Září 2012
Slovenske tance

12. září 2012 v 15:50 | Peter Breiner |  Clanky jinych autoru
Dear friends;

Let me share some exciting news about my next symphonic project. I decided to record a very personal album, my own music, with one of the best orchestras in the world. This is probably one of the most timely steps I made in my musical life and I would like to invite you to be a part of it.

After many years of working for labels, orchestras, publishers and film productions, the time has come to take matters into my own hands and create a new way to get the music I am passionate about directly to my listeners. Throughout my career I have trod the traditional path, becoming one of the most recorded composer, conductor, and performer, with over 200 albums, 50 movie scores and countless compositions and arrangements. I could use the traditional means and pass this new work through one of the labels, but that would involve a lot of compromise, and I believe that this project has to be created without compromising my integrity.

The music industry as we know it is evolving faster than ever, with traditional ways of distribution disappearing as we speak. This is why I am about to pioneer an independent transmedia project called Slovak Dances, Naughty & Nice. In addition to many unique video and interactive web features, that will engage today's technologically driven audience, the primary focus will be a 90-minute symphonic piece of music based on Slovak folk songs I've been composing for the last couple of years. It will be recorded in London by The Royal Philharmonic Orchestra and three top soloists I've been fortunate to work with closely throughout the years.

An innovative undertaking of this scope requires a new way of financing. In reaching out to my listeners, fans, and friends, I hope to find the visionaries among you who care to support a beautiful sounding and looking project that I anticipate will open new horizons for classical music in the 21st century.

Kindly follow the link below for detailed information about this project and the composition. Contribute any way you can. Even more importantly, please spread the word and share this link with people within your reach and/or link it from your page, if you may. Let's make this happen.


Thanks for your attention and support

Peter Breiner
==============================================================
Milí priatelia,

rád by som sa s vami podelil o vzrušujúce novinky o mojom nadchádzajúcom symfonickom projekte. Rozhodol som sa nahrať veľmi osobný album, moju vlastnú hudbu, s jedným s najlepších orchestrov na svete. Toto je pravdepodobne jeden z veľmi správne načasovaných krokov môjho hudobného života a chcel by som vás pozvať, aby ste sa stali jeho súčasťou.

Po mnohých rokoch práce pre nahrávacie spoločnosti, orchestre, vydavateľstvá a filmových producentov je načase začať niečo samostatné, ale najmä pokúsiť sa vytvoriť nový spôsob šírenia klasickej hudby. Dostať hudbu k poslucháčom je jedna z najdôležitejších častí mojej práce. Doteraz som kráčal pomerne tradičnou cestou, ktorá mi umožnila stať sa jedným z najnahrávanejších hudobníkov, s vyše 200 albumami, 50 filmovými hudbami a množstvom skladieb a aranžmánov. Aj pri tomto projekte som mohol použiť zaužívané spôsoby a distribuovať cez niektorý z labelov, ale to vždy zahŕňa veľa kompromisov, či už umeleckých alebo iných. A tomu sa chcem práve teraz vyhnúť.

Hudobný priemysel, ako sme ho doteraz poznali, sa vyvíja rýchlejšie než kedykoľvek predtým a tradičné distribučné kanály zanikajú. Práve preto som sa rozhodol spustiť tento priekopnícky a nezávislý projekt pod názvom Slovenské tance. Povedľa mnohých jedinečných video a interaktívnych prvkov, ktoré by mali zaujať technologicky orientované publikum, jeho hlavný dôraz bude na 90 minútovej symfonickej skladbe, ktorú som na motívy slovenských ľudových piesní písal po niekoľko posledných rokov. Nahrávka sa uskutoční v Londýne v spolupráci s Kráľovským filharmonickým orchestrom a tromi mne blízkymi špičkovými slovenskými sólistami.

Neobvyklý plán týchto rozmerov si žiada aj inovatívne financovanie. Oslovením mojich poslucháčov, fanúšikov a priateľov sa snažím nájsť vizionárov na podporu skvele znejúceho i vyzerajúceho projektu, ktorý by mohol otvoriť nové cesty pre klasickú hudbu v 21. storočí.

Prosím, prečítajte si podrobnosti o projekte i skladbe na webstránke, podporte nás ako môžete, a čo je najdôležitejšie, dajte o tomto projekte vedieť ľuďom vo svojom okolí, prípadne umiestnite túto linku na vašej stránke, ak môžete. Urobme to!


Ďakujem za pozornosť a podporu

Peter Breiner

Odvolávam čo som odvolal, alebo sprievodca po koránskom bludišti...

12. září 2012 v 15:15 | Juraj Polacek |  Clanky jinych autoru


Určite si pamätáte túto komickú popletenú figúrku kráľa z českej rozprávky. Podobné "prešľapy" sa však udiali najsvätejšiemu z mužov, pečati prorokov, poslovi Boha, Mohamedovi. Svedkom týchto podivných zmien je kniha, ktorú žiaden moslim nesmie ani slovom spochybniť či zmeniť a ktorá je, aspoň ako to tvrdia moslimovia, pravdivá do posledného písmena - Svätý Korán. Aby toho nebolo dosť, odvolanie síce ruší, čo bolo potvrdené v minulosti, napriek tomu sa však každý pravoverný musí učiť aj tieto neplatné verše. Troška podkúrime - odvolávajú sa aj verše, ktoré však naďalej platia. A ak ste už dostatočne zmätený prichádza posledný úder. Korán je zapísaný na preskáčku, takže súru, ktorú Mohamed vyslovil ako predposlednú nájdete v Koráne pod číslom 9 z celkových 114. Dobrý chaos, však?


- Korán je zjavené slovo Božie.
- Príklad činov proroka tvorí záväzné pravidlá pre život veriacich

História Koránu
Korán vznikal postupne, súra za súrou sa zjavovali počas prvého, tzv. Mekkánskeho obdobia. Tieto súry boli zmesou dovtedajších náboženských predstáv - judaistických, kresťanských, predislamských dokonca aj s prvkami zoroastrizmu. Počas tohto obdobia sa formovali prvotné náboženske predstavy, obrady a rituály. Mohamed nebol gramotný človek, preto jeho výroky boli len zachytávané pisármi a to v čase keď arabčina nemala kodifikovanú výslovnosť a gramatiku. Mnohé nejasnosti v čítaní koránu vznikajú práve kvôli týmto nezrovnalostiam.
Misijné obdobie Mohameda sa dá rozdeliť na dve obdobia - Mekkánske a Medínske. V prvom, Mekkánskom období sa Mohamedovi nedarilo na základe univerzalistického náboženstva presvedčiť Arabov na konverziu, jeho náboženská obec čítala nejakých 70rodín. Možno to bolo tým, že sa snažil vystupovať ako pokračovateľ abrahámovských náboženstiev - judaizmu a kresťanstva, avšak okrem princípu podriadenia sa bohu, neprinášal žiadnu novinku. Po hidžre, t.j. odchode do oázy Yathrib (Medina), však zmenil dikciu koránu. Do povôdných myšlienok o spolupráci a spolupatričnosti sa vkrádali nové, ktoré menili zmysel ideí nového náboženstva. Aby zabezpečil platnosť nových myšlienok a ich zmeny, vyslovil slávny verš (Súra 2/106) o možnosti zmien, ktorým umožnil meniť a popierať staré idei. Spoluveriacich začal povzbudzovať do výbojov a keďže nový Korán bol win-win situáciou pre veriacich (buď im Allah dopraje hojnú korisť alebo umrú v boji za jeho slávu, čím sa okamžite premiestnia do raja) v priebehu pár rokov zjednotil pod novým náboženstvom celú Arábiu.

Stiahnite si

Korán nájdete bežne na hocijakých stránkach islamských organizácií, napr. http://www.islamweb.cz v slovenčine je Korán preložený tu (podľa mňa je však český preklad lepší). Klikaci Korán v češtine nájdete aj tu :
Čo však nenájdete je itinerár, časovú schému kedy bola ktorá súra vyslovená. Toto je jedna z najdôležitejšich poznaní pri čítaní Koránu, pretože vety vyslovené neskôr v čase, menia, odvolávajú resp. rušia verše, ktoré boli vyslovené skôr. V článku je uvedené zjednodušené poradie súr, pretože mnohé súry boli pospájané z rôznych období. Toto je radenie podľa univerzálnej zhody islamských zdrojov. Pokiaľ chcete viac podrobností, napíšte.

Odkaz pre dnešok

Pre ortodoxného moslima neexistuje možnosť ako sa vyvliecť zo záväzku ktorý na neho kladie Mohamed. Princíp odvolania núti sledovať časovú následnosť veršov a platný je len ten posledný. Pre ostatný svet môžeme konštatovať len jedno - máme smolu.

Posledné verše totiž definujú náboženstvo dobýjania, krvi a neľútostného správania. Nemienim vypisovať jednotlivé verše, preto som dal odkaz na Korán a každý záujemca nech láskavo použije môj návod na čítanie súr, len pre ilustráciu, jedna z posledných súr 9:5 obsahuje : "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy".

Opisovať kladný prínos islamu v tej dobe nie je účelom tohto článku. Samozrejme že boli aj také, Mohamed bol šikovný politik a vedel náboženskú autoritu pretaviť do návodov a zmien, ktoré boli na prospech ľudí Arábie tej doby. Ale pre dnešok nám ostal zakonzervovaný samoobranný mechanizmus ideológie vzpierajúcej sa reformám a podporujúci obecné agresívne šírenie sa do celého sveta. Táto konzervatívnosť sa týka aj roznych náboženských a svetských predpisov, ktoré dnes v čistej forme kladú prekážku pre rovnoprávny život pohlaví či ľudí rôznych náboženstiev. Prejavy ortodoxných nasledovníkov proroka - saláfistov sú kvôli odkazu spred 1400 rokov také násilné, preto je len tenká hranica medzi hnevom a explicitným násilím, preto neuznávajú naše zákony, naše slobody a ľudské práva - lebo Korán hovorí iné.

Ako náboženstvo mieru mi to nepripadáKrvavá cesta proroka

12. září 2012 v 15:11 | Juraj Polacek |  Clanky jinych autoru

Pre každého veriaceho je vždy primárnym vzorom, normatívnym etalónom zdroj jeho viery, človek, ktorý je pre neho autoritou. Pre moslimov je takýmto človekom Mohamed, posol Boží. Jeho život a opisy jeho konania tvoria úplný základ formujujúci život každého veriaceho od útleho detstva až do dospelosti.

- Korán je zjavené slovo Božie.

- Príklad činov proroka tvorí záväzné pravidlá pre život veriacich
Pozrime sa však, čo vlastne veriaci nasledujú.
Uvedené úryvky životopisu Mohameda sú citácie z Koránu a čerpáme z najstaršieho životopisného diela Sirat Rasoul Allah, ktoré napísal Ibn Ishaq.
Mohamed dlhých 13rokov kázal v Mekke ale jeho misijná činosť úspešná nebola. Prečo by aj mala byť, keď v podstate to bola len obmena kresťanského "Miluj blížneho svojho". Po príchode do Mediny však Allah vyjavil Mohamedovi nasledovné v súre
2:190 A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí.
2:191. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!
2:192. Jestliže však přestanou. . . tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!
2:193. A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým.
Tak toto je už novinka, ktorej kočovní beduíni rozumeli trocha lepšie. naviac sa vo verši 193 definujeme koniec vojny - keď bude všade islam. Ako hovorím, je to pre beduínov príjemné na posluch. A pokračuje ďalej
216. A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný.Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
Je to dobrý business, hovorí svojim súkmeňovcom. Zabíjajte na strane Allaha a budete mať hojnosť :
244. Bojujte na stezce Boží a vězte, že Bůh je slyšící, vševědoucí!
245. Kdokoliv dá Bohu půjčku výhodnou, tomu bude vrácena mnohonásobně; Bůh zavírá a otevírá dlaň svou a k Němu budete navráceni.

V životopise sa píše, že Mohamed si nechal pätinu koristi z prepadu karavány (ktorú dokonca prepadli na zakázanom posvätnom mieste) a tento zvyk si jeho nasledovníci ponechali. Vždy pätina koristi pripadla Prorokovi a pre moslimov neplatia žiadne pravidlá keď ide o boj za vec islamu. Samozrejme aj toto mu Allah odobril vo veršoch Koránu - aké príhodné.

V slávnom verši 2:256 sa píše "Nebudiž žádného donucování v náboženství!". Toto však neznamená že netreba viesť vojnu proti neveriacim, len ich netreba násilne konvertovať. Účelom džihádu je dobyť nadvládu, uvaliť džizja, tak ako som popísal v článku a keď poníženie (9:29) a uvalenie do podradného stavu dhimmi nebudú ochotní akceptovať, môžu dobrovoľne konvertovať. Ako píše Sayyíd Qutb (egyptský spisovateľ, jeden z ideológov Moslimského bratstva), účelom džihádu je vytvorenie stabilnej spoločnosti s "islamským sociálnym poriadkom".

Neskôr po bitke u priekopy, Mohamed chválil zabitie svojho nepriateľa Abu-Jahla, keď mu doniesli jeho odťatú hlavu.

Tento spôsob vedenia misijnej činnosti sa už javí celkom dobre, nasledovníci Allaha a jeho proroka pribúdajú po stovkách a jeho armáda silnie. Po bitke Uhudu, kde Mohamed osobne bojoval a zabíjal došlo k porážke moslimov a tak obvinil ľudí, že v Allaha verili málo a padlých vyhlásil za mučeníkov. "Kdyby naši bratři věděli, co nám Aláh dal, nepolevovali by ve vedení svaté války".

Masaker Banu Kurajza

Aby si vyčistil zázemie rozhodol sa Mohamed zlikvidovať každý náznak odporu. V Medine žil silný židovský kmeň Banu Kurajza. Ústami Sad bin Muada bolo povedané a Mohamedom schválené "Nařizuji zabít muže, rozdělit majetek a zajmout ženy a děti." Mohamed uväznil všetkých ľudí z kmeňa Kurajza, nechal spraviť priekopu a odťať hlavy každému mužovi. Zdroje sa rôznia - od 600 do 900 zmasakrovaných mužov a chlapcov, deti a ženy skončili ako otroci. Mimochodom, odvtedy majú všetci džihádisti mimoriadnu záľubu v pižlikaní hlavy - lebo je to činnosť Allahovi a Mohamedovi milá. Neviem ako Vy, ale mne sa nezdá takáto činnosť ako konanie veľkého humanistu a ochrancu ľudských práv.

Viem si to živo predstaviť. V priekope sa váľajú stovky mŕtvych tiel bez hláv, prázdny bezduchý pohľad zabitých ľudí sa na Vás umiera z každého smeru, všade strieka krv, dvíha sa zápach posmrtných výlučkov. V teple Arábie sa na mŕtvoly zlietajú mračná hmyzu a do tohto pekla privádzajú ďalšie desiatky odsúdených ľudí, ktorých pod dohľadom láskavého proroka stínajú jedného po druhom. Na to všetko sa pozerajú všetci obyvatelia Mediny. Skúste si zodpovedať sami - odmietnete ponuku na konverziu po takomto divadle?

Takto pokračuje rok za rokom, umierajú stovky, tisícky, neskôr milióny pod mečmi dobyvateľov. Všetko na základe príkladu proroka, ktorý neodpúšťa neveriacim a svojim nepriateľom, ktorého príklad v zabíjaní inšpiruje jeho nasledovníkov. V ďalsích kázaniach a zjaveniach Koránu rozvíja toto posolstvo ďalej aby v poslednej významnej súre pred smrťou tento smer definitívne ukotvil aj slovami Allaha.

Pro Cechy je to kultura...

12. září 2012 v 14:35 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Pokud nezijete nekde v pousti, na kotarech a nebo v Praze, pak zajiste nemohlo uniknout vasi pozornosti, ze americky velvyslanec v Lybii byl zavrazden (udusen) spolu se tremi svymi spolupracovniky (ti byli zastreleni). Zajimalo mne, co o tom pisou v Cesku. Puvodne jsem nemohl najit ani slovo, ale po chvili jsem tuto zpravu uvidel v rubrice KULTURA.

Pro ceske novinare je vrazda americkeho velvyslance KULTURA. A navic "PRY". Jakou mate vymluvu pro tuhle uzasnou ukazku ceskeho mysleni a videni sveta?


A zbozni muslimove pak s telem zavrazdeneho velyslance behali po namesti a volali Allah akbar...Charakter muslimu se vyznacuje hnevem...

11. září 2012 v 18:09 Clanky jinych autoru

Studie psychologa: Charakter muslimů se vyznačuje hněvem

Úterý, 5. 6. 2012, 9:36 -
Dánský psycholog Nicolae Sennels o integraci muslimů
"V Kodani je mezi mladými vězni až 70% vězňů z muslimských rodin. S islámskou kulturou se identifikuje už třetí generace muslimských přistěhovalců. Pro ně je západní způsob myšlení neslučitelný s islámem a proto se odmítají asimilovat. Přesto se někteří mylně domnívají, že si věštšina muslimů časem osvojí moderní západní hodnoty. Evropské statistiky to nepotvrzují.

Zdrojem muslimské kriminality je jejich náboženství. Není to chudoba. V té se nacházejí díky svému antisociálnímu chování. Levicové struktury mají v multikulturalismu své osobní zájmy, ale obyčejní lidé znají pravdu o muslimské imigraci a integraci. Muslimské přistěhovalectví musí skončit.

Muslimští voliči věří, že jejich muslimští politici, muslimské organizace a jejich lídři změní hostitelskou společnost tak, aby jim vyhovovala a byla propojena s islámem. Tomu se říká "islamizace" a je to v Evropě úspěšné hnutí díky levicovým politikům a politicky korektním žurnalistům.

V mateřských školkách v Kodani se podává pouze jídlo "halal" a v pátky slyšíme po celé zemi volání k modlitbám z minaretů. Polovina našich škol dává muslimským žákům o muslimských svátcích volno a tyto svátky jsou už pro vyučující vyznačeny v oficiálním kalendáři. V naší sekulární a demokratické společnosti už fungují některé části islámského práva šaría. Politici ani média se už neodvažují kritizovat islám a muslimskou imigraci.

Většina muslimů respektuje islámské autority víc, než ty neislámské. Drží se slov koránu:

súra 25:52- "Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do úporného b o j e!"

súra 3:73- "Nevěřte n i k o m u kromě vašich souvěrců".

(ko: co udělá Evropa, až tuto výzvu uposlechne 20 milionů muslimů?)

V Dánsku a ve většině evropských zemí vytvářejí muslimové paralelní společnost, kam se policisté, hasiči ani daňoví úředníci neodvažují vstoupit. Muslimové se jim posmívají a napadají je. Konfliktů každý měsíc přibývá. Nikdy bychom neměli dovolit islamistům, nepřijímajícím naši kulturu a její hodnoty, aby ji ovlivňovali. Náboženskou svobodu bychom měli garantovat jen takovým náboženským společnostem, které veřejně odsoudí násilí a nenávistné verše ve svých náboženských knihách.
Měli bychom trvat na faktu, že naše země má křesťanské dědictví a kostely, symboly a tradice musí mít větší práva ve společnosti a v zákonech. Nejsem křesťan, ale jsem nesmírně vděčný za křesťanství, po reformách, které posunulo naši civilizaci kupředu. Musíme trvat na svobodě projevu a na právu kritizovat náboženství. Mnozí politici jsou si toho vědomi, ale zbaběle mlčí. Mnohá media vlastní ropní magnáti.

V Austrálii už muslimové požadují zavedení práva šaría a oddělené muslimské čtvrti. Jejich děti pochodují s transparenty, vyzývající k zabíjení Židů. Připravují se zákony na potírání kritiky islámu a ve vládě je proislámská, levicová strana práce. V minulém století bojovala levice za demokracii, za práva žen a proti náboženskému fanatismu. Dnes tomu všemu napomáhá: nejhorším antidemokratickým silám, útlaku žen a náboženskému fanatismu.

Každý by si měl přečíst korán a zjistit, jakým způsobem se podařilo malému pouštnímu království dostat se do 52 zemí a získat 1,5 miliardy stoupenců. Naší svobodu musíme bránit bez nenávisti a při zachování naší základní přátelské kultury. Není pochyb o tom, že mnozí muslimští politici užívají demokracie ke zničení demokracie. Neměli bychom povolit používání islámských symbolů u státních zaměstnanců, např.bůrky u soudců a zdravotních sester.

Naprostá většina muslimů ani jejich potomci se nikdy neintegrují. Otázkou je, zda se integrovat chtějí, zda je jim to dovoleno a zda to umějí. Proč by se měli integrovat? Mají zajištěnou stravu, byt, školy, zdravotní péči, bez ohledu na to, zda pracují a zda akceptují naše hodnoty. Uvnitř paralelní společnosti hovoří svým jazykem a pěstují svou kulturu, své náboženství, své hodnoty atd. Proč by se měli přizpůsobit?

Zadruhé: Islám znamená podřízení. Muslimové jsou pod neustálou sociální kontrolou. Jen málokdo si může svobodně vybrat partnera do manželství, oblečení, způsob stravování, své náboženství nebo celkový způsob života. Kdyby se chtěli integrovat do společnosti hostitelské země, museli by opustit některé kulturní a náboženské zvyky. To je pro většinu muslimských rodin nepřijatelné. Podle japonského přísloví: "Vyčnívající hřebíky budou zatlučeny."

Zatřetí: Není lehké se integrovat do vyspělé moderní společnosti. Museli by se naučit nový jazyk, osvojit si vyšší vzdělání pro novou práci, aby mohli živit svou rodinu. Navíc by museli přijmout rovnost mužů a žen, svobodu projevu, což ve své zemi neznali. Zůstat zakořeněn ve své tradici je mnohem jednodušší a bezpečnější. Šířit islám v nové zemi pokládají za svou náboženskou povinnost. Imigrací a zvýšenou porodností to také praktikují.

Nedomnívám se, že průměrný muslim chce hostitelskou zemi zničit. Chce ji pouze změnit tak, aby odpovídala jeho kultuře a hodnotám. V tom jim vycházejí naproti naši kulturní relativisté s teorií, že všechny kultury jsou si rovné. Ani rodiny si nejsou rovny v úrovni vzdělanosti a stejně tak i náboženství si nejsou rovny. Když si muslimové zvolí kriminalitu a paralelní společnost namísto integrace, to není chyba společnosti, to je jejich volba. Jestliže vštěpují dětem odpor k západní společnosti, integrace bude nemožná.

Charakter muslimů se vyznačuje hněvem. Naše kultura považuje hněv za zlo. Učíme děti sebeovládání, aby uměli řešit konflikty pokojnou cestou bez použití násilí. V muslimské kultuře je násilí přijatelné. V nemuslimské kultuře kritice nasloucháme, abychom se vyhli omylům. Muslimové nevnímají kritiku jako pomoc. Reagují s hněvem a násilím. Údajně tím zachraňují svou čest. Na Západě to vnímáme jako nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Těch 7 z 10 vězňů, pocházejících z muslimských rodin, se dopustilo násilí po kritice.

Západní pojetí sebereflexe je v muslimském prostředí nahrazeno kolektivním pojetím. Nahněvaní muslimové nelitují použití násilí k obraně cti. Experti mezi sebou diskutují, zda absence empatie a lítosti není produktem muslimské kultury, nesoucí znaky psychopatů. Zatímco se v západním světě učí otevřenosti cizí kultuře, rase a náboženství, islám vyučuje extrémní verzi apartheidu.

Moji muslimští klienti ve vězení považovali za nemyslitelné použít násilí vůči muslimovi. Jejich pojetí muslimské společnosti nezná hranic, barvy kůže ani národnost. Na prvním místě je jejich náboženství, přestože někteří moji muslimští klienti kouřili a pili alkohol. Většinu peněz z prodeje drog utratili s prostitutkami. Ve stejném čase zapalovali auta a házeli kameny na policii při demonstraci proti karikatuře Mohameda. Jejich silná identifikace s jinými muslimy je hlavní překážkou úspěšní integrace."
přeložil Karel Orlík
Zdroj: EUportál

----

A mne napadlo - vzhledem k tomu uzasnemu hnevu Krystlika, Peciny, Vanka, Merty aWernera - nejsou oni vlastne muslimove? Vsechny symptomy z clanku souhlasi. A u Wernera je to v pripade jeho biologickeho otce napul i pravda.