Jak má správně vypadat historie.

14. března 2009 v 17:32 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Rozhořčil se nedávno soudruh Jumr Václav na stránkách HaNo (Vulgární, živočišná nenávist, 18.II.) že mu ministr Ondřej Liška nadělil "noc černých snů". Liška se měl v TV údajně vyjádřit, že "...Nebudou nám říkat, jak máme učit dějepis právě komunisti, kteří tady dějiny prznili čtyřicet let." Proto se též Jumr hned dle obvyklých způsobů komunistických veršotepců do ministra Lišky jak se patří pustil. Jak je vůbec, soudruzi, možné, že se mohl "... stát ministrem cucák, kterému teče mlíko po bradě ...", vždyť tento v našich dějinách "... nejmladší ministr školství, obrýlený Ondřej Liška má teprve 32 let..."?! Dle názoru soudruha Jumra zřejmě pouze dědkové či baby nad hrobem mohou zastávat takovouto veledůležitou funkci, viz kupř. Nejedlý Zdeněk na něhož on téže s láskou ve svém povídání vzpomíná. Co se "cucáků majících teprve 32 let" týče, soudruh Jumr buď neví o čem žvaní a nebo se toto "cucáctví" týká pouze nekomunistických osobností.

Ptám se ho tedy, zdali by on titulem "cucák s mlíkem na bradě" poctil třeba Fidela Alejandra Castra Ruz, který se v témže věku 32 let vojenským pučem na Kubě moci zmocnil a dodnes tuto svírá (pokud je vůbec ještě naživu).Odpověď od něho nečekám, neb dle mého názoru kdyby tohoto komunistického velikána někdo takto nazval, byl by zajisté soudruh Jumr Václav jeden z prvních kdo by proti "hulváctví" takovému zhurta vystoupil. Od něho spíše očekávám povyk nad tím, že se vůbec odvažuji tyto dva dvaatřicátníky spolu porovnávat (což nečiním, neb o tom, že by ministr Liška rozkázal bez soudu během jediného dne zastřelit přes 800 zajatců kterak ihned po uchopení moci učinil soudruh Fidél jsem se nikde nedočetl).

Co se údajného "prznění" dějin komunisty za jejich vlády týče, soudruh Jumr uvádí toto na "pravou" míru: "... Dějepis byl mým oblíbeným učebním předmětem ... dokonce jsem z něj maturoval ..."! Proto je on na dějepis jak se patří odborník. A ihned to dokazuje rozsáhlým podáním výčtu dějin a-la Jumr, od dob řecko-římských až po 20. století. Světové dějiny se mu sice povšechně scvrkly, i když se občas o světě zmiňuje, na kotlinu českou: "...Celou naši historii jsme do sebe vstřebávali z děl Aloise Jiráska, a to, pane ministře, nebyl žádný komunista...". Pravda, nebyl, Jirásek byl romantický novelista, dle Jumra ale zřejmě největší historik kterého země česká zrodila o něhož se též "... opíral dnes przněný a zavrhovaný Zdeněk Nejedlý ...". Však také v Jiráskových Pověstech "tři pruty Svatoplukovy" popsané Jumr za historický fakt považuje, zřejmě též v Psohlavcích popsaného, davem se ploužícího, ducha Jana Sladkého-Koziny jenž si údajně "rok a den" po své popravě pro Lomikara přišel. Pak si dějepisný maturant Jumr Václav Marii Terezii s Marií Antoanettou popletl (citovaným to údajným výrokem: Nemají-li chleba, ať jedí koláče), ale čert to vem, jedna Marie sem, druhá tam, holinky - holinky, oboje se natahuje, žejo, soudruzi. Ostatně, z těch Habsburků nikdo velkou radost stejně neměl, "...viz Werichův film ...", dokládá na důkaz svého tvrzení - tak je to, filmy a romány, to jsou ty pravé a správné historické "dokumenty", žejo, soudruzi, přece nebudeme masy zatěžovat nějakými starými lejstry když jim můžeme vše názorně a umělecky jak se patří předvést. A aby objektivnost komunistické historické vědy prokázal, hrdě konstatuje "... V komunistickém dějepise jsme se kupodivu učili o (americké) Deklaraci nezávislosti z r. 1776 ... (a též) ... o Velké francouzské revoluci z r. 1789 a jejích heslech volnost, rovnost, bratrství...". Zdalipak ale Jumrovic objektivní komunisté tyto dvě revoluce, americkou a francouzskou, porovnávali, především krvavý teror který se ve jménu oné "volnosti, rovnosti a bratrství" pouze ve Francii konal? Francouzský teror z hesla "Volnost, rovnost, bratrzství" karikaturu učinil a připravil půdu nikoliv pro presidenta a demokracii jak se stalo v USA, ale pro dalšího autoktratického monarchu a jeho dynastii, císaře Napoleona Bonaparta. O francouzském teroru ani slovo, místo toho do "... dějin 19. století patří občanská válka ve Spojených státech končící až v r. 1865 nejen zrušením ostudného otroctví, ale také první vraždou amerického presidenta...", ach ti krvežízniví Američané. Ano, ve Spojených státech bylo "ostudné otroctví" zrušeno, nikoliv ale až v r. 1865 jak uvádí maturant Jumr, ale o více než dva roky dříve, od 1. ledna 1863, dekretem presidenta Abrahama Lincolna (Emancipation Proclamation: "... slaves within any State or designated part of the State ... shall be forward and forever free ..."), zato v Sovětském svazu naopak bylo "ostudné otroctví" zavedno ihned po uchopení moci bolševiky r. 1917, jež snad zrušeno, pokud vůbec, teprve po pádu SSSR koncem roku 1991. Co se podmínek života amerických otroků ve srovnání s podmínkami komunistických otroků v lágrech Gulagu týče, o tom byly očitými svědky popsány tuny papíru a nemyslím si, že by i jen jediný otrok americký s otrokem komunistickým chtěl místo měnit. O tomto se ale komunisté nikdy nikde nezmiňovali a nezmiňují, naopak, ti napadají každého kdo tuto praktickou stránku všech!! komunistických režimů světu připomene. Po podobném objasňování té pravé historie konstatuje soudruh Jumr, že "... Liška měl zřejmě ve své zášti vůči komunistům na paměti dějiny 20. století ... na jejich výkladu bylo nesmírně obtížné něco prznit". Komunisté ale na "obtíže s przněním dějin" nikdy nehledí a nehleděli.

Dovídáme se, že Lenin podepsal Dekret o půdě, čili vyvlastnění pozemků bolševiky s následkem hladomoru do té doby ve světě nevídaném, což ovšem dějepisec Jumr zapoměl poznamenat, snad on tuto skutečnost za hanebnou pomluvu Lenina, Stalina a SSSR považuje. O Leninově "dekretu" rozkazujícím vyvraždění carské rodiny včetně dětí a služebnictva Jumr zřejmě také nic neví. Odtud se pak Jumr přenesl do Mnichova r. 1938 a upozorňuje na nadcházející 15. březen, kdy si "... připomeneme 70. výročí okupace, která trvala dlouhých šest let ...". Komunistický výklad dějin v podání soudruha Jumra tak nějak nezahrnuje smlouvu Hitler-Stalin o neútočení a přátelské spolupráci mezi socialistickým Německem a komunistickým SSSR ze srpna 1939, ani její tajný protokol o rozdělení Polska. Ani to, že na základě této nacisticko-komunistické smlouvy pak oba signatáři napadli a mezi sebe si rozdělili Polsko a Stalin zabral pobaltské státy, čímž oba diktátoři zahájili Druhou světovou válku. Hitler invazí Polska 1. září a Stalin vpadnutím 17. září ustupujícím Polákům do zad. V podání dějepisného maturanta Jumra Václava se první zmínka o Druhé světové válce týká doby poválečné konstatováním, že z dějin "...nelze vymazat rozhodující podíl SSSR na vítězství nad fašismem..." s doporučením "... ministru přes dějiny Liškovi aby navštívil Pisarevský hřbitov ... (kde leží) o 50% více leningradských mučedníků než bylo všech Američanů padlých za celou 2. světovou válku...", což se zřejmě za "prznění dějin" nepovažuje. Dějiny naopak "... zprznil jakýsi Václav Havel který se po sametu omluvil sudeťákům za vyhnání ..." praví rozhořčeně soudruh Jumr. Vznik pohraniční stráže je vysvětlen nutnou potřebou střežit hranice před oněmi sudeťáky, kteří se "... přicházeli mstít a nebo do milované říše odnést schované šperky...". Taktéž únor 1948 nebyl žádný "komunistický puč", alébrž "ústavní cesta" k vyřešení vládní krize vyvolaná demisí nekomunistických ministrů. Důvod k této demisi se neuvádí, neb by se muselo konstatovat, že důvodem bylo zásadní sabotování a neplnění vládních usnesení komunistickými ministry. Odvolání se na podpis Beneše který svým podpisem jmenoval novou vládu Klementa Gottwalda je prachobyčejný alibismus, neb Beneš byl k tomuto podpisu donucen přímým zásahem Moskvy se specifickou výhrůžkou krveprolití neučiní-li tak. Takovéto řeči se ale do komunistických báchorek moc nehodí. K následné vládě teroru zavedeném komunistickou stranou se jen neurčitě konstatuje, že komunisté "... nepopírají exesy 50. let. Tehdejší soudy soudily podle tehdejších zákonů, ty samy o sobě byly tvrdé a ještě tvrdší byly vynášené ortely...". Jak a proč se tyto "tvrdé" zákony dostaly do čs. trestního zákoníku maturant dějepisec Jumr nevysvětluje, musel by totiž konstatovat, že tyto "tvrdé" zákony si vymysleli a ještě tvrdší ortely nad nevinnými lidmi vynášeli soudruzi komunisté, zřejmě asi ve jménu onoho zmíněného hesla "volnost, svornost, bratrzství". Sice k tomu tak nějak, ehm, "... nemělo dojít...", o nic moc ale stejně nejde, neb šlo přece o "... odraz tehdejší doby zostřeného třídního boje ..." jak ostatně moudře a prozíravě předvídal soudruh Stalin. My, komunisté, za to přece nemůžeme, jde o zákonitý proces dějin, s tím se nedá nic dělat, žejo soudruzi.

"Ani na mezinárodních dějinách 20. století nelze nic podstatně měnit..." pokračuje soudruh Jumr ve svých výkladech. Dle něho faktem kupř. "... zůstává válka v Koreji v letech 1950-53...", což jest sice tak nějak pravda, ovšem dle zvyku komunistů se opomíjí, jak tato válka vznikla, kdo a proč ji zahájil. Musel by konstatovat, že to byl komunistický Sever kdo se souhlasem Stalina, s vojenskou výzbrojí SSSR včetně letectva a stíhacích pilotů, mezi nimiž byl tehdy nejslavnější sovětský pilot Ivan Kožedub, vpadl do Jižní Koreje, že Bezpečnostní Rada OSN vyzvala komunisty k okamžitému zastavení bojů a zpět stažení vojsk, včetně později nasazených jednotek t.zv. "čínských dobrovolníků" a že to byly Spojené státy, nikoliv mírumilovný SSSR, kdo za těžkých ztrát pod patronací OSN zastavil komunistickou korejsko-čínsko-sovětskou agresi. Bohužel USA tuto pouze zastavily a komunisté začali s OSN vyjednávat. I přes houževnatý, ale marný, odpor vlády Jižní Koreje, uzavřely OSN se Severní Koreou po třech letech příměří a tím i zastavení bojů. Následky řádného neukončení tohoto válečného konfliktu, pouze t.zv. "příměří", jsou patrny do současnosti - zotročení obyvatelstva, pravidelný hladomor, uzavírání a porušování t.zv. "mezinárodních smluv", atomové vyzbrojování a vyhrožování sousedním zemím. A trvalá ochrana této rogue země komunisty celého světa, včetně těch českých, viz kupř. nedávné, v Česku pořádané "oslavy 60. výročí založení Severní Koreje" kde zazněla takováto slova: "...V úvodním slově rada velvyslanectví KLDR v České republice Kim Yong Il shrnul cestu korejského lidu při budování socialistického státu. Vzpomněl i utrpení, které Korejcům způsobila agresivní válka USA (1950-1953), v níž agresor prohrál ... Zmínil i snahu jeho vlády po znovusjednocení rozdělené Koreje, čemuž ale brání agresivní politika USA ... Připomenul i deklaraci o rozvoji vztahů mezi jihem a severem Koreje ze 4. října 2007, která se kvůli Američanům jen obtížně naplňuje..." a podobné nesmysly. Proč je ale takový rozdíl v ekonomice a životní úrovni obyvatelstva mezi osvícenou, rozkvétající Severní a umořenou, Američany vykořisťovanou Jižní Koreou, to soudruh Kim zapoměl uvést, ostatně, takovéto všetečné otázky si komunisté zásadně nekladou. Pak se ještě Jumr zmiňuje o "militarizaci Německa" zapojením do NATO, americké válce ve Vietnamu, boji "alžírského lidu o nezávislost" a konstatuje, že by "... toho bylo daleko více, o čem psát ...".
Pravda, bylo, třeba o vpádu SSSR do Finska v listopadu 1939, pak třeba o oné "americké válce" ve Vietnamu kde působilo mezi lety 1965 -1972 přes 15.000 sovětských vojáků včetně pilotů, radarových operátorů a pozemních vojsk, o sovětské blokádě Berlína v letech 1948-49 a krvavém potlačení povstání tamtéž v roce 1953, které se začalo rozšiřovat po celé DDR, stavbu berlínské zdi "míru" v r. 1961, o sovětských vojenských vpádech do Polska a Maďarska v roce 1956 kde zahynuly stovky lidí, o snaze SSSR vytvořit v r. 1962 z Cuby atomovou základnu což přivedlo svět na pokraj nukleárního konfliktu, třeba také o t.zv. "internacionální pomoci" bratrzskému Československu v roce 1968, o Angole r. 1977, Somálsku a Etiopii r. 1978, či o Afganistanu r. 1979. Ano, pravdu dí, dějepisný maturant Jumr, bylo by toho daleko více o čem psát.

Také tento popis bude zřejmě charakterizován soudruhem Jumrem a ostatními komunisty jakožto "prznění dějin". Proto též povyky na adresu Ústavu pro Studium Totalitních Režimů a přímo zoufalá snaha komunistů tento ústav co nejdříve zlikvidovat, kterak ku př. nedávno v Českém rozhlase snaživě požadoval tvořitel a skladatel všech komunistických Ústav JUDr. Zdeněk Jičínský. Nejvíce všem těmto zbrojnošům hartusícím proti tomuto Ústavu vadí, že historikové kteří v něm momentálně působí jsou poměrně mladí a proto jde dle dalšího experta přes dějiny, soudruha Kojzara Jaroslava, logicky o "pseudohistoriky", jimž jde navíc pouze a jenom "... o lukrativní kšeft ..." (Komunismus - dějinná katastrofa, HaNo 13.II.). Tito "pseudohistorikové" byli sametovým režimem údajně pověřeni zmapovat "... dějiny KSČ, tedy, buďme přesní, dějiny represí, jež má na svědomí komunismus ... Jde tedy o další pokus vymývání mozků a přepsání dějin ..." lamentuje s. Kojzar. Je to teda bordel, soudruzi, nikdo jiný přece lépe vymývat mozky než my komunisté, nedokáže, žeano. Z hlediska těchto demagogů se "pokus o přepisování jejich dějin" rovná vyložené vlastizradě.

Snad na mě zase nějaký komunistický politruk začne povykovat abych, byvše znám coby "notoricý uprchlík", z československého socialistického ráje, někam zalezl a "nepletl se do našich věcí", kterak nedávno učinil jistý PHDr. Josef Heller Csc, údajně jakýsi tajemník Rady Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM, když mu argumenty došly a nevěděl jak dál v debatě kterou sám zahájil pokračovat (dal jsem si tento "hrdý titul" na bulletin board a denně se jím kochám, díky soudruhu Hellere!!), cituji dále názor na tuto "problematiku", jež ale tato jakožto problematika existuje pouze a jenom v Česku, doc. ing. Jiřího Nedomy Csc, vyslovený předsedovi Senátu PČR v dopise z 27. II. t.r. :

... Zúčastnil jsem se semináře "Skrývá se paměť národa v dokumentech StB?" pořádaný 5.5.2006 Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Na dotaz jednoho z účastníků, kdo z přednášejících byl v KSČ, jsme se dozvěděli, že až na jednoho všichni. Ptám se, toto jsou kvalitní a nezávislí historikové? Tito lidé mají mít právo cenzurovat práci mladých historiků? Kvalitní a hlavně zodpovědné zpracování soudobých dějin národa ve 20. a 21. století nemohou zpracovávat historici s minulostí příslušníka v organizaci, která má na svědomí smrt více jak 1000 popravených, zastřelených na útěku, ubitých při výslechu, ubitých ve vězení a umučených ve věznicích převážně v letech 1948-1952 a několik set tisíc vězněných ve věznicích a v PTP táborech. Historici, bývalí nebo současní členové KSČ, nemají právo hodnotit soudobé dějiny, neboť se spoludíleli na zločinech komunismu a nyní mají snahu zkreslovat historii k obrazu svému. ... Přestože je u nás zájem komunistů, bývalých i současných, ústav zrušit, v Evropě je zájem opačný, zájem o vznik podobného ústavu celoevropského, jak zaznělo na mezinárodní konferenci "Svědomí Evropy a komunismus" ve dnech 2.-3. června 2008. Evropa si uvědomuje, že (cituji) "Komunismus je společným dědictvím Evropy, stejně jako fašismus a nacismus. Dokud Evropa nepřijme tento fakt společné minulosti a nevyvodí z ní společenskou odpovědnost, nebude jednotná."...

Lépe to snad vyslovit nelze. Pokud se ale nemýlím, dle soudruha Jumra, Kojzara a spol. názor takovýto může vyslovit zase jen nějaký ten anti-komunistický filosof, pseudohistorik, či někdo těmto podobný. Bohužel, dnes darebáky typu tohoto do kriminálu zavřít již není tak jednoduché jak bývalo dřív. Uzavírá pak soudruh Jumr své povídání výzvou ministru Liškovi, že pokud je "... přesvědčen, že komunisté dějiny prznili, je povinen to doložit fakty...", což zajisté pro nikoho není nijak obtížné. Pouze ale pro normální, objektivně založené lidi, kdož ani historiky být nemusí. Co se fanatiků typu Jumra a Co. týče, ti melou dokola stále svou, viz jeho závěrečný komentář: "... Je to stejné tvrzení jako o desítkách milionů prý komunismem zavražděných. Nic není třeba dokazovat, stačí vypustit do větru nenávistná tvrzení ...". Aby ale on a jeho spolek kupř. se pokusili vysvětlit kam že se tedy poděly ty desítky milionů obyvatel SSSR prokazatelně odvlečených do Gulagu, či třeba kdo tedy povraždil přes dva miliony obyvatel Cambodie za vlády komunistických Rudých Khmerů, k tomu se nikdo z nich nemá.

Nemáte to, soudruzi, lehké...!

James V. Jakoubek
Lakewood, Ohio,
March 13th 2008

------------------

Misto pravidelne potouchle fotky jsem se rozhodl hrabnout do sveho archivu (vsechny fotky jsou mnou porizene) a vyhlasit soutez: UHADNETE CO TO JE A KDE TO JE? Pokud budou hadanky prilis lehke, dam tezsi...

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 14. března 2009 v 17:53 | Reagovat

Autor by urobil lepšie, keby si namiesto písania takýchto litánií preštudoval teóriu o písaní článkov.

Je neuveriteľné, že sú na svete ľudia, ktorí si myslia, že tie ich výlevy niekto bude čítať. čo sú to vôbec za ľudia? Sú to ešte vôbec ľudia?

2 Peter Lehotský Peter Lehotský | Web | 14. března 2009 v 17:54 | Reagovat

Gottwaldovo mauzóleum je na fotke? :-)

3 Jaroslav Skopal Jaroslav Skopal | E-mail | Web | 14. března 2009 v 18:16 | Reagovat

Historického tématu se týká i údajný citát z Marxova Kapitálu (1867): "Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat nastane ve chvíli kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí banky k půjčkám u státních institucí. Rozhodující role státu v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu nové éry - éry komunismu a to celosvětově." Citát přišel z blíže nespcifikovaného Ústavu vědeckých informací. Považuji jej za smyšlený, avšak věcně trefný. Každý ať si to přebere po svém.

4 Ruda Flegr Ruda Flegr | E-mail | 14. března 2009 v 18:26 | Reagovat

Pěkný článek, je dobře připomínat, že nejsou všichni červeňáci jen k smíchu, že jsou v jejich řadách především svině.

Pokud jde o soutěž, tak bych řekl, že to je Ho Či Minova ložnice, ale spíš bych v tom viděl nějakou kulišárnu s fotomontáží... I když podobných architektonických výtvorů asi komouši stihli více

5 Mischa.Conor Mischa.Conor | E-mail | 14. března 2009 v 19:04 | Reagovat

Výzva Odborné sekce školství ÚV KSČM

k aktivnímu postoji veřejnosti proti antikomunismu, neonacismu a rasismu

Rok 2008 byl rokem, ve kterém došlo k výraznému nárůstu  projevů antikomunismu, neonacismu a rasismu v naší společnosti, na stránkách denního tisku, v programech veřejnoprávní televize i přímo v ulicích našich měst. Došlo k útokům pravicových extrémistů na romské obyvatelstvo, na cizince a představitele jiných politických názorů, byli jsme svědky potyček neonacistických skupin s českou policií.

Tyto aktivity mají pokračovat i v roce letošním, kdy si připomínáme 20. výročí listopadového převratu v roce 1989. Zaměřeny mají být především na mladou generaci, která neprožila období před listopadem, na mladé lidi, kteří nemají sociální zkušenosti.

Na prahu nového roku 2009 se proto obracíme na vás, učitele, studenty, vědce, historiky, pracovníky veřejné správy, politiky, novináře a všechny občany, kterým záleží na uplatňování lidských práv: postavme se společně proti sílícím projevům fašismu, neonacismu a rasismu v naší společnosti. Požadujme objektivní poznávání a výklad dějin v celém jejich souhrnu. Odmítněme jejich zkreslování v duchu nejhrubšího antikomunismu, provázené špínou a nenávistí a nově dokonce i výzvou k pogromům, které vedou k nesnášenlivosti a násilí. Protestujme proti účelovým zásahům politických subjektů do vzdělávání našich dětí a mládeže, které se na základě polopravd a lží snaží ovlivnit novodobý výklad historie.

Jedním z těchto subjektů je Ústav pro studium totalitních režimů, který připravuje projekty zaměřené na žáky, studenty i učitele, jež mají manipulovat jejich poznáním a myšlením při seznamování se s našimi novodobými dějinami. Připraveny jsou kurzy pro středoškolské učitele dějepisu, učebnice a příručky pro výuku. Realizovat se mají odborné přednášky, semináře, konference a festivaly pro širší veřejnost. Podobné vzdělávací projekty a soutěže, zaměřené na základní a střední školy, připravuje i Konfederace politických vězňů a nadace Člověk v tísni.

Vyzýváme vás všechny, kteří pracujete s našimi dětmi a mládeží, abyste odmítli tyto aktivity, abyste naopak usilovali o to, aby se naše budoucí generace seznamovala s objektivním výkladem naší i světové historie a aby aktivně působila proti všem formám neonacismu, rasismu a antikomunismu.

Praha 10. ledna 2009

                                                                         Mgr.  Marta Semelová    

                                                                                     předsedkyně odborné sekce školství ÚV KSČM

TO JE MAZEC,ŽE ?????

6 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 14. března 2009 v 19:17 | Reagovat

Neni to fotomontaz, je to skutecne a navic v blizkosti CR. Nebudu sem davat fotky nekde z ostrovu, kde jste nemeli sanci byt. Doufal jsem ze to Dobak pozna...

7 Mischa.Conor Mischa.Conor | E-mail | 14. března 2009 v 19:27 | Reagovat

Tato soudružka rozhodně, ale rozhodně nechce vědět nic o zločinech KOMUNISMU!!!! Je hanbou, že si tyto bolševické darmožrouty platíme ze svých daní a ještě větší hanbou je, že za svá slova nejsou souzeni.Protože pokud toto je názor současných komunistů, pak je zřejmé, že pro ně lidský život neznamená nic ani dnes a jejich ideologie je trestuhodná, pro současnost nebezpečná a pro mladou generaci škodlivá. K níže uvedené citaci a  postoji současných komunistů k hrůzovládě v Tibetu není co dodat!!!!

Tiskové prohlášení  

PR KSČM a Klubu zastupitelů KSČM v ZHMP

k vyvěšení tibetské vlajky na budově Magistrátu hlavního města.

Za pražskou stranickou organizaci a Klub KSČM v ZHMP se jednoznačně distancuji od vyvěšení tibetské vlajky ...  S hloupostí a ostudou představitelů ODS nechceme mít nic společného.

Mgr. Marta Semelová,

předsedkyně Pražské rady KSČM,

členka Zastupitelstva hlavního města Prahy

8 Jiří Beneš Jiří Beneš | E-mail | 14. března 2009 v 20:40 | Reagovat

Tipuji mauzoleum G. Dimitrova v Sofii.

9 Denner für  Penner Denner für Penner | 14. března 2009 v 21:12 | Reagovat

"Marií Antoanettou"

"Nemají-li chleba, ať jedí koláče"

Original udajne prisuzovany Marii Antoinette: "S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche!"

(Brioche se da vzdalene spise srovnat s vanockou ale vubec ne s kolaci.)

"bratrzskému Československu v roce 1968"

Dobra redakcni prace!

Kojzar kdysi v HaNo prohlasil ze Napoleon zemrel na Elbe.

10 Denner für  Penner Denner für Penner | 14. března 2009 v 21:41 | Reagovat

Krematorium Budapest?

11 Denner für  Penner Denner für Penner | 14. března 2009 v 21:53 | Reagovat
12 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 15. března 2009 v 0:48 | Reagovat

Pan Benes uhodl spravne :-)

13 Petrik . NYC,  USA Petrik . NYC, USA | 15. března 2009 v 1:45 | Reagovat

Ja jsem ten bolsevicky udavac z New Yorku s Leninskou Bradkou. Vytunulejeme Caske spolky, jiz jsme pripravili padelane volby, dovezeme duchodce ze vsech ustavu Velkeho New Yorku a trech Statu

14 NN NN | 15. března 2009 v 10:22 | Reagovat

Pro p.Dobaka, 1)

A preco to citete Vy???!?

-Ake ze je cislo Vasej legitimacie

KSS?

15 Anti Anti | 16. března 2009 v 2:18 | Reagovat

To ze jsou komunisti lhari, svine a zlodeji to snad vi cely civilisovany svet, krome Borise a Cechu. Tem se styska po ROH dovolene za 700 i s detmi a stravou...

Jako kluk si pamatuji, jak nam soudruzka ucitelka v dejepise (3 trida?) vysvetlovala pakt Hitlera se Stalinem jako snahu SSSR ziskat cas na pripravu na valku s Hitlerem, protoze po revoluci v roce 1917 byl SSSR vycerpan (takze ani po 24 letech nebyl SSSR schopen se vyzbrojit). Uz jaksi zapomnela zminit zdeseni Wehrmachtu po te co dorazily jeho oddily do Katyne (to predcilo i snasenlivost zaludku lidi, co znali jak to chodi v nemeckych campech), ze kdyz do SSSR vstoupil prvni nemecky vojak, tak ve stejnou dobu jel do Rise posledni z mnoha vlaku nalozenych po okraj strategickymi surovinami (ano soudruzi, SSSR Hitlera stedre zasoboval), ze ponorkove lodstvo bylo vystaveno, vyzbrojeno a posadky vycviceny prave v SSSR, stejne tak nemecke letectvo, a dalsi zverstva, co jiz zminil autor clanku.

Teprve pozdeji, kdyz jsem se dostal k literature svetove, nikoliv te psane Komunistickymi bastardy, jsem se dovedel, ze to asi bylo vsechno jinak. Nejak se mi nechce verit, ze by cely svet psal neco jineho  jen proto, aby zakryl "pravdu", kterou komunisticti lhari tak brani. Pravdy, brani tu svou Rudou pravdu, Rude pravo, Rudou svobodu a ta je plna mrtvol a utrpeni.

V roce 1990 meli byt vsichni komunisti od predsedu zavodnich vyboru nahoru popraveni a ostatni smerem dolu zavreni do zalare na stejnou dobu jakou byli ve strane. Podobne jako ve filmu Obsluhoval jsem anglickeho krale: (parafrazuji: "Jak dlouho jste byl ve strane? 15 let? Tak to dostanete 15 let.")

16 Anti Anti | 16. března 2009 v 2:21 | Reagovat

A jeste dodavam: zavreni do zalare komunistickeho typu, napr. Jachymov a podobne. Dnes v dobe krize by se pracovni sila jiste hodila na podradne prace v kamenolomu, v uranovych dolech nebo pri opravach silnic. Ty jsou v Cesku desne.

17 Denner für Penner Denner für Penner | 16. března 2009 v 14:33 | Reagovat

Anti

Kazdy prece vi ze se Soveti paktovali se Stalinem aby zachranili co nejvic polaku a polskeho uzemi.

18 Denner für Penner Denner für Penner | 16. března 2009 v 14:35 | Reagovat

Anti

Jen tak mimo, ze jste cetl od J. Benese "Cas vonel snem, strucne dejiny vks(b)"?

19 Anti Anti | 16. března 2009 v 15:07 | Reagovat

Denner, to jsem necetl. ;)

20 Anti Anti | 16. března 2009 v 15:11 | Reagovat

Denner, to je pravda. Nanestesti se ti protivni Polaci branili, tak je museli zachranovat proti jejich vuli no a nejake ty casualties se pak stanou no co...

21 Souckova Souckova | E-mail | 17. března 2009 v 16:42 | Reagovat

dejepis nebyl muj oblibeny predmet,takze kazdy patek,kdy jsme meli na zakladce dejepis, jsem chybela.Tak se stalo,ze jsem chybela i na pisemce.To jsem však mela vaznou omluvu, byla jsem na pohrbu otce.Naš ucitel dejepisu rekl, ze jsem mela štesti.Vyznelo to docela neštastne,az nekolik zaku ustne protestovalo....teda o tom štesti...

22 kopac M. kopac M. | 17. března 2009 v 16:44 | Reagovat

Ten ucitel byl, prinejmensim v tom okamziku, omezenec.

23 Janek Janek | 18. dubna 2009 v 15:22 | Reagovat

Aha...takže jinými slovy když lhali komanči,tak dnes se může zase lhát o nich...s takovým pojetím demokracie to dotáhnem opravdu daleko!

24 asa asa | Web | 12. června 2009 v 17:00 | Reagovat

prosím čukni na muj blog moc mi to pomůže stejně ti to zabere jen 3 vteřiny prosím

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama