Pavel Wonka po 22 letech - cast 3

30. dubna 2010 v 15:28 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Mnoho řečí se nadělalo kolem "návštěvy, posudku a pitevní zprávy" amerických lékařů, pathologa dr. Roberta H. Kirchnera z Chicaga a dr. Roberta S. Lawrence z Harvardu, kteří údajně "potvrdili" původní nález dr. Laciny, který jako příčinu smrti Pavla Wonky zjistil "plicní embolii". Událost tato byla režimem oslavovaná málem jako Kristovo nové zmrtvýchstání. Jeden z prvních kdo toto oslavil byl veršotepec Rudého práva, dnes plátku Haló Noviny, soudruh Kojzar Jaroslav s jistým Karlem Walterem, zřejmě tlumočníkem potřebným k hovoru s americkými lékaři. Den po pohřbu Pavla Wonky ve Vrchlabí, 7. května 1988, R.P. otisklo výtvor pod názvem "Pravda proti výmyslům" (výtah):

"... Ve čtvrtek 4. května vystoupil se svým protičeskoslovenským prohlášením předseda helsinské komise amerického Kongresu, člen sněmovny representantů S. Hoyer, které široce publikoval Hlas Ameriky. Tvrdil dokonce, že okolnosti smrti P. Wonky zůstávají nejasné, že byl vystaven brutálnímu zacházení či dokonce bití ... Dejme si v této souvislosti otázku: Proč pan Hoyer tolik spěchal s takovým množstvím obvinění a proč si neověřil fakta? ... Okamžitě po (Wonkově) smrti byla provedena pitva která prokázala, že zemřel na plicní embolii. Přesto západní antikomunistická centra velmi intensivně využila smrti Pavla Wonky jako záminky k útoku na naši republiku. Proto federální Ministerstvo zahr. věcí umožnilo předním americkým lékařům, profesoru R. Lawrencovi a profesoru R. Kirchnerovi, aby nezávisle na našich lékařích prozkoumali okolnosti Wonkovy smrti. Poté poskytli oba lékaři rozhovor čs. novinářům:
Otázka: Profesore Kirchnere, vy jste patolog a měl jste možnost pitvat tělo Pavla Wonky. Potvrdilo vaše ohledání závěry čs. lékařů?
Kirchner: Neprováděl jsem skutečnou pitvu ... mohu ale konstatovat, že příčinou smrti byla skutečně plicní embolie.
Otázka: Tvrdí se, že Pavel Wonka byl bit a fysicky týrán. Potvrdilo toto vaše šetření?
Kirchner: Nenašel jsem žádný důkaz, že by Pavel Wonka byl bit nebo mučen.
Otázka: Profesore Lawrenci, západní sdělovací prostředky tvrdí, že Wonka zemřít nemusel. Mohou umřít lidé na plicní embolii také v amerických nemocnicích?
Lawrence: Na embolii umírají lidé na celém světě ... smrt způsobená plicní embolií ve 35 letech je velmi neobvyklá ... Wonka ztratil hodně na váze a tato skutečnost mohla být příčinou vzniku trombózy a následné plicní embolie. V případě, že embolie vznikne, nelze smrti zabránit ani v nejlepších zdravotnických zařízeních ..."

Bohužel, patholog dr. Robert H. Kirchner již zemřel, proto se nemůže k tomuto "rozhovoru" vyjadřovat. Spojil jsem se s dr. Lawrencem který dnes působí na John Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore, stát Maryland. Zeptal jsem se ho, jak vlastně k tomuto interview s Kojzarem došlo. Odpověděl, že dva žurnalisté přišli za nimi do hotelu a že si již přesně nevzpomíná, zdali k rozhovoru došlo u nich na pokoji, či v hotelové konferenční místnosti, jen že interview bylo konané s jedním z nich v angličtině. Zaslal jsem mu kopii Kojzarovic článku z R.P. a anglický překlad z dokumentu US Embassy E10, May 17th 88. Jeho odpověď:

"... článek který jste zaslal je neúplná a proto nepřesná a zavádějící (inaccurate and misleading) verse interview který jsme s dr. Kirchnerem poskytli Rudému Právu ... první pitva (dr. Laciny) byla provedena odborně a po povrchním prozkoumání které jsme tehdy mohli provést (in the gross observation available at the time) jsme souhlasili s oficielním nálezem, že se nenalezlo poškození tkáně slučitelné s údery způsobeném bitím. V tomto ale bodě též začíná nepřesná a zavádějící zpráva Rudého Práva. Když jsme byli otázáni, zdali náš nález potvrzuje, že Pavel Wonka zemřel "přirozenou smrtí", odpověděli jsme, že je naprosto nepřirozené, aby se u 35tiletého muže vyvinula tak masivní pulmonary embolie, jež by byla schopna způsobit smrt, že se jednalo právě o jeho násilné uvěznění a zacházení s ním ve vězení jež ho vystavilo velkému risiku vývinu "deep venus trombi" které způsobilo embolii a že to právě jeho dlouhodobé uzavření v cele bylo přímo odpovědné pro vývin "trombi". Dali jsme jasně najevo, že zmlácení samo nemusí mít za výsledek okamžitý vývin venus trombi, ale že bití vystaví vězně risiku následného vývinu pulmonary embolie, což se zřejmě v tomto případě stalo. Zcela jasně jsme tehdy vyslovili naše přesvědčení, že smrti Pavla Wonky bylo možno předejít, a že tato smrt byla přímým následkem zacházení s ním ve vězení. Z publikovaného článku v Rudém Právu je naprosto zřejmé, že autor zcela vypustil všechny naše připomínky které se mu nehodily (omitted all damning comments).

Kojzar své rudoprávní povídání uzavírá konstatováním, že "... tento rozhovor (s americkými lékaři) svědčí o neserióznosti senátora pana Hoyera i dalších, kteří rozpoutali vůči nám nepřátelskou kampaň." Co se oné "neserioznosti" týká, je více než zřejmé, že sám stěžovatel Kojzar jest jejím téměř nepřekonatelným přeborníkem. Taktéž, jak je u něho obvyklé, popletou, neb zřejmě neví o čem mele. Steny Hoyer nebyl a není "senátorem", nýbrž členem Domu Representantů. Neškodilo by, kdyby si Kojzar, než začne rozumy rozdávat, nejdříve našprtal alespoň to nejzákladnější o složení americké legislativy, čili to co on vyřaduje od druhých, "ověřil fakta".

Dalším tvorem jenž se neustále ohání "pitevním posudkem amerických lékařů" o kterém zřejmě mnoho, či vůbec nic, neví, je trutnovská soudkyně JUDr. Marcela Horváthová. Zde není divu, neb je to právě ona kdo má na likvidaci Pavla Wonky podíl snad největší, proto takový zájem o "nezmanipulovaný posudek amerických lékařů" kterak jej národu popsal osvětář Kojzar. Jan Šinágl s ní před časem učinil telefonické interview ve kterém na námitly týkající se násilné smrti Pavla Wonky na něho triumfálně vytáhla "zprávu amerických lékařů" s otázkou, zdali on i tuto zprávu považuje za zmanipulovanou (výtah):

"... On (Wonka) nebyl těžce nemocný. To tvrdíte jenom Vy furt dokola. On, pokud je Vám známo tak zemřel na plicní embolii. Tak umírá spousty lidí a to si zavinil v podstatě sám. Vždyť tam byly ty posudky. Pitevní posudek nezávislých amerických lékařů. ... Na vozíku k soudu ho přivezli proto, že on nechtěl chodit, copak Vám to není známo když se o to tolik zajímáte? Vy neznáte ty posudky lékařský i ty závěry pitevních zpráv? Proto se dělal ten posudek amerických lékařů. To si nemyslíte, že ten byl zmanipulovaný, nebo myslíte, že taky? ... Ostaně, já jsem ho soudila za to, že mařil soudní rozhodnutí. ... Já jsem už k tomu řekla všechno co bylo skutečné, žádného na smrt nemocného člověka jsem nesoudila, jo. A jak se třeba vyrovnáte s tím, že byl spolupracovníkem StB? ... Mě nikdy nezajímalo kdo je jdo, prostě zákon je takový a platí tu stále. Platí bez ohledu a všichni jsou povinni ho prostě respektovat a pokud ho poruší, tak holt musí za to nést následky ať je to Petr nebo Pavel. Já jsem žádný politický kauzy nesoudila a jestli se tady před tím nějak soudil, tak o tom nic nevím ... Já žádné výčitky svědomí nemám, moje svědomí je čisté. Jenom tím, že jsem ho soudila, tak já jistě nemám s tím nic společného. Nashledanou."

Velice dojemně zde zní soudkyně Horváthové prohlášení, že zákony jsou "všichni povinni respektovat" a kdo zákon poruší "musí za to nést následky". Jaképak tedy vážená soudružka nesla následky za její prokázané porušování zákonů, Pavlem Wonkou v jeho odvolání proti jejímu násilí specificky identifikovaných? A když to její "odsouzení" Pavla bylo dle zákona, proč tedy bylo po Sametu nulifikováno, zrušeno od začátku do konce? Co vlastně osoba s její krvavou justiční minulostí dělá v soudním křesle údajně právního státu? Zřejmě ona není ani Petr, ani Pavel, ale kdosi pro zákon je cár papíru.

Zaslal jsem dr. Lawrencovi Šináglův interview se soudkyní spolu s poslední fotografií Pavla pořízenou v květnu 1987 když byl převážen od soudu v Praze do vězení. Jeho reakce:

Výrok soudkyně, že se náš posudek dělal proto abychom potvrdili oficielní nález je naprosto mylný. My jsme se o případ zajímali na přímý podnět matky Pavla Wonky která mě požádala abych přijel a byl svědkem pitvy jejího syna. Ministerstvo vnitra pak dr. Kirchnerovi a mě povolilo provést druhou pitvu proto, že bylo naprosto jisté, že budeme jen moci potvrdit diagnozu plicní embolie jež způsobila smrt. Zřejmě se ale neočekávalo, že zároveň upozorníme na souvislost zacházení s ním (Wonkou) ve vězení a se vznikem této embolie. Co se týče změny zjevu Pavla během 10ti měsíců věznění, jde opravu o dramatický jev, který zcela odpovídá zprávám o krutém zacházení, nedostatku pohybu, hladovce a fysickému týrání a i mučení. Z našich diskusních výroků byly zásadně vynechávány ty které se týkaly podmínek za kterých byl Wonka vězněn a které přímo vedly k vývinu pulmonary emboli. Jak jsem se již vyjádřil dříve, při našem vyšetření jsme nenašli žádnou evidenci úderů. Já ale osobně znám případy z vyšetřování obětí mučení z jiných zemí, že bití do chodidel, t.zv. "parrot perch torture", je běžně užíváno protože je velice bolestivé, nezanechává
stopy a může být zjištěno pouze pomocí retgenového vyšetřování malých kostí chodidel (is very painful, leaves no marks and can only be detected by subtle X-ray changes in the small bones of the feet). Hladovka a celodení uzavření v cele bez možnosti vycházek jsou dalším risikem vzniku "deep venus trombi", čili tyto vězneňské podmínky vystavily Wonku risiku trombozy a hrozbě smrti způsobené plicní embolií. Všechny tyto body jsme novinářům z Rudého Práva též takto popsali, ovšem nic z toho publikováno nebylo. Rodiným příslušníkům vězněných disidentů s nimiž jsme měli možnost se tehdy v Praze setkat jsme sdělili totéž - masivní plicní embolie která vzala Pavlu Wonkovi život vznikla přímým následkem podmínek jimž byl ve vězení podroben (Pavel´s death from massive pulmonary embolism was related directly to the conditions of his imprisonment).

Toto svědectví dr. Roberta S. Lawrence naprosto contradiktuje alibistickým výkladům Kojzara a Horváthové a ostatních rádoby komunistických znalců kteří se s takovou vervou dovolávají "amerických lékařů" a jejich nálezu že zde příčinou smrti byla "plicní embolie". Co je však naprosto zamlčováno je skutečnost, že z hlediska amerických lékařů šlo o nález pouze, nikoliv konečný jak stále komunisté rozhlašují, a z tohoto důvodu si dr. Kirchner a dr. Lawrence vyžádali další informace k učinění konečného závěru, kterak jasně stojí ve zprávě kterou po skončení pobytu v čs. sepsali (výtah):

Na závěr byl Josef Houžvička požádán o dodání specifických záznamů nezbytných k dokončení šetření (formal request was made to Josef Houzvicka for specific records necessary to complete the investigation). US ambasáda v Praze byla o této žádosti též informovaná, včetně seznamu vyžádaných dokumentů, a to za účelem diplomatické pomoci k získání a převodu těchto ...
(následuje seznam sedmi bodů, mezi těmito) záznamy a dokumentace původní pitvy provedené dr. Lacinou, Wonkovy záznamy z Bohnic od 18. prosince 1987 do února 1988 a také, bod 5, protokoly výslechů jak vězeňských strážných, tak spoluvězňů o podmínkách za kterých byl Pavel vězněn, počet spoluvězňů v cele a jeho činnost v době kdy byl naposlety viděn naživu (enviroment in which he was confined, number of prisoners within the cell, and the activities in which Mr. Wonka was engaged when last seen alive). Proto konečné určení příčin a způsobu smrti pana Wonky musí počkat až do řádného studia těchto záznamů. Do té doby, pouze následující je prozatímním výsledkem naší mise týkající se smrti Pavla Wonky:

1)       Na základě dostupné evidence bylo zjištěno, že okamžitou příčinou smrti byla plicní embolie.
2)       Původ této plicní embolie a okolnosti smrti pana Wonky zjištěny nebyly.
3)       Zdravotní stav pana Wonky, jenž byl měsíce před smrtí všeobecně znám jako velice ubohý, vyžaduje dodatečné šetření.
4)       Fysická evidence bití či mučení zjištěna nebyla.
5)       Původní pitva provedena personálem Institutu Forensic Patology v Hradci Králové plně odpovídá současnému medicolegal standartu.

Podepsáni oba doktoři.Je zbytečné dodávat, že vyžádané dokumenty k dokončení řádného šetření Pavlovy smrti nikdy dodány nebyly. Sice tak bylo oficielně slíbeno, ovšem každému, kdo jen trochu zná podvodný komunistický systém a jeho metody, muselo být od počátku zcela jasné, že se o dodání vyžádaných a slíbených dokumentů Husák a spol. ani nepokusí. Měli, co chtěli - prohlášení "nezávislých amerických lékařů" že smrt Pavla Wonky byla způsobena plicní embolií, a to ostatní kolem, to už nikoho přece zajímat nebude, nač celou věc dále rozmazávat. To se přece stane, jak prohlásila soudkyně Horváthová, za to nikdo nemůže, protože, jak též konstatoval tlučhuba Kojzar, na toto se přece umírá i v těch nejlepších amerických nemocnicích. Tak je to, simulant Wonka byl vlastně v jakémsi sanatoriu kde o něho dle vyjádření MUDr. Radima Peka pečovalo nejméně pět lékařů, přesto ale, nešťastnou náhodou jaksi, došlo k tomu náhlému úmrtí, bohužel, kam se tedy na naše kriminály hrabou americké nemocnice, žejo, soudruzi.

Neustálé odvolávání činěné Horváthovou a spol. na "plicní embolii" a při tom úmyslně zamlčet původ této má přibližně stejnou cenu jako konstatování, že kdosi zemřel na zástavu srdce a zapomenout podotknutí, že do srdce oné osoby byla vpálena kulka, natož aby se snad pátralo, kdo tu kulku vypálil. No přece, po takovéto zástavě srdce se umírá i v těch nejlepších amerických nemocnicích, žejo soudruhu Kojzare. A k tomu všemu si ten neseriozní "senátor" Hoyer v Americkém antikomunistickém centru dovolí prosím prohlásit, že okolnosti smrti Pavla Wonky jsou prý nejasné. Taková nehorázná lež!! Tak to je teda, soudruzi, pořádný bordel, s tím by se mělo něco dělat. Do soudní síně soudružky Horváthové s ním, ta mu již ukáže jak s každým kdo uráží naše veřejné činitele a společenské zřízení dovedeme zatočit. Stačí se jen zeptat jistého Pavla Wonky.


James V. Jakoubek
April 29th 2010
  

 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 30. dubna 2010 v 16:02

Ocituji vám výroky soudruhů, kteří mě jednoho horkého letního dne Léta Páně 1984 odvlekli jen v trenkách a bosky do své vyšetřovny:
"Kam chceš střelit? Ukaž kam! Z pravé strany do hlavy? Nebo z levé? Upálím tě i s tou tvojí chalupou! Hodím tě jako žrádlo psům! Shodím tě dolů a zlámeš si vaz! Přinesu ti krumpáč a budeš si muset vykopat hrob! Rozdupu tě!
(A při jiné příležitosti) Rozflákám ti držku na cucky!"
Jsou to lidumilové. Mě takto zabili osmkrát, ale Pavla Wonku jen jednou. Takto se přece chovají ti praví humanisti!

2 Ruda Ruda | E-mail | 30. dubna 2010 v 17:07

No a už zbývá jen přejmenovat Most Pavla Wonky, toho darebáka a simulanta, na Most Svaté Marcely Horváthové. Jo a když už se tedy půjde po volbách do těch změn, ten Palach byl vlastně taky blázen, přece se někdo pro politiku neupálí...Tak tedy ty náměstí a ulice by se měly jmenovat po někom zasloužilejším. Třeba po Benešovi, Ludvíkovi Svobodovi, konec konců vždyť ani ten Husák nebyl žádný zabiják a pozvat Štrougala a Alexandrovce...

3 Eda Eda | 30. dubna 2010 v 22:56

Co s takovým státem, ve kterým platí proklamativní zákon o zavrženíhodnosti komunistickýho režimu, ve kterým ale komunisti dál rozhodujou a seděj bezostyšně v parlamentu, dokonce zastoupeni svým bijcem z Minkovic...Jak se s ním může občan stotožnit a mít jej za svůj, třeba i bejt na něj hrdej...-- Může, pokud je komanč duší, ano, může bejt na něj i hrdej...

4 Eda Eda | 30. dubna 2010 v 23:02

Ztotožnit, sakra, ano, ale musí bejt komanč. Nedávno jsem byl v bejvalej tvrzi socialismu - Aši.  Přivandrovalce vůbec netrápí, že drtivá většina německých domů zmizela a město nemá žádný historický jádro - nám se v panelákách bydlí dobře - kdo by v těch kamennejch domech dneska bydlel... Ani mnoha Chebským občanům nevadí, že zmizela třetina města. A jak jsou zde pohraničáři zase ve slávě...mají svý kluby a společnosti...

5 Edita Edita | 1. května 2010 v 11:28

Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Tak i my. Howgh.
P.S. Budiž nám (a možná i Vám, pane Hedvíčku) útěchou, že výsledky simulovaných voleb v mnoha školách ukázaly drtivé vítězství pravice. Snad aspoň ti mladí vyvedou tuto zemi ze smrtícího objetí bolševiků.

6 Eda Eda | 1. května 2010 v 15:59

O tom, kdo je ubožák, si může milej Emigrante udělat úsudek každej čtenář sám. Za vše hovoří to, že tvůj debilní příspěvek je pod článkem úplně jiného autora, než je R.H. Plivat umíš, ale myslet není plivat

7 leaf leaf | 2. května 2010 v 9:25

[5]:Svatá prostoto! Myslíte pravici typu Kalouska s jeho TOPkou, který se neváhal paktovat i s komunisty, když byl předsedou KDU-ČSL a nebo vzorného svazáka Péťu Nečase? Tato mládež je ještě blbější než si o ní Rosťa myslí - třeba v článcích o české wikipedii.

8 Tomáš Krystlík Tomáš Krystlík | E-mail | 2. května 2010 v 18:35

Zatím nikdo ani náznakem nevysvětlil, jakým způsobem Wonka spolupracoval se StB. Je v seznamech.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama