Legalita Února 48

24. února 2009 v 17:45 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Je tak nějak dojemné kterak komunisté všude kde se dá neustále vykládají, že v únoru 1948 vůbec, ale vůbec o žádný puč nešlo, anébž pouze a jenom o ústavní zdolání či překonání vládní krize vyvolané pravicovými silami. Zdolání to pouze a jenom legálními prostředky kterak jest patřičně zdůrazňováno. O žádné násilí z jejich, strany, t.j. komunistů, naprosto nešlo. Z komunistického hlediska jest takovýto argument ba i tak nějak logický, viz Leninovy teze že "... naše, bolševická morálka, jest plně podřízena zájmům třídního boje ... a cokoliv je v tomto směru podniknuto, co je proletariátu na prospěch, jest poctivé a čestné...". Do takovéto logiky se pak vejde ledacos, viz třeba tvrzení několikanásobného vraha, jistého kpt. Miroslava Picha-Tůmy který u soudu duchaplně prohlásil, že on se vinen necítí, neb "oni", t.j. vykonavatelé pokoutních vražd "... buržoasní zákony zásadně neuznávali, pro ně platil jenom zákon třídního boje...!" Z hlediska pak tohoto, násilné zmocnění se moci komunisty v únoru 1948 bylo dle tohoto "zákona" naprosto v pořádku, zvláště když se po té tak nějak "zlegalizovalo", dostalo název Vítězství dělnické třídy a takto se to komunisty do součastnosti oslavuje.

Co předcházelo, či jak a proč k vládní krizi tehdy došlo, nemá smysl zde opakovat. Co ale moc známo není, či spíše se do nedávna nevědělo, jsou některé detaily o přímé účasti NKVD na průběhu komunistického puče. Specificky, proč president Beneš bez odporu schválil vše, co mu Gottwald předložil. O tomto se krátce zmiňuje Pavel A. Sudoplatov ("Special Tasks", Back Bay Books 1995), direktor Specielního oddělení NKVD, které mělo na starosti akce za hranicemi SSSR, jako sabotáže, únosy a likvidaci nepohodlných osob. Beneš byl sovětům zavázán za jejich přímou pomoc při jeho odchodu, či spíše útěku, z okupovaného Československa v roce 1938 kterou zoganizovalo NKVD. Včetně finančního daru 10.000 dolarů který Benešovi předal tehdejší NKVD resident v Praze Pjotr Zubov. Stvrzenku, kterak Sudoplatov uvádí, podepsal Benešův sekretář. K samotným únorovým událostem pak poznamenává:

V únoru 1948 jsem dostal od Molotova rozkaz odejet do Prahy spolu se čtyřmi sty příslušníky Specielních jednotek k disposici místnímu velitelství. Všichni byli oblečeni do civilních oděvů. Do Prahy jsme odletěli několika letadly a přistáli na letišti nedaleko Prahy kde naše vojsko mělo centrálu. Do nedávna byl rezidentem v Praze Boris Rybkin, který po válce vybudoval ilegální síť která měla za úkol provádět sabotážní operace v Západní Evropě a na Středním Východě. Síť s centrálou v Praze byla vybudovaná pod hlavičkou společnosti zabývající se exportem české bižuterie která pak v jiných zemích založila své pobočky. Rybkin, krátce po ustavení této sítě, ale ke konci roku 1947 zahynul při automobilové nehodě.
Molotov si mě tehdy zavolal až do své pracovny kde jsem od něho obdržel rozkaz odejet do Prahy, zde tajně navštívit Beneše a sdělit mu, aby bez problému předal presidentský úřad Gottwaldovi. Pro případ že by se snad zdráhal, měl jsem si sebou vzít onu stvrzenku na 10.000 dolarů a připomenout, jak a kdo mu pomohl utéci před Hitlerem z republiky. Neučiní-li tak, Moskva zveřejní jisté intimní detaily jeho vztahu s Kremlem, včetně této finanční podpory, popis a průběh útěku a jeho spoluúčast na převratu a politických vraždách v Jugoslavii v letech 1938-1940.
Molotov mě upozornil na to, že nemám žádné pověření ani plnou moc jakkoliv zasahovat do probíhajících politických událostí, ale pouze a jenom předat toto poselství a přenechat na Benešovi, jak to on bude chtít provést, zdůraznit ale, že Kreml na tomto požadavku zásadně trvá. Rovněž, nečekat na odpověď a Prahu opustit do dvanácti hodin po schůzce s Benešem. K tomu jsem podotkl, že by bylo výhodnější vyslat k Benešovi někoho s nímž se on osobně zná a tudíž mu i důvěřuje a navrhl jsem Zubova, našeho pražského předválečného residenta. Zubov byl začátkem války na přímý rozkaz Stalina zatčen za jím organizovaný ale
neúspěšný jugoslávský puč Stalinovi původně navržený Benešem. Propuštěn z Gulagu byl v září 1946 a žil na penzi mimo Moskvu. Byl tehdy naprostý invalida, následky to po mučení utrpěné ve vězení. Kulhal a chodil o holi. Molotov mě řekl, ať si již tyto detaily vyřeším sám jak uznám za vhodné. Bylo zřejmé, že on nechce nést naprosto žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem se věc provede; jeho pouze a jenom zajímal konečný výsledek.
V lednu 1948 jsme všichni přistáli v Praze a z letiště jsem pak já a Zubov odjeli do města vlakem. Naší ambasádě jsme se vyhnuli a ubytovali se v jednom menším hotelu jakožto představitelé sovětské obchodní mise. V té době byl již Beneš pod značným nátlakem působený sovětskými oficielními představiteli. My jsme měli tento tlak ještě zvýšit. Zdrželi jsme se něco přes týden. Zubov využil svých dřívějších konekcí a eventuelně se mu podařilo setkat se na tajné asi patnácti minutové audienci s Benešem na mě neznámém místě na Hradčanech. Tam mu bez obalu a přímo sdělil vzkaz Moskvy, že nic již nemůže zastavit "základní přeměnu" ("cardinal transformation") jež v Československu v krátké době nastane a to buď ve spolupráci se stávajícím vedením země a nebo bez něho. Zubov k tomu Benešovi sdělil osobní názor, že on, Beneš, je momentálně jediný muž unikátně postavený do posice ze které jen on může zajistit bezkrvavou cestu ke změně moci. Zároveň Benešovi řekl, že od něho ostatně na místě neočekává odpověď, pouze mu sděluje poselství, vzkaz Kremlu. Bylo to bez pochyb svým způsobem truchlivé a zároveň poslední setkání dvou nemocných, bezmocných mužů, na sklonku jejich života.
Krátce po té, jak zněl rozkaz, jsme oba vsedli na nejbližší vlak směrem Moskva. Zubov mě tehdy sdělil, že jak mohl pozorovat, tak Beneš je nemocný, zcela zlomený muž, který ale bez pochyb učiní vše co bude v jeho moci aby zabránil možnému násilí a krveprolití jež v současné značně nejisté politické situaci Československa je na spadnutí.
Po překročení hranic jsem okamžitě zaslal z místního stranického výboru šifrovanou zprávu Molotovovi a Abakumovi, tehdy Komisaři Státní bezpečnosti, že se šifra Leo, tedy Zubov, setkal s Benešem a předal mu vzkaz Moskvy. Během měsíce politická krize v Praze skončila když Beneš pokojně a bez možného a trochu i očekávaného krveprolití předal moc Gottwaldovi.

Krátce po té, kterak Pavel A. Sudoplatov uvádí, "politická krize" skončila a nastalo budování "nové společnosti". Zaminovaly se a ostnatým drátem omotaly hranice kde začal odstřel "narušitelů hranic", tedy lidí kteří se snažili z této "nové" společnosti uprchnout, vybudovaly se desítky věznic a pracovních lágrů, zatkly se stovky tisíc "nepřátel dělnické třídy" a postavily se šibenice k likvidaci kdekoho, včetně skalních komunistů kteří se z nějakých důvodů vládnoucí sebrance znelíbili. Jinými slovy, ustavil se "... Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali: a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle ... b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, ... c) porušoval základní zásady demoktatického právního státu, ... d) používal k persekuci občanů všech mocenských nástrojů, zejména: popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, (kde) ... používal brutální metody včetně fysického a psychického mučení ... atd, atd, kterak specificky uvádí zákon 198/93. Tedy režim pod vedením Komunistické strany Československa na který, soudě z t.zv. "volebních výsledků" soudobé republiky České, značná část občanstva českého s jakousi nostalgií vzpomíná a po němž zřejmě neustále touží, neb příslušníky této "zločinné a zavrženíhodné organizace" KSČ/KSČM houfně do různých veřejných funkcí, včetně nejvyšších vládních, volí a preferuje. Komunističtí zločinci jsou i nadále též všemožně hájeni a proto ti občané, kteří na zločineckou minulost komunistů upozorňují, jsou i dnes těmito samými komunisty a jejich poskoky, včetně presidenta republiky (registrovaného to agenta StB "Rek" a "Kluk") mocenskými prostředky znovu stíháni a vězněni.

Jest mezinárodní ostudou, že republika Česká, dnes dokonce předsednictví EU zastávající, jest jedinou to zemí z bývalého sovětského imperia, která si komunisty nadále pěstuje a ke zločinným komunistům se hanebně, patolízalsky, takto chová a staví.

Shame on you!!!!


James V. Jakoubek
February 24th 2009
Lakewood, Ohio, USA


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 George George | 24. února 2009 v 18:27 | Reagovat

Co dodat, a to sa moj stryko so mnou nebavi po tom, co som si dovolil spomenut niektore fakty z Tomasovej knihy

2 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 24. února 2009 v 18:29 | Reagovat

Samozřejmě to nebyl puč. Odstupující ministři tří nekomunistických stran nedovedli počítat. Aby vláda padla, bylo podle ústavy potřeba demise nadpoloviční většiny ministrů. Vláda měla 26 členů, demitovalo 12. Gottwald tedy vládu jen doplnil.

3 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 24. února 2009 v 19:42 | Reagovat

Existují nepříjemná fakta v čs. historii, která by neměla být zamlčována a historie přizpůsobována zbožným přáním. Například příběh Zubova a agentství Beneše na jedné straně a kupecké počty, tedy blbost ministrů na straně druhé. Též je třeba se ptát, zda je vhodné na konci článku neorganicky vyjmenovávat viny bolševismu. Pak se z článku stává agitka s opačným znaménkem. Qui bono? Nutno se smířit s tím, že Češi a Srbi mají nejvylhanější dějiny v Evropě, počínaje lhářem a defraudantem T. G. Masarykem, konče svým nadpolovičním podílem na rozbití 1. republiky českým šovinismem, kolaborací s nacismem a snahou si vybudovat totalitní stát z valstních ideových zdrojů (1938-39 a 1945-48).

4 Jaromir Masa Jaromir Masa | E-mail | Web | 25. února 2009 v 0:25 | Reagovat

Mne by spíše zajímala dobra před Únorem uvnitř tohoto státu. Jak je možné, že žádný politik nechápal, že se ze Střední Evropy stane politické bojiště. Všechno nelze odůvodn'ovat panslavismem. Mne hrozně zajímá, čím to bylo, že ta totalita tak táhla. I za 1.R. Není to tím, že nynější chaos je jen variací právního chaosu, který nastal po 28.X. Četl jsem dost knížek o německých vynálezcích a průmyslnících, vždy v nich zůstávalo hodně z řemeslníků a jakoby byli se svými zaměstnanci solidární. Zajímala je technika a obchod jako organická součást podnikání. Tady cítím příliš překotnou proměnu původní vynalézavosti v bezostyšné okrádání klientů. Ve všem, vždy a všude. Ten úprk ke komunizmu byl něčím vyvolán, na to se zapomíná. Často se mi zdá, že myšlení a jednání kladenských komunnistů a vinohradských buržoustů jedno jsou. A to platí dodnes. No, myslím, že to je správn'ácký článek k výročí Velikanánského a ještě většího Února.

5 Luis Luis | 25. února 2009 v 4:08 | Reagovat

Vse ma na svedomi legionari ukradene zlato na Dalnem vychode, rabovani nerostneho bohatstvi tam a pochopitelna snaha rusu dostat to vsechno nazpet i s uroky.

V zadne zemi se rusove tak jako v CR neangazovali. takovym zpusobem .

Legionarska zlodejina byla silne kafe i pro tehdejsi americke presidenty, kteri ruskym narokum z toho duvodu nestali v ceste. Takze CR nikdo nezradil ani v Mnichove a ani pozdeji, cesi a jejich svobodni zednari v cele si to vsechno vykoledovali. A ted navic promarnili dalsich dvacet let , kdy ze mohli za to omluvit a napravit co se dalo - vratit zbytek zlata ze zasob CNB.

6 Vlastik Vlastik | E-mail | 25. února 2009 v 5:42 | Reagovat

Zajimava fakta, o kterych jsem nevedel. Vzdy jsem si ale myslel, ze Rusove na Benese neco meli, ze se tak zachoval v 48 roce. Benes je tragedie naroda, ktery vzdy v rozhodujicich chvilich selhal. Ze strany komunistu se pravdepodobne jevil jako "useful idiot".

7 Děmjan Bědnyj Děmjan Bědnyj | 25. února 2009 v 8:48 | Reagovat

Jenže Sudoplatov je starej kecka, jeho vzpomínky se musí vážit na lékarenských vahách:-)

panu Krystlíkovi:

Kdybyste znal jen trošičku historii, tak byste věděl, že demise zdaleka nebyla určena jen k pádu vlády, prvotní záměr byl ve výstraze komunistům (viz přepisy jednání nekomunistických stranických sekretariátů). Byl předpoklad (samozřejmě mylný), že se komunisti po takovém varování umravní...

8 kopac M. kopac M. | 25. února 2009 v 10:37 | Reagovat

7 / Demjan: jake mas prameny ke svemu 'odvaznemu' tvrzeni?

9 Godula Godula | 25. února 2009 v 10:57 | Reagovat

Clanek akorat potvrzuje ze plati konspiracni teorie v ovladani sveta (Luis) (ovsem bez ucasti vesmirnych lidi). Pak ovsem z tohoto pohledu nema valny vyznam prit se o tom co bylo legalni a co ne. Legalita je jen kourova clona pro nezasveceny lid. A realizatori akce se ridi heslem - kazdy si pomaha jak umi.

10 Luis Luis | 25. února 2009 v 14:08 | Reagovat

Godula [9] Priznivce Bendy a jeho teorii teda vubec nejsem.To je oportunista podle porekadla :"chces-li se stat bohatym, zaloz si svou sektu". Ale pozorne si precti proc do toho stredoveho kvadru vyvrtali tu dirku:

http://www.radioliberty.com/stones.htm

A kdyz si prectes z Noveho Zakona  Relevation 12 od sedmicky dal - v cestine asi Apokalypsa 12.7 tak to navadi k ruznym uvaham take.

Zijeme v zajeti, manipulaci a predsudcich z toho vzniklych a nakonec i Vatikan se prestal domnivat, ze jsme ve vesmiru sami.

Ted me zajimaji okolnosti vzniku Islamu , protoze je zrejme, ze je to prvni komunisticka ideologie vznikla na teto planete a jak se to dnes jevi, velmi ucelove vznikla.

Koukej na to jako na pseudonahodnou posloupnost v sirsim casovem obzoru.

11 Luis Luis | 25. února 2009 v 14:32 | Reagovat

Pjotr Zubov .... neraci byt panem otcem toho ceskeho, manzela Zubove, poslankyne za zelene ?

12 Děmjan Bědnyj Děmjan Bědnyj | 25. února 2009 v 16:54 | Reagovat

kopac M.

Prameny k jakému tvrzení? Ohledně Sudoplatova? Snad se stačí zamyslet (a znát jen lehounce historii) nad tvrzením: -Beneš byl sovětům zavázán za jejich přímou pomoc při jeho odchodu, či spíše útěku, z okupovaného Československa v roce 1938 kterou zoganizovalo NKVD. Včetně finančního daru 10.000 dolarů-, abyste seznal, jaký to je zdobný hovadismus:-)

Ohledně února 48 - přepisy najdete v Kaplanovi, Veberovi, jistě i v nějakých sbornících

A ještě k páně Krystlíkovu rozhodnému tvrzení, že nešlo o puč. Když určitá skupina lidí ovládne represivní složky a díky nim zablokuje tisk, rozhlas, ovládne sekretariáty jiných politických stran, přičemž stovky funkcionářů zatkne, "vyakční" (to znamená vyhodí a posléze zatkne nepohodlné lidi) státní správu, školy, fabriky atd., pak bychom jisté znaky puče najít mohli:-)

Ještě k tvrzení: "Aby vláda padla, bylo podle ústavy potřeba demise nadpoloviční většiny ministrů. Vláda měla 26 členů, demitovalo 12. Gottwald tedy vládu jen doplnil."

Ale kdyby nebylo onoho "pučistického" chování, tak vláda opravdu padla. Dva ministři za socdem. - Tymeš a Majer - podali demisi ještě 25.2. v poledne:-)

13 Děmjan Bědnyj Děmjan Bědnyj | 25. února 2009 v 16:55 | Reagovat

Tomas Fuk

Pana Krystlíka musíme brát jako zdroj švandy, jinak to opravdu nelze:-)

14 Souckova Souckova | E-mail | 25. února 2009 v 18:32 | Reagovat

25.února 1969 se upalil rovnez na Vaclavskem namesti v prujezdu student Jan Zajic na protest neutešene politicke normalizace v Ceskoslovensku,coz je jedno pravdive historicke vyroci,ktere dokazuje ze narod Cesky neni tak uplne prohnily....

15 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 25. února 2009 v 19:05 | Reagovat

Ad 4: O tom všem pojednáno v knize Zamlčené dějiny. Ještě ojediněle v prodeji.

16 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 25. února 2009 v 19:09 | Reagovat

Ad 12: Tymeš s Majerem podali demisi? O tom  se nezmiňuje ani Váš oblíbenec Kaplan.

17 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 25. února 2009 v 20:13 | Reagovat

Ad 17: Zase milý pan Dr. David Werner, cz-pablb ze Spříseženectva, www.rieter.com/de/textile/ueber-rieter-textile/fertigungsservice/analytik/kontakt/, telefon 0041 52 208 79 09, david.werner@rieter.com

18 Děmjan Bědnyj Děmjan Bědnyj | 26. února 2009 v 7:42 | Reagovat

panu Krystlíkovi:

Jste nějak nepozorný při studiu literatury. Zkuste ještě jednou. Pět kapitol o Únoru:-)

19 Pavel Pavel | E-mail | 26. února 2009 v 8:45 | Reagovat

Jsi neúvnaný hedvíčku. tento článek je pěkný. Velmi podobný o roli Beneše a sovětských poradců vyšel včera v Mladé frontě k včerejšímu výročí února. Musí se o tom psát víc a víc, nechápu a nejsem schopný pochopit, proč skoro 20 let po ukončení okupace je schopno tolik % lidí volit ještě komunisty, stranu, která se evidentně hlásí k odkazu Gottwald apod. Tak ti držím palce. PS - v tomto článku nebyl ani jeden vulgarismum ...jen tak dál .!!! Ať se to dá číst.....

20 Luis Luis | 26. února 2009 v 13:52 | Reagovat

"je schopno tolik % lidí volit ještě komunisty" :

Je to dano geneticky se vsemi pricinami a dusledky. Ti

lide maji to mysleni v DNA . Je to podlozitelne.

21 Tons Tons | E-mail | 26. února 2009 v 14:05 | Reagovat

Luis

Tak to podlozte, protoze me osobne velice zajima jak je mozne mit volebni preference ke KSC zaryte v geneticke strukture.

22 Luis Luis | 27. února 2009 v 3:30 | Reagovat

[21] Devenko, nejak jsi vypadla ze synchronizace. Precti si muj prispevek jeste jednou a pak se zamisli nad tim, co jsi stvorila.

23 kopac M. kopac M. | 27. února 2009 v 11:22 | Reagovat

Ten Fuk je opravdu fuck.

24 dbarsalano dbarsalano | E-mail | 27. února 2009 v 14:59 | Reagovat

Velvyslanec USA Steinhardt píše v oné době (30. dubna roku 1948) ministru Marshallovi: „Únorová krize byla výsledkem Československo-sovětské smlouvy. Češi jsou malým národem. Ohebná povaha je nutí, aby popuzovali sousedy a sázeli na obě strany. Za druhé světové války se jim podařilo uniknout zkáze, rozvinout průmysl a skončit na straně vítězů (...). To jim pomohlo dosáhnout neodůvodněného pocitu důležitosti (...). Dnes jsou jako národ skleslí. Komunisti byli agresivní, drzí a dostatečně organizovaní k tomu, aby využili situace. Nekomunisti dávali přednost stranické loajalitě a osobním ambicím před bojem proti komunistům. Tato situace způsobila zhroucení (...). Z hlediska amerického se jeví opovrženíhodným, že s výjimkou několika studentů ani jeden občan od prezidenta až po nejprostšího občana se nepostavil na obranu politických práv (...). Několik Čechů prohlásilo, že když vlastní lidé nebyli ochotni za svobodu bojovat, nezaslouží si ji!“ (...)

Co k tomu dodat, že?

25 Děmjan Bědnyj Děmjan Bědnyj | 28. února 2009 v 8:24 | Reagovat

dbarsalano:

Co dodat? Snad jen to, že sám Steinhardt netušil vůbec, co se chystá. Shodou okolností přiletěl do Prahy 19.2., stejně jako Zorin. Zatímco Zorin začal jednat, Steinhardt chodil po recepcích - na italské ambasádě si liboval, že Zorin přijel do Prahy uklidnit komunisty - takže Steinhardtovy názory musíme brát také tak, že on sám se snažil ve svých pozdějších vývodech poněkud zbavit toho kvanta másla, co měl sám na hlavě díky své "prozíravosti" v čase krize:-)

26 Jenda Jenda | 28. února 2009 v 13:45 | Reagovat

dbarsalano - děkuji za příspěvek

Velvyslanec Steinhardt stručně a jasně formuloval to podstatné, netřeba nic dodávat.

To že ho dodnes málokdo chápe dokresluje jen, jak hlubokou měl pravdu.

27 Franta H. Franta H. | E-mail | 1. března 2009 v 2:03 | Reagovat

Panove , nejsmutnejsi na tomhle je ze spousta lidi v Cesku si vubec zlo komunismu  NEUVEDOMUJE ! Ti co ziji v Ceske republice vi o cem mluvim.

Zustanme v pritomnosti a snazme se toto nejak zmenit. Trapi me to ze by si Ceska republika  mela opakovat svoje pochmurne dejiny. A VAS ??

28 Luis Luis | 3. března 2009 v 3:10 | Reagovat

[27] Franta : jak si ma ves uvedomit ze je vsi ? Pokud to v nekom je , tak je jasne, ze si spatnost sve prirozenosti uvedomovat nemuze.

BY SI MELA ? Ale ona si je uz prece opakuje !!!!!!!!!!!

29 fantoccini fantoccini | Web | 17. června 2015 v 16:00 | Reagovat

wow!.... a tak se stane!... ;-)

30 Larry Fox Larry Fox | E-mail | 26. prosince 2015 v 22:30 | Reagovat

Už ste sa snažil získať úvery od bánk bez úspechu? Naliehavo potrebujú peniaze dostať z dlhov? Potrebujete peniaze na rozšírenie alebo zavedenie svoje vlastné podnikanie? Získať úver od jedného z popredných úverové spoločnosti vo Veľkej Británii. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: 24hourloanservice2011@gmail.com

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama