Srpen 2014


Zabava na nedelni odpoledne...

3. srpna 2014 v 15:23 Clanky osvetove

A uz to slysim ty komentare: "To u nas v Cesku to prece mame taky, to kdyz NASI letci (kteri maji ocelove ptaky)..."

Jojo, NASI letci, NASI lekari, NASI statecni vojaci z Afganistanu (bez kterych by to tam Americani nezvladli). A NASI vedci, abych nezapomel, vynalezli kontaktni cocky prece, kurvauz...

Domovské právo

1. srpna 2014 v 14:21 | Karel Jemelka |  Clanky jinych autoru
Domovské právo by jeden ze zajímavých a domnívám se, že i dnes potřebných institucí. Domovské právo bylo také velmi zajímavou sociální institucí. (Zajímavé je, že dnešní sociálně přerozdělovací stát již asi ped dvaceti lety tuhle sociální vymoženost smetl ze stolu. Inu, proč asi?

Nyní trochu o historii "Domovského práva".

Institut Domovského práva byl nastolen po zrušení Nevolnictví v RU. Patrně byl nastolen zákonem o "Prozatímní obecní zřízení ze 17. 3. 1849. Plně uzákoněno bylo zákonem č. 105/1863 ř. z. o právu domovském.

Za první republiky se zpočátku žilo dle zákonů z RU, nicméně První republika přijala institut Domovského práva za svůj ústavním zákonem č. 236/1920 Sb.

V čem spočíval institut "Domovského práva?

Domovské právo nebo též Domovská příslušnost byl právní institut příslušnosti k obci. Představoval právo na nerušený pobyt v obci a na chudinské zaopatření (sociální dávky) ze strany obce. Samozřejmě i poskytnutí obydlí či přístřeší.

Domovsky příslušný se prokazoval "Domovským listem", tedy dnešním "Občanským průkazem". Zajímavý je fakt, že domovské právo bylo zrušeno, občanský průkaz nikoli.

Obce samozřejmě vyžadovaly, aby onen člověk požívající "Domovského práva" byl obci za poskytnutou pohostinnost nějakým způsobem prospěšný a poskytnutou sociální pomoc obci alespoň částečně vrátil zpět. Obecně známý je pojem "Obecní pastýř a obecní Pastouška" Přidělování Trafik, (Neplést prosím se současnými prebendami postihujícími ty poslance, kteří se rozhodnou vyměnit svou vůli a rozum za svůj prospěch).

Z Výše uvedeného vyplývá, že ihned po zrušení nevolnictví byla nastolena rozumná forma "sociálního státu" či obce. Ku podivu se takto událo s koncem období zvaného "feudalismus" a s počátkem období zvaného "kapitalismus". Helemese, právo na obydlí a právo na sociální podporu nevymysleli ani komunisti, ani socialisti.

Jak šlo Domovské právo nabýt?

1, děti měly domovské právo narozením. (po otci)
2. Manželka sňatkem (po manželovi).
3. Udělením Obecním úřadem (po delším pobytu a bydlišti v obci, zaměstnáním, podnikáním...)
4. Získáním úředního postu ve státní sféře. (četník, celník, pošťák....)

Zajímavé je, že institut "Domovského práva" nevadil ani soudruhu Hitlerovi. Institut Domovského práva byl zrušen zákonem č. 174/1948 Sb. o zrušení domovského práva.

Tady domovské právo bylo zrušeno komunisty, zřejmě pod dojmem, že v nastoleném komunismu se každému dostane podle jeho potřeb.

Tak, a co s tím? Jo, uchcáváme štěstím, jak nám schopní podnikatelé zajišťují ubytovny pro sociálně slabé ze všech koutů této země. Učůráváme blahem, jak dnešní sociální stát je to co za naše daně chceme. Jsme štěstím bez sebe, že lidé, které do chudoby poslal systém mají cimru plnou štěnic, kterou jim financuje ÚÚÚřad práce.

A nejsme schopni zajistit, aby si jednotliví podnikatelé v sociálním byznysu nepůjčovali ony sociálně slabé mezi sebou. Právem se domnívám, že spousty klientů ubytoven jsou ubytováni na náklady státu hnedle několikrát.

Institut Domovského práva se pokoušela kdysi obnovit ODS. V době, kdy ještě byla pravicová a nesežral ji prospěchářský systém. Neprošlo to (spolu s institutem "Pracovních knížek") Neprošlo to vinou ČSSD a Komunistů.

Proč? Proto, aby končící feudalismus a počínající kapitalismus nesebral současné "Levici" vítr z plachet populismu?

Má li tahle společnost přežít, pak je nutno všechny populisty, pravdoláskaře, multikulturalisty, přerozdělovače, idealisty a podobnou pakáž skopat na jednu hromadu a zasypat nehašeným vápnem.

Ohlédnout se, jak to dělali dědové a pradědové. Nevymýšlet vymyšlené. Jinak této společnosti pomoci není. Používejme rozum a nenechejme pravdoláskaře kšeftovat s lidskou bídou.

To je skoro vše, co jsem chtěl napsat.