Říjen 2010


Ceske vzdelani...

27. října 2010 v 15:02 Clanky jinych autoru
vzdelani

A Jaromir Masa mi posla nasledujici:

Milý pane Hedvíček,
doufám, že se nezlobíte, píši jak cítím, a ty hnusany, co nejsou než .... my jsme tomu doma říkali PRASERYBY .... ať vezme peklo
chtěl bych jedno
je ostuda, že nikdo si netroufl odpovědět na ty otázky, na které by každý obyvatel měl umět odpovědět, alespoň z 50%
já jsem to tak zkusil, taky nejsem Slovanolog, ale indolog, trochu jsem se bál,
vypadá to následovně


Pravlast Slovanů se nacházela za karpatským obloukem
Na území dnešního Běloruska (pripeťské bažiny)
První zmínka o Slovanech na našem územ pochází z kroniky Fuldské anály
Z ní se dovídáme, že slovanské kmeny sjednotil  franský kupec Sámo
V boji proti Frankům (bitva u Vogastisburgu)
Po jeho smrti se Sámova říše rozpadla
Další informace o vývoji Čech a Moravy máme až z viii. Století po Kr.
Kníže Mojmír
Upevnil svou vládu nad celou tehdejší Moravou, když z |Nitry
Vyhnal knížete Prinibu (z Nitry)Za vlády knížete Rastislava (Rastiče)
Přišli roku 868
Na Velkou Moravu z Byzance bratří Konstantin (Cyril)
A Metoděj
Šířili byzantské křesťanství
V jazyku staroslověnském, který sami sestavili
Na počátku X. století říše zanikla kvůli nájezdu kočovných Hunů a Avarů


dejte to tam někam, vždyť je to ostuda. Víte, leckdy se dá o tom disktovat, ale přesto
zkontroloval jsem to na googlu


Máša

--
Jaromir A. Masa
WHITE RHINO
Communication consulting
www.masa.unie.info
www.edb.cz/bilynosorozec


Statni vlajka...

24. října 2010 v 20:05 | Jiří Wolf |  Clanky jinych autoru
 Po roce 1989 pátralo hodně lidí, kam se poděla zakrvavená státní vlajka z Národní třídě, do které se nechal zabalit  "mrtví" student, poručík StB  Ludvík Zifčák.  (V příloze, kterou posílám, je o této vlajce zmínka v článku Petra Uhla ze dne 8 října 2010 levicového plátku Právo)    Marné bylo pátrání hledačů  tohoto pokladu  doma v Československu.  Tento atribut, symbol naší státnosti se nenalézá na území České republiky, ale  je uložen daleko za hranicemi České země. Daleko až za mořem až ve slunné  Californii, a je uložena  na nejčestnějším  místě v aule,  v jedné z mnoha prosklených vitrin  Stanfordské univerzity. Pod   vlajkou je připsáno  věnování   od studentů  Pražských V.Š. za projev morální podpory v době generální stávky. Vlajku jako dar od studentů z Prahy  přivezl z Československa Jiří Wolf, kterého  studenti této univerzity  adoptovali  jako svého vězně svědomí.   A jak jsem k této vlajce přišel?

   O tom už jsem psal mnohokrát a tak jen ve zkratce. Ráno 17 listopadu jsem byl zatčen a držen ve II. patře  služebny SNB za Palácem kultury  na Pankráci, abych nemohl narušovat poklidnou demonstraci, která byla organizována  SSM pod  patronací StB!  Propuštěn jsem byl až po vyprovokované akci StB na Národní třídě.  3 hodiny dopředu,  mi dva hlídači StB v kanceláři prozrazovali, co se bude na Národní třídě všechno díti. Z toho jsem  okamžitě pochopil, že všechno kolem 17 listopadu bylo dopředu naplánované Po skončení mlácení demonstrantů  na Národní třídě jsem byl okamžitě propuštěn. Utíkal jsem z Vyšehradu  na Národní třídu, kde bylo velmi málo lidí. Začal jsem sbírat informace o raněných,  a při této příležitosti jsem u  domu dětské literatury našel zakrvácenou vlajku ve které měl být zabalen zraněný student, později jsem se dozvěděl ze zprávy od Petra Uhla, že se mělo jednat o mrtvého studenta. Všechny další svršky a zakrvácené hadry jsme z dalšími ochotníky odnášeli za roh  kavárny Slávie, kde byl vchod do VŠ-filmaři. Od začátku jsem všude  tvrdil, že  v celé věci 17 listopadu se jednalo o  akci StB, ale nikdo mi nevěřil a moje svědectví bylo považován za fabulaci. Moje uvěznění  na Pankráci za Vyšehradskou branou nakonec potvrdil Alexandr Dubček, který byl od 16 h. odpoledne držen ve stejné budově na Pankráci jako já. Dubček byl zadržen ve stanici metra Gotvaldova,  dnešní název je Vyšehrad. Po výstupu z metra na něj čekala StB. Zatčení  Dubčeka bylo provedeno na udání jednoho signatáře Charty 77 "knihovník".    StB neměla zájem na tom, aby se Dubček stal hrdinou revoluce, který by na Vyšehradě odvážně a neohroženě  mluvil k davu studentů,  nabádal mladé lidi ke svržení totalitního  režimu. StB měla totiž v záloze již své  hrdiny revoluce. 

Mé svědectví o připravené provokaci se neobjevilo ani ve zprávě pro F.S  "O událostech 17 listopadu", a stejně tak o moje svědectví nestála vyšetřovací skupina složená ze studentů.Obě oficiální  vyšetřovací  skupiny neměly  za cíl a úlohu  odhalovat pozadí 17 listopadu, ale naopak. Získávat  informace od svědků a všechny  informace, které by měly odhalit pravé pozadí tohoto  podvodu,  předávat StB.  Tak se důležitá svědectví vůbec nedostávala do tisku a oficiálních zpráv. Zamlčovat, mlžit, likvidovat svědectví všech účastníků 17 listopadu. Kde jsou svědectví všech zraněných, zmlácených....
                                                   
uni
           


Sobota, 23. rijna 2010

23. října 2010 v 20:59 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
I voted early. Good bye, communists!

goodbye