Odepněme trpitelský metál, ó Čechové!

22. února 2012 v 14:52 | Luděk Frýbort |  Clanky jinych autoru

Člověk, který něco jenom přežil, jen mlčky přežil a nic víc, to už je navždycky malý člověk. A cokoliv už potom přežije. Skrčí se, přežije. A přežívá a přežívá, a dávno přestal žít. (Jiří Šotola: Tovaryšstvo Ježíšovo)

Stalo se nedávno, že poslední z legendární trojice, pan Josef Mašín, se vyslovil zlehčujícím způsobem o jiné národní legendě, Janu Palachovi. Nato se strhla rozčilená diskuze, v níž měl řečený pán jednoznačně horší karty, neboť Palachův čin za příkladný a záslužný pokládají v národě českém až na komunistické nostalgiky všichni, kdežto ve věci odpírání rudé tyranii sílou zbraně jest týž národ rozpolcen: jak ukazují výsledky průzkumů, pokládá jedna třetina mašínovskou anabázi za příklad hrdinství, kdežto dvoutřetinová většina hovoří o vrazích. Kdybych se měl do té diskuze také něčím vložit, podotkl bych, že pan Mašín snad mohl v tak citlivé věci mluvit o něco taktněji, ale kvůli tomu bych tyto řádky nepsal. Něco jiného zaměstnává mysl mou: kde se bere onen očividný rozpor? Téměř jednomyslně sdílená úcta v případě jednom a výrazná nejednota v druhém? Dokonce se zdá, jako by šlo o jakousi dějinnou kostantu: dvě třetiny, jestli si vzpomínáte, tenkrát proti americkému radaru, co měl stát, ale nestojí v Brdech, dobré dvě třetiny dnes proti evropské smlouvě… znamená to něco? Ale přeruším ty úvahy a zahledím se do vzpomínek.

Stál jsem onoho lednového dne roku devětašedesátého před Rudolfinem a přihlížel Palachově pohřebnímu průvodu. Kdybych měl vypsat své tehdejší pocity… asi především úcta. Soucit a smutek. Lítost nad zmařeným životem mladého člověka, lítost nad zánikem nadějí, dost naivně kladených do léta lidských tváří. Kus vzteku, to také. Chtěl Jan Palach svou obětí postavit hráz rozmáhající se malomyslnosti, ale už bylo znát, že nepostaví. A otázka se mi do toho rozpoložení vtírala, zapuzoval jsem ji, ale ona se nedala… a co ty? Dovedl by ses sám nabídnout za oběť? A odpověděl jsem si… prosím čtenáře, kteří v tom ovzduší trpkosti, mizící naděje a bezmocného hněvu nežili, aby nepokládali tyto věty věty za nadsazené… ano, byl bych toho schopen. Ledaže ne jako živá pochodeň, ale se zbraní v ruce. Už od prvních dnů sovětské okupace jsem měl trhání se pustit do boje: nejsem hrdina, ani žádný výstavní vlastenec, říkal jsem sobě i jiným, ale teď je čas vzít do ruky zbraň. Naštěstí o to naše napůl zmatené, napůl zbabělé lidskotvářní vedení nestálo; bývala by to oběť marná, jak dnes vidím. Ale takový byl čas a je hloupé, povýšenecké nebo obojí najednou mávat rukou, nějaký Palach, nějací Mašínové, beztak to ničemu to nevedlo, bolševika s trůnu neshodili, jen zmařili životy, jeden svůj vlastní, druzí jiných… ne. Jsou situace, kdy i předem ztracený boj stojí za to. Obrat zoufalé situace nepřivodí, zato ale si společnost zachová sebeúctu; a to bývá vítězství cennější i trvalejší.

Jak na tom byli ostatní, nedovedu odhadnout. Sám jsem se svým trháním určitě nebyl, ve většině ovšem také ne. Možná už tehdy se rodilo dnešní rozdělení myslí v národě českém: dvě třetiny těch, kteří dovedou ocenit symbolickou oběť, ne však aktivní zápas se sílami zla. Pere se v české duši Jan z Husi s Žižkou, a v posledním nejméně století dostává Žižka výrazně na frak. Méně obrazně řečeno, převládla v české tradici trpitelská mentalita nad vůlí k boji i v situacích nejvyhraněnějších. Což by ještě… ale ona se z té nouze udělala ctnost. Kult trpitelství. Utrpení jako zásluha, jako ušlechtilější alternativa odporu… příliš laciný kov k výrobě metálů, národe český. Kde a z čeho se tahle ochablost vzala? Je výsledkem opakovaných nezdarů ve střetu se silami zla, jak se zdají naznačovat letopočty 1938, 1948, 1968, v jistém smyslu i letopočet sametový? Nebo se snad vloudila do českého charakteru už někdy předtím?

Dávám k uvážení, není-li alespoň jednou z příčin nejedlovsky zdeformované chápání tří staletí pobělohorských dějin jako chmurného odbdobí temna, kdy se nedalo víc než úpět a trpět. Což je samozřejmě povrchnost, tuším dokonce že záměrná. Následovala ovšem po debaklu na Bílé hoře rabiátská rekatolizace. Způsobila, že Čechové starou náboženskou víru ztratili a novou přijali sotva napůl a vlažně, čehož výsledkem je dodnešní společnost ne zrovna ateistická, jak se trochu nedomyšleně říká, spíš poznamenaná odporem k církevní organizovanosti. Připravenost hájit svou zemi sílou zbraně však Čechové neztratili, ani ve válkách za Marie Terezie, královny české, ani na polích lombardských pod maršálkem Radeckým z Radče, největším válečným geniem českých dějin od dob Žižkových, a nakonec ani v bitvách první světové války, kdy houževnatou statečnost českých pluků ocenil sám vrchní veliel italských vojsk generál Cadorna. Jenomže se republikánskému vedení obraz statečnosti pod žlutočerným praporem nehodil. I byl z dějin vymazán a nahražen… Švejkem. Lamentací nad třísetletým temnem, kdy ach, ach, nezbývalo než trpět. A čekáním na osvoboditele, když nevůle k boji vynesla takovou či onakou okupaci. Došlápl si na nás Hitler… Stalin s Gottwaldem… Brežněv… nu což. Skrčíme se, přežijeme, remcat budeme, ale jen opatrně, na osvoboditele počkáme. Když pak zásluhou jiných došlápnutí povolilo, tu ovšem vlastenecká hrdost neznala mezí. Trpěli jsme, a tudíž bojovali! Ochablost se transformovala málem že v hrdinství.

Mám totiž i druhou vzpomínku: jak jsem v roce devadesátém do osvobozené vlasti pln radostného očekávání přijel, a po dvou týdnech všeho očekávání prost zase odjel. Zachvívalo-li mnou do té chvíle nutkání vrátit se z exilu do země předků, žlučovitá, organizovaná protiexilová kampaň mě jej zbavila. Řeči zaznívaly všelijaké, po hospodách, v tisku i na půdě parlamentní, všechny se ale daly spojit v jedno: vy jste si na tom vašem Západě váleli šunky v blahobytu, a my tady jsme trpěli. Takže nám do toho teď tady nekecejte, my si tu demokracii, tržní hospodářství a všechnu ostatní krásu dokážeme nejlíp obstarat sami. Vím samozřejmě, jaký byl účel: vypudit exulanty z rozhodování v sametové vlasti, jelikož hrozilo nebezpečí, že by do ní zanášeli ideály slušnosti, bezkorupčnosti a jiných takových k smíchu věcí. Ale hlavně se to všem náramně líbilo. Trpěli jsme, tedy jsme bojovali. Snad by se měla ta slova vyšít do prezidentské standarty, víte, místo té pravdy, co vítězí. K vítězení, byť i morálnímu, je zapotřebí kusu vůle. Přivěsit si metál trpitele, k tomu stačí se skrčit, hlavičku nevystrkovat, jakž takž přežívat. A přežívat a přežívat, až…A čas šel dál, v lehce pozměněné podobě zazněla táž muzika ze slov pana prezidenta, jak si nevzpomenout, o těch nekomunistech, co s bolševikem sice nesouhlasili, ale v režimu se zahnízdili, poslušně nožkama šoupali, čímž, jaká zásluha, jej rozvrátili. Kdepak nějací protikomunisté, kdepak lidé s vůlí k odporu. Ale nechám těch elegií a vrátím se k začátku. Byla řeč o Palachově osamělém gestu, které hmotnému i morálnímu úpadku následujících dvaceti let sice nezabránilo, lze jej však vzpomínat s úctou. Totéž, v jiném smyslu, lze říci o skupině bratří Mašínových. Byly doby zlé, k nimž se stateční lidé postavili každý dle svého naturelu, jeden osamělou obětí, druhý silou. Přesto si dovolím se zeptat, zda by ony zlé doby nemohly být méně zlé či vůbec nemusely nastat, kdyby v rozhodných chvílích národa českého převážil princip činu nad principem trpitelským.
Což se nemusí týkat jen patálií minulosti, neboť doby jsou všelijaké. Třiadvacátý rok uplývá od chvil, kdy západní svět naposledy zápasil o svou existenci… no, nebudu ten námět rozvádět dál. Jenom že dějiny nemívají ve zvyku nechávat člověka dlouho se kolébat v iluzi klidu; co na nás pečou dalšího? Nebo snad už i upekly… nezdá se vám? Jakási mračna se stahují, vzduch nevoní ničím kalým, kolikpak let nás ještě dělí od chvíle, kdy zase bude tato země a s ní celý Západ stát před rozhodnutím? Zalézt, skrčit se, čekat, až to přejde… nebo zápasit? Nezměníme se už? Nepřestaneme pokládat trpitelskou pasivitu za náhražku činu?
Hannover, 19. února 2012
---
Poznamka R.H.: S Ludkem Frybortem naprosto souhlasim, ale ja bych to vyjadril jeste vic polopaticky. Ti, co se nechali zavrit, prezili a dodnes drzi hubu, ti zaslouzi jen lidsky respekt a uctu za jejich tiche utrpeni. Zasluhy nemaji zadne. Protoze se nepoucili. Nikdy se nedopustili zadneho CINU - i to, za co byli kdysi zavreni, to nikdy neudelali. A pouceni si z toho taky nevzali - nikdy zadny cin - jen drzeli hubu, nebylo je slyset, ani nebojovali, ani neemigrovali. Polepsili se dle rozkazu tyranu... Krasnym prikladem je soucasna KPV - Konfederace polepsenych veznu. Nikdo jim neodpare ty roky utrpeni, co maji za sebou - ale musi se dnes chovat jako kolaboranti svych nekdejsich tyranu, komunistu?
 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Jirka Jirka | E-mail | 22. února 2012 v 15:51

Mám pro váš názor plné pochopení - také jsem byl v exilu, také jsem byl znechucen, že naprosto odmítali exilové zkušenosti, zejména Klaus, který tvrdě od začítku bojoval o židli, předtím tvrdě bójoval v sametové normalizaci v nejvyšších komunistickýách úřadech, kde dělal tak dobrou estébáckou práci, že jej i vyslali v době nejtužšího komunismu na studijní stáž do USA!
Nicméně nesouhlasím s vaším tvrzením "dobré dvě třetiny dnes proti evropské smlouvě"-
1. Do EU jsme všichni chtěli obecně jako směrování do civilizace, pryč od totalitního Ruska, konkrétně já jsem se těšil, že ti "cizinci" budou vzíti na milost a na rozdíl od zasklívání emigrantů v r. 1989 a později se to u nás pohne k lepšímu.
2. Evropská myšlenka je jediná možná - to chcete, abychom byli zase v područí totalit (a s kolaboranty včele jako dnes?) - eurofobií jen nahráváte dnešní modré garnituře kryptokomunistů a podvodníků. Jde o jednoznačnou úměru přímou: čím více EU, tím méně prostoru pro ODS a jejich nohsledy, a opačně - CUI BONO, neboli proč je ODS tak eurofobická, že teĎ, KDYŽ JE U MOCI, SE PAKTUJE S BRITÁNIÍ, KTERÁ MÁ JINÉ GEOPOLITICKÉ ZÁJMY A HODÍ NÁS KDYKOLI PŘES PALUBU JAKO V R. 1938. V Moskvě mají ohromnou radost, kdykoli je EU nebo EURO v krizi (občas sleduju na satelitu ruské CNN, RUSIA TODAY). Na EU nám nesahejte, to je jediné, co nás může zachránit (nebo chcete raději s Klausem a ODSáky do totality) - nemáme v žádném směru na to, abychom byli neutrální ve vztahu jako Švýcarsko nebo Norsko (i když i tyto země mají většinu evropské legislativy a jsou ve společném trhu a v Schengenu).

Už od prvních dnů sovětské okupace jsem měl trhání se pustit do boje: nejsem hrdina, ani žádný výstavní vlastenec, říkal jsem sobě i jiným, ale teď je čas vzít do ruky zbraň. Naštěstí o to naše napůl zmatené, napůl zbabělé lidskotvářní vedení nestálo; bývala by to oběť marná, jak dnes vidím.

2 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 22. února 2012 v 15:51

Výše řečené má dnes už i naprosto směšné, zdokumentované detaily.
Kdo by si kdy vůbec pomyslel, že se v roce 2007 najde skupina "za komoušů trpících", kteří sami sebe a vlastně úplně všechny totálně zesměšní a degradují organizovanými, u soudu "svědecky doloženými" blábolizmy ve prospěch JIŽ ODSOUZENÝCH A POTRESTANÝCH POMLUV na adresu jiného za komoušů trpícího.
ČLOVĚK SI VELMI ŽIVĚ PŘEDSTAVUJE, JAK TIHLE "NOVODOBÍ HRDINOVÉ" CHODÍ PRAVIDELNĚ KÁLET A MOČIT NA HROBY SKUTEČNÝCH, PRAVÝCH, NEFALŠOVANÝCH HRDINŮ.
Toto nemá momentálně žádné řešení!

3 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 22. února 2012 v 16:15

Na prvniho v roce 1970 jiz ve vetsine oken  cinzaku v nasi ulici vlaly vlajky okupantu
spolecne  s vlajkami  ceskoslovenska. Proc ? Nebylo prece zadne hrdinstvi alespon
s tichym protestem  dat najevo  nesouhlas  s  okupaci. Nikdo neni 100% hrdina kazdy den.
Spanele maji pro to vyraz “ ten den jsem byl statecny” Jeden pilot v druhe svetove valce v bitve
o Anglii prohlasil .Jenom blazen a nebo  har muze tvrdit ze se neboji  zemrit. Bat se a byt opatrny
je  lidske ale pokud nas neridi v nasem rozhodovani  nase svedomi  tak teprve je to s nami  spatny.Spatne je take kdyz nam nevadi zlo a naucime se ho prehlizet.  To pak neni moudrost, to je zbabelstvi  a jeste horsi je  ze svoje zbabelstvi  povazujem za normalni. Toho jsou si vedomi statisice estebaku,komunistickych
zradcu a proto jsou si tak jisti ze se nemuze nic prihodit.

4 vh vh | 22. února 2012 v 16:17

[3]: Na prvniho maje.

5 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 22. února 2012 v 16:26

Kazdy, kdo nemel odvahu bojovat, upalit se a nebo se nechat zavrit, mohl jeste emigrovat. To omilane "pro dobro svych deti" pro mne neni klise. A co by bylo ze mne, kdybych neemigroval? Traktorista pred duchodem a vyznal bych se v paleni slivovice? Co by bylo z mych deti, kdybych je nelegalne "neunesl do ciziny" (za coz jsem byl odsouzen)? Delnici a soustruznici v nejake soukrome firme vlastnene byvalym komunistou? Podle mne jsou i dnesni rodice vychovavajici sve deti v soucasne Cesku (a tak predurcujici jejich zivot) VINNI ZLOCINEM.

6 Franta Kopecky Franta Kopecky | E-mail | 22. února 2012 v 16:31

Pan Frybort psal do Ceskeho deniku co mel pan Kudlacek - pochopitelne emigrant a normalni clovek a tedy nekomunista - musel toho nechat. Sli po nem.
V cechostanu asi komunisti opravdu zvitezi - nemyslim stary blby komunisty, myslim zblbnuti naroda a zotroceni dusi. Kazdy se obcas boji, kazdy mozna nekdy ustoupi, ale kurva ustupovat porad a dobre....to uz opravdu neni posranost , to je ona typicka ceska pred posranost jeste nez se vubec neco stane.
Lamu hul.

7 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 16:32

Pane Nose, vysvetlete blize, co tim vlastne myslite, ze nejaka skupina "za komousu trpicich" totalne zesmesni nekoho za komousu trpiciho a ze bude chodit kalet na hroby pravych a nefalsovanych hrdinu. Me to velmi zajima, protoze jsem jeden z nich, ne z let osmdesatych, ale padesatych a nevim, ze my bychom byli schopni tohle delat. Me to docela urazi, kdyz nekdo, kdo tenkrat jeste ani nebyl na svete (po cesku kdyz s nim tenkrat jeste tata chcal po plote), si dovoluje takto mluvit. Vysvetlete blize a neprosto jasne, zadne metafory nebo blaboly.

8 dj.giovanni dj.giovanni | E-mail | 22. února 2012 v 16:32

Stopro souhlasím, mmch větší hrdina než Jan Palach byla třeba Danuše Muzikářová, kterou popravili milicionáři z národního podniku Tisk Brno, když aktivně vystoupila proti sovětské okupaci při 1. výročí v r. 1969. Ovšem dodnes se nezmohlo ani komunistické ani socialistické vedení Brna na to, aby po ní něco pojmenovalo. Jan Palach komunistům totiž tolik nevadí, protože se zabil sám, jenže Danuši Muzikářovou zabili její vlastní komunističtí spoluobčané možná i sousedi. Něco je např. zde:

http://sestak.blog.idnes.cz/c/241783/Kdy-bude-v-Brne-trida-nebo-divadlo-Danuse-Muzikarove.html

9 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 22. února 2012 v 17:15

[7]: Mily politicky vezni z padesatych let: a proc jste dnes anonymni? Ceho se bojite, proc se skryvate? Jste take clenem toho komunisty vedeneho KPV? Pokud nejste ochoten ani uvest svoje jmeno, tak u mne nejste zadny politicky vezen, ale jen polepseny vezen a mozna jen pouze komunisticky provokater.

10 OM OM | Web | 22. února 2012 v 17:21

[7]: D. Muzikářová má v Brně pamětní desku - viz Web.

11 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 17:27

Ja jsem emigrant jako Ty (dovolis-li me tykat) a to uz 43 roku. Kdo muze dokazat, ze to jmeno co zde pouziva je jeho prave jmeno??? Z KPV jsem vystoupil, protoze se s rudou Nadezdou neztotoznuji. Sve jmeno Ti muzu poslat na soukromem e-mailu, ale uz jsme si jednou dopisovali, ale to uz je hodne davno. Komunistickych provokateru sem chodi dost, ale mne mezi ne nepocitej.

12 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 22. února 2012 v 17:33

[11]: Moje jmeno je prave, Nosovo taky.

13 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 22. února 2012 v 17:49

[11]: Opravdickym  komunistickym provokaterum tady psenka  nekvete. Jiste jste
si  vsimnul  Hedvickova  zakona o  vymazavani  blbcu  na jeho blogu. Komunisticky  vul zde neprezije
24 hodin a proto je spise najdete na  Parlamentnich Listech. Ale jsem si jist, ze hodne tech rudych chcipaku  tento blog sleduje a  nelibi se jim. To plati I na ty rudy hovada  kteri jsou v Cechach u koryta  ve vlade.

14 vitezslav vitezslav | 22. února 2012 v 17:56

[13]: Ono podepsat se svym jmenem jaksi podtrhne vas komentar a da mu vetsi hodnotu.

15 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 22. února 2012 v 18:05

[7]: Omrdi Vladimír Merta, Vlastimil Třešňák, Jiří Pallas, Jiří Vondráček - "písničkář" z Brna jsou tihle "za komoušů trpící", a protože po mých čtyřista tisících za soudem mi vysouzených za pomluvy v Mladé Frontě Dnes toužebně toužící (ale hlavně za své úpění pod okovanou botou bolševiků prachy dychtící místo mě inkasovati nutně potřebovavší), mezi sebou se na křivé výpovědi a křivé přísaze domluvivší, úkoly si přidělivší (jeden z úkolů byl notářsky ověřenou křivou výpověď soudu vnutiti, by to soud sežrat ráčil!!!) na Vrchní Soud smrdíce se dobrovolně, soudem nepředvoláni dostavivší - by "svědeckou výpověď pod přísahou" učinili!
Viz: www.pepanos.cz
Klikni na kolonku "mp3", výpověď Vlasty Třešňáka.

Spokojen?

16 David David | 22. února 2012 v 18:22

[13]:Moji reakci na komunistu Dedika Hedvicek smazal. Dedika ne.

17 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 22. února 2012 v 18:39

[16]: Davide nejlepsi zpusob jak vymazavat komunisticky svine predvedli Masinove.Ti dovedli vymazat esenbaka natrvalo.

18 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 22. února 2012 v 18:43

Nejspolehlivejsi zpusob vymazani komunistickeho slouhy ,esenbaka predvedli Masinove.Ti vymazavali natrvalo.

19 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 22. února 2012 v 18:45

Davide, kdyz pises normalne, tak te nemazu, ovsem tvoje vykriky o lahodnem Dujadinu ze zahrady uz jsou trapne.

20 Davide nebrec Davide nebrec | 22. února 2012 v 18:54

[16]:jako male dite kdyz mu zbouraji tu jeho babovicku. :-P

21 dj.giovanni dj.giovanni | E-mail | 22. února 2012 v 18:54

[10]:
OK, jenže co to je pamětní deska? Klidně bych po ní přejmenoval Masaryčku. Aby se lidi ptali každej den, proč je to ulice Danuše Muzikářové - že je to po mladé holce, který se nelíbila sovětská okupace a kterou za to zastřelil nějakej pupkatej soudruh milicionář, ze stejnýho pytle jako asi budoucí českej prezident Jan Fischer.

22 Vaclav Kral Vaclav Kral | 22. února 2012 v 19:33

Vpravo dole..nejnovejsi volebni preference.Bez komentare.
http://www.novinky.cz/?ref=topMenu

23 Franta Kopecky Franta Kopecky | E-mail | 22. února 2012 v 21:41

Kdyz uz je nekdo antikomunista - a tedy slusny clovek - tak se podepise.
Ja vim ze je to o strach - sam mezi ksindlem ziju.
Ale proste udelam , tak at me zabijou...pred tim jich par zabiju taky.
Takze kdo tady chce kazat , ok , muze....proc ne....ale prosim vyser se na ,,KIMI,, a pekne napis franta vomacka.
Ukaz ze na to mas.
Jinak di do prdele , jako komunisti.

24 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 22. února 2012 v 22:17

[21]: To by bylo prilis spravne a prilis logicke aby to mohlo byt prijatelne v Cesku.

25 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 22:38

Kdyz jsi tak neskonale chytry ty Franto Kopecky, tak me dokaz, ze to je skutecne tvoje jmeno. Kimi je jmeno jako Franta, anonym = beze jmena. Snad si to v ty tvy hlavicce srovnas a priste budes aspon slusny a nebudes kazdymu kdo s tebou nesouhlasi nadavat do komunistu. Kdyz uz chces, aby to bylo tak stoprocentni, tak tam jeste dej svoji fotku, ale ani tak nedokazes, ze to je tvoje, ty chytro.

26 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 22:47

A ted se Rosto podivej, po kom se ten Franta Kopeckej vozi. Po mne, po emigrantovi, ktery tam v Cesku nezije uz 43 roku. Tady je videt jak nas ti hajzli nenavidi.

27 Franta Kopecky Franta Kopecky | E-mail | 22. února 2012 v 22:49

KIMI,ok,
Jsem pripraven pozadat pana Hedvicka  o rozsouzeni teto zalezitosti a poslat mu svoji plnou adresu i s podrobnostmi , s tim ze si to muze tim padem overit a pak bez  zverejneni mojich dat prohlasit zda jsem ci nejsem pravy.
Pokud je ochoten se teto analyzi tedy zhostit.
Jemu verim.

28 Vittezslav Haramule Vittezslav Haramule | 22. února 2012 v 22:57
29 FK FK | E-mail | 22. února 2012 v 22:59

VH - :-D

30 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 23:21

Pane Kopecky, no to by teda bylo pekne, vy byste chtel udelat z Rosti kadrovaka? No to by byla pekna svoboda, zrejme je ve vas ta komunisticka diktatura zahryznuta az do morku kosti. Tak na to my tady nejsme zvykli, ale chtel by to tu zavest nas predak, ktery se vam v Praze tak libil a ktery byl tolik obdivovan.

31 Kimi Kimi | E-mail | 22. února 2012 v 23:31

Nesouhlas a oposice patri k demokracii a na to jste vy tam v te kotline jeste nedorostli. Vy znate jen diktat, svejkovinu a sprostou hubu.

32 Petr Kohout Petr Kohout | E-mail | 23. února 2012 v 4:18

[30]:Pokud je skutecne pravda Kimi, ze jste byl politicky vezen, tak mate me uprimne uznani, ale proc se bojite diskutovat pod vlastnim jmenem? V teto rubrice diskutuje vice politickych veznu (napr. Jirka Wolf), kteri na rozdil od Vas nemaji strach se podepsat. Pepu Nose se bolsevici dokonce trikrat pokusili zabit a vzdy se podepise! Vase duvody, ktere jste dosud uvedl jsou jen trapne vymluvy. To, ze jste Rostovi nabizel, ze byste mozna za tech a tech okolnosti byl ochoten sve jmeno jemu sdelit dokazuje, ze Vam chybi odvaha! V Ontariu, kde ziji mam ve Vasich radach (politickych veznu z padesatych let) nekolik blizkych pratel, tez emigrantu z osmasedesateho, mozna nektere znate, a mohu Vas ujistit, ze nikdo z nich neni podelany, aby se bal podepsat, kdyz neco nekam napise. Nebo se bojite, aby se neprokazalo, ze jste phony a za politickeho vezne se jen vydavate???

33 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 23. února 2012 v 4:41

Kimi, Bimi, Timy, Mimi!

Please, shut the FUCK UP! Smrdis tady, jsi odporny a pises, jako by jsi sem patril. Ja s tim osobne nesouhlasim, Kimi je idiot a ani nevim, proc jsem se nasral. PROC? Provokace? He's good!

Kvuli ceske krave ve vyhnanstvi?
Ja kvuli lidem (?) jako on/ona odesel.

Franto, please! VYSER se na to pretahovani. Ztracime nas cas a on/ona,
za to vubec nestoji. Ma strach! Z ceho?
Ma nabeton neco na svedomi, pise silne
jako by veril vsemu, co pise - ale smrdi
to az do Nevady. Fuck you ANONYME!

34 Vlastik Vlastik | 23. února 2012 v 5:00

Ta malost v ceske mentalite ma neco do sebe. Nevim, kdy to zacalo, ale vzpominam si, jak nam ve skolach vtloukali do hlavy, ze jsme maly narod, at jsme radi, ze jsme radi a je tu velky Sovetky svaz, ktery ma vse nej. Ceskemu narodu chybi urcita sebejistota, ktera se neda nabyt z jednoho dne na druhy. Kdyz pominu legie, letce atd., tak nepamatuji, kdy Cesko naposled vyhralo nejakou bitvu. Zajima dnes nekoho nazor Cechu v Evrope a nebo ve svete? Rad se poucim, jestli ma nekdo jiny nazor.

35 Timi Mimi Timi Mimi | 23. února 2012 v 6:15

[33]: Nevim jak to funguje v Nevade s uvadenim praveho jmena v diskusich, ale v USA je nespotecne mnozstvi diskusi skoro o vsem kde kazdy uvadi svuj prispevek pod nejakym nickem, at uz to je mimi, nebo timi. Nakonec i na zdejsi diskusi vystupuje diskuter pod nickem "zapadak" a nikomu to z vas zatim nevadilo. Muj nazor je ten, ze uvadet v diskusi sve jmeno neni zadne hrdinstvi jako neni zbabelost diskutovat jako anonym. To uz jaksi patri k te americke svobode rozhodovat jak budu v diskusi vystupovat. :-(

36 Kolemjdoucí Kolemjdoucí | 23. února 2012 v 8:03

[Smazaný komentář] Vaněk je zapšklý senilní dědek.

37 ghost ghost | 23. února 2012 v 9:20

[32]: Vam se to, Kohoute, pise. Ja uz si za sdeleni udaju ke sve osobe na tomto foru uzil, stalkingu, telefonatu do prace a domu, udavani u nadrizenych a kolegu, urazeni zeny a deti, ... - vid, davide.

38 David David | 23. února 2012 v 11:27

[37]: Zmetku, zverejnils nejdrive moje duverne udaje. Tvoje personalie jsem si nasel sam. Za to by te jinde davno vyhodili, uchylny privesku porodni baby.

39 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 23. února 2012 v 12:07

Anonym neanonym, sere pes.
NA TOMHLE SMETIŠTI VŽDY VYHRÁVÁ JEN TEN KOHOUT, KTERÝ UMÍ LÉPE, RADOSTNĚJI A KVALITNĚJI POSLAT VŠECHNY OSTATNÍ KOHOUTY DO PRDELE.
Internet prostě uvedl na scénu novou olympijskou disciplínu.

40 U zpovědnice: U zpovědnice: | 23. února 2012 v 12:39

Starší Ital vstoupil na předměstí Rimini do kostela, poklekl u zpovědnice
a když kněz otevřel okénko, spustil:
"Otče, za druhé světové války krásná mladá židovská žena zaklepala naléhavě na moje dveře
a prosila mě,abych ji ukryl před fašisty. Tak jsem ji schoval do podkroví.
Kněz se podivil: "To je ale něco úžasného, z toho se nemusíte zpovídat".
"Otče, ono je toho víc, co mám na srdci... Ona se mi za to začala odvděčovat sexem.
Bylo to několikrát za týden a o nedělích a svátcích i dvakrát.
Kněz na to: "To bylo dávno a oba jste se tím vystavili velkému nebezpečí,
ale dva mladí lidé na základě těchto okolností mohou slabosti těla snadno podlehnout.
Jestliže toho upřímně litujete, je vám odpuštěno".
"Děkuji vám otče. Bylo to opravdu velké oslabení mého svědomí."
Ale mohu mít ještě jednu otázku"?
"A jakou?" ptá se kněz.
"Mám jí říct, že už je po válce?"
Kněz se chvíli zamyslel a pak jen pokrčil rameny:
"Pokud je ještě k světu, šuká, vaří, pere a uklízí.....já bych mlčel."

41 M.C. M.C. | 23. února 2012 v 13:59

Zveřejnění symbiozy SSSR – USA, pečlivě skrývané téměř 100 let, určuje novou dimenzi celosvětového politického zápasu.

Miroslav Dolejší:
Komunisté si podrželi veškerou moc ve státě. Pozice jejich odpůrců, pokud v naprosto dezorientované veřejnosti existují, jsou politicky bezvýznamné a tedy zanedbatelné. Charta 77, transformovaná v OF, je jejich spojencem, který na sebe vzal pouze úlohu krytí. Zveřejnění symbiozy SSSR – USA, pečlivě skrývané téměř 100 let, určuje novou dimenzi celosvětového politického zápasu.

Na věčné časy trvající pevné objetí Havla s Klausem. Havel s Klausem a lidé kolem nich, jejich PR týmy a mediální hlásné trouby, tvoří nosné pilíře nové jiné TOTALITY Česka.

42 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 14:09

A co "ghost, Kolemjdouci, Timi Mimi, dr. Giovani, OM, Haramule a tucty jinych, to jsou prava jmena? To snad jen idiot muze brat vazne. Je videt, ze si kalite do huby. Chcete jen provokovat. Zlodej krici, "chytte zlodeje".

43 Franta Kopecky Franta Kopecky | E-mail | 23. února 2012 v 14:11

Milan z Nevady - Ja vim. Mas pravdu , nekdy se necham unest...
Mlceti zlato.

44 FK FK | E-mail | 23. února 2012 v 14:13

Kazdopadne ten Frybort pise velmi dobre a dokaze vtipne vystihnout podstatu veci.
Cesti pseudonovinari na nej vubec nemaji.
Ty sou asi hodne moc radi ze bydli v W.Germany.

45 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 14:17

Timi Mimi,bravo, plne souhlasim. Dekuji a promin, ze jsem pouzil tve jmeno.

46 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 14:24

Verim, ze Webmaster je spravedlivy a bude-li trvat na skutecne spravnych jmenech, tak vas polovinu vyhazi.

47 M.C. M.C. | 23. února 2012 v 14:27

[42]: Zjistit jméno nestačí - daleko větší problém je zjistit, kdo se pod jménem skutečně skrývá - svině, anebo hodný člověk?
Jak jsme viděli právě u Havla a u Husáka - politický vězeň nemusí být vždy nutně garantem morálky. Ba, právě naopak. Jak jsme viděli, může se z něj stát (díky příležitosti a nejrůznějším okolnostem) svině non plus ultra.

48 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 23. února 2012 v 14:38

[42]: KIMI  pro jistotu  jsem si  prekontroloval me jmeno   jestli  ja   jsem  skutecne  ja, ujistil jsem se
ze me jmeno je prave . Tebe plne chapu ze nechces uverejnit tve jmeno.Nikdo ti nechce verit v sanatoriu
kde te drzi v pokojiku  bez  kliky ze jsi NAPOLEON.

49 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 14:38

Jen at kazdy napise Webmasterovi svoje jmeno na jeho e-mail, jako jsem to udelal ja.

50 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 14:57

Franta Kopeckej se vytahuje, jak by strilel, ze by je vsechny postrilel, nez by strelili jeho, ale jeste se nedostal tak daleko, aby chytil Grebenicka za ohambi a povesil ho na kandelabr.

51 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 15:01

Pane Haramuli, vsechna ucta vasemu jmenu, ale clovece odkud jste vy nebo vasi predchudci priharcoval?

53 Rudá Fena (pro toho co je na mature) Rudá Fena (pro toho co je na mature) | Web | 23. února 2012 v 15:22

„Večer jsem si s chutí zasouložila a pak jsem se držela, abych neusnula, zatímco Zdeněk zabral. Pak jsem se v noci tajně oblékla a vypadla z domu,“ líčí svou konspirativní činnost v 70. letech.
O svém muži v jeho přítomnosti řekla, že jí připomíná „hovno rozjeté pásákem“
Více v memoárech české intelektuálky a chartistky (od 1955 až doteďka na slovutné CUNI, nedříve jako pomocná kádrová a nyní jako profesorka):
http://www.lidovky.cz/rozhovor-s-jirinou-siklovou-vychazi-knizne-fmn-/lide.asp?c=A120221_165225_lide_kim

54 ghost ghost | 23. února 2012 v 15:28

[38]: To sis vymyslel, abys zkusil zachranit posledni zbytky cti.

Ale presto se ti to nedari.

55 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 17:25

Kecas "duchu" a koukej napsat Webmasterovi svoje prave jmeno.

56 David David | 23. února 2012 v 17:35

Dekuji za Sovetsky Pribeh. Vykaslete se na handrkovani a prinasejte takove zajimave veci.

57 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 23. února 2012 v 17:59

[56]: Davide , ten sovetsky pribeh byl jenom souhrn  udalosti  toho co se delo na ukrajine.Cetl jsem knihu (mam ji doma)kde autor pise o kanibalstvi ktere na ukrajine propuklo nasledkem  hrozne hladu. Na cernem  trhu bylo k sehnani I maso a nikoho   nechtel v edet z ceho pochazi.  Komunismus je dite Satana
a vsichni kteri  tuto ideologii propaguji  jsou jeho parchanti.

58 David David | 23. února 2012 v 18:06

[57]:Precti si od Jana Benese "Cas vonel snem .....".

Dodnes neverim ze spachal sebevrazdu.

59 Lidka Lidka | 23. února 2012 v 18:13

Milí bojovníci, hrdinové. Přála jsem druhým lidem jen dobré. Myslela jsem,že to bude platit i opačně. Od počátku své studentské kariery a pak pracovní jsem však byla zařazena mezi ty "out", s potenciálně možnými nebezpečnými, svobodomyslnými názory. Podle toho vypadá má materiální situace. Zajímá zde někoho, jak jsem dnes, na své narozeniny dopadla u Vrchního soud v Praze (u bývalých komunistu - soudce Podolka, Říhová, třetí nevím), kde jsem žalovala za pomluvy od jiných bývalých komunistů spolčených s oligarchy z ODS, se svými mladými žáky, kteří si přes IT zakázky outsorcovali a zprivatizovali Ministerstvo zemědělství a dotace z Evropských fondů a ve jménu hladovosti, karierismu a nenasytitelnosti se nestydí lhát o druhých, jak když tiskne? Jaké to bylo, když jsem tam stála před bývalými komunisty- soudci pobírajícími 70 tisíc měsíčně (já nula měsíčně) jako osamělý voják v bitevním poli beze zbraní?. V roce 1999, 2000 ještě člověk získal práci třeba jako uklízečka. Ale i tyto práce už se dnes dohazují jen přes známé. Zajímá tady někoho reálný svět?

60 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 18:35

Ale vratme se nazpet k clanku pana Fryborta. Jan Palach byl mlady, zapaleny vlastenec, ktery chtel svym hrdinnym cinem vyburcovat narod k povstani proti bolsevicke tyranii a za to si zasluhuje tu nejvetsi poctu a vyznamenani. Bratri Masinove se nechteli nechat masakrovat bolsevickym totalitarnim, bestialnim rezimem a odhodlali se odejit a bojovat v zahranici za kazdou cenu. A proto nevahali pouzit sily, prave takove, ktera byla pouzivana proti nim a prostrileli se navzdory neumerne prevaze. Zaslouzi si za to tu nejvetsi poctu a ne spilani 2/3 ceskeho naroda, ze jsou vrazi. To je muj nazor.

61 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 23. února 2012 v 19:00

Spilani dvou tretin ceskeho naroda Masinum je pouhe vyti meluziny v arktickem pocasi.
Na Jare, v Lete ani na Podzim nic takoveho neni.
Myslite, ze ma cenu venovat se necemu, co se procentuelne prakticky rovna nule?
NEJDE SPISE O ZAMER MELUZINISTU, ABYCHOM SI MYSLELI, ZE JEJICH KVILENI JE RAJSKA HUDBA?

62 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 19:54

Dve tretiny ceskeho naroda Masiny odsuzovalo, odsuzuje a bude odsuzovat, to se neda naprosto oddiskutovat nejakymi metaforami a snahou to zahrat do kouta. Tady je meluzina cely rok.
Je to jenom zavist ze oni by to nedokazali, protoze jsou notoricti poserove a Svejci.

63 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 20:24

A proc jsi Rosto tak nabrouseny na politicke vezne (a myslim vezne z padesatych let), ze nikdo z nich nic proti komunistum neudelal? A udelali neco proti Hitlerovi Zidi a presto je vyfoukl kominem a mame k nim uctu, aniz bychom zvazovali jejich ciny. Vetsina tech pol. byla politicky pro komunisty neunosna a museli je zavrit, aby zastrasili ostatni, proc by oni meli byt zavrzeni? Jeden a atentatniku na Heidrycha pouzil kolo a potom ho postavil nekomu pred dum. Nemci samozrejme popravili vsechny lidi v dome. Tem taky nemame vzdavat uctu, protoze vlastne vubec nic neudelali?
A co to strasne utrpeni, kterym jsme museli projit. Hlad a hlad, urazky od negramotnych bacharu, zavirani do bunkru bez hadru, jidla a topeni. Zeptej se nebo si precti Milu Klominka, ten to pop isuje naprosto veruhodne. Ja si myslim, ze nam trochu krivdis. Kravu rudou Nadezdu tam zvolili senilni dedci, kteri uz ani nevedeli co cini. Ja za to nemuzu a tech par stovek co nas zbylo a nemelo moznost volit, take ne. Jednej s nami aspon jako jednas se Sudetskymi Nemci, kterych tolik litujes a nechces pripustit, ze to byli prave oni Henleinovci, kteri to z velke casti zavinili (Heim ins Reich). Ja jsem tenkrat uz zil, ja si to pamatuju a ne nejaky pisalek, ktery se narodil teprve predevcirem. Uvazuj o tom a nech si poradit od stareho zkuseneho chlapa.

64 Lidka Lidka | 23. února 2012 v 20:51

Jméno ROSS je velmi populární. Tedy jen u pár jedinců z hlediska miliard lidí na světě.
http://www.ross.cz/

65 Franta Kopecky Franta Kopecky | E-mail | 23. února 2012 v 20:53

KIMI - Rekni kdo si. Nemluv porad o sobe.
S Masiny s Tebou jiste souhlasim a nejen ja.
Bud normalni. Nazdar.

66 Kimi Kimi | E-mail | 23. února 2012 v 21:11

Frantisku Kopecky, co byste z toho mel, kdyz napisu ze jsem Antonin Premyslovsky, coz je vymyslene jmeno, to byste prijal? Jak uz jsem napsal vyse, tady je tech pseudonymu vic jak polovina a nikomu to nevadi, proc bych ja musel davat svoje prave jmeno do tohoto horkeho mlyna, kde nikdo nevi s jistotou, kdo je kdo. Ze ho davate vy, to je vase vec, ale nechtejte to od jinych. Dekuji, ze aspon v necem se mnou souhlasite. My se tady hadame o blbostech a tady v USA probiha boj, zda bude Amerika socoalisticka, rozumej marxisticka, nebo zustane tak jak byla.
Bohuzel, polovina lidi na svete je nevzdelana luza a kdyz jim nekdo slibi zvanec, tak za nim tahnou jako slepice za flusem. A takovi jsou i lidi tady.

67 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 23. února 2012 v 22:24

[62]: TOTO JE NAPSANE PRESNE PODLE SCENARE MELUZINISTU.
COZPAK NENI NAPROSTO JASNE, ZE NORMALNI, ZDRAVY CLOVEK ZVYSOKA SERE NA UDAJNE DVE TRETINY MENTALNE POSTIZENYCH CESKYCH OBYVATEL?
COPAK NENI EVIDENTNI, ZE JDE O PODVOD?
VZDYT CELE CESKO JE V SOUCASNE DOBE JEDEN PODVOD.
JA JSEM SE DOKONCE V POSLEDNI DOBE PRIMO ZAMERIL NA ODHALOVANI PODVODU, BEZ OHLEDU NA TO, ZE ME TO STOJI PENIZE!
MAM ALE UZ JISTOTU.

68 Pepo Nosi Pepo Nosi | 23. února 2012 v 22:46

[67]: Zapomnel jste si vypnout  "Caps Lock". :-P

69 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 23. února 2012 v 23:39

NO TO JE PRIMO TRAGICKE!

70 Pepo Nosi Pepo Nosi | 23. února 2012 v 23:52

[69]: No vono je spis tragicke, ze jste si toho nevsiml. :-P

71 Luis Luis | 24. února 2012 v 4:56

[66]: Uz je rozhodnuto, je to dano. Netrapte se tim a uzijte si klid a pohodu dokud je.
K posledni vete : asi vam unika, co za misto ve vesmiru tato planeta je.Bylo by krasne verit ze je to tak jak to vidite. Ale Bible nelze. Bohuzel.

72 71, 72 71, 72 | 24. února 2012 v 5:10

[Smazaný komentář] Jo svet je celej zkazenej naruby. Je modni a zadouci byt primitivni. Hlavne v cesku je to in. Smradlavy primitiv se znalosti prace na internetu, tot typicky prazak. A kdo neni primitivni, je kokot, ze ?

73 Johanesi, ty starej debile Johanesi, ty starej debile | 24. února 2012 v 5:14

[Smazaný komentář] Ty jeste zijes? Ja slysel, ze uz jsi davno kicknul bucket. Ses porad na tech drogach nebo jen chlastas a cuchas toluen.

74 Ten blbec na kteryho reagujes Ten blbec na kteryho reagujes | 24. února 2012 v 5:22

[72]: neni zadnej prazak, ale nejspis to je ten blaznivej Pepe z Woodstocku. :-D

75 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 24. února 2012 v 6:35

je treba byt maly, mensi, nejmensi. vsecko, co je velke, se musi poresit noci dlouhych nozu. velky muze byt jen gottwald, husak, havel. vsichni ostatni musi srat a chcat pri zdi. kdyz uz se nemuzou zakazat velka pismena, musi se veskera dalsi dvacettri let trvajici energie soustredit na vymiti mozku tak, aby bylo pro kazdeho naprosto prirozene, ze ho ani nenapadne pouzit velka pismena, jit na velkou stranu, mit velky dum, velke auto, byt velky jako jakysi hedvicek z floridy, myslet si, ze je vesmir velky. maly jsem byl, maly jsem, maly budu. trpel jsem, trpim a trpet budu. trpel jsem malo, trpim malo, priste musim trpet co nejvic.

76 Hanka K. Hanka K. | E-mail | 24. února 2012 v 9:22

Pane Krystliku, tady uz to vsichni cetli, napiste to prosim ted uz nekam jinam.
Je to dlouhe a nezajimave.

77 Pani HK Pani HK | 24. února 2012 v 9:51

[Smazaný komentář] Ty si rikas dospely? Blbecku, jdi se starat o tu tvoji Labor, je v pekne brynde. Stejne jako budes brzy ty.

78 Pani HK Pani HK | 24. února 2012 v 9:54

[Smazaný komentář]Ten muj dedek by ti srovnal perka a hubu taky. Rekni kdo jsi a muzes mi to rict do oci. Srabe, slusne receno. Kazdy o tobe vi, ze jsi idiot a ty to pri kazde prilezitost dokazujes. Uz nemusis, je to vsem jasne. Jsi sragora zahalena do GF.

79 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 24. února 2012 v 9:58

Rosťo, nechci tě nutit do práce, ale přesto by to chtělo vzít koště a zametat.

80 Hanka K. Hanka K. | E-mail | 24. února 2012 v 10:02

To by chtelo zametat, jako snih pred barakem pekne po ranu, ale prece jenom je i na Rostu trochu brzy.

81 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 24. února 2012 v 11:03

[Smazaný komentář] Tenhle zmrd "Josef" se nasral taky
     na nástěnku mého webu!       (www.pepanos.cz).
Ověřte si to!

82 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 24. února 2012 v 12:31

Zdravím tě, Rosťo.
Předem mého dopisu ti chci poděkovat za ovládání koštěte.
Zjistil jsem překvapivou věc.
SOTVA SE TU OBJEVILO TÉMA KOŠTĚTE, SMETÍ SE DOBROVOLNĚ A SPONTÁNNĚ ZAČALO PŘIHLAŠOVAT K ZAMETENÍ.
Je to jasný důkaz, že na těch řečech o tom, že do konce letošního roku budou všechny kurvy na světě zlikvidovány, něco je, jestli dokonce ne všechno.

83 Smazane komentare? Smazane komentare? | 24. února 2012 v 16:52

To je typicke pro ceske krysy jako Johanes a spol., ze vylejzaji z kanalu a trousi svoje vykaly jen tehdy kdyz Hedvicek spi. ;-)

84 Petr Kohout Petr Kohout | E-mail | 24. února 2012 v 23:17

[37]:Zbabelost, se mily ghoste da zduvodnit tisici a jednim zpusobem. I kdyby byla pravda, co jste napsal (o cemz silne pochybuji), tak proc jste to nenahlasil policii? Nevim, kde zijete, ale v Kanade, kde ziji ja se takove veci neberou na lehkou vahu a jsou za ne vysoke tresty.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama