Listopad 2012

Jak jsem šel k volbám 2012 ...

15. listopadu 2012 v 14:25 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Od mých prvních primárních voleb v roce 1975 kdy jsem se oficielně stal Americkým občanem jsem registrovaný Republikán. Letos v září jsem obdržel od předsedy lokálních Republikánů dopis kde jsem byl urgován, abych se za Republikány zúčastnil listopadových voleb: "...As the Republican Board Member of the Cuyahoga County Board of Election, I urge you to be part of November 6th 2012 Presidential Election ... to ensure fairness, transparency and accuracy..." atd. Odepsal jsem, že milerád tak učiním. Měsíc se nic nedělo a tak jsem si myslel, že z toho nic nebude. Začátkem října se ozvala pracovnice volební komise Cuyahoga County s dotazem, zdali jsem pisatelem dopisu kde jsem vyjádřil zájem zastupovat Republikány v nastávajících volbách. Potvrdil jsem to a dostalo se mně sdělení, že budu muset jít na školení abych věděl co se smí a nesmí. Vše obratem dostanu poštou. Během dvou dnů přišel dopis s příkazem abych se dne 13. října v 10 hodin ráno dostavil do budovy Board of Election v Clevelandu na Euclid Avenue ke 4/12 hodinové indoctrinaci volebního pracovníka. V dopise byla poznámka, že parkování "during business hours" u Election budovy není povolené, s výhružkou odtažení auta, ale parkování jest zajištěno na nedalekém soukromém parkovišti za 5 dolarů na den. Mám-li nějaké dotazy, nechť zavolám na přiložené telefoní číslo a "ask for Annette". Jelikož onen 13. říjen spadl na sobotu a tudíž mimo oficiální "business hours", zavolal jsem Annette, zdali se zákaz tento na sobotu též vztahuje. Odpověď zněla že ano, neb se právě konají předběžné volby což jest oficiální business, musím tudíž zaparkovat jinde, ono zmíněné soukromé parkoviště je během weekendu bezplatné.

13. října jsem před desátou ranní zajel na určené parkoviště a odhodlaně kráčel osudu svému vstříc. Na chodníku před parkovištěm mně zastavil jakýsi pobuda černé pleti a ptal se kde jsem zaparkoval. Na otázku proč se ptá odpověděl, že je "attendant" a musím zaplatit 5 bucks. Jelikož jsem byl informován že tomu tak není, rozvinula se následující konversace:

"If you are an attendant, where is your uniform and a badge?" otázal jsem se. Pobuda se zarazil.
"I just came to work, and did not have time to change."
"OK, I'll wait. You have your things here in this kiosk, right? So, go ahead."
"Yeah, but I seems to forget my keyes. Just give me five bucks and I'll take care of rest."
"All right, give me a receipt."
"No, you don't need one."
"What do you mean I don't need one? How will I prove I paid?"
"I'll put sticker on your car. Which one is it?"
"Over there..." ukázal jsem na jiné auto na opačném konci parkoviště, "but if I don't get a receipt now, I won't give you a cent, you got it?"
"OK, are you going to Board of Election?"
"Yes, I do."
"All right, I'll catch you when you'll get back."
"Sounds good to me, do that," řekl jsem a odpochodoval. Zřejmě i jemu již došlo, že ze mně nic nevyrazí.

Dorazil jsem ke svému cíli. V konferenční místnosti sedělo kolem stolu několik čekatelů na hodnost "election poll worker". Instruktorka se zeptala na jméno, mrkla do seznamu a ukázala na presenční listinu: "Sign in and take the information booklets." Podepsal jsem se po své jméno s udělenou hodností "Judge" a sebral dvě booklets - jednu dosti tlustou s názvem "Election Officials Manual" a druhou, o něco tenčí, "Poll Worker Form Pocket". Po chvíli se docoural zbytek a mohlo se začít. Z dvanácti adeptů jsem byl druhý běloch, pak tam byli dva Asiati, dva Arabové a jeden co vypadal na Inda, zbytek černoši. Instruktorka nás vyzvala aby jsme se představili křestním jménem a stranickou příslušností. Cuyahoga County, zejména Cleveland, je Demokratická bašta kde se Republikáni moc nevyskytují, proto když jsem se k Republikánům přihlásil, všichni se ke mně obrátili a jedenáct párů vykulených očí mně studovalo jako nějaký exemplář vzácného druhu zvěře na pokraji extinction. Bylo to zřejmě poprvé, co byli vědomně ve společnosti živého Republikána. Instruktorka studium toto po chvíli mlčení přerušila prohlášením: "OK, let's start".

Příštích 4 ½ hodin bylo vyplněno instruktáží jak a co před, během voleb a po těchto skončení činiti, co jest povoleno a co zakázáno a jak se chovat k příchozím voličům, včetně oněch hulvátské nátury či opilců kteří se mezi voličskou veřejností vyskytují. Specificky bylo zdůrazňováno, že jakákoliv politická aktivita (kupř. tričko se jménem kandidáta či odznak politické strany) jest striktně zakázaná a za žádných okolností se nesmí jakkoliv ovlivňovat volič, ukazovat mu na volební volební kandidátce (zde řečené "ballot") jména kandidátů či dokonce tuto za ně vyplnit. Po té, na vysvětlenou přítomným vykuleným Demokratům kteří si mně s tak velikým zájmem prohlíželi dodáno, že při jakémkoliv osobním styku s voličem musí být přítomni členové obou hlavních politických stran, z kteréhožto důvodu jest tudíž přítomnost oněch pesky Republikánů i zde v Clevelandu a okolí nuceně trpěna. Nakonec byl udělen test o 16ti bodech kdy k úspěšnému zdolání bylo nutno zodpovědět správně nejméně osm otázek. Komu se to napoprve nepodaří, má možnost projít tímto školením ještě jednou a i když ani pak test tento s úspěchem nezdolá, takovýto adept jest zařazen mezi totální idioty a navždy vyřazen z kandidátů na hodnost "election poll worker" (doslova takto to sice řečeno nebylo, ovšem následek takovýto ono nezdolání má). Složil jsem test bez jediné chybičky, nutno ale podotknout, že test tento jest pro nechápavé clevelandské demokraty sestaven tak, aby i dítko školou povinné jím snadno a bez úhony prošlo, tudíž není se s čím vytahovat. Jak dopadli ostatní nemohu soudit, neb ještě před dokončení jejich testu jsem zčerstva vypadl.

V pondělí 5tého listopadu, před šestou hodinou večer jsem se, kterak úředně nařízeno, dostavil do společenské místnosti v United Methodist Church na Detroit Avenue v Lakewoodu kde bylo nařízeno vybudovat volební stanoviště. Sešlo se nás celkem čtrnáct. Do místnosti již County election officials dopravili veškeré nutné vybavení, řádně zapečetěné a obalené plastickým filmem u čehož stála jako na stráži žena středního věku s papírem v ruce. Obhlédla nás a představila se: "Name is Lisa and I am the pí-el-sí..." (PLC) a z papíru zkontrolovala totožnost přítomných. Z instruktáže jsem si pamatoval, že zkratka "PLC" značí "Polling Location Coordinator", což je cosi jako "Vrchní Velitel", Big Guy, zde tedy Big Lady. Během dvou hodin jsme pod velením "Lisa, the PLC" vybudovali předpisovou volební místnost s deseti election booths, dvěma precinct stanovišti se zapečetěnými volebními scanners, oddělením pro voliče s disabilities ADA a sekci pro specielní pomoc voličům, "VAT" (Voters Assistance Table). Po osmé hodině dílo dokončeno a Lisa the PLC nás s příkazem - "Tomorrow morning at five o'clock back here...!" propustila domů.

V úterý 6tého listopadu v pět hodin ráno jsme se všichni znovu sešli. Lisa the PLC nás postavila do latě a se vztyčenou pravicí jsme složili přísahu volebního pracovníka. Po té jsme odpečetili a prohlédli volební scanners aby byla jistota že jsou prázdné a neobsahuji illicit ballots a znovu je zapečetili. Pak jsme rozbalili ballot boxes a tyto rozdělili na patřičná stanoviště. Šlo o hlavní volby kdy se na Federální úrovni mimo presidenta volí třetina Senátu, celý House, na státní a municipální hromada soudců, pak různé místní levy a několik státních issues. Celý ballot zabral tři plachty papíru. Dále dvě booklets se seznamem oprávněných voličů s jejich adresami a faximille podpisů a pro každý precinct generální seznam registrovaných voličů s to-up-date záznamem voličské aktivity. S úderem 6:30 hodiny Lisa the PLC otevřela dveře a do místnosti se navalil první nápor voličů kteří chtěli odvolit před odchodem do práce. Po prvních dosti neohrabaných úkonech s vydáváním třílistového ballotu, kontrolou identity voliče kde bydliště a podpis musely souhlasit s oficielním záznamem a v případech nesouhlasu voliče poslat k pracovníkům v sekci VAT, se tyto úkony staly rutinou. Během necelé hodiny se první nával zvládl a po té se začali trousit jednotlivci a malé skupinky. S těmito též nastaly různé problémy, z nichž nejčastější byli lidé kteří přišli volit na nesprávné místo nebo kteří měli problematické či vůbec žádné ID doklady. Tyto všechny odbavolal VAT. Tři z nejkřiklavějších případů, více-méně typických to voličů Obamy, stojí za podotknutí.

Přiřítila se mladá holka, kolem pětadvaceti, celá udýchaná, že nemá čas, abychom ji přednostně odbavili. Něco podobného pochopitelně nemáme v pravomoci, neb systém je "kdo dřív přijde ten dřív mele". Byla poslána na konec krátké fronty, proti čemuž hlasitě protestovala. Dostavila se Lisa the PLC aby uspěchankyni uklidnila. Znova povyk, že nemá čas. Dva gentlemeni pustili holku před sebe, legitimovala se, podepsala voličský list a vydal jsem ji ballot. Znova začala ječet, že tolik papíru nechce, jenom ten, kde je Obama, jiného ji nezajímá. Lisa ji vysvětlila, že musí přebrat celý ballot a ať si pak volí jen to či toho, koho chce. Převzala ballot a zalezla do booth. Po několika minutách se přivalila s povykem zpět, že tam nikde Obama není. Ujistil jsem ji, že je, stačí se jen řádně podívat. Ona ale že Obamu nenašla, ať ji tedy ukážu kde je. Jelikož úkon tento byl z mé strany specificky zakázán, odmítl jsem tak učinit s opakováním, že si to musí najít sama. Hned se dala do hulákání, že ji zabraňuji volit pro Obamu, že mně za to dá k soudu. Opět se dostavila Lisa the PLC s dotazem o co se jedná. Řekl jsem, že "...this young lady is unable to find on the ballot object of her affection, Mr. Obama...", pročež se nyní dožaduje šerifa abych do kriminálu uvržen byl, což očividně rozveselilo kolem stojící voličstvo. Lisa požádala rozparáděnou mladici aby se zaměřila na první stranu ballotu kde nalezne hlavičku "President of the USA". Ona na to, že to vidí také, je tam ale spousta jmen které nezná, jen Obama nikde. Tak nějak ji uniklo, že na Federalní úrovni v těchto volbách mimo Obamy kandidovalo ještě asi jedenáct jiných kandidátů které tak jako ona skoro nikdo neznal. "Try to look in about the middle", poradila ji Lisa. Holce se náhle rozzářily oči: "Got it...!" a zalezla zpět do volebního booth - z mého do basy uvržení tak nějak sešlo a další to hlas pro Obamu.

Dostavil se Arab v čele pětičleného harému žen různého věku zabalených od hlavy k patě do těch jejich hábitů. Na žádost o ID doklad předložil svůj a lámanou angličtiou řekl, že za ostatní ručí. To jsme pochopitelně neuznali, pročež se opět povolala Lisa the PLC. Začalo dohadování rukama a nohama a za harémem se začala tvořit fronta voličů. Lisa proto požádala celou skupinu aby se odebrala k odděleni VAT. Arab houkl na své svěřenkyně které jako stádo ovcí se sklopenou hlavou odpochodovalo za ním. Po chvíli se i s Lisou všichni vrátili a předložili požadované ID dokumenty. Problém nastal při podpisu do volební knihy. Dvě ze starších žen zřejmě psát vůbec neuměly, o angličtině nemluvě, jejich šejk (jinak bych toho hulváta co je vedl nenazval, bylo to až nechutné sledovat jak se k nim choval) jim musel vést ruku. Lisa tento úkon zaznamenala do pořádkového deníku, pod kterýžto záznam jsem se jakožto Republikán též podepsal. Po vydání ballotu celé skupině šejk svůj harém doslova zahnal do rohu volebního sálu kde bylo oddělené stanoviště určené pro ty, kdož nemohli či nechtěli z jakýchkoliv důvodů užít booths. Přítomní voliči celou tuto scénu sledovali s neskrývaným úžasem, co vše se může dít. Šejk se krátce na to vrátil zpět s dotazem, jestli je "...ballot Obama". Ujistil jsem ho, že ano a dle Lisy dodal, aby se zaměřil na první stranu, doprostřed. Dalších šest voličů Obamy, doslova příslovečných to.

Kolem poledne, když nastal útlum přicházejících voličů, přišla pro mně Lisa the PLC, abych šel jako svědek Republikán k asistování voliči. U ADA přístroje pro diabled seděla stařenka. Babča byla polohluchá a poloslepá a zřejmě chtěla volit Obamu, což dávala najevo povykem "Obama, Obama, Obama...". Lisa se ji snažila zastavit, což se po chvíli podařilo. Místo toho babča začala žbrblat "Dótr, dótr, Obama, dótr, dótr, Obama...". Po několika minutách Lisa z babky dostala o co šlo. Babka přišla s dcerou, ta ji posadila k této mašině a někam odběhla. Babka chtěla volit pro Obamu a pak jít domů, nevěděla ale jak to udělat, tak jen povykovala Obama Obama až na ni Lisu někdo upozornil. Lisa tedy na monitor uvedla kandidáta Obamu a ukázala babce kde se monitoru prstem dotknout aby se její hlas zaznamenal, což se s úspěchem podařilo. Lisa se na to babky zeptala, jestli chce dál volit pro senátora, což ale pro tuto bylo naprosto nesrozumitelné. Jediné co z ní lezlo bylo "Obama, yes, yes, Obama". Naštěstí nás z této šlamastiky vysvobodil návrat její dcery která si zašla na WC a zakecala se tam s nějakou známou. S Lisou jsme si oddechli a děj zaznamenali do deníku událostí - další dva hlasy pro Obamu, předpokládajice, že i dcera pro něho též volila.

Asi na hodinu jsem byl povolán ke stanovišti VAT abych zastoupil Republikána který odešel na lunch. Byl jsem svědkem dohadování s několika tupci kteří nebyli schopni pochopit, že jelikož nemají řádné ID doklady musí vyplnit t.zv. Provisional Ballot Affirmation formulář na který jim bude vydán regulení ballot. Vyplňování tohoto formuláře bylo jak pro ně, tak pro election worker který jim asistoval, vyložené utrpení. Byl jsem rád když se Republikán vrátil a já se mohl odebrat na místo mého působení. Alespoň vím, kam se příště nehrnout - VAT.

Jinak mimo jednoho opilce kterého muselli policajti odvést, vše proběhlo celkem bez problému. Úderem 7:30 hodiny večerní se volební místnost uzavřela a začala likvidace následků volebního dne. Jak a co nemá smysl popisovat. Skončili jsme po desáté v noci. Cestou domů rádio hlásilo, že Barack the Magnificent byl zřejmě znovuzvolen, což jsem v tu chvíli odmítl vzít na vědomí a proto jsem se ani nesnažil zapnout si doma televizi na potvrzení této pohromy. Místo toho jsem si dal dva panáky Jack Daniel's whiskey, sprchu a zalezl do pelechu. Druhého dne po potvrzení zprávy této jsme s lepší polovicí odmítli zbytek týdne sledovat zprávy veškeré, neb čumět na pitomce Obamu a poslouchat jeho demagogické žvásty bylo nad naše společné síly - na to máme příští čtyři roky.

V neděli 11. listopadu místní deník The Plain Dealer otiskl jakýsi rozbor právě proběhlé katastrofy pod titulkem "Obama's big numbers in Cuyahoga County led to Ohio victory" s následujícím závěrem:

"...The unofficial tally shows that Obama won Cuyahoga County by 236,478 votes. In Ohio's other 87 counties combined, Romney won by 129,219 votes. In other words, without Cuyahoga County, Romney was the winner in Ohio...".

Lepší doklad, že in Ohio's Cuyahoga County jsou Republikáni, včetně mně, "endangered species", předložit nelze.

Nakonec ještě podotýkám, že mně trvalo přesně týden disaster tento překonat než jsem byl schopen zprávu tuto sepsati.


James V. Jakoubek
November 14th 2012
Lakewood, Cuyahoga County, Ohio.Bum!

15. listopadu 2012 v 2:43

Konec sveta se blizi...

14. listopadu 2012 v 15:47 | Ross Hedvicek |  Nesouvisla zamysleni...
O tom, ze podle mayskeho kalendare se blizi konec sveta (jo, letos na Vanoce) urcite vite, ale to je uplne nic proti tomu, co se ted deje v Americe. Obama vyhral volby nejakym zahadnym zpusobem - pravdepodobne podvodem - a mnoha Americanum se to nelibi a tak se behem posledniho tydne rozsirilo jako prerijni pozar hnuti za to, aby se nektere staty oddelily od USA (tak jako se Slovensko osamostatnilo od tech blbych Cehunu). Americane proste nechteji zit v zemi, kde je prezidentem takovy nehorazny idiot a potencialni americky Hitler (ten se taky dostal k moci podobnym zpusobem) jako je Obama. Zatim jen podepisuji petice jako v Cesku ale Americani maji pravo byt ozbrojeni a v podstate kazdy dospely American ma zbran. Bude veselo.

Nevaznejsi je situace v Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, North Carolina, Tennessee and Texas, kde petice uz presahly 25 tisic podpisu.

Abyste zase vy neverici Tomasi nerekli, ze si neco vymyslim, tak tady to mate z americkych novin - v tech vasich ceskych neo-komunistickych novinach se to nedoctete:


A k tomu konci sveta? Prikladam kresleny vtipek z novin. Vyjimecne vam to i prelozim: Dole je napsano "Zahada mayskeho kalendare konecne odhalena!" a jedna z tech postavicek tam rika: "A proc to konci v 2012?" a autor kalendare odpovida: "Ti idioti si znovu zvoli Obamu."


A pokud se tyka toho pokriku "Konec sveta se blizi", tak se nad tim pochopitelne jen pousmeju, ale s tou Amerikou mi to jedno neni. A z meho soukromeho, individialniho a subjektivniho pohledu Amerika pro mne "svet" je - nebo je aspon "stredem sveta". A vy, co omdlevate pri pouziti barvitejsiho jazyka dal uz nectete - protoze ja rikam, ze "kdyz si Amerika uprdne, tak se Evropa kompletne posere!" - takze se to tyka i vas.
----

Narozeniny a nesplnitelne prani...

14. listopadu 2012 v 15:18 | Ross Hedvicek |  Nesouvisla zamysleni...
Jeden muj ctenar mi poslal nizeuvedene video - upozornuji tedy znova, ze video neni ode mne - i kdyz autor se priznal, ze byl inspirovan fotografiemi teze udalosti na mem blogu.

Coz mne privedlo k myslence, kolik lidi vlastne cte muj blog tak nejak tajne, pod lavici, pod perinou a hlavne anonymne. Ano, je to pres milion ctenaru, ale kdo vlastne - jmenovite? Je to tak trochu ostuda cist muj blog, ze? A kdyz se nekdo priznate ke cteni meho blogu, tak povazujete za nutne vlozit obligatni priposranou formulku "i kdyz ne se vsemi vasimi nazory souhlasim", je to tak? Ceho se kurva porad bojite?

Coz mne privadi k memu NESPLNITELNEMU snu. Je to sen o tom, ze by se lide, kteri ctou muj blog k tomu priznali a tak by se v komentarich zacaly objevovat prohlaseni jako tyhle:

"Ja, Karel Steigerwald, ctu blog Rosse Hedvicka, a semtam i neco okopiruji".

"My, Navara a Gazdik, reporteri MFDnes, cteme blog Rosse Hedvicka a cas od casu i nektere clanky sproste plagiarizujeme".

"Ja, Ladislav Jakl, tajemnik prezidenta Klause, ctu blog Rosse Hedvicka a musim kvuli nemu brat prasky na vysoky krevni tlak!"

"Ja, Jan Rejzek, komentator, ctu blog Rosse Hedvicka, a kdyz jsem ho letos uplne nahodou potkal v Juldyfuldy na kniznim veletrhu, tak jsem myslel, ze mne trefi slak!"

"My, redakce Parlamentnich listu, cteme blog Rosse Hedvicka a jen se tesime jak o nem zase uverejnime nejaky clanek plny lzi a budeme se snazit z nej udelat uplneho vola."

"My, delnici a soustruznici prazske Kolbenky, zadame psovi psi smrt!"

A tak dale...

V kazdem pripade by to bylo zpestreni diskusi pod mymi blogy. Timto dekuji jinym slavnym ceskym osobnostem, jako napriklad Pepa Nos, Petr Cibulka ci Ota Gembala, kteri muj blog nejen ctou, ale neboji si i podepsat. Dekuji i tem ostatnim, kteri se neboji podepsat a nebo dokonce semtam prispeji svym vlastnim clankem nebo nazorem.

A vy ostatni? Vim, ze muj sen je nesplnitelny, takze vas ani k nicemu nevyzyvam. Jsem rad, ze mne ctete, i kdyz se bojite. Zustante dal anonymni. Zustante dal Cechy...
---

Jak Ross napsal hloupy clanek...

12. listopadu 2012 v 20:28 | Jirina Korcakova |  Clanky jinych autoru
Rossi, z vašeho článku usuzuji, že jste patrně nacionální socialista, neboť nesprávně usuzujete, že každý, kdo si troufnul octnout se v odboji proti náckům musel být nutně komunista. Ne není to pravda (kdyby to byla pravda, museli by být komunisty i Tři králové - byl snad Josef Mašín, kterého nacisté popravili, komunista?)! Vlastně by vám komunisté za tento článek mohli být vděční! Uvažujete úplně jako oni.

Dále: moji příbuzní tenkrát sice komunisty nebyli, ale proč bych měla urážet komunisty, kteří bojovali a kteří v tom boji padli? Už jednou jsem vám řekla, že kdo chtěl za okupace bojovat, bojoval tam, kde se mu k tomu naskytla příležitost a zbraněmi, které pro něj byly dosažitelné. Nemohl si dát přeci do novin inzerát: "Chci bojovat proti Hitlerovi, přijmete mne do svých řad? Komunista nejsem."

A oni se tenkrát na komunisty nedívali tak jako my! Můj dědeček byl s komunisty v koncentráku. On si jich vážil. Řekl, že se tam chovali velmi dobře a definitivně si tak získali jeho úctu. Já v tom vyhlazovacím koncentráku nebyla, vy také ne. Krom toho - narodila jsem se dávno po válce a u dědečka a druhé babičky jsem trávila všechny své prázdniny. Nechme stranou, jestli jsem z toho jako dítě mohla být nadšená - byla to kasárna. I to jsem se vám už snažila vysvětlit, ale zřejmě je to beznadějné, takže takhle: kvalita a způsob života se u slepého člověka definitivně liší a můj dědeček byl navíc velmi silný charakter a to, že nakonec zemřel jako komunista, na tom nemůže nic změnit. Takže pozor na mne, Rossi, pozor na mne! Ve vztahu ke svému dědečkovi zůstávám dítětem. V tomto boji se mi nedostává argumentů a ty vaše argumenty, Rossi, tak ty jsou ještě slabší!

Dále je chyba nutit novináře, aby uvažoval jako voják - nedokáže to, a básník asi také ne, že! Zrovna tak nemůžete vojákovi tělem a duší, legionáři, který se již jako legionář vyznačoval obrovskou statečností a strategickými schopnostmi, vyčítat, že v odboji použil zbraň a zabíjel. Byla to jeho povinnost. Byl voják. Právě tak ale pohrdat novinářem za to, že nebyl schopen postřílet v bojovém zápalu celou armádu nepřítele, může jenom úplný blbec. Ujišťuji vás, že většina z vás by to nedokázala také.

Vaši odpověď považuji za opravdu hloupou odpověď. A tvoří-li tato odpověď celý článek, pak je to velmi hloupý článek. Takže váš článek já osobně považuji za stupidní.

A Vančurovi, že chyběl charakter? Rossi, vy jste spadnul z lípy! Pardon, z palmy! A byla hooodně vysoká!

Ach takový Paul Gauguin, to byl přeci charakter! Nebo snad ne? Ou, Rossi, kdybyste věděl … Ano, vy kdybyste zdědil jeho obrazy, vy byste to dědictví odmítl, protože vy přeci jste charakter. Charakter a blázen, kterému je úplně jedno, kolik by mu jeden jediný obraz od jiného takového charakteru v aukci vydělal! Koneckonců, když jde o prachy, vždycky ještě můžete umělce za charakter prohlásit. Ano, byl to charakter stejně jako Salvátor Dali, jinak by … Jinak by co? Ouuuu!

Nenechám si urážet své padlé, jasný?! Takové nesmysly, co jsem si přečetla zde, mohou napsat pouze lidé, kteří ve skutečnosti proti násilí a agresorům všeho druhu nehnou prstem. Nevymlouvejte se na totalitu! Kdybyste teď v tuto chvíli stál vedle mne a mířil na nás terorista, gestapo nebo KGB, co byste udělal? Nic. Nechal byste mne zabít. Dovoluji si vás upozornit, že váš samopal na pohovce z džínoviny by vám byl hovno platný.

Nic ve zlém, Rossi, anebo ano, jak chcete.

Ale vy víte moc dobře i to, že Hrubín byl můj oblíbený básník a kašlu vám na vaše řeči o komunistech. Byl to básník, který se dovedl myslím zastat svých kolegů, když byli v nemilosti, a kvůli své sbírce Hirošima se sám v nemilosti také ocitl a byl jeden čas na indexu.

Ale hlavně to byl básník. Kdyby jeho verše byly špatné, neoslovily by mne - já svému instinktu věřím, ale ono je to vlastně jedno. Víte, člověk netvoří kvůli štemplu od Svazu spisovatelů nebo kvůli anketě v Mladém světě. Svět je přesycen experty na cokoliv, odborníci tady po sobě doslova dupou. Teď si ještě vymysleli Super Star. Nedivím se těm mladým, kdo vyhraje, dostane prachy, šikly by se mi. Kdo dneska nepotřebuje peníze!

A kdo dneska potřebuje poezii? Například já. Potřebuji ji k životu, což je něco úplně jiného, nežli poezií se živit. Jsem plná něčeho a chce to ven. Nesu v sobě něco, co chci sdílet s druhým člověkem. Pakliže to najdu u Hrubína a osloví mne to - kašlu vám na to, co si o mně myslíte. Já se poezií neživím. Kdo dneska potřebuje někoho, kdo se poezií živí? Ti, kteří se poezií sami živí. Předepíšou vám hromadu nesmyslů, nutí vás řídit se blbými pravidly, i za tu cenu, že vás potupí, zesměšní, odradí. Musíte ze sebe udělat kreténa nebo mít bohatého strýčka, který vám to zaplatí, jinak vás nevydají. Právě jste přešel na jejich stranu, Rossi. Jste expert. Gratuluji.

Obituary

12. listopadu 2012 v 19:05 Clanky jinych autoru
The United States of America passed away late Tuesday night. After a four year illness she tipped over the edge with an almost silent whimper. She was 236 years old. The grand old lady died of neglect, stupidity, arrogance and pure abuse at the hands of both her leaders and its ignorant populace. She will be survived by the Socialist Republic of Obamerica (SRO).

Also killed in this same massive, catastrophic, progressive wreck were personal freedoms, American values, exceptionalism, The Constitution, economic growth, conservatism, fiscal sanity, American unity, free markets, life's sanctity, marriage between man and woman, Republicanism, free will, self-reliance and many more so mutilated as to be unrecognizable any longer.

May she rest in peace and God bless her!

July 4, 1776-November 6, 2012

Byt komunistou ...

12. listopadu 2012 v 16:14 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
42 jkorcak | E-mail | Web | Včera v 22:02
[31]: Rossi, tvrzení, že "Hitlerův nacionální socialismus se libil VSEM v ceskem narode" mne opravdu uráží. Moje babička, odboj - Terezín, Osvětim, zavražděna, můj dědeček, odboj - Terezín, Mauthausen, v důsledku mučení oslepl, teta Helena, odboj - Ravensbruck, její snoubenec, odboj - zahynul v Osvetimi, pan Hájek, odboj - odsouzen k smrti, pan Kubát, otec tety Jarmily, zahynul v koncentráku, pan Šik, manžel tety Lídy,zahynul v koncentráku ... ZASTÁVÁTE NÁZOR, ŽE SE JIM TO SNAD LÍBILO?
---
Jirino,

beru na vedomi, ze jste sve vyse jmenovane pribuzne mela rada jaksi z duvodu biologickeho, protoze to byli vasi pribuzni a predkove. Ano, i ja jsem mel jednoho strejdu, co byl komunista, ale ja jsem si o nem odjakziva myslel, ze to byl blbec. Z jinych uhlu k tomu nemuzu mit zadny respekt.

Byt komunistou je mnohem horsi nez byt treba emigrantem (ja vim, ze v Cesku to vidi jinak, tam ale neni normalni spolecnost).

Komunista je osoba intelektualne podradna, s nedostatecne vyvinutym smyslem pro lidske hodnoty, s neexistujicim respektem vuci pravum bliznich. Komunista muze malovat obrazy jako Picasso, skladat basne jako Hrubin, skladat hudbu jako Karel Svoboda a porad je to jen neuplny, mentalne postizeny a intelektualne bezprizorny kripl, ktery je schopen z hloubi duse souhlasit s uvalenim utrpeni a smrti na miliony svych bliznich. Proto jsem uz pred mnoha lety psal o tom, ze komunista nemuze stvorit skutecne svobodne umeni a casopis Mlady svet tim byl velmi pobouren a tak o mne psal i Mlady svet. Hej hou.

Ano, i komunista ma (pravdepodobne) rad sve vlastni deti, i kdyz i to ma sve limity, jinak by sve deti neposilal do Pionyra, na tabor do Arteku, na ceske vysoke skoly se statnicemi z marxismu-leninismu a umyslne by je netyral vymyvanim mozku. Ani zvirata to svym mladatum nedelaji.

A to ze vasi pribuzni zahynuli v koncentracich rukou nacistu? Komunismu absolutne nejblizsi ideologie je prave nacismus. Komunismus a nacismus jsou jen dve strany te stejne zakrvavene mince. Vasi pribuzni byli zavrazdeni jejich vlastnimi, stejnymi vygumovanymi hlavami jako byli oni sami - a pokud by prezili, zabili by je zase jejich vlastni i s identickou stranickou legitimaci. Vasi pribuzni nezemreli pri snaze o vetsi svobodu jejich a jejich spolecnosti - zemreli pri stretu dvou tyranii.

Takze se na mne nezlobte, kdyz se pri reci o ceske kulture semtam usklibnu a delam tsk tsk tsk...
---
(vystrizek je z Mladeho sveta cislo 40, 2003)

A zde je link na clanek Proc komunista nemuze vytvorit umeni.
---

Proc komunista nemuze vytvorit umeni? - revisited

10. listopadu 2008 v 18:37 | Ross Hedvicek

Nasledujici clanek "Proc komunista nemuze vytvorit umeni" jsem napsal pred mnoha lety a uz tehdy velmi popudil mnohe levicove "intelektualy" a casopis Mlady svet venoval pul strany plivani po me osobe. Od takovych troubu to beru jako pochvalu.

Proc komunista nemuze vytvorit umeni?

Jako odezvu na svuj predchozi clanek jsem dostal nasledujici otazku: "Dobry den, nejsem komunista, nikdy jsem komunista nebyl, komunisty nesnasim, ale chtel bych slyset Vasi definici umeni. Proc si myslite, ze zlocinec nemuze vytvorit umeni ("komunista ostatne nemuze ani vytvorit zadne umeni, protoze komunista je zlocinec") ? To by me velmi zajimalo. S pozdravem ing. Bohumil Borecký"

Rad vysvetlim ...Umeni se lisi od remesla jedinou slozkou - a to pridanou nehmotnou entitou zvanou charakter. Jiste uznate, ze po celem svete - i v CR i v SSSR - existuje mnozstvi lidi, kteri technicky (remeslne) dokazou namalovat (okopirovat) obraz tak, ze vypada jako obraz od Salvatora Dali. Ovsem i kdyz to vypada jako obraz od Salvatora Dali (pouzivam to jako priklad, protoze kousek od mista, kde bydlim, je obrovske muzeum plne jeho obrazu a plastik) tak to NENI obraz od Salvatora Dali a stejne tak to NENI umeni. Je to jen remeslne dobre provedena prace. Nic vic.

A pro vas asi prekvapive je to i naopak - statisice komunistickych mazalu a "akademickych maliru" malovaly obrazy Lenina a rude hvezdy se srpem a kladivem a byl to jeden cerveny hnus. Ovsem kdyby toho Lenina a rudou hvezdu se srpem a kladivem namaloval Salvator Dali, tak by to bylo stoprocentni umeni - protoze by to melo ten charakter, co cini umeni umenim - nebyl by to remeslny vyrobek.

Vitezslav Nezval, Vancura, Hrubin a dalsi ovladali cesky jazyk jako dobri remeslnici - dokazali napsat remeslne perfektni veci - ale nebylo to umeni, protoze tomu chybel ten charakter. Komunisti nemaji charakter (at uz jsou to komunisti v KSCM, ODS, CSSD, US, atd), protoze komunisti jsou bezcharakterni prasata - za temer sto let jejich pusobeni v Evrope to dokazali vsem nezaslepenym.

Jeste jednou, pokud jste to nepochopil: Umeni muze byt vytvoreno jen osobou majici alespon zakladni aspekty civilizovanosti a charakteru. Cokoliv vytvorene Charlie Mansonem, Hitlerem, komunisty nemuze a neni povazovano za umeni, ale maximalne za remeslne vyvedeny kousek prace. Pokud to stejne za umeni povazovano je, je treba se podivat blizeji na stav civilizace, charakteru a svobody tech, kteri to za umeni povazuji. Jako priklady jsou clenove Mansonova gangu, kteri povazovali jeho pisne za umeni. Byli ti lide civilizovani, charakterni a svobodni? Ne. V milionovem meritku povazovali Nemci Hitleruv Mein Kampf za umeni - byli tou dobou civilizovani, charakterni a svobodni? Ne. V bilionovem meritku povazovali Cinane Rudou knizku predsedy Mao Ce-tunga za vrchol umeni - a byli civilizovani, charakterni a svobodni? Ne.

A stejne tak v mensim meritku je to i s nedavnym ceskym umenim - 90% nebo i vice ceskych umelcu byli komuniste, kolaboranti s komunismem ci podobni vychcankove - od Vancury, pres Kunderu az po Jana Kozaka ci Seiferta. Neni pochyb, ze to byli dobri remeslnici se stetcem ci slovem - ale umelci to nebyli, jen obycejni remeslnici. A ze patnact ci deset milionu lidi je presto POVAZOVALO za umelce? No a co? Byli ti lide (tedy ti spotrebitele onoho udajneho umeni) sami civilizovani, charakterni a svobodni?

Odpovezte si sam.
-----------
Par doplnku ze soucasnosti: Da se rict, ze bych na vyseuvedenem i s odstupem rady let nezmenil ani slovo. Clanek byl opakovane vzpominan v souvislosti s mym nelibym clankem o Kunderovi. Ano, ani Kunderovy knihy nejsou umenim - protoze Kundera byl a pravdepodobne stale je OBYCEJNY KOMUNISTA. Ano, je pouze remeslny psavec depresivnich romanu.

A stouralum a kritikum mych clanku bych na zaver rad predhodil tenhle spek: Tvrdim, ze vliv komunismu na autorovo psani je vystopovatelny i chronologicky. Krasny priklad - americky zpevak Bruce Springsteen. Ten se obratil na komunismus a podporu cehokoliv proti-americkeho teprve pred nekolika lety - a kvalita jeho umelecke tvorby sla okamzite dolu. Do doby nez jeho mozek ovladla ideologie marxismu se jeho tvorba - elpicka jako River nebo Born in the U.S.A. dala poslouchat. To co produkuje nyni jsou uz jen kakofonicke skreky jako z Planety opic.

Totez se prihodilo i Dixie Chicks, Joan Baez, Pete Seeger a dalsim. Jiste budete sami schopni najit radu dalsich prikladu. Ale hledejte radsi mimo uzemi ceske kotliny. Tam to totiz bylo jako vzdy vsechno naopak. Napred byli vsichni komunisti a potom najednou vsichni zmoudreli a jsou z nich demokrati. Tak se tomu aspon v Cesku vseobecne veri. Tam jsou ze zoufalstvi uz ochotni uverit kazde kokotine...


Snova krajina okolo hnedeho Krnova...

10. listopadu 2012 v 18:39 | Vlastimil Vinklarek |  Clanky jinych autoru
Obraz meho kamarada Vlastimila Vinklarka, akryl, 70 x 45, obraz se jmenuje "Hnedy Krnov". Vlastik by rad slysel nazory vytvarnych odborniku, kteri komentuji zde na mem blogu.


A tenhle obraz se jmenuje "Snova krajina" - aby se to nepletlo :-)


Vykrik Attily Huna...

10. listopadu 2012 v 2:42 | Ross Hedvicek |  Nesouvisla zamysleni...
Akryl na platne, 16 x 20 inchu, obraz se jmenuje Vykrik Attily Huna...

Je to retard...

10. listopadu 2012 v 1:51 Clanky jinych autoru

Ann Coulter Calls Obama 'Retard' & Exactly Zero People Think That's Okay

Posted by Nicole Fabian-Weber
on October 23, 2012 at 1:39 PM
ann coulterWow, Ann Coulter. Wow. You really have outdone yourself this time. First you tweet: "Last Thursday was national 'coming out' day. This Monday is national 'disown your son day'." And then you tweet: "I highly approve of Romney's decision to be kind and gentle to the retard." The "retard" Coulter is referring to is President Obama.
Calling the president a "retard". Using the word "retard" at all?! What is wrong with this woman? As one person tweeted back to her: "Are you out of your f-cking mind?" Or asMarlee Matlin put it, perhaps more eloquently: "Despite our differences, it's NOT ok to use 'R' word. Consider millions of developmentally challenged Americans. It's just UNBELIEVABLE."