Obama byl vychováván v nenávisti k Americe...

29. července 2014 v 20:06 | Ota Ulc |  Clanky jinych autoru
Obama byl vychováván v nenávisti k Americe, proto se ji snaží důkladně předělat
OTA ULČ

Americký prezident Barack Hussein Obama je typickým příkladem velkých slov a zcela jinačích činů. Ty se nezřídka podstatně liší a stávají se příčinou značných trapností, doprovázených dilematem, zda proklínat zdroj nepravostí, ošálení, nebo spíš vlastní naivitu zpitomělých. Však nejeden takový precedent máme k dispozici.


V našem nejbližším německém sousedství ve třicátých letech se většina národa mohla utleskat, ujásat, a černobílé filmové aktuality z té doby výtečně poslouží k osvěžení paměti. A ještě čerstvější je přece dokumentace z poválečné doby našeho holubičího národa. Nezapomenutelnými mi zůstaly vzpomínky na poúnorové manifestační volby s jednotnou kandidátkou a s nevyhnutelným výsledkem na 99 procent.

Jak už jsem se několikrát dřív zmínil, všechno, co se v době jeho prezidentování nepovedlo, Barack Hussein Obama neměl potíže vysvětlit počínáním svého předchůdce, vlivy všelijakými, nikdy však jeho vlastní zásluhou. Obamova předchůdce George W. Bushe, jakkoliv řízně kritizovaného, nelze podezírat z nedostatku patriotismu, což však není zaručený předpoklad v případě jeho nynějšího nástupce v Bílém domě. Jeho bývalí či ještě setrvávající podpůrci ale nemají právo na své rozčarování. Přece věděli a neměli právo nevědět, z jakého prostředí Obama pocházel, vychováván v nenávisti k Americe, a tudíž i k úsilí ji důkladně předělat, což se v nemalé míře daří.

Snění versus realita

Realita versus očekávání. Splnitelnost slibů. Změnil se idol po převzetí žezla, je hlavní chyba v pachateli, do mesiášských výšin povýšeného nebo v jeho obdivovatelích? O takových ošidnostech jsem psal už víc než před deseti lety, tehdy s jménem Baracka Husseina Obamy ještě neznámým. Od té doby jsem se mu věnoval aspoň tucetkrát, se získáním pověsti zapšklého, s mnohým tvrzením se opakujícího staříka: Jakožto zavilý geront jsem nedávno s velkou satisfakcí přečetl e-mailem obdržený text, který údajně vyšel v nejposlednějším vydání kdysi vlivného liberálního týdeníku Newsweek, důsledně velebícího až glorifikujícího prezidenta Obamu. Autorem Matt Patterson, Newsweek Columnist - Opinion Writer, text s motivem Disillusion - vystřízlivění, rozčarování, zklamání.

"Třeba to je podvrh, to se s emailem často stává," uslyšel jsem.

"To nemohu vyloučit, avšak s každým jeho tvrzením souhlasím," odvětil jsem.

Patterson započal volbami 2008 - masovou hysterií obdivovat člověka bez jakýchkoliv zásluh, bez nichž byl přijat na nejprestižnější univerzity, stal se senátorem ve státu Illinois, kde nic nedokázal, poté v senátorské roli povýšil do Washingtonu. V akademickém světě po sobě nic patrného nezanechal, jako zákonodárce o žádný zákon se nezasloužil, nadále bez zásluh, ale s ambicí stát se hlavou dosud nejmocnějšího státu na světě.

A nic z toho nikomu jaksi nevadilo. Vynikající publicista Norman Podhoretz v tisku si troufl poznamenat samozřejmost, že být Obama běloch, jeho blízké spojenectví s rasistickým velebníčkem Jeremiah Wrightem a teroristou Bill Ayersem, v politice by byl vydržel pouhý jeden den. Zásluhou své pokožky vše se mu prominulo.

Affirmative Action (opatření pozitivní diskriminace aplikovaná v USA - pozn. redakce) je realita - rasistická, zřetelná, jednoznačná. Pattersonova slova, k nimž on dodává, že Obama se nikdy neobtěžoval skutečností svých neexistujících zásluh. Od okamžiku svého zvolení nikdy neměl potíž vysvětlit své neúspěchy odpovědností jiných (předchůdce Bush) či čehokoliv jinačího (krize, katastrofa někde v dálavách). Autor uzavírá: "Krátce, náš prezident je podvodník." (An impostor in the Oval Office.)

Co se to děje?

Volební utkání 2008 představovalo novum s dramatickým potenciálem: Rasa versus pohlaví, s příležitostmi k mnoha disonancím. Barack Hussein Obama, za stoprocentního černocha se vydávající syn bělošské matky, a Hillary Clintonová, první žena - seriózní uchazečka, též bývalá první dáma země, mnohonásobně šálená svým sexuálně nenasytným chotěm.

Thomas Sowell, černošský ekonom a výtečný myslitel, ve své eseji "A Lame Duck Country?" (Townhall.com., 24.6.2014) o Americe ve stavu chromé kachny, obviňuje Obamu, že zákony pohrdá, nařizuje pohraniční službě ignorovat závazné předpisy, ignoruje ústavu, a proč ji tedy máme?

Týž autor, týž zdroj (1.7.2014) v textu "America's Birthday", k národnímu svátku 4.července lamentuje o katastrofální situaci na mexické hranici, přes níž ilegálně pronikají značně nežádoucí živly včetně teroristů arabského původu, fanatiků ISIS, odnože al-Kájdy, s posláním zabíjet nevěřící psy. Mnohé tisíce dětí, původem zejména ze tří středoamerických republik (Salvador, Honduras, Guatemala), k hranici přijdou, tam na americké straně o ně musí být postaráno, takový je zákon. Nemusí pašovat drogy, jsou ale též bacilonosiči nakažlivých chorob na americké straně dávno vymýcených, lékařům neznámých. Dostaví se bez jakékoliv osobní dokumentace, stát se o ně beztoho postará, do letadel je posadí, odletí k fiktivním či skutečným, rozhodně však ilegálním příbuzným. Unaccompanied children - děti bez rodičů - nemusí být jen zranitelná robátka, ale výrostci blízko již věku dospělosti, přemnozí z nich příslušníci zločineckých gangů, jimž občasná vražda ve vlastních či jiných řadách není nic neobvyklého.

Přemnozí je vítají, například zákonodárkyně Nancy Pelosi, bývalá předsedkyně (Speaker) Sněmovny reprezentantů, však to jsou budoucí vděční voliči Demokratické strany.

Takovou štědrost ovšem hradí stát čili daňoví poplatníci. Z detailního pojednání (John Hawkins, "13 Quotes You Need to Read About Illegal Immigration", Townhall.com, 15,7.2014) pár údajů:

Výdaje za zdravotnické služby pro ilegální imigranty v Kalifornii přesahují jednu miliardu dolarů ročně. (Zdroj: California Hospital Association).

Daňový úřad IRS (Internal Revenue Service) odeslal ilegálním osobám šeky pro jejich děti ve výši USD 4,2 miliardy.

Každý Američan či legální přistěhovalec vlastní identifikační číslo SSN (Social Security Number). Ilegálové mají cosi s písmeny ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) pro týž účel.

Federální vyšetřovatelé zjistili v Atlantě jednu adresu, na níž od IRS došlo 23 994 ITIN refundací, v celkovém obnosu USD 46 378040. Jedna adresa v malém městečku Parksley byla obdařena sumou USD 163 711. (Zdroj Watchdog.org.)

Nelibost k establishmentu

Megatonáž mé nelibosti není ale zaměřena na Obamu, jakkoliv odpudivě si počínajícího, ale na politický establishment, media, intelektuály, onu sympatizující většinu v akademickém prostředí, a též obou Obamových rivalů v posledním volebním utkání. Vždyť senátor John McCain, jeho republikánský protikandidát ve volbách 2008, ho mohl hravě odrovnat zdůrazněním jeho konexí s fanatikem Wrightem či teroristou Ayersem, což on ale odmítl udělat. Stejně tak, čtyři roky poté, nový protikandidát Mitt Romney, na politika až přespříliš slušný tvor, odmítl použít Obamovu automatickou ústavní diskvalifikaci (narození v keňské Mombase, což on dlouhá leta nijak nepopíral.).

Nemenší dávku pohrdání si zaslouží zbaběle si počínající media. Kandidát Obama na tiskové konferenci nejednou prohlásil, že během své kampaně poctí svou přítomností všech padesát sedm států USA. Tvrzení takto nehorázné, jež by anulovalo naděje jakéhokoliv jiného kandidáta, a vůbec to nebylo přeřeknutí, však toto tvrzení několikrát opakoval. Všechny mediální zdroje je ale pohřbily, nijak nekomentovaly, z děsu, že taková iniciativa by vedla k obvinění z rasismu, provinění v těchto dobách nejstrašnějšímu.

Byla to lež

Důvodů, vzájemně se nikoliv vylučujících, je ovšem víc. Během kampaně, Obama opakovaně zdůrazňoval, že jeho vláda se vyznamená tou největší transparency - "průhlednost, otevřenost, upřímnost" v dějinách země. A dosažen byl přesný opak: Zákaz k přístupu materiálů z dob studií nejen na Kolumbijské univerzitě, miliony dolarů advokátům, snaze zabránit odtajnění minulosti jejich klienta, tolik se kdysi holedbajícího svou vstřícností.

Snadno pochopitelné váhání původních nadšenců - tehdy s představou, že první černoch prezident bude konečně znamenat tečku za tak stále se vlekoucím pocitem proviněním rasismu předchozích generací. Teď by si měli připustit své kolosální přepočítání. Kolik se kdy najde dobrovolníků, dychtivých přispěchat s přiznáním trapné naivity svých někdejších představ?

A důvod snad nejzávažnější, tak jak se dozvídám od místních rozených Američanů. Nám přistěhovalcům se přiznávají k reziduálním, jakkoliv málo racionálním pocitům viny oněch předchozích generací, čemuž my pozdější příchozí, nikdy prý pořádně neporozumíme.

Zůstávám nepřesvědčen, zdůvodním jedním příkladem z mnohých: Prezidentova manželka Michelle, první dáma země, zásluhou privilegií Affirmative Action, absolventka Princeton University, štědrých stipendiem obdarovaná. Po Obamově volebním vítězství (2008) prohlásila, že to je poprvé v životě být na svou rodnou zem pyšná. Z televizního dokumentu jsem se nedávno dozvěděl, že z odpočinkového pobytu na havajských ostrovech se mínila do Washingtonu vrátit o pár dní později než její manžel, což se vyřešilo speciální prezidentským letadlem z Washingtonu, jež se vydalo na cestu několika tisíce mil, dámu vyzvednout a přivézt. Odhadovaný výdaj 800 tisíc USD. Jako daňový poplatník mám potíže takovou nutnost pochopit.

Závěrem nelze opominout příznivou zprávu pro Obamu: OBAMA: MUSLIM HERO. Ano, na základě 88 000 interview, šest měsíců (1. leden - 30. červen 2014) trvajícího průzkumu veřejného mínění prestižním Gallupovým ústavem, rekordně nejvyšší popularity - 72 procent - Obama dosáhl mezi americkými muslimy. O jeho výkonu jako prezidenta se ale příznivě vyjádřila pouze menšina, 43 procent, respondentů. Nejnižší popularita zaznamenána mezi mormony - jen 18 procent, mezi katolíky 44 procent a protestanty 37 procent.

O tak značné mohamedánské sympatii se zmíním někdy příště.

Ota Ulč je česko-americký spisovatel a politolog. Žije v americkém Binghamtonu. Vystudoval práva na pražské Univerzitě Karlově, v roce 1959 emigroval z komunistického Československa. V USA vystudoval politologii na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a na univerzitě v Binghamtonu učil předmět Comparative Governments.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 jirka, oakville jirka, oakville | 29. července 2014 v 20:39 | Reagovat

Diskutujici pod konspirativnim oznacenim "jara" je tezky protivnik a proto nemam vice sil s nim polemizovat. Stale neodpovedel na otazku ohledne sjednoceni Nemecka v roce 1978(!). Vzhledem k jeho levicove orientaci bych vsak vznesl posledni dotaz. "Jaro" na, ktere strane stojite? Israel nebo Hamas? Dekuji.

2 Pavel Pavel | 29. července 2014 v 20:50 | Reagovat

Me spise pripada, ze se byl nasazen, zrujnovat USA zevnitr, co se nepodarilo muslimum 11.zari, to mel dorazit Obama, podporuje raismus, nenavist, rozklada spolecnost a nici ekonomii, to neni jen tak...., nic se o nem nevi, zadne skoly nema, nema ani obcanstvi USA a vsechno kolem je takove podivne diktatorske  a muslimske, on s muslimama z New Yorku oslavuje v Bilem Dome Ramadan, toto neni normalni a v jeho administartivne , po prve v hitorii US je nejvice muslimu, ztrojnasobil kvoty pro muslimy a prislo jich sem takove mnozstvi, ze si zacinaji pomalu rikat, jak se k nim mame chovat...., vyvolal nepratelstvi proti katolicke cirkvi a je toho daleko vice, je to velice nebezpecny clovek, coz ale nepozna prumerne naivni American, ktery nevytahne paty ze zeme....Obama je take  nejvetsi lhar v historii USA a jedinny presiden, co obchazi kongres....takze, co si tu dvakrat lide zvolili, to tu maji.....muslimskeho bastarda, od bile komunistky z Floridy, co tancivala v barech u tyce a jeji komunisticti rodice ji poslali  studovat a jako spravna liberalka si nechala udelat haranta od cerneho muslima....tak to tu ted Amerika ma...

3 Pavel Pavel | 29. července 2014 v 21:19 | Reagovat
4 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | E-mail | 29. července 2014 v 21:47 | Reagovat

http://chasvoice.blogspot.ca/2012/05/obama-his-ex-lovers-obscene-vid.html

Verite v universalniho antikrista? Obama je mozaika zla a neresti. Jeho protektor je daleko silnejsi nez si myslite.Az mourenin vykona to co ma, mourenin pujde.

5 Luis Luis | 29. července 2014 v 23:02 | Reagovat

Rosto, pamatujes na americky tv serial Jericho ?
Tak je tady dalsi, na podobnou zapletku
Jmenuje se to Last Resort, natoceno 13 dilu ,odvysilano jednou a tradicne dano k ledu. Natoceno v leech 2012-13

6 jara jara | 30. července 2014 v 4:15 | Reagovat

Soudruhu, my bylo v 1948 znarodneni, vse zkonfiskovano. V Izraeli jsem byl alespon 7x, naposledy v 2009 mesic v Jordansku pres 10 dnu, a 2010, tyden, bydleli jsme take v hotelu King David, #333, s nadherbym vyhledem... take v Jordansku a Sinaji 3 tydny[1]: asi kolem 2000n jsem kyzoval Mt. Hebron.

7 jara jara | 30. července 2014 v 4:49 | Reagovat

NEZtracej zbytecne sil, vazeny,  mas jich asi jiz velky nedostatek. Doporucuji davky hormonu, alespon 45 dny po 1 g denne, sbad to pomuze. Jiz jsem nekolikrate vysvetlil ze NSR si zvolilo jeden letni den jako "Dne Budouciho Sjednoceni Nemecka" Co je problem na tom pochopit, Ze to bylo o par roku pozdeji a to v Rijnu, ale bylo to, zatimco se dalsi zeme ROZLOZILI,vytunelovalo, JAKO i CSR"  Nekteri lide snad nikdy nepochopi logiku a cile Nemecka po sjednoceni. Jestli znas nemecky, vyhledej si v nejakem starsim kalendari tento den nepamatuji si presne jak se jmenoval.... Dale v 1973 jsem byl na plazich Kyperske kdyz byl Kypr napaden Tureckem pod kontrolou a rizenim Britu. Byl jsem evakuovan do Izraele kde jsem stravil par dni, nabizeli mi tenkrate take moznost - "Emigracni papiry"
Byl jsem take v Palestinske Ramalla, Gaza,Jericho, Massada, atd, atd...  Golan Heits az na hranicie s Libanonem. Odtud je do Bejrutu jen 120 km. V Bejrutu jsem byl pred tim velkym bordelem, byla to tebkrate Pariz Stredniho Vychodu s nadhernou Lyzovackou kousek nad Bejrutem... Je mi velice teskno co se tam vse deje, vrazdim bori, rozbiji, ja celu zovot stavel a budoval... neb mam odevsad hodne znamych i byvalych spolupracovniku, studentu, sportovcu, atd....  Divky v Bejrutu byly tehdy lepe tenkrate oblekany  a s vynikajicim vystupovanim, treba lepe nez ve Spanelske Seville, studentskeho centra! Tak jeste jednou: naajdi si oslavy budouciho sjednmoceni Nemecka, kdyz mvzaty pomyslny datu v lete, kde bylo extra volno, oslavy,  v kruhu rodinnem.  [1]:

8 jara jara | 30. července 2014 v 4:52 | Reagovat

jestli jsem byl dobre vzdelavan jiz na stredni skole, tak Prezident Obama je Mulat, ne cernoch. Neb snad Ceske vyucne osnovy byly tak prolhane? to snad ne. A pry je to nejvice protikrestansky prezident v historii USA. Necham to na vzdelanejsich! V Bigmhamptonu, NYC na ceste na Niagaru  byvala celkem silna ceska komunita vetsinou pracujici v IBM.

9 Drifter Drifter | 30. července 2014 v 5:44 | Reagovat

Prosim Vas co jste ocekavali? Obama je syn posetile holky Svedskych rodicu ktera si jak to take byvalo v Cesku nasla zenateho Cernocha  a vysoulozila s nim dite.
Cernoch od ni odesel aby obriznul dalsi belosku, a udelal si dalsi vroubek na opasku. Jo tenkrat to bylo v mode, najit si cernouska do postele a nasrat rodice.
Nakonec to byli rodice kdo se o maleho Obamu postarali. Kluk se stal socialnim pracovnikem v Chicagu, propagujici utrpeni African Americans, kteri neumeli najit Afriku na mape. Za vsechno utrpeni Cernych muze bila Amerika. S timto presvedcenim sel Obama do Bileho domu, kam ho nesla vlna Bushovy politiky valek proti teroru, po tom co zapomeli na 9/11. To je asi jako by Amerika zapomena na Pear Harbour!
V jeho "inaguralnim" proslovu pouzil Lincolnovu frazi "We the people" 6x a 2x slova z deklarace nezavislosti. Jeho prvni proslov "acceptance speech" co by nove zvoleny prezident byla "I will remake America".
Tak ze pokud nekdo poslouchal, tak OBAMA neni prekvapenim!

10 Vlastik Vlastik | 30. července 2014 v 6:22 | Reagovat

Ota Ulc to napsal dobre. Snad se o Obamovi jednou dopidime pravdy. Jenom bych chtel podotknout, ze i ten jeho snadotec z Keni mozna ani jeho otcem neni. Kolem jeho mamy se motal nejaky komunista z Chicaga a je dosti pravdepodobne, ze on by mohl byt jeho pravym otcem.

11 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 30. července 2014 v 12:01 | Reagovat

Chtěli Bestii?
Mají Bestii!

OD BESTIE VŠAK NELZE OČEKÁVAT DOBRO.

12 Dr. Jara CSc. DrSc. Ing. Mgr. Baron Prasil Dr. Jara CSc. DrSc. Ing. Mgr. Baron Prasil | 30. července 2014 v 14:56 | Reagovat

[8]: Tolik jsem vycetl z jeho prispevku nemluve o sportovnivh titulech. Kdo postrehl dalsi tituly?

13 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 30. července 2014 v 14:56 | Reagovat

A stejne jsou v nenavisti k Americe vychovavany dnesni ceske deti a mladez. Jak to asi muze skoncit?

14 jirka, oakville jirka, oakville | 30. července 2014 v 15:30 | Reagovat

[7]: Pro Jaru. Cituji Vasi vetu:"Dale v 1973 jsem byl na plazich Kyperske kdyz byl Kypr napaden Tureckem pod kontrolou a rizenim Britu" -konec citatu. Turecka invaze na Kypr zacala 20.7.1974(!). Muzete tuto "zanedbatelnou" chybu nejak upresnit? Jinak diky za vysvetleni ohledne toho Nemecka. O_O

15 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 30. července 2014 v 16:41 | Reagovat

[13]: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sef-KSCM-Filip-Amerika-skodi-lidstvu-a-ceka-ji-nevyhnutelny-pad-rise-rimske-Klaus-ma-pravdu-a-Putin-328898

Kanal zustane kanalem i kdyz Filip nebo Klaus se jmenuje. Dalsi falesny prorok promluvil,ale co mu zbyva kdyz jeho komunisticka zakladna mu rapidne vymira. 15 KOUSKU DENE. A Rasputin pujde
to je zase moje predpoved.

16 Bohuslav Franta Bohuslav Franta | E-mail | 30. července 2014 v 16:54 | Reagovat

No, chlapci si ho v USA dvakrát zvolili. Proti gustu žádný dišputát.

17 jara jara | 30. července 2014 v 17:20 | Reagovat

diky, udelal jsem preklep... Ano, byl jsem na Famaguste, prekrasnych plazich dnes spadajici pod Turesko. Po staleti tam lide zili v klidu a v souladu sousedstvi a naraz takove tragedie. Lide museli utikat pro holy zivot, zanechaly za sebou vse, co po generace budovali a vlastbili. Kdo nepoznal emigraci s totalni konfiskaci a nikdy jiz nemokl videt sve zname, tezko pochopi. Ti ale zili, na Kypru cele rodiny byly vyvrazdenu, podobne jako v dnesnim Iraku lde [poprve po 1600 roku se vyskytly takove tragedie. Nekteri lide nemaji ani kam nebo jak utikat a tak jen cekaji na vyvrazdovani, jako pred lety v Africe.
Nenavidim tyto tragedie a totalni destrukce spolecnosti.  
jinak stale musime verit v USA i kdyz prerod do spravne cesty bude velice tezkuy a snad i pro mnohe bolestivy.Ano vyucovani a promivani mozku dela sve skodu po generace.
[14]:

18 jara jara | 30. července 2014 v 17:28 | Reagovat

soudrihu, pochlub se se svym zivotem treba keckama u piva. Ja mam dosti prace udelane ktere asin jeste zustanou pro pristi generace.[12]:
Vo mate vy za sebou?
Ja fantasticky, temer neuveritelny zivot, jeste jsme ztihli doby radosti a hodne srandy a to i po valce a nastavajicich rocich. Znam mnohi "specialistu" kteri emigrovali a nakonec skoncili chudaci u taxi sluzby. Nemeli dost sil a energie udelat vsechny license a dalsi byrokraticke zjednoduseni aby prekonali samy sebe. Bylo me jich lito, Nebo meli obor ktery se dostal do dlouheho lrizoveho obdobi a prace jednoduse nebyla. Diky, me se podarilo vzdy zavcas preskolit, doucit a nove zapracovat, jinak to neslo. USA neni pericko pokud nejsi mensinou.

19 jara jara | 30. července 2014 v 17:49 | Reagovat

toto muze by pan Pete Svoboda ktery jezdi denne 1.5 hodiny kazdym smerem do jeho podnikani. Kdysi moudry clovek, dnes nejak poskozeny ze jiz tak nemohou VANDRAKOVAT, tak Hola Hosi, ne?[12]:

20 Petr Kohout Petr Kohout | E-mail | 30. července 2014 v 19:08 | Reagovat

Prosim vsechny co se snazi neco seriozne vysvetlovat anonymovi pod znakem "jara", aby pochopili, ze se zbytecne namahaji a ztraceji cas. Je to demagogicky bolsevik a s takovymi proste seriozne diskutovat nelze. Ten bude vzdycky prosazovat sve bolsevicke vyplody a pouzivat pri tom jakekoliv lzi. Kdyz tak ctu jeho plky, kde a u ceho vsude byl, tak bych se nedivil, kdyby priste napsal, ze byl u toho, kdyz byla zatopena Atlantida.

21 Luis Luis | 30. července 2014 v 19:09 | Reagovat

Tak jsem byl vcera znovu hrabat do DVD binu ve walmartu a vyhrabal jsem tam jeste jednou kolekci Last Resort . Kouknete do jste v Kanade ve walmartech do $5 DVD binu ,ten serial stoji  za to. Ma to modry obal.

22 jirka, oakville jirka, oakville | 30. července 2014 v 19:12 | Reagovat

[19]: Konecne Jaro! Uz to ma trosku hlavu a patu. Zkratka na co jste v zivote sahnul to se promenilo ve zlato. Jeste jeden dotaz. V kterem roce jste opustil Ceskoslovensko?

23 Drifter Drifter | 30. července 2014 v 20:17 | Reagovat
24 děda děda | E-mail | 30. července 2014 v 20:34 | Reagovat

Otu Ulče neznám osobně, znám ale jeho bratra a jeho knihy a tak o něm trochu vím. Mimochodem, pan profesor Ulč je obecně vůči USA dosti kritický, a to jak v levicovém, tak pravicovém smyslu, rozhodně ale ne zavilý. Tím pádem nepochybuji, že to, co píše, je stoprocentně spolehlivé.

25 Luis Luis | 30. července 2014 v 20:35 | Reagovat

(15) Zapad nemohu na Ukrajine vyvolat zadnou krizi, proto ze ta predesla jeste neskoncila. To co se tam deje je dusledek kolonialniho slepence utvoreneho sssr z uloupenych uzemi.
Necitujte tady kdejakeho kretena kdyz je clanek o obamovi.

26 jara jara | 30. července 2014 v 20:45 | Reagovat

v lete 1980 po navsteve Anglie kdyz jsem si uvedomil ty cele hruzy ci nam pripravyuji podrazem kteremu se dnes rika "Sametak"! Nebyla to sranda za Jimmy Cartera byla velka nezamestnanost a tak se zacinalo jen s prezotim Az v 1983 se vse rizjelo a zacaly moznosti slusnejsiho ziti. Co zbyva, vse zblokovano, odlozeno, podobne jako v 2009. Pry skutecna dnesni nezamestnanost je kolem 18% totiz mnoho lidi jako by jen "brigadnicilo " za miniomalni platy, coz pred 30 roky se tolik nepraktizovalo. A jestli nas ceka 3. Svetova, tak to nebude sranda. Ja videl presne stucie po-nuklearnim utoku.... Neni pekne umyrat tiomto smerem.

Jinak Jirko, od mladi jsme byli vychovavani ke vsemu, k rodinne firme. Pak od 15 prace a studium. Nikdy jsem se nevzdal a vzdy udelal neco extra a s Bozi Pomoci to Vyslo. Podivej se na Sid Roth It's Supernatural, snad pochopis.My  radeji platinu nez zlato. [22]:

27 Mikeš Mikeš | 30. července 2014 v 21:04 | Reagovat

Abych pravdu řekl, nechce se mi ani věřit, že zrovna tohle napsal Ota Ulč. Měl jsem ho za poněkud sluníčkového člobrdu havloidního typu. V Čechách by jej nyní vyhodnotili jako "to si teda chlapec dovolil moc!"
Jinak, snad si nikdo nemyslí, že ten černoušek si prezidentování vysloužil vlastní pílí a zásluhou, takhle mýrnyx dýrnyx. I průměrnému íkváči došlo, že jej tam někdo uměle vynesl jako svou poslušnou loutku, takže otázkou akorát je, kdo? Komu ve skutečnosti slouží.

28 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 30. července 2014 v 21:27 | Reagovat

Jen tak pro vysvetleni Luisi

[25]: Muj komentar byl muj nazor na komentar # 13. Jakym pravem si osvojujete
me dktovat o cem mohu psat a o cem ne.

29 jirka, oakville jirka, oakville | 30. července 2014 v 21:35 | Reagovat

[26]: Jaro ( nebo kdo jste ) tady uz nepomuze ani svecena voda... :-D

30 Drifter Drifter | 30. července 2014 v 23:59 | Reagovat

[27]:Zda se ze byl vzdy kriticky Obamovy zazracne kariery.
    ULČ: Nedostatek nadšení pro Obamovo údajné mesiášství jsem nikdy netajil. Již nežijící znamenitý senátor Daniel Patrick Moynihan vyjádřil rozsah svobody slovy, že každý má nárok na vlastní názor, ne však na vlastní fakta. Jsou-li nepohodlná, nestačí fackování, zesměšňování opovážlivců, kteří si troufli se o ošidné záležitosti zmínit.

    Například v roce 1981 Obama odletěl do Pákistánu, kam v té době nikdo s americkým pasem nesměl vstoupit. Jak je možné mít identifikačním číslo sociálního zabezpečení (Social Security Card) vydané v Connecticutu, státě, v němž nikdy nežil? Na své původní webové stránce uváděl (27. června 1998), že se narodil v Keni a správnost informace zveřejněné jeho literární agenturou, pravidelně potvrzoval. V únoru 2007 oznámil svou kandidaturu na prezidenta a za necelé dva měsíce poté se již představil s tvrzením, že se narodil na Havaji a svého otce z ministra financí přetvořil v pastevce koz v nuzné keňské vísce.

    Zdroj: http://ceskapozice.lidovky.cz/ota-ulc-cesi-jsou-zejmena-levicovi-ponevadz-jsou-tolik-zavistivi-p9d-/tema.aspx?c=A130406_220200_pozice_110912

31 Drifter Drifter | 31. července 2014 v 0:04 | Reagovat
32 Mikeš Mikeš | 31. července 2014 v 1:22 | Reagovat

Díky za link, jednak zajímavý článek,jednak diskuze k němu.

33 Mila Mila | E-mail | 31. července 2014 v 5:15 | Reagovat

Uz aby Husein I s tou svoji  babou byli v haji. Tady je jasne videt, kolik Americanu je blbych,ze ho volili. Nejhorsi je, ze to vypada, ze budou volit ted Hillary a ta asi sebou vezme Obamovou. Clovek uz nebude mit kam  emigrovat, vsude samy komopus, Srbak, nebo cerny dabel.Pred 3 dny ukazovali na Fox News, ze kandidati na prezidta ze strany Republikanu by dosahli 12#. To je uplne v haji, to nemaji nekoho vhodneho, kdo by mohl konkurovat te blaznive Hillary? :-(

34 bavič Kaiser bavič Kaiser | 31. července 2014 v 13:14 | Reagovat

Černý americký prezident, to je zatím nejdokonalejší výsměch jisté tamní entity, která názorně ukazuje, komu patří v praxi Emerika.

35 ostravak ostravak | 31. července 2014 v 17:10 | Reagovat

Nejvetsi tragedii USA je skutecnost, ze Obama vyhral volby dokonce dvakrat zasluhou tech statu ktere se honosi vysokou intelektualni zakladnou.
Rosto, nemeli bychom se prestehovat do Texasu nebo Montany? ;-)

36 Luis Luis | 31. července 2014 v 19:17 | Reagovat

(25) poked je pro vas filip  autorita hodna pozornosti tak se omlouvam

37 Luis Luis | 31. července 2014 v 20:05 | Reagovat

[13]: to Nevis ? Prece jako obvykle.....

38 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 31. července 2014 v 22:13 | Reagovat

[36]: Tento Blog, tak jako ostatni jsou v CSR urcite nekym sledovany.Rozhodne
Filipa nepovazuji za nejakou autoritu.Me jde jenom o to nevynechat ani tu sebemensi prilezitost ty svine komunisticky drazdit protoze vim ze jsou na to velice haklivy, to jsem poznal jiz za totality.

39 Luis Luis | 1. srpna 2014 v 21:52 | Reagovat

[38]: nejlepe je budete drazdit  kdyz pravidelne. Zacnete chodit do kostela a budete k tomu nabadat druhe. Oni jsou na nadavky zvykli ,i na presdrzku ,specialne Filip . Ale propagovat cirkevni restituce, toje dokaze nazdvednout spolehlive.

40 Moskva 'zdraví' Obamu: promítli ho na ambasádu s banánem Moskva 'zdraví' Obamu: promítli ho na ambasádu s banánem | Web | 5. srpna 2014 v 19:51 | Reagovat

Moskva 'zdraví' Obamu: promítli ho na ambasádu s banánem
http://echo24.cz/a/wSa37/moskva-zdravi-obamu-promitli-ho-na-ambasadu-s-bananem

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama