Říjen 2014

Co vlastně byly křižácké výpravy?

21. října 2014 v 15:43 | CBN - Hana Catalano |  Clanky jinych autoru
Křižácké výpravy patří mezi nejčastější námitky vůči křesťanské víře. Někteří islámští teroristé dokonce tvrdí, že jejich teroristické útoky jsou pomstou za to, co křesťané v těchto výpravách prováděli. Tak co tedy byly křižácké výpravy a proč se na ně pohlíží jako na velký problém křesťanské víry?

Především by se o nich nemělo hovořit jako o "křesťanských křižáckých/křížových taženích". Mnoho lidí, kteří se do výprav zapojili, ani nebyli křesťany...přestože se k nim hlásili. Jméno Krista bylo činy mnoha křižáků zneužito a poskvrněno. A zadruhé, je jen těžko pochopitelné, proč jsou tyto výpravy dnes vůbec relevantní. Odehrávaly se zhruba v letech 1095 - 1230 našeho letopočtu, tudíž před mnoha staletími. Proč by tedy měly být na programu dne v dnešní době? A proč se za ně římskokatolická církev ústy papeže omlouvá?

Zatřetí, ne že by to sice byla adekvátní omluva, ale křesťanství přece není jediné náboženství s násilím ve své minulosti. Křižácká tažení ve skutečnosti představovala reakce na muslimské invaze na území, která dříve obývali hlavně křesťané. Zhruba od roku 200 do 900 našeho letopočtu obývali území Izraele, Jordánu, Egypta, Sýrie, Turecka atd. vesměs křesťané. Jakmile se islám začal šířit a zesílil, muslimové do těchto zemí vtrhli a brutálně utlačovali, zotročovali, deportovali a dokonce i nemilosrdně vraždili tamní křesťany. Římskokatolická církev a "křesťanští" králové/vládci z Evropy nakonec reagovali a nařídili tažení za účelem získání muslimy podrobená území zpět. Činy, jichž se takzvaní křesťané během výprav dopustili, byly přesto politováníhodné. Neexistuje biblické ospravedlnění pro dobývání území, vraždění civilního obyvatelstva a ničení měst ve jménu Ježíše Krista. Zároveň však islám není náboženstvím, které by v této záležitosti mohlo hovořit z pozice nevinného.

Stručně shrnuto, křižácká tažení v 10. - 12. století byly pokusy křesťanů získat zpět muslimy/Araby dobytá křesťanská území na Středním Východě.

Robert Spencer se ve své knize "The politically incorrect guide to Islam and the Crusades" (Politicky nekorektní průvodce islámem a křižáckými výpravami) mnohem hlouběji zabývá otázkou islámu a podrobně rozebírá a fakticky čtenáři přibližuje korán, muslimskou rozpínavost i křižácká tažení. Ta byla zahájena více než 470 let poté, co muslimové v roce 630 začali dobývat křesťanská území a kdy sám Mohamed vedl své válečníky. Tolik let tedy uplynulo, než se křesťané rozhodli svá území vybojovat zpátky. První křižácká výprava byla zahájena 15. srpna 1096 za účelem osvobodit křesťanské národy od meče a dominance islámu. Stojí za zmínku, že daná území křesťané původně nedobyli mečem, ale s život měnícím vlivem evangelia Ježíše Krista. Během Mohamedova života muslimové zahájili krvavou kampaň dobývání, jež pokračuje v podstatě dodnes. Islám "vděčí" za svůj charakter svému zakladateli Mohamedovi. Učedníci/následovníci tohoto samozvaného "proroka" se pouze řídí jeho příkladem. James Arlandson popisuje na svých webových stránkách (http://www.answering-islam.org/authors/arlandson.html) historický průběh Mohamedových brutálních tažení a dobývání rozsáhlých území.

Konec do té doby největší křesťanské civilizace nastal 29. května 1453, kdy padla Konstantinopol do rukou osmanských Turků a tím i to, co zbylo z Byzantské říše. Za zničení Konstantinopole, která padla po sedmitýdenním obléhání, je zodpovědný ambiciozní muslimský vůdce sultán Mahmud II., zvaný Mahmud Plenitel. Proti veliké přesile v počtu 150.000 muslimských Turků město odhodlaně bránilo pouhých 8.000 obránců. Nic se nevyrovná hororu, který následoval po dobytí města. Lidé byli brutálně zmasakrováni v ulicích, ve svých domech i v kostelech, kde hledali spásu.


Na skutečnosti týkající se muslimské agrese se zapomíná a úmyslně se před veřejností zamlčují. Historickou realitou však zůstává, že křesťané byli po staletích terorizování Mohamedovými učedníky přinuceni reagovat. Islám byl ve svých vlastních taženích agresorem dlouho předtím, než Evropané reagovali těmi svými.


Jak je to s islamem...

21. října 2014 v 14:51 | Vratislav Bejsak |  Clanky jinych autoru
Nedávno jsem viděl na internetu, na Youtube, zajímavý rozhovor mezi muslimkou a inteligentní tmavou dámou jménem Brigitte Gabriel, patrně z nějakého fora či přednáškyMladá muslimka, v patřičném ošacení, se zeptala, proč si lidé myslí, že muslimové jsou potenciálně nebezpeční.

BG odpověděla:" Na světě je 1,5 miliard muslimů, ne všichni jsou radikální, většina jsou mírumilovní lidé, odhaduje se , že radikálů je mezi 15 -20%, což znamená že 75% jsou mírumilovní lidé, pokud se na to podíváte zblízka, tak těch 15-25% je dost, 180-300 milionů lidí, radikálních muslimů, kteří celý svůj život zasvětili jedinému cíli - "zničení západní civilizace"!

Proč se musíme snažit zlikvidovat těch 15-25%?

Podívejme se na historii, většina Němců byla a jsou mírumilovní lidé, ale malá skupina Němců radikálů vyvolala válku a jako výsledek 60 milionů lidí zahynulo, 14 milionů v koncentrácích za podmínek, o nichž většina těchto mírumilovných Němců nic netušila. Všimněte si , prosím, že většina mírumilovných Němců je a byla nedůležitá, neměla na toto vraždění vliv.

Podívejte se, většina Rusů jsou taktéž normální lidé, což vůbec nezabránilo tomu, že hrstka komunistů zavraždila 20 milionů spoluobčanů. Mírumilovná většina byla opět bezmocná, nedůležitá..

Většina Číňanů jsou sice mírumilovní lidé, což nezabránilo tomu, aby pár procent zabilo 70 milionů lidí. Jako další případy paní BG ještě uvádí Japonsko a pak pokračuje ,že je načase vyhodit politickou korektnost do koše a začít se starat o záchranu před Islámem a jeho radikály.

A proto pište, kam se dá a žádejte ochranu před islámem a jeho radikály.

Zvláště vy, penzisté, máte čas tak pište, telefonujte.

Děkuji vám."

Mohutný potlesk následoval.

NOVINY: Možná slovo "likvidace radikálních muslimů" se vám zdá silné slovo, ale bohužel je to tak, dokud jsou naživu, do posledního dechu, se radikální musulmani budou po vás sápat, s bombičkou, kalašnikovem či nožíkem v tlapkách, jen aby vás, nevěrce, zabili.

Když vidí, že jste zrovna v přesile, začnou dělat, že nic, že hrajou na slepou bábu, nebo že pozorují vlašťovky, ale to jen čekají, aby vás při nejbližší příležitosti, hned jak to půjde, podřezali.

Je to trapné, ale pokud je nezabijete vy, oni zabijí Vás.

Mimochodem. Předpis upravující nošení oděvu na půdě konkrétní instituce, či území, nemůže být diskriminací, už proto ne, že platí pro všechny. Pokud někdo tvrdí pravý opak, plete si pojmy s dojmy.

Měli bychom si pomáhat.
Vratislav

(name) Vratislav Richard Eugene Maria John Baptist
(surname) of Bejšák-Colloredo-Mansfeld
website: http://noviny.20m.com
samples of newspaper: http://www.floowie.com/en/novinyau
new website on http://home.exetel.com.au/noviny is under development
publisher of fortnightly newspaper NOVINY - (vydavatel ctrnactideniku v Australii )
P.O.Box 3335 , Redfern, NSW 2016; AUSTRALIA

phone : 0414 540 465
alternate email:nesemvamnoviny@gmail.com
Ono ty smejici se bestie smich brzo prejde...

V Americe je vsechno nejlepsi...

16. října 2014 v 18:30 Clanky osvetove
Uz asi pul stoleti tvrdim, ze v Americe je vsechno nejlepsi a nikdo se ji nevyrovna. Porad je to pravda. Ted to muzu jeste doplnit tim, ze v Americe maji i nejvetsi a nejlepsi idioty a hlupaky. Jedine v Americe. Pokud byste se zase chteli prsit, ze CESTI hlupaci a idioti jsou taky nejlepsi, pak pohrdave rikam pcha a dodavam, ze cesky hlupak se americkemu nemuze nikdy vyrovnat. Ani Zeman neni nijak kvalitni hlupak, on v podstate ani neni hlupak, jen je porad ozraly - kdyz je strizlivy, tak je napul normalni.

Tohle je prosim titulni stranka dnesnich novin - a to jeste z New Yorku, coz je ultra-liberalni, temer komunisticke mesto.


The Man Comes Around

14. října 2014 v 19:18 Clanky osvetove


"And I heard as it were the noise of thunder
One of the four beasts saying come and see and I saw
And behold a white horse"
(Revelation 6:1-2)

There's a man going around taking names
And he decides who to free and who to blame
Everybody won't be treated quite the same
There will be a golden ladder reaching down
When the man comes around

The hairs on your arm will stand up
At the terror in each sip and each sup
Will you partake of that last offered cup
Or disappear into the potter's ground
When the man comes around?

Hear the trumpets, hear the pipers
One hundred million angels singing
Multitudes are marching to a big kettledrum
Voices calling and voices crying
Some are born and some are dying
It's Alpha and Omega's kingdom come

And the whirlwind is in the thorn trees
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn trees
It's hard for thee to kick against the pricks
Until Armageddon, no shalam, no shalom

Then the father hen will call his chickens home
The wise man will bow down before the throne
And at his feet they will cast the golden crowns
When the man comes around

Whoever is unjust let him be unjust still
Whoever is righteous let him be righteous still
Whoever is filthy let him be filthy still
Listen to the words long written down
When the man comes around

Hear the trumpets, hear the pipers
One hundred million angels singing
Multitudes are marching to a big kettledrum
Voices calling and voices crying
Some are born and some are dying
It's Alpha and Omega's kingdom come

And the whirlwind is in the thorn trees
The virgins are all trimming their wicks
The whirlwind is in the thorn trees
It's hard for thee to kick against the pricks
In measured hundred weight and penny pound
When the man comes around

"And I heard a voice in the midst of the four beasts
And I looked and behold, a pale horse
And his name that sat on him was Death
And Hell followed with him."
(Revelations 6:7-8)

---

Song Meaning

Cash became a Christian later in life, and this song is based 100% on Biblical verses and symbolism.

The verse in the beginning about the white horse: As someone already pointed out, the four beasts are not the four horsemen. The four beasts are angellic beings (among others) that exist in heaven and are described in Revelation 4. The white horse is the first of the Four Horsemen. Cash doesn't mention the horse's rider, however. Rev 6:2: "And I looked, and behold, a white horse. He who say on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer."

There are two popular interpretations as to the identity of the rider of the white horse. One is that the rider is the Antichrist, because war, famine, and death follow him. The other is that the Rider is Jesus Christ, as the color white has often been associated with Him. Also, the four beast saying "come and see" has frequently been translated differently, as simply "Come." The argument is that the beast didn't need to ask John the disciple to "come and see," as he was already seeing. The beast was calling to Christ, as so many have and do, to "come." Even the last verses in Revelation say "Even so, come Lord Jesus!"

It seems to me that Cash believed Christ was riding the white horse, as authority is given only to Christ to judge - "he decides who to free, and who to blame."

"Going around taking names" also refers to Christ - those whose names are in the Lamb's Book of Life will be saved, and held blameless.

The "golden ladder reaching down" is most likely a reference to Genesis 28:12, when Jacob has his vision of the stairway reaching to heaven.

"Terror in each sip and in each sup" most likely refers to Revelation 16, as angels are pouring forth bowls of God's wrath upon the earth.

My guess is "will you partake of that last offered cup" refers to the offer of salvation through Christ. Christ prays to the Father in Matthew 26 to "let this cup pass away from me," referring to his approaching crucifixion. Also, the Psalmist in Psalm 116 says, "I will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord."

"Or disappear into the potter's ground" most likely refers to Genesis when the Lord says "Dust you are, and to dust you will return." However, Christians alive when Christ returns will not die; only unbelievers.

Cash then goes into some less structured references:

"Hear the trumpets hear the pipers" - The trumpets probably refer to the seven trumpet judgements in the Book of Revelation. The pipers reference is unclear to me, but possibly refers to the gathering of the masses for battle at Armageddon in Revelation 16. (Pipers are frequently associated with gathering.) This is probably why "the multitudes are marching" to the beat of a drum, "the big kettledrum."

"Voices calling voices crying, some are born and some are dying" is probably referring to the difference between the saved and unsaved on that last day. Christ's return will be joyful for some, dreadful for others.

"It's Alpha and Omega's kingdom come" - If there was any doubt as to the Biblical basis for this song, let it be put to rest. Christ says in Revelation 22:13 "I am the Alpha and the Omega. The First and the Last. The Beginning and the End."
I do not know what the whirlwind and thorntree refers to. There are several references to each in the Bible, but I do not see Cash's connection.

"The virgins are all trimming their wicks" refers to the parable of the ten virgins in Matthew 25. Five virgins (humanity) were waiting in the dark for the bridegroom (Jesus), and all woke up to trim the wicks on their lamps. But 5 of the virgins (unbelievers) were unprepared and did not have enough oil. The other 5 (the Church) brought plenty of oil. The first 5 had to leave to buy oil, and the Bridegroom came for the second 5 while they were gone. So will it be at The End.

The kicking against the pricks is another reference to the thorntree, which I don't understand.

"'Til Armageddon, no shalam, no shalom." is pretty clear. Shalam and shalom are both Hebrew words which refer to peace, or making peace. Until Christ returns, there will be no peace.

The "father hen" calling "his chickens home" refers to the Christ coming for his church.

"The wise men will bow down before the throne, and at his feet they cast their golden crowns" refers to Revelation 4, in which the 24 elders surrounding God's throne bow before him and lay down their crowns.

The next three lines are direct references to Revelation 22:10-12: "Do not seal up the words of the prophecy of this book, because the time is near. Let him who does wrong continue to do wrong; let him who is vile continue to be vile; let him who does right continue to do right; and let him who is holy continue to be holy. Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done."

"In measured hundred weight and penny pound" could refer to many things... The Black Horse of the Apocalypse carries scales. Scales are often used to represent justice, and the Lord is just. He will judge all according to their deeds. Only those covered by the blood of Christ will be found without blame.

The quoted verse at the end, seems to me to be a warning, as the entire song is. Will you partake of that last offered cup? Or disappear into the potter's ground? Are you prepared for that time when the Man comes around?

Udoli

12. října 2014 v 20:16 Clanky osvetove

Though I walk in the shadow of the valley of evil, I have no fear, as I am the biggest bastard in the valley ...


I was warmed by the sun, rocked by the winds and sheltered by the trees as other Indian babes. I was living peaceably when people began to speak bad of me. Now I can eat well, sleep well and be glad. I can go everywhere with a good feeling. - Geronimo


And I heard a voice in the midst of the four beasts
And I looked and behold, a pale horse
And his name that sat on him was Death
And Hell followed with him.


Ebola v Praze...

9. října 2014 v 19:57 Clanky jinych autoru
Prvni pripad Eboly byl vcera privezen do nemocnice Na Bulovce - uz jste svetovi....


Nadchazejici obcanska valka v Americe...

7. října 2014 v 17:11 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Clanek, o kterem chci psat je zde na tomto linku, anglicky ctouci si mohou poslouzit:Americky autor a komentator (u vas by rekli politolog) Michael Savage napsal knihu Stop the coming civil war (Zastavte nadchazejici obcanskou valku). V ni rozvadi sve duvody, proc si mysli, ze americti komuniste (Demokrate) dozenou USA do obcanske valky.

Muj preklad zaveru clanku:

Savage rekl, ze byl pozvan k projevu na zacatku Yom Kippur bohosluzby v synagoze.

Rekl cetnemu zidovskemu posluchacstvu, ze "svet se rozpada ve svech" a lide vidi nejrozlicnejsi duvody proc se tak deje.

Savage se otazal: "Kdyz byli prezidenty USA praktikujici krestane, nebyl svet bezpecnejsi misto?"

A posluchacstvo najednou ztichlo.

"Slyseli mne a pochopili", rekl. "Ani jsem nemusel rikat. ze mame ateistu, komunistu, socialistu a anarchistu v Bilem dome. Vsechno, co jsem rekl bylo, ze kdyz jsme meli praktikujiciho krestana v Bilem dome, tak svet byl bezpecnejsi misto."

"Rekl jsem, ze vsichni trpime dusevni nemoci, a Amerika zvolila tohoto cloveka a svet se rozpada jako nasledek."

Savage told WND he was invited to give a few words before the beginning of a Yom Kippur service at a synagogue.
He said he told the large Jewish audience the world "is coming apart at the seams" and people offer many explanations for what is happening.
Savage asked: "When America was ruled by practicing Christian presidents, wasn't the world a safer place?"
He said silence came over the audience.
"They heard me," he said. "I didn't have to say that we have an atheist, communist, socialist, anarchist in the White House. All I said is that when we had a practicing Christian in the White House, the world was a safer place.
"I said there's a spiritual disease that we're suffering from, and America put this man in there, and the world is falling apart as a result."


Vychodoevropska verbez...

7. října 2014 v 15:17 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Tady mate link co o tom pisou tady u nas doma - at si to muzete "overit" (pokud umite anglicky):


A strucne shrnuti v cestine, pro ty co anglicky neumi: Provalilo se, ze rusti "diplomate" nasli v U.S.A. ten kyzeny socialisticky raj. Asi 50 techto 'novyje ruskije" neokomunistickych parchantu, ehm ruskych diplomatu, defraudovalo americky zdravotni system Medicaid o castku zhruba 1 a pul milionu dolaru (ne korun).

Asi jim zdravodni pece v Karlovych Varech nebo slavni kubansti lekari nebyli dost dobri. System Medicaid je vytvoren pro zaplaceni zdravotni pece pro nemajetne a chude Americany - navzdory tomu, cemu veri lidickove v Cesku, v USA nezustane bez zdravodni pece ani chudy bezdomovec a to dlouho pred tim komunistickym svinstvem Obamacare.

Coz mi pripomenulo, ze i na ceskych "diplomatickych" uradech v USA jsou temer bez vyjimky lide s komunistickou minulosti, kteri by jen vzacne prosli testem charakteru - ti kradou v USA taky? Jako ti Rusi?


Prijdte se podivat!

7. října 2014 v 14:34 | Pepa Nos |  Clanky osvetove