stanovy KSČM kde se údajně praví, že se "... členstvím v KSČM je neslučitelná podpora hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod". Jak se tento ve stanovách jeho strany jím tolik na obdiv dávaný zákaz "potlačování práv a svobod občana" s jeho požadavkem zákona který by výslovně potlačil, zakázal, toto specifické "právo a svobodu občana" na jeho vlastní názor, když by ten byl v rozporu s posledním stranickým usnesením, slučuje, o tom on zřejmě moc nepřemýšlel. Rozpor v uvažování jeho mu zřejmě již tak nějak nedochází. Jde zde asi o obvyklou stranicko-komunistickou dialektiku, kteroužto takový soudruh politruk Heller zcela běžně vysvětluje své "dialektické" protismyslné kotrmelce. Dle této komunistické Hellerovic a Věrteláře teorie, co jest či není "porušování lidských práv a svobod", či jak uplatňovat "právo vyjadřovat názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem" (článek 17 Listiny), tak o tomto mohou rozhodovat pouze a jenom komunisté a nikdo jiný.

Ku příkladu, dle soudruha Hellera: "(v platnosti) i nadále zůstává základní určení komunistického hnutí jako hnutí jehož cílem je zrušení soukromého vlastnictví. K tomuto cíli se také komunistické hnutí musí ve svých strategických materiálech hlásit … Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoazii veškerý kapitál, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tj. proletariátu zorganizovaného v panující třídu …" Takovéto a podobné "myšlenky", jinak ovšem strategické plány KSČM, jsou dle názoru komunistů českých zřejmě zcela v souladu jak s Listinou základních práv a svobod, tak s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech kterých je republika Česká signatářem. Proto, dle renomovaného publicisty Václava Věrteláře, nikoliv komunisté čeští, ale komise Senátu která na tyto a podobné "strategické plány" a jiné výrazy sepsané v dokumentech KSČM poukazuje, porušuje jak Ústavu ČR a Listinu, tak občanská práva komunistů českých, neb dle zmíněných dokumentů, "… každý má právo přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu…" Proto zmíněné (76) zdokumentované indicie nejsou tedy nic jiného, než "…věty vytržené z konextu různých dokumentů a vystoupení stranických funkcionářů na různých úrovních a schůzích a pod. …" a jde tady o pouhopouhou anti-komunistickou hysterii. Povolit ale vzpurnému poslanci aby se protivil diktátu, pardon, demokratickému usnesení sekretariátu Strany, to je samozřejmě jiné kafe. Tak to tedy zásadně ne, žejo soudruzi.James V. Jakoubek


Lakewood, Ohio,


Dec. 16th 2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Černý kocour Černý kocour | 17. prosince 2008 v 14:46 | Reagovat

Bohužel nic nového, plevel tak rychle nepojde když se nevytrhne s kořeny. S demokracií je to jako se smlouvami, jak říkal náš Führer. Musí se uzavírat a potom porušit, zrušit a zlikvidovat. Jsou tedy potřebné. Podle marxistické ideologie je nutné v kapitalismu soustřediť všechny síly na zničení středních vrstvy a podnikatelů a potom zbydou pouze dvě strany. Kapitalisté a pracujicí. Potom to bude jednoduché je vyvlastnit a vrátit se k spravedlné a rovné společnosti. Podotýkám že jsem ovšem vyrostl, abych znovu začal lézti po čtyřech v přírodě.

2 Nekrystlik Nekrystlik | 17. prosince 2008 v 20:03 | Reagovat

Chybi me casy kdyz na HaNo jeste existovalo verejne forum a soudruzi zadne antikomunisticke prispevky nemazali. Pamatuji se na diskuzi kdyz bolsevicka zruda Kojzar napsal clanek "Napoleon zemrel na Elbe".

3 SpaceDefender SpaceDefender | 17. prosince 2008 v 21:15 | Reagovat

to co zde Mistr tak nezistne publikuje se docztete taktez a MNOHEM VICE tu :

Vrele doporuczena czetba vanoczni :

1. SYNteza ANALyz na www.cs-magazin.com vlevo Archiv 2005-9 s.1 az dole

Knihy Mistra :

2. SAMETOVY TUNEL obsahujici tu SYNtezuh ANALyz

3. JAK PAROUBEK KRADL SALAMY (udajne :-)

4. Rafael Yanushevsky : Modern Missile Guidance, only 226 pp , takze zadna bichle a tenci nez bible, vy Bejblove. Rafael ma PhD 1968 z Moskvy , ulomil to do Statu 1987 tj pred rozpadem CCCP , a 2002 received a letter of appreciation from the Dept of Navy, Navy Area Theatre Ballistic Missile Prog. He is in Who's Who in US , in Science , in Amer Edu .

Have fun w/ BMD as i used to have w/ the Kwajalein stuff mnogo godov tomu nazad.

Have pieceful :-) Xmess :-) there in CeskoZlodejsko

Miru zdar, Da zdrafstvujet mir !

4 Vlastik Vlastik | E-mail | 18. prosince 2008 v 7:51 | Reagovat

Ja tvrdim porad, ze se melo za hadrove revoluce strilet a veset na kandelabry. Nebude asi dlouho trvat a komuniste mozna budou zase nejsilnejsi stranou. Pak asi prijde neco jako "Pouceni z krizoveho vyvoje" a doba normalizace. Do rachoty z vesela...

5 ctirad ctirad | E-mail | 18. prosince 2008 v 15:48 | Reagovat

Ve vetsine demokratickych zemi jsou poslanci teoreticky zodpovedni svemu svedomi, prakticky jsou podrizenio stranicke discipline. A kdyz neposlouchaji, nebudou priste zvoleni, o to uz se stranicky aparat postara. Jak to perfektne funguje pozoruji uz leta tady v Nemecku.

6 BIS-eek, usa BIS-eek, usa | 19. prosince 2008 v 2:59 | Reagovat

Ja se snazim vsemy zuby zavest komunisticke manyry v USA. Jiz jsem prosoudil pres $120000 z krahjanskych spolku proti protikomunistickym krajanu, mi pravnici mi dali v hotovosti kolem 35% a me milovane prdelate duchodkyne mne za volebni gulas opet zvoli. A nyni chci dat svemu milenci, tloustikovi jmenem ED teple mistecko za finance z krajanskych spolku za to ze mne bude obstastnovat kdyz jiz nikdo jiny neni schopen. Vzdy my bolsevici to mame jisty. Vy jste vsichnio blby, jemnocitni a hlavne podelani strachy, tak proc z toho netezit. Jedien Kristalova Noc s nama na chvili pohla. Ale to je jiz davno, tak jen povidej. Pjotor Velikyj a Vysusenej-Udavac

7 Godula Godula | 19. prosince 2008 v 9:27 | Reagovat

Ono staci kdyz se podivate na www stranky KSCM. Na to co dela jejich Teoreticke oddeleni. Jak si predstavuji reformu socialismu. Myslim, ze nevymysleli nic podstatne noveho i kdyz tvrdi ze ano. Jsou to ale dlouha slohova cviceni ve stylu uceneho zvaneni (no jo, co chcete po lidech s humanitnim vzdelanim) osmdesatych let, na kterem si ruzni delali kandidatury docentury a profesury.

8 Eda Seibert Eda Seibert | E-mail | 19. prosince 2008 v 23:56 | Reagovat

První příspěvek o plevelu - jsme ne zanedbali, ale vše bylo dávno dopředu připraveno a skvěle řízeno, vč. hesel - místo holé jsme měli mít nejmíň hole a nejsme jako oni - měli jsme bejt tvrdší. Když jsem říkal 22.11 ve Špalíčku Sedláčkovi, že každá revoluce obsadí vnitro a armádu - máme tam svý lidi - jo a pak se šmahem likvidovaly dokumenty... Jediný seznamy StB PC, ale jejich řídící orgány bero třikrát takový důchody, co politický vězni...I s těmi kandelábry to mohlo fungovat pro výstrahu...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama