Únor 2011


Svoboda slova a svoboda tisku...

21. února 2011 v 15:32 | Sven F. Rehulka |  Clanky jinych autoru
Kdykoliv mluvím s panem Vratislavem, vydavatelem Novin, prosím ho, aby se snažil otiskovat VŠECHNY názory, které mu přijdou od čtenářů, i různorodé články z jiných tiskovin a z internetu.
Proto jsem rád, že otiskl tento podivný článek "Pane Vratislave" v čísle 78 / 301 , na straně 5 -Novin.

Ptám se, jak si dovoluje čtenář, který ani nemá slušnost se podepsat celým jmenem, cenzurovat, co má být v Novinách otištěno a co ne ? Ano, mluvím o "S pozdravem Jaromír" ! Jedná se hlavně o přetištění článku Rosti Hedvíčka z Ameriky, publikovaného na jeho blogu a týkající se pana Stanislava Pence, který se nějakým způsobem dostal k údajům o emigrantech, uprchlých z komunistického Československa.

Je zajímavé, že že tyto údaje nezvedly žádný odpor v současné České republice, ačkoliv podobný seznam agentů a spolupracovníků StB tehdy zveřejněný v "Rudé Krávě" a potom vydány jako "Cibulkovy seznamy" , byly označovány za nezákonné, byly bagatelizovány a pan Cibulka sám tahán k soudu bývalými StBáky, s podporou současné KSČM i jiné levice.

I když jsem si vědomý, že Cibulkovy seznamy, nežli se mu dostaly do rukou, byly upraveny, vyzmizíkovány a jestli tam zbyli opravdu nějací bolševičtí hajzlové, byly to jen malé ryby a ještě zakamuflované nevinnými jmeny. Toto, ovšem, co udělal pan Penc, je něco úplně rozdílného !
Ten zveřejnil NAŠE jmena !

Je úplná sranda, že když jsem byl prvně po letech ve "staré zemi" (1996), chtěl jsem vidět své osobní dokumenty o mém zatčení, o výkonu trestu, o důstojnících Vojenské kontrarozvědky a vyšetřovatelích na Ruzyni, ale tehdy jsem narazil na zed byrokracie, že neznají mé rodné číslo, že jsem australský občan a jiné překážky.

Pokoušel jsem se o totéž při mé další návštěvě (1998), přímo na Ministerstvu Vnitra na Letné (t.zv.Kachlíkárně), kdy se mnou mluvila (ve vrátnici) advokátka MV paní Judr. Vlachová, která mi slíbila, že mi napíše (do Austrálie), kdy bude moci zajet můj syn z prvního manželství, český občan a žijící v Praze, kterého jsem tam zplnomocnil - do centrální kartoteky v Pardubicích, ovšem, zprávu jsem žádnou (ani on) nedostal.

Proto jsem byl udivený a rozhořčený, že nějaký pan Stanislav Penc , údajný dizident, má k mým papírům přístup, zatím co já, nikoliv !

A ted zpět k panu Ross (Rostovi) Hedvíčkovi ! Čtu jeho články na internetu, některé se mi moc líbí, tehdy se až za břicho popadám, jak se smeju, některé se mi líbí méně, tedy je přečtu a vymažu. Totéž dělají lidé, kteří jsou už zvyklí na demokracii ! Ti, kteří nejsou, na Hedvíčka zanevřou, nadávají mu (jak ho znám, ukáže jim v duchu prostředníček) a těm bych chtěl připomenout, že nejen v Austrálii naše ASIO nesleduje civilisované ethniky co píší ve svém (multi-kulti) tisku, ani FBI nečiní toto témuž druhu ethniků v Americe , ale jsem si skoro jistý, že ani ve staré mé zemi, tedy České republice, nejsou Rostovy filipiky protizákonné.

Mohu přísežně prohlásit, že nejméně s 90% jeho názorů souhlasím, vyčítám mu pouze hrubá, někdy i vulgární slova, ale nedivím se, že mnoho českých husí kejhne, když jim říká, že by měly (husy), či měli (kolaboranti s bolševiky) měli být plácnuti po drštce mokrým hadrem ! A to na ně nevolá šibenici, i když mnohdy zaslouženou !

Dále Rostovi ten pan Jaromír vyčítá, že Pence zesměšnuje, tím, že píše o "chajdaloupce a pasení koz" !

Nemyslím, že je na tom něco zesměšnujícího, jen to dokresluje osobu, jak žije, co jej zajíma a paradox toho, že se začal zajímat o osoby žijící ve (svobodném) zahraničí a hodil veřejnosti jejich podrobnosti v zemi, kde nebyla odsouzena KSČ, kde existuje parlamentní strana KSČM, kde národním sportem byla kolaborace a udávání a v současnosti je to tunelování a závist !
Pan Jaromír píše o hezké, rodinné tradici vlastnictví mlýna, o farmaření s bratrem v Austrálii, ale zároven ho pohoršuje, že Ross Hedvíček z Floridy, se nepozastavuje nad vychytralými profesionály (já jim říkám lumpové a zloději), kteří podvodně získávají miliony a miliardy na svá konta, naopak Rosta se svého majeku domohl poctivou prací, i když nikoliv pěstováním a pasením kozi ! .

Proč tedy by se nad tím měl pohoršovat Hedvíček? Nad tím se pohoršujeme všichni, je toho plný tisk v Austrálii, v Americe i v České republice, ale přístup k důkazům nikdo z nás nemáme.
A jestli pan Jaromír radí použít hacker-systemu, tedy něco jako udělal grázl Assange a jeho soudruzi z Wikileaks, at mi promine !

Napřed by si měl vylepšit českou gramatiku, naučit se podepsat pod své názory a také by mě zajímalo, jestli je opravdu předplatitelem sydneyských Novin, anebo si je jen půjčuje !

18. února 2011.                                                           Sven F. Rehulka ,
Carlton - NSW

vote

Novodobá romance o Karlu IV.

20. února 2011 v 20:01 Clanky jinych autoru
Novodobá romance o Karlu IV.
Akční drama o pěti dějstvích
Čas děje: Počátek roku 2011

Dějství první :
Komnata hradu Velhartice
Osoby : 1. Karel IV., z boží vůle král český a císař římský

2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka
Buška,
komorníka   krále Karla IV.

Král Karel s Jitkou z Velhartic
teď zasedli si k dubovému
stolu.
Ti dva již pili mnohou číši
spolu
a zapěli si z plných plic.

"Nuž dej sem zlaté číše páže
a nalej vína, dolej výš,
dnes
milá Jitko cosi zvíš,"
král Karel vesel káže.

Pak zavdal si a rázně utřel bradu.
"Právě se vracím z nebeského hradu
a ve své duši nebudu mít klid
dokud se nedozvím, jak má se český lid."

"Můj milý pane, chceš-li zvědět více
tož v přestrojení opustíme Velhartice
a máš-li v sobě dosti odvahy,
tak vydáme se
pěšky do Prahy."


Dějství druhé :
Okresní silnice III. třídy z Velhartic do Sušice
Osoby : 1. Karel IV., král český a císař římský
2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka
Buška,
komorníka     krále Karla IV.

Dříve než noc se v jitro přetavila
tak Jitka
s  králem hrad svůj opustila.
Mělnickým vínem lehce opojeni
za poutníky jsou oba přestrojeni.

Hned v první krčmě poručil král pivo.
"A sakra, nějak podražilo.
Doufám, že lidu nežije se těžce."
Vece, když tahá groše z měšce.

"Tož radši Jitko popojdeme dál,"
dí římský císař, z boží vůle král.
A tak jdou dále, stále pospolu
okresní cestou, plnou výmolů.

"Což v Čechách nejsou cestáři?
Či se jim práce nedaří?"
Diví se císař převelice
když přicházejí do Sušice.


Dějství třetí :
Královské město Sušice, náměstí
Osoby : 1.Karel IV., král český a císař římský
2.Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka
Buška,
komorníka krále Karla IV.

"Pohlédni Jitko, toť i moje dílo
za šest set let se příliš nezměnilo.
Však co to vidím za davy
na břehu řeky Otavy?"

"To trhovci jsou milý králi
co přišli k nám z veliké dáli"
"Toť zřím, neb mají šikmý zrak.
Mně
z toho Jitko chytne šlak."

"Zboží mi cetky připomíná,
na všem je nápis Made in China.
Já spálil bych jej na hranici.
Což Češi
nejsou obchodníci?"


Dějství čtvrté :
Praha, Prašná brána
Osoby : 1.Karel IV., král český a císař římský
2.Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka
Buška,
komorníka   krále Karla IV.

Do Prahy vešli časně zrána
tam co dnes stojí Prašná brána.
Karlovi slov se nedostává,
z toho co vidí, točí se mu hlava.

Ta brána, kdysi dřevěná
je z kamene a není zavřená.
To krále velmi potěší.
"Mí Pražané se těší bezpečí."

Tam co kdys stála malá branka
čte nápis Česká národní banka.
Zvědavost jeho nezná odklad.
"Tam králi leží český poklad."

"Jak veliký je," ptá se král.
Odpovědi té se nenadál:
"Mínus bilion a další miliardy."
Král málem omdlel z této dardy.

Rozhořčen vece Karel na to
"Kdo rozkradl mé české zlato?"
Rozzuřen z téhle pohany,
spěchá na Pražské Hradčany.


Dějství páté:
Vladislavský sál Pražského hradu
osoby : 1. Karel IV., král český a císař římský
2. Jitka z Velhartic, pra, pra, pra…vnučka
Buška,
komorníka
krále Karla IV.
   3. Václav Klaus, prezident České republiky

"Hle Jitko, jaký krásný sál !
Zde cítím se zas jako král.
Něco mi ale v duchu říká,
že přicházet vidím následníka."

"Že Václav jeho jméno je?"
Král upřímně se raduje.
"Tak v  tomhle není žádná změna,
i já měl syna téhož jména."

Však v tom je Václav zarazí.
"Máte občanské průkazy?"
"Mám svoje slovo, a co je víc!
Král Karel jsem, zde Jitka z Velhartic."

"Chci zjistit, proč v bance není
královské zlato, celé české jmění.
Že tuneláři?
Hněv mě jímá.
Já nazval bych to: Sprostá zlodějina."

"Jak ztrestali jste podvodníky?
Že na Bahamách jsou a zdrhli do Afriky?
S tím na mne nechoď, milý synu!
Tuším, že i ty na tom máš vinu."

Já na tvém místě stínám hlavy
nebo je v koši spouštím do Vltavy."
Králi se červeň žene v tváře.
"Jitko, zavolej rychle pro lékaře."

"Že nejbližší je někde
v Německu?
Tak doběhni mi aspoň pro decku
vína mého zprvu trpkého
nakonec však milého, mělnického."

Král unaven byl a
na lůžko si lehl
smutně se podíval a hlavu lehce zvedl.
"Kam jsme to moji Češi dospěli,
vždyť skončili jsme všichni v …prdeli".V Praze tam je blaze...

19. února 2011 v 22:33 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
svan1

V Praze stoji socha...

18. února 2011 v 15:58 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Rozhodne nepatrim mezi puritany, jsem pravidelnym ctenarem casopisu Playboy, ale co je moc to je moc... tahle socha pry stoji v Praze (Muzou to laskavi ctenari z Prahy overit? Doufam, ze jsem nikomu nenaletel, prislo mi to emailem. Overeno. http://en.wikipedia.org/wiki/Lea_Vivot). 

V Praze stojí socha
děvčete a hocha.
S neskrývanou rozkoší
Noc co noc tu sousoší.

Před budovou Sazky v ulici k Žižkovu nepřipravený chodec by se mohl  leknout.  V klíně muže sedícího s novinami v ruce spočívá hlava ženy, která s odhaleným  rozkrokem klečí před ním. Společnost Sazka si koupila ke svým pětačtyřicetinám milenecké sousoší   Kanadské sochařky českého původu Ley Vivotové.
TO TAKY O ČEMSI SVĚDČÍ...

1
24
69
500


A tohle bylo na tehle adrese: http://www.slidil.cz/super/clanek.php?id=6789

Mladý Havel NA SKANDÁLNÍ Lavičce neřesti?
Super náhoda!?
/PRAHA/ Sochu s názvem Lavička neřesti si objednala Sazka k 45. výročí své existence. Dá se očekávat, že dílo světoznámé kanadské sochařky českého původu Ley Vivot (51) může vyvolat skandál v nejvyšších politických kruzích. Muž na fotografii modelu sochy, kterou se tiskové agentuře Korzo podařilo získat, se totiž až nápadně podobá prezidentu Václavu Havlovi z dřívějších let. Nahá dívka, která před ním klečí, je v poloze připomínající erotické hrátky. Navíc jsou její genitálie velmi věrně vyvedeny... Podoba ženy však zatím zůstává utajena. Možná i proto je hotová socha již několik týdnů uložena a dobře střežena v podzemí budovy Sazky. Firma až do odhalení sochy, ke kterému má dojít 14. září, odmítá podávat jakékoliv bližší informace. Potvrdila však, že Lavičku neřesti si od Ley Vivot skutečně objednala a že socha v tuto chvíli čeká na instalaci. ~SAZKA, a. s. skutečně objednala u renomované sochařky českého původu Ley Vivot vytvoření sousoší s pracovním názvem 'Sázka` a s tematikou sázení. Zadání, aby zobrazené postavy kohokoli připomínaly či dokonce parodovaly, ze strany SAZKA, a. s. v žádném případě nepadlo a je čirou konstrukcí. Akceptovali jsme pouze přání umělkyně, aby dílo bylo umístěno na veřejném prostranství,~ řekla Stanislava Doubravová, tisková mluvčí Sazky. ~Záleží na každém, co nebo koho si představuje. Zakázka od Sazky však rozhodně nezněla na nějakou konkrétní podobu,~ okomentovala Lea Vivot podobnost muže na Lavičce neřesti s hlavou našeho státu. Překvapení nad uměleckým dílem Ley Vivot neskrýval prezidentův mluvčí Martin Krafl. Informace o Lavičce neřesti jej evidentně vyvedla z míry. ~Samozřejmě o tom nevíme vůbec nic. Celé to považuji za nesmysl a s námi to nemá vůbec žádnou spojitost. O této aktivitě si nemyslím vůbec nic, protože o tom nic nevím. Ani jsem to neviděl. A proto nemůžu soudit,~ řekl Martin Krafl. ~Ke kontaktu s Kanceláří prezidenta ČR v tomto směru samozřejmě nedošlo a ani k tomu nebyl jediný důvod. Zda prezidenta Václava Havla kontaktovala sama umělkyně, nevíme,~ dodala Doubravová ze Sazky. Lea Vivot je erotickými motivy svých laviček známá v mnoha světových velkoměstech. V roce 1978 odhalila v Torontu své dosud nejznámější dílo Lavička lásky, představující nahý pár při milostných hrátkách. Dílo vyvolalo v médiích obrovský skandál a mnoho lidí na protest odmítlo chodit nakupovat do nákupního centra, před kterým byla Lavička lásky instalována. Socha nakonec musela být odstraněna a přemístěna jinam. O důvodech, proč si Lea Vivot vybrala právě tvář podobnou prezidentu, lze jen spekulovat. Každopádně již začátkem devadesátých let dostala od prezidenta Havla souhlas k vytvoření jeho busty. Ten se však rozhodně netýkal zmíněné lavičky. Podle dalších informací má být Lavička neřesti odhalena 14. září na prostranství před budovou Sazky v Praze 9.

Datum vydání: 8.9.2001
Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Dalsi dukaz, ze ceska mladez je dobytek...

18. února 2011 v 15:05 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Z dnesniho ceskeho tisku:

Verner bruslil Kimovi k narozeninám, za exhibici může dostat tisíce dolarů

Český krasobruslař Tomáš Verner se vydal na krasobruslařskou exhibici do Severní Koreje. Své umění předvedl při příležitosti 69. narozenin komunistického diktátora Kim Čong-ila. Černínský palác se jeho výletu do KLDR diví. Krasobruslařský svaz se brání, že Vernerovi nemůže nic zakazovat.Muj komentar:

To je ta ceska mladez. Ja kdyz nektere ty hlupaky (a casto ani ne mladez) slysim rikat: "ja se o politiku nestaram, mne politika nezajima", ja bych je kopal do drzky s rozbehem. Je mozne se nestarat a byt takoveto seno prezvykujici hovadko?

Kdo v Cesku muze psat?

17. února 2011 v 16:44 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Abych vam to ulehcil, dam vam netradicne zaver clanku hned na zacatek - abyste to pochopili, pri vasem ceskem vzdelani... TEDY: v dnesnich ceskych mediich, novinach, televizi i na cesky psanem internetu muzete psat a publikovat pouze pokud vas nazor je vyrazne pro-rezimni, proti-nemecky, cesko-vlastenecky a proti-americky. No a pak pokud pisete uplne apoliticke plpy o pejscich, kocickach a kytickach (coz je typicke pro vetsinu ceskych blogu, hlavne tech pripojenych k ruznym magazinum a novinam jako Respekt, Lidovky nebo idnes).

Plati to i pro vyhradne internetove publikace jako Britske listy nebo Neviditelny pes. Britske listy se mezi slusnymi lidmi zesmesnily uz davno - a to osobou vydavatele Jana Culika, ktery se za komunistu LEGALNE vystehoval do Britanie s laskavym pozehnanim StB, v Britanii spolupracoval s agentem KATO Kavanem  a az po emigraci si jezdil do Prahy dodelavat doktorat. V Cesku pak Britske listy pro Culika ridil komunista (Kotrba) a vyskytly se mu tam i problemy s tunelovanim http://fabianogolgo.blogspot.com/2011/02/tunelar-tomas-pecina.html  Celkova edicni politika Britskych listu (navzdory tomu "zapadnimu" nazvu) je vlevo od Prava a moskevske Pravdy a tato ve sve podstate neo-komunisticka internetova publikace je brana vazne skutecne uz jen par neinformovanymi idioty z Ceska.

Zatimco levicovost Britskych listu nebyla zadnym tajemstvim od sameho pocatku, internetovy magazin Neviditelny pes si dlouho zachovaval zdani urcite zurnalisticke nezaujatosti, hlavne v obdobich, kdy byl primo rizen Ondrejem Neffem (byt i on musel casto s vlky vyt). V obdobich, kdy byl Neff nekym zastupovan (treba nepricetnou Jitkou Splitkovou) se Pes zvrhaval v nehorazny bordel. Jenze pak pred par lety Neff prodal Psa Lidovym novinam a za ztrzeny gros odesel zit do duchodu se spolupracovnici StB Ljubou Krbovou a rizeni Neviditelneho psa prevzali neokomunisticti vlastenci typu Wagner a spol. a zacali ve Psu uverejnovat xenofobni a sovinisticky hnuj jako treba clanky Vaclava Vlka st.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-hrdinove-kteri-se-nehodili-1-dsl-/p_spolecnost.asp?c=A110214_222532_p_spolecnost_wag
Asi nebudu prehanet prilis moc, kdyz budu tvrdit, ze nejmene polovina soucasnych pravidelnych autoru Neviditelneho Psa jsou byvali clenove KSC. Ano, muzete se zase posadit. Overte si to.

V teto souvislosti kroutim hlavou nad tim, ze ve Psu porad pravidelne publikuje sve clanky Ota Ulc z USA - byt on si vzdy daval az krecovity pozor, aby nekdy (ani nahodou) nenapsal neco kritickeho vuci soucasnemu rezimu v CR. Pamatuji si pred lety, ze cesky fasista Vladimir Stwora zaradil do sveho fasisticko anti-semitickeho anti-americkeho platku ZVEDAVEC i clanek Oty Ulce. Kdyz to Ota Ulc zjistil, zcela spravne protestoval a zakazal jim jeho clanky publikovat, protoze nechtel byt ani takto prenesene asociovan s takovymi magory a dobytky, kteri na Zvedavci publikuji. Povazuji takovy pristup za naprosto spravny.

Ovsem ted Otovi Ulcovi uz nevadi byt publikovan ve Psu na stejnych strankach s byvalymi redaktory Rudeho prava, anti-semity, xenofoby, havloidni mladezi z Respektu a poblaznenymi vlastenci? Ze by uz na nej dolehal vyssi vek a s tim spojena ztrata soudnosti? Postihlo to driv i jine velikany ceskych pismenek v zahranici - nebyl by prvni.

V soucasne dobe se zajmem sleduji peripetie ceskeho novinare Fabiana Golga. Puvodne Brazilec, ale asi vykouril prilis mnoho marihuany a pod tim vlivem prisel zit do Ceska, kde zije asi 15 let.  Pise cesky a ma ceske obcanstvi. (Ano vy vlastenecti dobytci, ma ceske obcanstvi a pise cesky, tudiz je to cesky novinar. Ja zadne ceske obcanstvi nemam.) Puvodne byl spratelen s vyseuvedenym Culikem a pracoval pro vsechny mozne noviny. Jenze pak se opakovane spletl a zacal psat pravdu. A to se sakrys v Cesku neodpousti. Blog Aktualne.cz, kde je populace byvalych komunistu taky nad 50%, sice puvodne Golgovi prostor dal (kluk vypada exoticky, tak aby trosku rozredil ty stejne komunisticke drzky co tam meli), ale kdyz napsal pravdu o prichazejicim konci Lidovych novin, tak mu jeho clanky zacali zakazovat a cenzurovat. Dnes pise rovnou na blogu z USA. Sranda co? 

Takze jeste jednou - zaver clanku na zaver - abyste to pochopili, pri vasem ceskem vzdelani... TEDY: v dnesnich ceskych mediich, novinach, televizi i na cesky psanem internetu muzete psat a publikovat pouze pokud vas nazor je vyrazne pro-rezimni, proti-nemecky, cesko-vlastenecky a proti-americky. No a pak pokud pisete uplne apoliticke plpy o pejscich, kocickach a kytickach (coz je typicke pro vetsinu ceskych blogu, hlavne tech pripojenych k ruznym magazinum a novinam jako Respekt, Lidovky nebo idnes).

A pripravte si doklady. Bude kontrola obcanskych prukazu!

Nas Peta na televizi!

15. února 2011 v 15:42 Clanky jinych autoru
Podivejte se az na 21. minutu. Petr Nachtmann tam vysvetluje, jak je to s chytrymi a hloupymi telefony. Kvuli technicke zhovadilosti Ceske televize video nejde normalne embeddovat jako by to bylo na YouTube. To vite, Cesi musi vzdy vsechno delat "nejak jinak". (Ja bych je mlatil mokrym hadrem pres ty jejich blbe komunisticke drzky az by to svistelo - ale me pocity asi znate).


Kdo spi se mnou v posteli?

6. února 2011 v 22:40 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Na cetne dotazy pani a divek z Ceska odpovidam, ze jsem se preorientoval na tmavsi typy. Muzou tuhle cernou krasavici odbornici identifikovat?
hk1
A tuhle hracku nosim v podpazi. Ja mam rad hracky.
Hk2
Ta vec pod cumakem je svetlo a laserovy zamerovac.
hk3
Sviti? Sviti...
hk4
A posledni si schovavam pro sebe...
hk5

Svobodu Ladislavu Matuskovi, vy dobytci!

6. února 2011 v 20:23 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Tohle je skoro dva mesice stary clanek - cerstve dodatky jsou pod tim:

Jsem na Facebooku a docela mne rozciluje, kdyz mi jinak rozumni lide (z Ceska) posilaji ruzne vyzvy zadajici svobodu pro Bradley Manninga, potroubleho hocha z Anglie, celozivotne psychologicky poskozeneho vztahy jeho rodicu, kteru odjel do USA za otcem, tam vstoupil do americke armady, pak si vzpomnel, ze je vlastne Evropan, tedy napul uplny kokot a promptne se dopustil zrady Spojenych statu predanim informaci nepriteli.

A ted ti "evropsti" lidickove z Ceska rozesilaji vyzvy na osvobozeni Bradley Manninga, prece neudelal nic spatneho - vzdyt on jen nenavidi Spojene staty jako my vsichni v Cesku! Co je na tom spatneho? Pustte ho chudacka!

A ted mame pripad Ladislava Matusky, svetem se potulujiciho Ahasvera, blogera Idnes.cz (mimo jine), ktery byl zatcen hned na letisti v Praze a obvinen ceskou policii z financnich podvodu. Byt z neceho obvinen tou neschopnou ceskou policii je svym zpusobem vyznamenani - a badge of honor.

A ted si predstavte, jak se na to cesti internetovi krkavci vrhli, zacali Matusku obvinovat ve stylu "psovi psi smrt" a ihned vytvorili falesnou Facebook stranku "Ladislav Matuska Podvodnik" a podbne veci. Jakozto clovek, ktery je tercem uz vetsiho mnozstvi falesnych webstranek na ceskem internetu a clovek, ktery byl "obvinen" tou ceskou luzou, ze jsem kradl salamy a sunku a parky v (bohuzel neexistujicim) masokombinatu, s Ladislavem Matuskou v kazdem pripade soucitim.

Soucasne Cesko je uzasne bezpravni stat. O jejich nedostatku svobody projevu (a vubec aby Cesi pochopili co to je) bych mohl psat hodiny. Viditelne taky nechapou ani princip "presumption of innocence" v latine znam coby Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat (princip, ze kazdy ma byt povazovan za nevinneho, dokud neni prokazana jejich vina). V Cesku vladne luza ve vsem - i ve verejnem nazoru.

Ano, Ladislav Matuska by mel byt potrestan, to ano. Za to, ze mel kdy tak blby napad letet do Prahy.

Svobodu Ladislavu Matuskovi - Bradley Manninga nechejte v base!

------

Nijak neskryvam, ze 95% Cechu jsou pro mne proste neprijatelni, protoze jsou necivilizovany dobytek. Prave se totiz dozvidam, ze Ladislav Matuska je od toho zatceni na letisti 15. prosince 2010 porad jeste ve vezeni. Mistni cesti frikulini a chytrolini me poslali "dukazy", ze to neni jen za tu nezaplacenou letenku v cene 1000 dolaru (cimz by se tu asi nejspis nikdo ani nezabyval), ale za udajnou "zproneveru milionu korun" , coz byla pry castka kterou dostal Matuska od investora a investice se asi moc nevyvedla. Taktez situace za kterou by krecovite se usmivajici Matuska neztravil v civilizovane zemi za mrizemi ani hodinu. A to "civilizovane" bude asi klicove slovo. Ted jsem zahledl zpravu na televizi z Bangladese, kde byla 14ti leta holka znasilnena 40tiletym muzem.  Banglades ma asi stejne civilizovanou justici jako Ceska republika a tak ta 14tileta byla "odsouzena podle prava" ke 100 ranam bicem, za to ze se nechala znasilnit. Chlapovi se nestalo nic.  Devce vydrzelo tech ran bicem osmdesat, pak ztratilo vedomi a zemrelo. Spravedlnost byla vykonana. Asi takova jako v Cesku s Matuskou.

Strucne shrnuti jeste jednou: Pochybuji velice, ze Ladislav Matuska je cimkoliv vinen - ale i kdyby byl, uz soucasny zpusob jeho trestani je neumerny prestupku, ktereho se teoreticky dopustil.

Oficialne prohlasuji, ze se Ladislava Matusky zastavam ciste z lidskeho hlediska - prestoze jsme se setkali pred jeho neblahym odletem do Prahy, nikdy jsem s nim nemel zadne techtle mechtle, ani financne, ani jinak. Je to kluk o generaci mladsi nez ja, krecovite se usmivajici (jak se kazdy muze presvedcit), s mirne inzenyrskym chovanim (to je patologicka diagnoza, jsem na to expert, dejte mne do mistnosti s 50 Cechy, ktere neznam a ja vam za 15 minut reknu, kdo je z nich ynzynyr a kdo ne - to jsou lidi zvlastniho razeni) a je zrejme dostatecne blbej a naivni, aby letel do Prahy (za to by mel byt nejak trestan) - nic z toho neospravedlnuje jeho drzeni DVA MESICE VE VYSETROVACI VAZBE!!!!  VY CESKA KOMUNISTICKA HOVADA!!!

Zde je soucasna adresa (je pry nutne uvest cele jmeno a datum narozeni - soudruzi maji sve predpisy):

Ladislav Matuska (27.4.1971)
Vazebni veznice Litomerice
Postovni prihradka 79
412 81 Litomerice


Kontakt na jeho bratra: David Matuska david.matuska@ceet.eu

A zde je clanecek mistnich komunistu a lidozroutu:

http://usti.idnes.cz/policie-obvinila-letajiciho-blogera-uzival-si-cizi-milion-p3n-/usti-zpravy.asp?c=A110112_141451_usti-zpravy_alh

Matuska