Případ nepovšimnuté knihy

10. prosince 2009 v 3:44 | Tereza.Spencerova |  Clanky jinych autoru
Rodiče šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga využívali k levné práci vězně z kárného a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to týdeník The Prague Post s odvoláním na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula Polanského.
Nabízíme vám text, který na toto téma vyšel už v roce 2003.

Upozornění: následující stránky se vracejí do doby před vypuknutím druhé světové války a nejsou vhodné pro ty, kteří nechtějí znát historii pracovního tábora v Letech, pro ty, kteří nechtějí vědět, jakou roli při jeho vzniku sehrál šlechtický rod Schwarzenberků, ani pro ty, které nezajímá, jak s tím vším souvisí otec našeho exprezidenta Havla.

Historie, kterou vám chci vyprávět, se začala odvíjet 6. prosince 1939, kdy se nad schwarzenberským panstvím zcela nečekaně přehnala živelní pohroma. Nejprve se spustil déšť a o něm dva dny, které se zdály nekonečné, padaly neuvěřitelné přívaly sněhu; bylo ho tolik, že pod jeho tíhou popadalo čtyřicet procent smrků, borovic, buků, jedlí, kaštanů, javorů, jasanů, topolů, olší a bříz. Deset tisíc hektarů schwarzenberských lesů, hlavního zdroje příjmů tohoto šlechtického rodu, se během dvoudenní kalamity proměnilo v neproniknutelnou spoušť polomů.

Když konečně přestalo sněžit a kníže z věže svého zámku obhlédl panství, byl zděšen. Podle prvních skromných odhadů by s dělníky, kteří byli v okolních vesnicích k mání, náprava škody trvala patnáct až dvacet let. To by se ale pro Schwarzenberky, kteří byli mezi tehdejšími největšími vlastníky půdy v Čechách na jedenáctém místě, fakticky rovnalo bankrotu.

Pomoc v nouzi

Kníže měl své panství rád, řádně se o ně staral a spatřoval v něm pokračování rodové tradice. Co by tedy pro jeho záchranu neudělal! V září 1939 napsal spolu s dalšími dvanácti českými šlechtici prezidentu Benešovi dopis, v němž ho naléhavě žádal, aby se nevzdával Sudet. Když pan Němci obsadili české země, poslal kníže a jedenatřicet jeho vznešených přátel dopis také prezidentu Háchovi, kde se hrdě přihlásili k Čechům, a to i přesto, že většina jejich předků pocházela z Německa nebo Rakouska.

Při pohledu na tu spoušť ale knížeti nezbylo než se zhluboka napít svého oblíbeného šampaňského a obrátit se na protektorátní správu znovu. Tentokrát už ale nepsal prezidentovi, namísto toho vyslal svého advokáta na 5. odbor ministerstva vnitra, by u tamního zástupce ředitele zjistil, jestli by ministerstvo nemohlo na jeho panství zřídit tábor a poslat do něj pracovní sílu, která by pomohla při likvidaci poničeného lesa.

V protektorátu v té době na základě výnosů z let 1927, 1931 a z počátku března 1939 existovalo už patnáct pracovních táborů, do kterých byli sváženi kriminálníci a osoby vyhýbající se práci. Úřady Schwarzenberkovu advokátovi vyšli vstříc, zřejmě i proto, by Němcům ukázaly, že se Češi s nepohodlnými jedinci z vlastních řad dokážou vypořádat i bez německé pomoci, a tak v létě 1940 opravdu vznikl pracovní tábor v Letech u Písku, jehož jediným cílem bylo pomoci Schwarzenberkům z nouze.

Potíže s lidmi

Jako první se v táboře objevily dvě stovky dělníků ze Slovenska, ale knížeti se příliš nezamlouvali Pracovat uměli, to ano, ale v té době už byli občany cizího státu. Ministerstvo je nemohlo do tábora deportovat nastálo a kníže jim ke své nelibosti navíc za dřinu v lesích musel vyplácet mzdu.

Nespokojenost o něco později nastala i s první várkou 640 českých vězňů, které dodalo české ministerstvo vnitra, protože většina z nich nebyla těžké práce v lese vůbec schopna. Podle dochovaných dokumentů bylo jednomu z nich už třiasedmdesát, mnohým přes šedesát. Většinu četníci zatkli za to, že v hospodách hráli karty v pracovní době, další byli invalidé, kapsáři… Suma sumárum mezi nimi nebylo víc než třicet mužů schopných práce v lese.

Na řadu tedy přišli - po určitém váhání ze strany Schwarzenberků - Židé. Práce bylo dost, tak byli deportováni z celého píseckého okresu. A aby se předešlo výše zmíněným potížím, dostala policie příkaze zatýkat pouze chlapce a muže ve věku od šestnácti do pětačtyřiceti let. Byli práceschopní a nemuselo se jim platit, spíš naopak - měli být jen a prostě, v souladu s přáním Němců, "upracováni". Ostatní Židé si měli na transport do koncentračních táborů počkat doma.

Potíže s "pracovní silou" v té době nepostihly jen knížete Schwarzenberka, nýbrž i podniky rodiny Havlových. Sám Miloš Havel, jehož bratranec byl údajně jedním z dozorců v letském táboře, kde patřil k nejbrutálnějším, udal gestapu šest svých židovských podílníků na Barrandově, za což ho říšský protektor Reinhardt Heydrich odměnil tím, že mu připsal jejich podíly. Heydrich měl ostatně rodinu Havlových v oblibě; chodíval na šampaňské do Lucerny, odkud do Let putovalo několik číšníků - stačilo, když z nepozornosti vylili skleničku. V Lucerně se ostatně Heydrich nechal vyfotografovat s malým Václavem Havlem, naším budoucím prezidentem. V den jeho narozenin si ho v paláci Lucerna pěkně posadil na koleno a při pohledu do objektivu se zeširoka usmál…

Vyřešili to Cikáni

Ani Židé však Schwarzenberkovy lesy od polomů nezachránili - byli to vesměs intelektuálové, právníci, lékaři, v lese toho moc nezmohli, a tak se z pohledu knížecí rodiny proměnili jen v pouhé hladové krky. Zbavili se jich poměrně rychle: nákladní vozy je odvezly na nádraží a odtud už směřovali rovnou do Terezína.

Jakmile veškeré pokusy sehnat pracovní sílu mezi Čechy či Židy selhaly, obrátila se pozornost všech zúčastněných na Cikány. Po prvních pochybách o smysluplnosti takového kroku - nedůvěra v jejich pracovní schopnosti byla už tehdy přece jen příliš velká - byly ke konci roku 1942 do Let, tábora původně určeného pro 380 lidí, navezeny více než dva tisíce Cikánů, v mnoha případech celé rodiny. Z mužů se vyklubali zdatní dřevorubci, ale starci a malé děti si do tábora z velké části přijeli pro smrt, obvykle z rukou českých dozorců. Našly se mezi nimi sice výjimky, které neztratily lidskost, ale většinou nedopadly dobře. Pro nadbytečnou lásku k vězňům je udali sami jejich kolegové. Nikomu to nevadilo - v Německu Cikány už od roku 1933 zavírali do Dachau a v masarykovském Československu, kde byl v roce 1927 vydán výnos omezující kočování pobudů, neměla většina Cikánu nárok ani na občanství.

A zbytek příběhu už je smutně známý. Část romských vězňů skončila v koncentračním táboře v Osvětimi, z Let jich na konci války vyšlo živých jen pár. Kníže Schwarzenberk, kterému Němci nakonec zabavili sídlo, ale dál mu do menšího zámečku dodávali nedostatkový benzin do jeho packardu, byl po válce oslavován za předválečné vlastenecké postoje. Havlovi měli Lucernu, Barrandov a všechno ostatní. Ačkoli se celou historií táhne výhradně česká, a ne německá niť, podle dobových emocí se vlastně ani nic moc nestalo.

Vlepená stránka

Předchozí řádky jsou velmi stručným shrnutím více než dvousetstránkové knihy Bouře, kterou u nás sepsal a vydal Američan Paul Polansky. Tento jednašedesátiletý (sic) chlapík z Idaha a bývalý juniorský mistr USA v boxu v střední váze do Čech přijel v roce 1994, původně jako genealog, aby vypátral původ jakési americké rodiny. V třeboňském archivu přitom narazil na nedotčené balíky dokumentů týkajících se pracovního tábora v Letech To téma ho chytlo.

"Přišel za mnou jen tak z ulice a ukázal mi, co zatím nashromáždil," vzpomíná Fedor Gál, majitel vydavatelství G plus G. "Ohromilo mě to a dlouho jsem nad tím textem váhal. Dával jsem ho číst svým přátelům, aby mi poradili, jestli to mám vydat. Většina z nich byla na rozpacích." Jejich pocity nejspíš nejlépe vystihl slovenský profesor Peter Zajac, který na zadní obálce knihy napsal, že "Polansky (…) před námi otevírá tušený, avšak úzkostlivě skrývaný svět našeho studu za to, co nechceme vidět."

Paul Polansky sbíral materiály ke knize pět let a pomáhala mu v tom mimo jiné i Romka, jejíž matka protrpěla pobyt v Letech na vlastní kůži. "Polansky mi přinesl kila xeroxových kopií dobových dokumentů," konstatuje Fedor Gál. "Přesto mi údaje o Havlových a Schwarzenberkovi, které zveřejnil ve svém textu, připadaly tak neuvěřitelné, že jsem pro jistotu vyslal svého právníka, aby je ještě jednou ověřil, pro klid svědomí. Výpisy z katastrů a místní kroniky nabízejí hodně prostoru pro spekulace. Třeba když právník našel v archivu v knize katastrů mezi dobovými stránkami psanými ruku vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova. Neměl jsem ale kapacitu, ani motivaci hrabat se v tom vážněji."

Mlčeti zlato

Krátce před vydáním knihy se s Polanským v jedné pražské literární kavárně sešel Karel Schwarzenberk, potomek hlavních "hrdinů" knihy Bouře a někdejší kancléř prezidenta Havla (a nynější ministr zahraničí za zelené, pozn. red). O předmětu jejich hovoru máme jen svědectví Paula Polanského, a i to jen z druhé ruky. Schwarzenberk Polanskému navrhl, že věnuje nějaké peníze pro pietní místo v Letech.

"Když jsme při příležitosti vydání knihy v roce 1999 uspořádali tiskovou konferenci, z mnoha pozvaných novinářů na ni přišel jen jedný, a ani ten pak o ní nenapsal ani řádku. Knihkupci ji nechtěli, nikdo o ni neměl zájem, prostě se rozhostilo naprosté ticho. Bylo to zvláštní ale o důvodech toho stavu nechci spekulovat, i když názor samozřejmě mám. Máme zřejmě ve zvyku problémy řešit tak, že je zameteme pod koberec," říká Fedor Gál.

Krátce nato praskla v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad Bouře zničila. Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár výtisků a Paul Polansky odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický tábor.

To nemůže být konec

Možná někoho napadne, proč o této nepovšimnuté knize píšu až teď, kdy je například Václav Havel už jen soukromou osobou, a nikoli mnohými zbožňovaný prezident. Je to prosté: dřív se mi ta kniha do ruky nedostala a o faktech v ní uvedených jsem neměla ani potuchy. A ani teď nechci Václava Havla nebo Karla Schwarzenberka nijak skandalizovat. Za své rodiče přece nikdo nemůže a na to, abych z odstupu času hodnotila, jak se kdysi zachovali jejich předci, si netroufám. Kdo ví, jak bych se v takové vypjaté době zachovala já? Je se mi vtírá na mysl pár otázek, a to pěkně neodbytných. Třeba tahle: Když se Václav Havel jako prezident uměl za celý národ omluvit Němcům za odsun - což podlé mého učinil vcelku správně --, proč v sobě nenašel sílu a neutrousil také pár slov o "barrandovských" Židech a neudělal to jen za svou rodinu? Bylo by to přinejmenším gesto moudrého muže, za kterého se tak rád vydává. Bez této omluvy vypadá jeho postoj vůči odsunu jen jako velmi pokrytecká snaha udělat ze sebe apoštola pravdy a někomu se tím zalíbit.

A zajímalo by mě také, proč si té knihy tak ostentativně nikdo nevšiml. My Češi se rádi stavíme do pozice nevinných a bezmocných obětí, nejprve nacismu, pak komunismu, ale Bouře otevřeně vypovídá o našem, českém, nenacistickém a nekomunistickém, čistě lidském podílu na tom všem. Rádi vykreslujeme masarykovské Československo jako oázu demokracie, ale přitom jsme - v rámci udržení tohoto ideálu - nuceni důsledně zamlčovat jeho stinné stránky. Byl to snad ten důvod, proč o knihu nikdo neměl zájem? Je snad tohle důvod, proč první tři oslovení překladatelé odmítli Polnského text převést z angličtiny do češtiny? Nebo vadilo, že nám do minulosti vrtal nějaký cizák? Nebo si snad někdo nepřál, aby se o této knize vůbec vědělo?

Odpovědi na tyto otázky neznám a nejspíš se jich asi nikdy ani nedopátrám, protože si je každý z nás nese sám v sobě. Vím ale, že čím déle si budeme sami před sebou zastírat své dějiny, tím déle nám bude trvat, než pochopíme, kdo vlastně jsme, než poznáme svou národní identitu.
"Říkal jsem Polanskému, že po přečtení jeho knihy mám dojem, že nemá Čechy rád. On se jen usmál a řekl, že je to právě naopak," vzpomíná Fedor Gál. Tomu rozumím.

Tereza Spencerová, Mladý svět č.12/2003


PS.
Místopředseda Senátu Petr Pithart (KDU-ČSL) k nynějšímu opětovnému vydání Bouře týdeníku The Prague Post řekl, že obvinění, která Polansky vznesl, je nutné vzít vážně: "Jestliže to, co Polansky říká, je pravda, (Schwarzenberg) bude muset s něčím přijít a usmířit se se svojí minulostí."


Takze hloupy Vasek cislo 1 vyfoceny s Heydrichem, hloupy Vasek cislo 2 vyfoceny in flagranti se svym KGB ridicim dustojnikem Rebjonkem... Co jste to tam za lidi?
 

34 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Pametnik Pametnik | 10. prosince 2009 v 4:37

Jak jiste kazdy Cech vi vysla v roce 1998 kniha: Tomas Pasak "Pod ochranou Rise" [Nakladatelstvi Prah]. V teto knize se docitame jak se chovali Cesi v dobe od zari 1939 za doby Parotektoratu Cechy a Morava.

2 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 6:24

Jak věřit vůbec něčemu v článku, když autor vydává syna Reinharda Heydricha za Václava Havla. Všechny tři fotografie na nichž je Heydrich zachycen s dětmi jsou fotografie dětí jeho. Hošík, kterého onkel Adolf štípe do tváří, je syn Klaus Heydrich, na státním pohřbu jeho otce v Berlíně. 24.10.1943 ho nešťastnou náhodou přejel náklaďák řízený Karlem Kašparem. Pokud jde o majetek Schwarzenbergů, ten byl nacisty roku 1940 zkonfiskován, protože se jednalo o české vlastence. Obviňovat je z kolaborace je tedy lež. Pokud jde o české koncentráky pro Romy, ty byly zřízeny výnosem české vlády 2.3.1939. Tedy nikoli v roce 1940 a židé v nich nebyli internováni. To znamená, že celý "článek" je blábol a paskvil napsaný oddělením StB pro boj s vnitřním nepřítelem.

3 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 6:58
4 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:07
5 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:13

Kdo je Václav Havel? Rudé právo má jasno.

http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/4/13.pdf

6 Petr Petr | 10. prosince 2009 v 7:19

[2]: Jsem rád, že se zde kniha Polanského objevila jako námět k diskuzi. Kde tedy pane Václavku tak často zmiňovaná a tabuizovaná fotografie Havla na klíně Heidricha je?
Existuje vůbec nebo si myslíte, že je to fáma? Na internetu nikde není.

8 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:28

[6]: Jedná se samozřejmě o cílenou lež vyprodukovanou StB. Což se nazývá tzv. aktivním opatřením.

9 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:29
10 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:31

Jako neexistuje "Tereza Spencerová" neexistuje ani "kniha" o níž onen přelud píše. Jak zvláštní...

http://www.translide.cz/trandak

11 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:32

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1916-stiny-bushova-rodinneho-klanu/

Něco zcela identického jako zde publikovaný "článek". Dezinformace.

12 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:36
13 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 7:45

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7943

Tereza Spencerová. Nikdo neví jak se ono stvoření jmenovalo než si pořídilo novou identitu. Ve svém úkolu ale pokračuje dál. Proč dává Ross Hedvíček na svém blogu publikační prostor oddělení boje s vnitřním nepřítelem StB a komunistickým propagandistům a antisemitům zůstává záhadou. Nebo, že bych uhodil hřebíček na hlavičku? What´s the name of your game Ross?

14 Petr Petr | 10. prosince 2009 v 8:23

7 a 12 /  Pane Václavku, jestliže se rodina Havlových s Heidrichem stýkala tak si myslím, že posezení VH na jeho klíně už je jen kapka v moři a celou situaci to nijak radikálně nezhorší, byla by to spíše sběratelská kuriozita. Proto mi informace o této fotografii nepřipadá jako aktivní opatření StB, ale jeko reálná možnost. Je to jako kdyby Hitler podal ruku Vám (kdyby to bylo časově reálné) a někdo Vás u toho vyfotil. Pokud by tomu nepředcházely historky o alkoholových dýcháncích Vy a Adolf, doklady o setkávání, nikdo by z toho vědu nedělal. Byla by to bráno pro Vás jako náhoda. Rozumíte tomu? Vysvětlete mi blíže,co by StB svým aktivním opatřením u veřejnosti touto informací chtěla vyvolat?

15 Daw Daw | 10. prosince 2009 v 8:45

[13]: Miroslave, nevím, zda jste to správně pochopil, ale RH nedává prostor Tereze Spencerové ale knize Bouře od Paula Polanskeho. To, že uvedl zdroj a prameny, to je přeci běžná praxe, když sám není autorem. Nebo to je pro Vás jako autora nová informace?

16 Vanek Vanek | E-mail | Web | 10. prosince 2009 v 8:47

odkud do Let putovalo několik číšníků - stačilo, když z nepozornosti vylili skleničku.
----------------------------

To neni pravda.

17 imisa imisa | 10. prosince 2009 v 8:51

To,že Havlovi byli kolaboranti a fotografie malého VH s Heydrichem je pro mě známý fakt.Nový úhel pohledu vidím v tom,že udali své společníky-Židy- to je síla - a v této souvislosti privatizace v 90.letech je svinstvo....
Ten malý VH na foto za to nemůže.....,ale privatizér věděl co dělá......

18 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 8:56

Ross Hedvíček DÁVÁ PROSTOR jakési Spencerové jejíž publikační činnost je ryze prokomunistická, antiamerická a antisemitistická. Jste úplně hloupí nebo vás rovněž platí StB?

19 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 8:59

[14]: Co by chtěla StB vyvolat? Vot kakij ty duráček prosťáček. No přece to co se ti odehrává ve tvém ptačím mozečku.

20 Petr Petr | 10. prosince 2009 v 9:09

[19]: A ty si intelektuálek? Každý rodič ví, že malé dítě si sedne na klín komukoliv buď samo nebo mu někdo pomůže. Neřeší, zda dotyčný je cool. Chápeš, když jsme přešli na tykání. Čili nedospělému Havlovi toto nemůže být přičítáno k neprospěchu, spíše jeho rodině. On je v té době z obliga. Jejda, asi starý bezdětný mládenec, nechápající souvislosti ani mentalitu rebjonka, když už jsi ten rusofil.

21 Vanek Vanek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:10

Tereza Spencerová už do Reflexu nepíše. Nebyla mi sympatická už popiskou hlásající hrdě, že prodělala operativní změnu pohlaví (stane se, ale proč se s tím vytahovat? je snad něco víc?) a že se věnuje práci v oblasti "gender", což je něco jako politicky korektní naznačování toho, že sice existují pohlaví, že existuje muž a žena, ale že se tím detailem nebudeme rozptylovat.
    V jednom starším Reflexu (34/2002) semlela několik věcí dohromady, postavila k sobě dvakrát nesourodé jevy a docházela k nesmyslným závěrům. V prvním případě si vzala na paškál rabína Sidona, který konstatoval, že západní Evropa je příliš proarabská (to je, ty prachy, co tečou do Palestiny, si neumíme představit). Tím prý dal najevo, že by chtěl, aby Evropa zůstala dál pod vlivem proizraelské lobby (čímž dala najevo, že neví, o čem mluví). Tereza soudí, že Evropě připadá okupace Palestiny nefér. Bez důkazů, jen emoce a dohady. Postoje zaujímáme podle ní tak, že hlavní je, komu fandíme. Komu fandí ona, je jasné. I to, že fandí.
    Druhý hříšník je Masaryk, který zaplatil ruským teroristům, aby páchali atentáty na ruské komunistické představitele včetně Lenina. V dějepisu jsem slabý, takže nevím, jak to bylo naplánované. Jen pochybuju, že tak přímočaře - Masaryk vytáhl šrajtofli a povídá "Kaplanová, tady máte foršus a oddělejte Lenina". To ovšem není pointa jejího článku: tou je srovnání Masaryka s Ládinkem: ten taky přece platí "svoje" teroristy, aby zabíjeli jeho nepřátele.
    Překvapeně jsem jen zamrkal. Nicméně i tak jsem zaznamenal závěr slečny Spencerové, že pravou českou vlastností je dvojí standard (patrně dvojí metr) a "echt české černobílé vidění", které z nás dělá duchem zaostalý skanzen v Evropě. Budu teď ošklivý: operace jí zřejmě zasáhla centra soudnosti, které patrně mají muži a ženy jinde. Tereza se trápí zbytečně: nic ji nenutí, aby žila ve skanzenu. Nečernobílá Evropa fandící Palestině a vymaňující se z izraelského lobbystického jha ji potřebuje.
Gentleman

22 Vanek Vanek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:21

15.03.2002 - Rozhovor mužy s ženem"

Příštím prezidentem Spojených států amerických by se měl stát transsexuál." V některých - prastarých, ale i současných kulturách (v indiánských, latinskoamerických či afrických kmenech, v Indii, či Thajsku) požívají "osoby s poruchou pohlavní identity" výsadního postavení. Stávaly se šamany, byly náčelníky, jsou poslanci. Nestojí totiž v područí ani jedné z majoritních sociálních skupin existujících na tomto světě. Jsou schopny - díky svým zkušenostem z obou břehů řeky - vymyslet nejoriginálnější řešení krizové situace, jsou schopny do nejvyšší míry vnímat a chápat svět v jeho celku jinak polarizovaném na jin a jang, ženskou a mužskou energii. Naše západní kultura transpotenciál nejen nevyužívá, ona ho dokonce odmítá a transsexuály, tento "vyšinutý" poklad společnosti, odsouvá do svých temných koutů. Translidé přitom narušují rolové danosti, čímž nás všechny osvobozují od čím dál nesnesitelnějšího nože dělícího muže od žen. Translidé dokonce inspirují rozvolňování hranic mezi pohlavími a přemýšlení o existenci více než dvou pohlaví. Na druhé straně jsou nesmírně citliví k tomu, co v současné společnosti dělá muže mužem a ženu ženou, k tomu, co je genderově, tedy rodovo-sociálně, typické.
Tereza Spencerová

23 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 9:23

[18]: Ing.Mudr. RSDr. Miroslave Václavku,DrSc., Ross Hedvicek je totiž evidentně renesanční člověk. Když na svém blogu zde a i v odkazu vlevo na Týdnu dává prostor Vám, proč by nemohl respektovat tranďáka Terezu Spencrovou. Evidentně není antisemita, odpůrce pětiprocentní menšiny, ani hormonálních poruch. Divím se, že je to pro Vás novinka, když na jeho blogu trvale hostujete. Mimochodem řeč v článku není o Spencrové, ale o knize Bouře Paula Polanskeho jak už zde někdo zmínil a článek se jmenuje Případ nepovšimnuté knihy a ne " Tranďák Spencrová" . To mi lecos naznačuje, jste schopen rozpoznat podstatu věci nebo položené otázky? Hm, hm.

24 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:24

[20]: A jak jsi přišel na choromyslná tvrzení o malém Václavu Havlovi sedávajícím Reinhardu Heydrichovi na klíně? To nepsali ani ve vašem Rudém právu. Pak jsi onen podvrh musel zákonitě sám vymyslet estébáku.

25 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:27

[23]: Zajisté, že je řeč o "Spencerové". Neboť ta celou dezinformaci o neexistující knize vymyslela. Pokud se ráčíš podívat na jiné výplody onoho stvoření s nijakou identitou je vše jasné. Jen tobě ne.

26 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 9:33

[25]: Václavku, netykejte mi, nenabídla jsem Vám to. Vidím že ani etiketa Vám nic neříká. Když ta kniha neexistuje, copak je tohle: http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/43338/boure/

27 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 9:37

[25]: Ví se o ní již deset let. Studoval jste asi v Moskvě, hm, když se Vám na jazyk dere ruština.

28 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:38

Komentuji milá estebačko Viktorko legendu oné dezinformace, kterou zde kolektivně coby celý uliční výbor KSČ oslavujete - nikoliv nabízený ROMÁN. "Krátce nato praskla v patře nad skladem nakladatelství voda a celý náklad Bouře zničila. Pojišťovna škodu zaplatila a příběh pozoruhodné knihy se uzavřel. Zůstalo jen pár výtisků a Paul Polansky odjel z České republiky do Kosova, kde se začal starat o romský uprchlický tábor."

29 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 9:40

[27]: Snažím se ti jen soudružko Viktorko co nejvíce přiblížit :-)

30 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 10. prosince 2009 v 10:00

Že patří krutost a zvrhlost k rysům české (+ moravské) národní povahy mám zjištěné už dávno.

31 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 10:08

http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/Lety_Pithart.html

Tohle je realita, nikoliv estébácké dezinformace "Terezy Spencerové".

32 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 10:22

[29]: Prosím Vás ke mně se určitě nepřibližujte, nízké IQ a demagoga poznám na dálku, nejste můj typ.

33 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 10:37

Zajisté, že jsem neměl Viktorko na mysli blízkost fyzickou :-)

34 # # | 10. prosince 2009 v 11:32

co to zde je, sjezd kokotu? (vyjma Vanka)

35 Jenda Jenda | 10. prosince 2009 v 12:54

„vlepený čerstvý strojopis, který dokládal Havlovo vlastnictví Barrandova”

Nevím co tím autorka chce insinuovat. Vlastnictví Barrandova Havlovi  tenkrát nikdo neupíral. Hitler měl o filmová studia zájem a byly H. vyvlastněny za poměrně  malou cenu odkoupeny. Lida Barová, Goebbelsova  milenka, se pak zasloužila o to, že cena byla revidována a zdesateronásobněna. Přesto však byla pod reálnou hodnotou ateliérů.  Po Válce pak byl jejich bývalý majitel Havel německým státem opět odškodněn.

36 imisa imisa | 10. prosince 2009 v 12:57

mohl jste vyjmout i jiné.......Ale budiž Vám odpuštěno-nevyjmul jste ani sebe........

37 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 13:06

[28]: Nějak mi není jasné, co to dokazuje ta prasklá voda a zničený náklad knihy. Schválně jsem si to přímo v nakladatelství G+G  ověřovala,skutečně tam prasklo potrubí v horním patře. Vy jste ale zpochybňoval existenci knihy Bouře. To byl Váš hlavní argument. Já Vám zdokladovala, že kniha existuje a že vyšla.

38 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 13:21

[31]: Současně pochybuji o Vašich morálních kvalitách. Ve svých 44 letech byste měl vědět jak se muž chová k ženě, jakmile jsem předložila argument, přešel jste na tykání a osočil mě z komunistické minulosti bez důkazů. Když si zpětně přečtu Vaši argumentaci, vyplyne mi, že nejprve vůbec nepochopíte, o čem je řeč, co je hlavní náplní článku, pak jednotlivé problémy překrucujete, odvádíte pozornost jinam a na někoho jiného. Vy jste mi morálně podezřelý právě vzhledem k praktikám, které užíváte a k osobní propagaci jinak ne moc čtených vlastních článků na cizím, mnohem čtenějším blogu. Raději bych být Vámi zde prezentovanou historicko-politickou pomatenost ukončila a vrátila se k Vaší publikované poezii, tam jste podstatně lepší.

39 David Werner David Werner | 10. prosince 2009 v 14:09

Hedvicku, muj vztah k panu Vaclavkovi neni zrovna vrely. Nahodou jsem v periodiku ceskoslovenskych (kde jsou ty doby?) emigrantu ve Svycarsku (Zpravodaj) precetl jeho vynikajici clanek "Lhar Paroubek". Nemuzes ho zverejnit, je skutecne dobry?

40 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 14:34

Jak můžu vědět kdo jsi Viktorko? Na internetu může být kdokoliv kýmkoliv. Můžeš být třeba Viktorka Žižkov :-)

41 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 14:37

Komentuji přízračná tvrzení z "článku" milá Viktorko. Pořád ti to nedochází, že nikoliv já ale "Spencerová" sděluje, že kniha neexistuje :-)

42 t. t. | 10. prosince 2009 v 15:13

hezké hádky, ale zaniká v tom podstata - jak už tu bylo řečeno, je to celé vylhané, v Letech NIKDY žádní číšníci ani židé nebyli, na klíně sedí Heydrich mladší... a není problém si to dohledat. Prostě jak nemám rád zmíněného Václava Klause, tak ve srovnání s Hedvíčkem je to milý a pravdomluvný člověk.

43 imisa imisa | 10. prosince 2009 v 15:25

[42]:

??nepravdy a lži od Vás...

44 Stremhlav Stremhlav | 10. prosince 2009 v 15:34

Takze kdyz jde o Paroubka, tak je Vaclavek gung-ho, hazte na nej vejce pripadne kameni - ale prijde k Havlovi (a Paroubek ani zdaleka neudelal tolik skody jako Havel)a Vaclavek najednou otoci jak na obrtliku a "Ruce pryc od Havla, Koreje a podobneho!" Pane Vaclavku, vy mi zacinate byt opravdu podezrely.

45 Viktorka Viktorka | 10. prosince 2009 v 15:37

[41]: Milý Miroslave musím říci, že mne překvapuje nejen Vaše natvrdlost v pochopení, že nejsem Vaše blízká známá a tudíž si vykáme, ale i natvrdlost čtenářská. Zkopírujte mi větu, kde Spencerová sděluje, že kniha neexistuje.

46 Miroslav Václavek Miroslav Václavek | E-mail | 10. prosince 2009 v 20:42

[44]: Milý Střemhlave, je zřejmé, že jsi hloupý jako Stuka. Víc než stanovit tvoji diagnózu pro tebe udělat nemůžu, protože se obávám, že tvá blbost je nevyléčitelná :-)

47 David Werner David Werner | 10. prosince 2009 v 23:01

[44]: Paroubek je odporna ruda kreatura lezouci bolsevikum do riti (jako kolega prognostik agent KGB  Klaus). Slyseli jste nekdy  o rudem krtkovi Fierlingerovi? Narod ktery se nepouci z dejinnych chyb je nucen je opakovat, jste taci tupci?

48 Viktorka Viktorka | 11. prosince 2009 v 7:02

[41]: A nejlepší bude si tu knihu půjčit, přečíst a udělat si vlastní názor.

49 Suchoř Suchoř | E-mail | 6. června 2010 v 8:21

i zde jde mnohým jen o peníze

50 Wilhelm Wilhelm | E-mail | 2. ledna 2011 v 17:19

Pane Stremhlav,
promiňte, ale nevím co tady plácáte? Lze vidět že ty estebácký oblbovačky  mají svou razanci i váhu a jejich autoři znali dobŕe mentalitu svých papenheimských, když tyhle pitominky tvoŕili. Takže, dejte si dolů růžový brýlem, s nimaž stejně prdlajs vidíte. Pohledte realitě hezky do obličeje. 8-)

51 bf bf | E-mail | Web | 24. února 2011 v 14:40

....nevim do jáké miry jsou tyhle informace pravdivé ale je na 100 % že karel VI Schwarzenberg byl zakládajci člen VLAJKY a její sponzor stejně tak sponzoroval NOF psal do jejich časopisů Vlajka .Národní výzva atd  v letech 31-38  spolu s kolaboranty jako Ryba nebo Rys-Rozsévač viz Pasák ,Kalista   a to se už neví vůbec proto náš kájík prezentuje  často tatuldu jako hrdiného antifašistu ovšem až za 5 minut 12..

52 G G | 20. listopadu 2011 v 3:32

He he. Snaží se ho prezentovat jako antifašistu proto, že opravdu byl přispěvatelem Vlajky, ale jen do roku 1938. Do té doby byla Vlajka nacionalistická, NE nacistická, ani fašistická, ale NACIONALISTICKÁ! Když neznáte historii, tak o ní nemluvte. Schwarzenberkové byli od svého usídlení v českých zemích přibližně před 600 lety VŽDY věrní českému lidu, což před válkou Karel VI prokázal prohlášením české šlechty. (a prosímvás nechci slyšet žádný cypoviny o tom, že je to stejnak nacistická němčourská rodina. Jejich rod je původem Francký...)

pane či paní bf, zamyslel jste se nad tím, že stejně jako Karel VI psal spolu s kolaboranty, tak vy jste taky chodil (aspoň doufám..;-)) na základní školu se zloději a vrahy? Šokující, nemyslíte?... :D

53 Petr Petr | E-mail | 20. prosince 2011 v 15:36

Viktorko, myslím, že je zbytečné tady řešit vykání. Za jedno nevím, proč se do internetových diskusí tento přežitek vůbec tahá, za druhé opravdu člověk neví, kdo se za jakým nickem skrývá a proto se jednoduše tyká. Někomu, jako třeba mně, zase není příjemné vykání, dost je ho v reálném životě, ještě s ním komplikovat internetové diskuse. Osobně si myslím, že lidé by si měli normálně tykat, vykat by se mělo spíše na policii, ve vězeních a podobně, kde je potřeba zdůraznit autoritu, odstup, kvůli čemuž bylo vlastně vykání asi před tisícem let vymyšleno. Ale to je asi zatím hudba budoucnosti.

54 Honza Honza | 31. prosince 2011 v 18:53

Obyčejná lež. Typická Hedvíčkovina...

55 RamirezLetha30 RamirezLetha30 | E-mail | Web | 3. ledna 2012 v 15:38

Houses and cars are not very cheap and not everyone is able to buy it. But, <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> are created to aid different people in such situations.

56 michal121 michal121 | 16. ledna 2012 v 14:08

Bože, to jsou teda sračky. Na každou svini se vaří voda, nezapomen.

57 adam adam | 14. července 2012 v 0:46

co je pravda a co ne je pro mě těžko k posouzení. jedna věc je z toho ale jasná, a to sice, že jeden jako druhý pán ... je to pěkná pakáž.
Havel už je pryč, ale těsně než odešel, ještě jsem se ho chtěl zeptat .. jestli, když hlásal tu pravdolásku, jestli o tom, že nás prodávaj věděl - a věděl.
a spící pán? možná, že jeho tatík (byl vždycky pro čechy), potřeboval jen uklidit na pozemku a nemohl v tý době nikoho dovolat, možná.
ale že pochlebuje bilderberkům jistý je (kdykoliv s přisadí) a že se snima byl bratříčkovat, taky.
vychází  z toho, že žádná jeho aktivita nebo podpora rozhodně pro nás, čechy, lidi anebo život asi moc dobrá nebude.

(vycházím tedy z přesvědčení že NWO není dobré pro lidi ani život, a způsob existence, kdy jeden ovládá druhého, považuji za neobhajitelný)

takže bděte :-))

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama