Březen 2014

Jsem buran...

18. března 2014 v 20:08 Clanky jinych autoru
Dneska přišly Noviny. Po dlouhé době jsem je dostal do ruky před tím, než je zkonfiskovala manželka.
Na titulní stránce mně pod nápisem "Musíme si pomáhat", je článek s titulem "Sebevědomý český blbec" od pana Hedvíčka. Popisuje v něm televisní reklamy, které sleduje na americké televizi.

Celý tón článku dělá dojem, že je psán člověkěm žijícím v neustálé nejistotě. Tuto nejistotu se snaží vyléčit. Dělá to tak, že si utvrzuje správnost svého rozhodnutí emigrovat. Normálně by si člověk řekl " Odjel jsem, mám se tu dobře a je mi tu dobře " a tím by to končilo. Ne tak pan Hedvíček. Jeho sebeléčba spočívá v tom, že vyhledává další důkazy k tomu aby se utvrdil.

Třeba si najde reklamu americké televize která používá jako pozadí Čechy a která, z jeho dobrého popisu, vypadá jako televizní provedení jednoho z Renčínových kreslených vtipů. Renčína tudíž asi nezná. Tuto americkou reklamu pak zdrtí výrokem o českých buranech.

Zbytek článku, je jen variací na dané thema. Stylově a výběrem slov to připomíná články v Rudém právě kritizující Ameriku.

Co se ale buranů týče, v angličtině je na tuto situaci jedno velice přiléhavé rčení: " IT TAKES ONE TO KNOW ONE."

P. Pechar, Sydney

P.S. Vedle článku je kreslený vtip,. Pravděpodobně od Renčína

Vestnik

18. března 2014 v 16:39
Pry to bylo normalni...

Jo a tohle je taky normalni...


A tohle je uuuplne normalni ... to proste neresim (jak se u vas rika):---

Byl nebo nebyl v Česku intelektuální holocaust?

18. března 2014 v 15:21 | Eugen Hubacz |  Clanky jinych autoru

Četl jsem několik ohlasů jak v cs-clubu tak i v komentářích v Hedvíčkově webu o jeho činnosti a srovnal jsem je s jeho článkem příhodně nazvaným Národ po intelektuálním holocaustu.

Takovým způsobem, jak se spousta lidí vyjadřuje nejen o jeho činnosti, ale i jak o něm smýšlejí, mne utvrzuje v tom, že skutečně existuje intelektuální degenerace českého národa. Samozřejmě, tento výrok mě okamžitě přiřadí psí hlavu, bohužel, u většiny čtenářů. Na druhé straně je ovšem téměř možné (to je ten můj optimismus), že se najde pár oduševnělých, kteří se nad tímto výrokem nejen kriticky zamyslí, nýbrž snad i zapláčí nad současnou situací. Není vyloučeno, že se najde i takoví, co si řeknou: No, něco na tom je, ale trochu to přehání. Těm gratuluji, poněvadž mají ještě naději pochopit, že pan Hedvíček vlastně rozšiřuje buditelskou osvětu a nikoliv nenávist proti všemu, co je české (to by pak ani nepsl česky). Fučík prohlásil: "Lidé bděte!", kdežto pan Hedvíček sděluje: "Lidé, probuďte se!"

Teď si asi spousta lidí řekne: hele, zase jeden rozumbrada! Pokusím se předložit k uvážení markantní příklad. Alkoholik, vám vždy zlobně odvětí, že alkoholik není, a bude se rozčilovat, když mu vytknete, jak často je opilý. Jak takového člověka přimějete, aby se této nemoci (ano, je to nemoc) zbavil? Tady v Americe existuje organizace (a slyšel jsem, že si našla cestu i do Česka), která se nazývá AA (Alcoholics Anonymous) a která se může pochlubit až 80%ní úspěšností v léčbě alkoholismu. Jak to dokáže?

V první řadě musí alkoholik sám sobě otevřené připustit, že má problém s,"pitím", jinak se z toho nedostane. To, že si to nedokáže sám přiznat, mu nepomůže, a tvrdit každému že nemá s pitím problém, mu teprve nepomůže. Ale jakmile se zbaví své hrdé pýchy tvrdit, že nemá problém, pak má naději se vyléčit. A kupodivu taková léčba nic nestojí, pouze je k tomu zapotřebí vlastní pokora. Samozřejmě to ovšem vyžaduje silný charakter. Kolik lidí se honosí charakterem a přitom nejsou schopni vidět svou vlastní slabost! Kolik z vás si aspoň položí ruku na srdce?

Zda vám tato alegorie částečně pomůže vidět pana Hedvíčka v jiném světle, ponechám na vás.

Další jeho "hanění" se týká toho, zda se jedna o většinu národa, když píše o "intelektuálním holocaustu". A tady opět musím souhlasit s panem Hedvíčkem, poněvadž je to reálná kritika současných poměrů a z velké části i charakterových vlastností Čechů. To, že jejich vývoj byl "ovlivněn" nacisty a komunisty, berou mnozí jako omluvu. "Já mám špatný charakter, protože tu vládl komunismus", to není přece omluvou, charakter se v první řadě vyvíjí už v dětství a ne až tehdy, když v zemi někdo špatně vládne. Nehledě na to, že když mám dobrý charakter, tak budu volit taktéž někoho, o kterém jsem přesvědčen, že je charakterní (alespoň v demokratickém prostředí by tomu tak mělo být).

Chápu, že páně Hedvíčkova kritika se zda mnohým krutá, ovšem na druhé straně musíte uznat, že pravda bolí (to už mi říkávala moje matka). Navíc u mnohých Čechů existuje určitá zášť vůči emigrantům. Když se zeptám, proč tomu tak je, dostanu různé odpovědi. Snad nejvíc je takových, kde se nám přisuzuje "přemoudřelost" - odpovědi, vedené závistí, přehlížím navzdory tomu, že v Česku je to skoro všenárodní jev.

Nemám snad pravdu? "Copak nevíte, že si pan Vonásek vedle v baráku koupil nový Volvo?"

Těm, co nás vidí v tom světle "přemoudřelosti". Emigrace žije v demokracii několik desetiletí a její členové se uplatnili podle svých osobních schopnosti a ne podle svého členství v KSČ. Otázka je, zda se všichni emigranti dokázali uplatnit. Někteří ano a jiní zase nikoliv. Věřte mi, že v takovém svobodném a vskutku demokratickém prostředí člověk uplatňuje své schopnosti s elánem!

Nyní se dotknu nejožehavější citové stránky Čechů. Pokud bych měl popsat z vlastní zkušenosti - mnoho z nich má reálnou představu o tragédii českého národa. Pokud ovšem beru v úvahu, jak se nechal onen "chytrý český národ" tak lehce oklamat ideou o sametové revoluci, tak mnozí asi dáte za pravdu panu Hedvíčkovi, který o tom píše ve výše zmíněném článku. Nesnažte se hledat omluvu v tom, že stejný osud postihl i jiné národy!

Závěrem bych chtěl shrnout osvětovou činnost pana Hedvíčka. On vám totiž neříká ve své kritice (která tak bolí) nic jiného než to, že většina českého národa je v intelektuálním úpadku. "To je absurdní, kde jste k takovému závěru přišel?", namítnou mnozí, s politováním snad většina. Když v Česku máte demokracii, ta jak je pak možné, že se do "vedení" dostali lidé, kteří dopustili, aby většina národního majetku byla rozkradena bývalými komunisty (eufemisticky řečeno na ně převedena), a hlavně, proč nebyli ti, kteří se podíleli na neodpustitelném zlomení a pokřivení českého charakteru řádně stíháni a spravedlivé potrestání? Nebyli tito "představitelé" nové vlády nakonec zvoleni většinou (a to demokratickou cestou bez dozoru komunistů)? Havel a Klaus hrdě prohlašovali: "My jsme lepší než byli komunisté", jenže, jak se říká: "Za dobrotu na žebrotu" a tak se dostal veškerý státní majetek do rukou těch, co tak vehementně hlásali třídní boj proti kapitalismu.

Pak se nedivte, že o tom pan Hedvíček píše. Vy byste ho za to rádi ukamenovali, místo abyste svou spravedlivou zlobu obrátili vůči těm, kteří tak hanebně dopustili další úpadek českého charakteru. Jak asi musí být těm, kdo za komunismu trpěli a teď vidí stejné bezpráví, samozřejmě pod jinou hlavičkou?

Ještě jednou poznámkou bych chtěl osvětlit skutečnost těm, kteří mají ke Spojeným státům americkým chorobné negativní postoj. To, že poukazujete pohrdavě na některé nedostatky, které tu máme, povím vám tolik. Ano, máme tady dost problémů, ovšem zdejší demokracie existuje už přes 200 let a věřte mi, že i přes některé nedostatky, co tu jsou, je to ten nejdokonalejší politický a hospodářský systém. Máte pochybnosti? Tak se zeptejte těch, co se nevrátili!
---

Uz se tesite v lete do Chorvatska?

Praha, Praha, Praha...

17. března 2014 v 21:10 Clanky vzpominkove a recyklovane

Stalin in Prag vor 50 Jahren: "Zu groß - zu spät"

Die Tragikomödie eines Denkmals und seines Schöpfers

"Lacrimae Christi" (Tränen Christi) heißt seit Jahrhunderten ein goldgelber Wein von den Hängen des Vesuv. "Stalinovy slzy" (Tränen Stalins) ist ein neuer Wodka in Prag benannt, der den Tschechen aber nicht sonderlich zu schmecken scheint. Statt vorher 119,90 Kronen, umgerechnet etwa vier Euro, kostet ein halber Liter dieser Tränen nun 79,90 Kronen. Und absehbar ist, dass der Preis bis Anfang Mai weiter sinkt.

Das hat etwas mit dem "Sta­linuv pomník" zu tun, dem Stalin-Denkmal, das vor genau fünfzig Jahren, am 1. Mai 1955 mit gigan­tischem Pomp auf dem Pra­ger Letna-Hügel ent­hüllt wurde. Im Dezember 1949 war der Bau, anläss­lich Stalins 70. Geburtstag, beschlossen worden, und wäre er einige Jahre frü­her vollendet gewesen, hätte das Monument eine gewis­se Zuneigung erfah­ren: In den ersten Nach­kriegsjah­ren war Stalin bei Tschechen durchaus populär. Zwar war Böhmen größtenteils von den Amerikanern befreit worden, aber von Osten her rückte die Rote Armee vor, deren Oberbefehlshaber Stalin an der Moldau Ansehen genoß - als Slave, als Sieger über Hitler, als Befreier aus dem "Protektorat Böhmen und Mähren", wie das Völker­gefängnis hieß, in dem Hitler die Tschechen seit März 1939 gefangen hielt. Aber die Zeit war weitergegangen und hatte den Tschechen ein Unglück nach dem anderen beschert: Dürre 1947, kommunistischer Putsch 1948, stalinistische Schauprozesse ab 1949 und 1953 eine räuberische "Währungsreform", die alle Tschechen alle Ersparnisse kostete.

Unter solchen Umständen wetzte man nun seine schwejkischen Zungen an dem Monument. Schon dessen Standort störte: Die Letna war seit je Prager Vergnügungs­viertel - mit Schwimmbad, Pferderennbahn und Tanzlokalen von legendärem Ruf -, zudem ein geologisches Kleinod, welches der Franzose Joachim Barrande (1799-1883), nach dem später ein Prager Stadtteil benannt wurde, und der Deutsche Caspar von Sternberg (1761-1838), der 1818 das Tschechische Nationalmuseum gegründet hatte, den Pragern ab 1860 erschlossen. Dann fiel das Denkmal selber bei den Pragern durch: Überall im Lande standen bereits Stalin-Denkmäler, die Hauptstadt baute eines als letzte, dann aber gleich "das größte Stalin-Denkmal der Welt". Und schließlich ging die Form des Monuments allen gegen den ästhetischen Strich: Ein Granit-Monster von über 17.000 Tonnen Gesamtgewicht, das zu dem gotisch-barocken Prag passte wie die Faust aufs Auge.

Dabei hatte Prag noch Glück gehabt: Kundige Historiker wissen Schreckensdinge von den über 90 Denkmalsentwürfen zu berichten, die auf einen Wettbewerb eingingen und einander an Pathos und Servilität überboten. Den Auftrag bekam schließlich Otakar Švec (1892 -1955), einer der begabtesten Bildhauer seiner Zeit, nicht nur in der Tschechoslowakei. Noch heute kann man in manchen Orten der Tschechischen Republik Skulpturen von Švec finden, etwa in dem traumschönen Domažlice in Südböhmen, die die große Kunst ihres Schöpfers verkünden.

Auch Svec' Stalin-Denkmal war als Kunstwerk eine Augenweide: So gut hat der kleine, dickliche und be­hinderte Stalin in natura nie ausgesehen. Aber das be­merkte schon niemand mehr, weil die allgemeine Ab­nei­gung gegen den Kreml-Diktator ästhetische Bewertungen seiner Denkmäler nicht mehr aufkommen ließ. Svec hatte sein Monument als Gruppenbild angelegt: Vorn steht Stalin in "Napoleon-Pose", also mit der Hand im aufgeknöpften Mantel. Dahinter zwei Reihen mit "typischen" Vertretern des tschechischen und des sowjetischen Volks: Partisan und Rotarmist, Kolchosbäuerin und Arbeiter. Das alles war klug arrangiert und bis ins kleinste Detail in liebevoller Kunst­fertigkeit ausgeführt. Aber es kam überhaupt nicht an: "Tlačenice" nannten es die Prager respektlos, "Gedrängel". Und noch ein paar andere Namen, die ob ihrer Drastik lie­ber nicht erwähnt werden sollten. Die berühmteste Verhohnepiepelung, an die sich bis heute Prager Rentner auf sonnigen Letna-Bänken gern erinnern, war "Fronta na maso", "Schlangestehen für Fleisch". Und boshaft versuchte Prager Volkswitz her­auszubekommen, wie erfolgreich jede Denkmalsfigur bei diesem Schlangestehen wohl war. Der Rotarmist beispielsweise, letzte Figur der rechten Gruppe, hat wohl schon resigniert - er blickt nach hinten, weil er heute gewiß nichts einkaufen wird.

Im südlichen Stadtteil Hodkovicky, dem wohl schlichtesten des "goldenen Prags", lebt der betagte Jan Kryhut, vormals von Beruf Pyrotechniker, dem 1953 die Bauleitung des Denk­mals übertragen wurde. Im Jahre 2002 publizierte er in der Fachzeitschrift "Kamen" (Stein) den kurzen Aufsatz "Ich baute Stalins Denkmal" - ein ernst gemeinter, aber ungemein komisch wirkender Bericht. Die Dimensionen der Skulptur - Stalins Kopf wog allein 52 Tonnen, sein linker Fuß gar 72 - erforderten Granitquader, die kein tschechoslowakischer Kran anzuheben vermochte. Was tun, um die Blöcke aus nordböhmischen Steinbrüchen nach Prag zu bringen? Kryhut wörtlich: "Dann kam mir die rettende Idee: Die schwachen Kräne wurden durch Panzer des Typs »Panther«, Kriegsbeute von der deutschen Wehrmacht, ersetzt". Und das klappte: 2.200 Pferdestärken der deutschen Panzer hievten die Blöcke, aus denen eine knapp 16 Meter hohe Statue Stalins werden sollte, auf riesige Tieflader, und ab ging's. Zuvor waren noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen: ganz Nord-Böhmen von der Staatssicherheit absperren (nachdem die britische Rundfunkstation BBC sich bereits über die Mühen der Denkmalsbauer lustig gemacht hatte), alle Straßen nach Prag verbreitern, einige Brücken abstützen - Lappalien! Oder Stoff für eine surreale Komödie, wie sie niemand erfinden könnte?

Am 25. Februar 1952, dem offiziellen "Tag der Sowjetarmee", war der erste Granitquader des Denkmalssockels gesetzt worden, ein gutes Jahr später schien alles vorbei zu sein: Am 5. März 1953 starb Stalin, am 14. März Klement Gottwald, der Chef der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. In Prag bekam die Front der Svec-Neider gewaltigen Auftrieb, die den Künstler zuvor schon auf alle Weise beim Staatssicherheitsdienst angeschwärzt hatte: Sein Denkmal sei ein "Plagiat", nämlich einer Pariser Vorlage abgekupfert, die Anordnung der Figurengruppe erinnere an einen Trauerzug oder Katafalk und ähnliches mehr. Dagegen konnte sich Otakar Svec leicht wehren: 1952 präsentierte er ein Modell seines Denkmals auf einer "Ausstellung der tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft", 1954 war er selber bei einer Ausstellung tschechoslowakischer Kunst in Moskau zugegen - von sowjetischer Seite drohte ihm keine Gefahr, also auch keine von tschechoslowakischen Stellen. Mehr Probleme schuf das Monument selber: Von der vorbei fließenden Moldau stieg ständig Feuchtigkeit hoch, die mit immer teureren Abdichtungen bekämpft werden musste. Und als man das Modell des Denkmals für den Bau auf fünffache Größe streckte, hatten Frauen der Figurengruppe plötzlich Beine wie Pinguine - was hektische Änderungen erforderte. Überhaupt hat der Künstler Svec noch manches Detail hinzufügen müssen, um Mängel zu verbergen, die im kleineren Modell nicht ins Auge gefallen waren. Er drückte einfach seinen Figuren Fahnen in die Hände und kümmerte sich nicht weiter um die ganze Sache. Im Tschechischen Nationalarchiv sind die Dossiers aufbewahrt, mit welchen die Staatsicherheit seine rückläufige "Arbeitsmoral" rügte: Er erschien gegen 10 Uhr auf dem Bau, telefonierte ein bisschen, schwatzte etwas mit Mitarbeitern und war für den Rest des Tages verschwunden.

Um so mehr Arbeit hatten die, denen der Bau direkt oblag, 600 exzellente Fachleute, die auf jedes Detail achteten. Beispielsweise wurden von jedem Quader genaue Reliefzeichnungen angefertigt, damit einer genau zum nächsten passte. Hinter ihnen stand eine Regierungskommission unter Ministerpräsident Antonin Zápotocký (1884-1957), dem späteren Staatspräsidenten, die nichts durchgehen ließ, aber auch nicht knauserig war: Zu den ohnehin hohen Gehältern kamen pro Jahr noch sechs Monatsgehälter extra. Niemals gab es auf der Baustelle auch die berüchtigten "freiwilligen Arbeitseinsätze" - nur die beste Profis hatten dort etwas zu tun.

Als der Bau beendet war, bekamen die meisten Prämien, Auszeichnungen und Ehrenurkunden, aber sie blieben dennoch anonym. Weil der Hauptakteur Otakar Svec in Verruf geriet: 10 Millionen Kronen Honorar hatte er gefordert, 6,4 Millionen waren vertraglich vereinbart worden, 500.000 blieben davon nach der "Währungsreform", und um die betrog ihn noch die Staatsicherheit. 1954 starb seine Frau, er selber musste sich in einer Prager Klinik einer komplizierten Operation unterziehen - und hatte kein Geld, um die Ärzte zu bezahlen. Seine zahlreichen Briefe, in denen er sein Honorar einforderte, sind erhalten geblieben; genützt haben sie ihm nichts, und am 4. April 1955 nahm er sich das Leben. Zuvor soll er seine ganze Habe einer Blindenschule vermacht haben - "weil die Schüler das Denkmal nicht sehen können".

Im Prager Rundfunkarchiv liegen noch Tonaufnahmen von der Enthüllung des Denk­mals am 1. Mai 1955. "Seinem Befreier - das tschechoslowakische Volk", stand auf dem Denkmal. Aber wer war gemeint? Alle Reden wirkten geisterhaft: Weder wurde Stalin groß erwähnt (nachdem auch in Moskau nicht mehr viel vom ihm die Rede war), noch nannte man irgendeinen beteiligten Künstler, Steinmetz, Bauingenieur etc. beim Namen. Otakar Svec war kurz vor seinem Tod zur Ehrung als "Nationalkünstler" ausersehen, woraus nicht nur nichts wurde - alle seine Mitarbeiter wurden plötzlich zu Unpersonen. Bei der Enthüllungsfeier soll auch Moskaus neuer "starker Mann" Nikita Chruschtschow präsent gewesen sein, der über das Denkmal nur lakonisch-abfällig urteilte: "Zu groß - zu spät".

Das spürten die Prager auch, und als 1956 der 20. Parteitag der sowjetischen Kommunisten ganz offiziell eine "Entstalinisierung" starteten, gab es in Prag ein paar mutige KP-Funktionäre, die ein Sonderparteitag forderten, auf welchem die tschechoslowakischen Genossen eine ähnliche Selbstkritik unternähmen. Das wurde verhindert, selbst Chruschtschows berühmte "Geheimrede" blieb weitestgehend unter Verschluß. Natürlich war sie längst bekannt, aus westlichen Rundfunkstationen, selbst wenn diese permanent gestört wurden. Aber der Prager Witz machte sich selber seinen Reim darauf. Auf dem Stalin-Denkmal (so flüsterte man) sei ein Graffito aufgemalt: "Seppl, gib Obacht - sie sind dir auf den Fersen!"

Niemand war auf Stalins Fersen. Tschechoslowakische Kommunisten galten nicht umsonst als die dusseligsten ihrer Art - die auch jetzt so taten, als sei überhaupt nichts geschehen. Auf Prager Tanzböden wurde längst gerockt und getwistet - auf der Letna stand unverrückbar Stalin. Man solle doch auf der darunter liegenden Moldaubrücke eine Kanone aufstellen (schlugen Witzbolde vor), Stalin ein Auge ausschießen und das Denkmal auf den Nationalhelden, den Hussitenführer Jan Zizka, umwidmen. Der aber hatte längst sein Riesendenkmal in Prag, das bis heute auf dem Vítkov-Hügel steht und dessen Innenraum gelegentlich von italienischen Werbefilmern als Kulisse genutzt wird.


Vermutlich hätte Stalin noch lange dort gestanden, wäre 1962 nicht ein "Wink" aus Moskau gekommen, ihn doch bitteschön wegzuräumen. Im Oktober 1962 baute man zuerst ein hölzerne Palisade um das Denkmal, im November sprengte man es schließlich - mitten im "Monat der tschechoslowakisch-sowje­ti­schen Freundschaft". Eine Woche dauerten die Sprengarbeiten, die sehr unprofessionell ausgeführt wurden: Mindestens ein Mensch kam bei ihnen zu Tode, und Stalins Kopf soll polter-polter-polter den Letna-Hügel herab bis in die Moldau gekullert sein. So lästerte der Volksmund - aber das stimmte nicht. Stalins Kopf wurde sorg­fältig abgetragen und irgendwo in Prag aufbewahrt. Wo das genau ist, bleibt geheim. Vielleicht weiß es Jan Kryhut, aber der lächelt und schweigt.

Und er lacht laut, wenn er sich an die offizielle Kostenrechnung des Denkmals erinnert: 140 Millionen Kronen soll es gekostet haben - "Milliarden waren es, Milliarden", sagt er. Ähnlich sahen es die Prager: "Warum hat Stalin die Hand im Mantel? Er will die Brieftasche ziehen und das Denkmal bezahlen - und ist versteinert, als er den Preis erfuhr".
Seither steht auf der Letna nur noch der riesige Sockel. Früher war darin ein Parteimuseum untergebracht, später ein Kartoffellager. Dann war es ein berüchtigtes Penner-Domizil, 1990 kurzfristig Studio eines Piratensenders. Inzwischen ist es fest verrammelt. Auf dem Sockel steht ein großes Metronom, das rechts-links-rechts vor sich hinknarzt - wenn die Stadt mal Geld hat oder einen Sponsor findet, der für die immen­se Stromrechnung aufkommt.

Wolf Oschlies

Der DEUTSCHLANDFUNK Köln sendet am 20. Mai 2005 ab 19.15 Uhr eine von Wolf Oschlies verfasste Ton-Dokumentation über das einstige Prager Stalin-Denkmal.A co tenhle obrazek? Nepripomina vam to neco? Treba "cesky narodni charakter"?


Ja mel lepsi trefu

17. března 2014 v 16:04Kde domov muj ...

12. března 2014 v 14:12 | Ross Hedvicek |  Clanky vzpominkove a recyklovane

Pod sirym nebem hvezdnatym
Hrob vykopejte kostem mym
Rad byl jsem ziv, a rad ted spim
A v kamen dejte verse vryt
Jez k poutnikovi hovori
Je doma plavec z pomori
Je doma lovec z pohori
Zde lezi ted - kde touzil byt.

(R.L. Stevenson)


Proc komunista nemuze vytvorit umeni II.

11. března 2014 v 13:48 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Jeden muj ctenar, jehoz jmeno radsi neuverejnuji (zije porad v te komunisticke Ceske republice, nechci aby jeho deti trpely) mi poslal naledujici: "Ctu v soucasnosti tuhle knihu. Vzpomnel jsem si u teto kapitoly, jak jste psal, ze komunista nemuze vytvorit umeni. Fotky v priloze. Zdravim, ..."

Ano, psal jsem o tom, ze komunista nemuze vytvorit umeni (a myslim si to dodnes) a bylo mi za to radne spilano i soudruhy novinari z polistopadoveho Mladeho sveta. Podivat se na puvodni clanek muzete zde: http://hedvicek.blog.cz/0811/proc-komunista-nemuze-vytvorit-umeni-revisited

Ale vypada to, ze jsem zase nebyl prvni (to je pech!) a zase nekdo uz davno uvazoval stejne jako ja. Poctete si:
A tady je obalka te knizky:


Takze to napsal jakysi... Ferdinand Peroutka. A uz v roce 1958! Skoda, ze v te dobe casopis Mlady svet neexistoval - urcite i na nej by ti mladi samolibi a sebevedomi sulinci novinari z Mladeho sveta taky delali "pcha, pcha!".
----
A taky je cast vysezminene pocty z Mladeho sveta cislo 40, z roku 2003: