Kontrolovana opozice a perestrojka

26. února 2018 v 21:00 | Robert Buchar |  Clanky osvetove
Marshall McLuhan jednou položil své audienci otázku: "Jak se dnes chytají lidské duše? Rybářským prutem, nebo do sítě?" Když nikdo neodpovídal, odpověděl sám: "Ani prutem ani do sítě. Prut se používal v době apoštolů a síť v době Guttenberga. V dnešní době se voda vypustí a vymění. A o to se postarají media".

PERESTROIKA DECEPTION

Velké revoluční změny z konce 20. století - pád komunismu ve východní Evropě a rozpad Sovětského svazu - se nyní všeobecně považují za spontánní výsledek dlouho se hromadících sociálních a ekonomických tlaků, a politický chaos a ekonomický zmatek, které následovaly, za nic více než pomíjivou fázi v nevyhnutelné cestě k dokonalejší demokracii. Člověk si může ale jenom přát, aby to bylo tak jednoduché.

Vysvětlení, kterého se nám dostalo z médií, je iluze. Ignoruje okolnosti, které směřují k hodně odlišnému obrazu dnešní reality a jak k tomu došlo:

•Všech sedm východoevropských komunistických režimů - každý z nich dlouho, neústupně a často krvavě bráněný krutými a všudy přítomnými bezpečnostními složkami - se zhroutilo v perfektní synchronizaci během krátkého období sedmi měsíců.
•Každý z těchto režimů odstoupil hladce a (kromě krátké šarvátky v Rumunsku) bez boje předal mírumilovně veškerou moc nenáviděným a pronásledovaným nepřátelům.
•Všichni noví čelní představitelé vlád souhlasili, že své předchůdce nepoženou před soud za všechna ta desetiletí zločineckého útlaku.
•Východoevropské parlamenty, třebaže stále složené ze skalních zastánců starého režimu, jednohlasně přijaly změny, jimiž se v podstatě zřekly zákonodárné moci.
•Když tyto komunistické režimy padly, tak Sovětský svaz - ten, jenž přes celá desetiletí krutě vojensky zasahoval, aby v těchto oblastech potlačil jakékoliv nebezpečí ohrožující komunistickou vládu - jen pasivně a neškodně přihlížel.
•Potom v teatrální frašce mírumilovně zkolaboval samotný Sovětský svaz a čtyři z jeho základních republik se s malým, či žádným násilím, odtrhly.
•Všechny nové vlády daly do režimu utajení veškeré poznatky a jednání tajné policie (shromážděné během dlouhých let všudypřítomnými informátory) o nových vůdcích a jejich politických spojencích.
•Každý z těchto nových režimů okamžitě odsouhlasil takzvané privatizační zákony, jimiž přecházelo průmyslové bohatství a majetek země na veřejné dražitele (i na některé bývalé legitimní vlastníky) za podmínek "solidních finančních plánů".
•Brzy po předání moci byli bývalí disidenti, kteří dostali vládní funkce, vyměněni za novou vrstvu "technokratů" a víceméně upadli v zapomnění.
•Nahromadily se důkazy, že mnoho národního bohatství bylo ve skutečnosti převedeno do rukou předem vybraných kupců, kteří se dostali do mocenských klanů se silnými vazbami na bývalé komunisty a jejich bezpečnostní a zpravodajské posluhovače ruské KGB.
•V přeměně, kterou političtí analytici předvídali již v počátcích vlády Borise Jelcina, převzal vládu nad Ruskem profesionální důstojník KGB - žádný politik či disident.
•Události v Rusku odhalily těsnou spolupráci mezi FSB, nástupkyní KGB z dob Sovětského svazu, a jejím dlouhodobým subdodavatelem, ruskou mafií.

V roce 1959 Chruščov navštívil Spojené státy, kde tamnímu ministru zemědělství Ezrovi Taftu Bensonovi řekl, že jeho vnoučata budou žít v komunismu. Když ho Benson ujišťoval o opaku, Chruščov údajně řekl: "Vy Američané jste tak naivní. Ne, vy nepřijmete komunismus rovnou jako takový, ale budeme vám dávat socialismus po malých dávkách, až se nakonec proberete a zjistíte, že už máte komunismus. Nebudeme s vámi muset bojovat. Oslabíme vaše hospodářství natolik, že nám nakonec spadnete do náručí jako přezrálé ovoce."

Chruščovovy záměry mně vysvětlil bývalý zástupce šéfa rumunské zahraniční rozvědky Jon Pacepa následujícími slovy: "Veškerá zahraniční politika států sovětského bloku, v podstatě celá jejich ekonomická a vojenská síla, se točila kolem většího sovětského cíle zničit Ameriku zevnitř za pomoci lží. Sověti spatřovali v dezinformacích hlavní nástroj k dialektickému uspíšení světového komunismu. Prioritou číslo jedna pro KGB bylo poškodit moc Ameriky, její úsudek a důvěryhodnost."

Stojí za povšimnutí, že Chruščov neřekl, že "budete žít v komunismu". Neřekl ani to, že "vaše děti budou žít v komunismu". Svým americkým protějškům řekl, že jejich vnoučata budou žít v komunismu. Chruščov připouštěl, že plán Moskvy je plán dlouhodobý, představující desetiletí práce.

KONTROLOVANÁ OPOZICE

V "zániku" komunistického systému sehrála významnou roli kontrolovaná opozice. Úspěch celé operace zavisel na tom, aby budoucí lídři byli pod controlou KGB. Plánovači nového systému si byli vědomi, že toto byla jediná možnost jak využít disidentů k nastolení nové vlády a vytvořit falešnou demokracii pod kontrolou KGB/GRU. Pete Bagley, ředitel CIA operací pro východní Evropu mně sám řekl, že teprve v devadesátých letech zjistil, že veškeré operace které CIA organizovala v Polsku během Studené války byly v podstatě tajné akce KGB za účelem najít a zlikvidovat potencionální zkutečnou opozici. Zkutečná, ryzí oposice v komunistickžch zemích neměla šanci vzniknout.

Podívejme se na příklad Československa. V tom případě musíme jít zpátky do období takzvaného "Pražského jara" v roce 1968. Toto období nám historici dodnes presentují jako povstání lidu, který chtěl vyměnit komunistickou diktaturu za "soocialismus s lidskou tváří", které bylo brutálně potlačeno invazí sovětské armády. Z dostupných dokumentů je dnes známo, že to všechno bylo trochu jinak. Celá operace byla v podstatě předehrou k tomu, co následovalo o dvacet let později - "zrušení" komunismu.

K zrušení současného komunistického systému potřebovala KGB vytvořit opoziční hnutí, ze kterého vyrostou lídři nového budoucího režimu.

•Podle zpravodajské analýzy stranických prověrek z období 1969-1970 vyšlo najevo, že zhruba 800 komunistických funkcionářů bylo vyloučeno ze strany a přesunuto do tzv. rezerv pro potřebu v budoucnosti - jako Charta 77 a podobně.
•Ve zprávě se také konstatuje, že asi 1,120 komunistů emigrovalo - bylo posláno do zahraničí proniknout do opozičních organizací a shromažďovat informace.

V roce 1967 sovětský maršál Matvei Zakharov navštívil Prahu za účelem urychlení náboru "agents of influence" pro americké univetsity, media a vládní úřady. Moskva pochopila, že moc se přesouvá od "staré průmyslové plutoktacie" jinam. Uvědomili si, že budou moci snadno manipulovat americkou veřejnost, když se jim podaří infiltrovat americká media a akademické kruhy.

CHARTA 77
V polovině sedmdesátých let se ilegální disidentské hnutí vyvynulo v tak zvanou
CHARTU 77.

V lednu 1977 byla zveřejněna občanská iniciativa Charta 77.
Z prvních 217 lidí, kteři poepsali prohlášení Charta 77
bylo 156 bývalých komunistů.

Podle historiků byl autorem proklamace CHARTA 77 Jan Patočka.

Jan Patočka byl zatčen v březnu 1977 a na následky výslechu zemřel.

Nicméně někteří disidenti, specielně ti, kteří nepatřili do "skupiny vyvolených" jsou přesvědčeni, že proklamace CHARTA 77 byl nápad Jiřího Diensbiera, agenta KGB.

Jiří Diensbier

•člen komunistické strany 1958-69
•novinář, zahraniční korespondent v Indonézii a USA
•agent vojenské rozvědky krycí jméno "Konferenciér"
•1989-první "nekomunistický" minister zahraničních věcí za posledních 40 let
•vedoucí české sekce CFR (Council of Foreign Relations)

•Proklamace nebyla nikdy zveřejněna v médiích. Byla napsána tak obratně, že kdyby byla zveřejněna, tak by 90% obyvatel nechápalo o čem document vlastě je.

•Operace byla pod vedením KGB za spolupráce se CIA. Celkem 43 příslušníků StB dohlíželo na aktiviy Charty. Každý z nich dohlžel na 5-7 operačních agentů.

•Na konci roku 1977 bylo rozhodnuto na schůzce KGB/StB, že ÚV KSČ nebude o vývoji situace informován a do situace bude částečně zasvěceno pouze 12 vybraných členů.

•Vedení Charty bylo v rokou asi 70-85 lidí, většinou bývalých komunistů. V současné době (2006) přibližně 180 jejich rodinných příslušníků působí na vysokých místech ve vládních orgánech a ekonomice. Tato skupina byla prověřena a schválena jak sověy tak američany.

Během období 1980-1989 Nadace Charty zaplatila 376,000 dolarů za akce Charty 77 v Československu a 1 milion 341 tisíc dolarů na osobní výdaje členů Charty. Dalších 6 milionů dolarů bylo převedeno na soukromá bankovní konta vedoucích osobností Charty.

Nadace Charty byla zpravována Františkem Janouchem ve Švédsku. Když konto Nadace dosáhlo výše milionů dolarů, peníze byly převedeny do Kommerzbank v Hamburku.

František Janouch

•Janouch, člen komunistické strany od roku 1948, pocházel z prominentní komunisticke rodiny a jeho manželka byla občankou Sovětského Svazu.

•Janouch přiznal, že Soros přispěl na Chartu 77 a polskou Solidaritu částkou 7 milionů dolarů, ale také uvedl, že to byla pouze jedna třetina celkové částky, kterou Charta obdržela.

•Janouch přibral "bývalé" komunistické agenty za členy správní rady Nadace. Mezi nimi byl Jan Muhlfeith, počítačový odborník, který měl na starosti databázi Nadace.

Jan Muhlfeith
agent StB *1962, svazek StB č. 165511,
•Po listopadu 1989 se počítačová databáze Nadace "ztratila" a Muhlefeit se stal ředitelem Mikrosoft Central pro střední a východní Evropu.
Podívejme se, kdo byli hlavními architekti Charty 77.


Jaroslav Šabata
•Člen KSČ od roku 1945
•Ze strany vystoupil v roce 1968

Jiří Hájek
•Člen KSČ od roku 1948
•Vyslanec ve Velké Británii 1955-58
•Náměstek ministra zahraničí 1958-62
•Vyslanec v OSN 1962-65
•Ministr školství 1965-68

Ludvík Vaculík
•Člen KSČ
•Novinář komunistické strany
•Vyloučený ze strany v roce 1969

Pavel Kohout
• Člen KSČ
• Kulturní atašé v Moskvě 1949-50
• Redaktor časopisu Československý voják
• Redaktor a analytik v Československé televizi
• Vyloučený ze strany v roce 1969
• "emigroval" do Rakouska v roce 1970

Petr Pithart
•Člen KSČ od roku 1959
•Tajemník výboru pro reformu politického systému
•Studoval na St. Anthony's College v Oxfordu
•Aktivní v Pražském jaru
•Předseda vlády 1990-92
•Senátor 1996

Petr Úhl
•Revolucionář, Marxista a Trockista od 60.let
•Člen Hnutí revoluční mládeže 1968-1069
•Poslanec Národního shromáždění 1990-92
•Člen výboru OSN pro lidská práva 1991-2001

Zdeněk Mlynář
•Člen KSČ 1945-70
•Studoval v Moskvě 1955-59
•Člen ústředního výboru komunistické strany 1968-70
•Vyloučen ze strany v roce 1970
•"emigroval" do Rakouska v roce 1977

PROGNOSTICKÝ ÚSTAV

Speciální institut československé akademie věd byl vytvořen v roce 1984, za účlem najít cestu pro přechod od socialistického ekonomického systému k tržní ekonomice. Byla to přesná kopie institutu se stejným názvem, který na příkaz Jurije Andropova založil v Moskvě generál KGB Michail Ljubimov. Prognostické ústavy byly založeny ve všech zemích východního bloku.

Valtr Komárek
ředitel Prognostického ústavu

•Člen KSČ 1945-1990
•Studoval v Moskvě v šedesátých letech, člen Politbyra
•Poradce Che Guevary na Kubě 1964-67
•Aktivní v Pražském jaru 1968
•generální sekretář Hospodářské rady ČSSR po roce 1968
•Ředitel Prognostického ústavu 1984-1990
•Ministr vnitra v prosinci 1989
•Místopředseda vlády Mariana Čalfy 1990

Zatím co disidenti se těšili plné pozornosti západních médií, prognostici pracovali intenzivně ve stínu utajení připravujíce ekonomické změny. Prognostici byli dobře informováni o činnosti disidentů ale disidenti v poodstatě neměli tušeni o Prognostickém ústavu.

Všiměte si, kdo byli hlavními osobnostmi prognostického ústavu. Tito lidé, ne disidenti, v podstatě převzali v zemi moc po Sametové revoluci.

Václav Klaus
•1966 studoval na Universita degli Studi Federico Napoli, Italy
•1969 studoval na Cornel University in Ithaca, USA
•Pracoval v Českskoclovenské národní bance
•Minister financí 1989-92
•Předseda Občanského fora a ODS 1990-1991
•Předseda vlády 1992-98, resignoval po skandálu odhalení $5
millonového konta ve švýcarské bance
•předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
1998-2002
•President České republiky 2003-13

Robert Eringer, bývalý agent kontrarozvědky FBI který strávil v Moskvě mnoho let, napsal článek pro deník The Santa Barbara News press, v němž tvrdí, že Václav Klaus je "dlouhodobý komunistický kolaborant, který může být dodnes pod vlivem ruských tajných služeb." Eringer cituje "důvěryhodné zdroje ze zpravodajské komunity" a říká, že Klaus byl zverbován "českou kontrarozvědkou" (pravděpodobně hovoří o československé státní bezpečnosti, StB) v roce 1962, aby "donášel na demokratické reformátory". Podle Eringera Klaus operoval jako utajovaný krtek pod krycím jménem Vodička, infiltroval československé disidentské skupiny a dokonce informoval StB i "o aktivitách českých opozičních skupin ve Spojených státech v období po Pražském jaru". Eringer dále tvrdí, že Klaus počátkem 90. let zničil svůj operativní svazek, který na něj StB vedla, ale nepodařilo se mu odhalit "duplikát (svazku), který byl v říjnu 1989 poslán do Moskvy k úschově." Tento duplikát je podle Eringerova tvrzení uložen u ruské zahraniční zpravodajské službě (SVR), nástupkyni První hlavní správy sovětské KGB (FCD). V prosinci 1997 Václav Klaus resignoval z posice předsedy vlády kvůli skandálu kolem financování ODS a podezření z korupce vzešlé z tajného konta ve švýcarské bance na jeho jméno obsahujíci 5 milionů dolarů. Rok poté se Klaus začal scházet v Praze s residentem SVR. SVR agent v Moskvě řekl Eringerovi, "Otevřeli jsme Klausův operační spis pod krycím jménem Kolešnikov a není vyloučeno, že ho znovu zaktivizujeme." Není jasné jestli Klausova politická kariéra byla obnobena s pomocí SVR ale faktem je, jak poukazuje Eringer, že Klaus si "vybudoval neobvykle úzký vztah s ruským pohlavárem Vladimirem Putinem".

Miloš Zeman
•Člen KSČ od roku 1968
•Jeho StB svazek zmizel v roce 1989
•1993-2001 Předseda Sociálně demokratiké strany
•Předseda Poslanecké sněmovny 1996-98
•Předseda vlády 1998-2002
•President České republiky od roku 2013

Tomáš Ježek
•Člen KSČ od roku 1969
•Studoval na Institute des Hautes Etudes Internationale v Ženevěc
•Poradce ministra finance pro privatizaci národního majetku 1990
•Poslanec České národní rady 1990 1992
•Poslanec Poslanecké sněmovny 1993 1996
•Ředitel burzovní komory 1992-94
•Člen prezídia Komise pro cenné papíry 1998-
2002

Zdeněk Tůma
•1993-95 Poradce ministra průmyslu a obchodu
•2000 2010 Guvernér České národní banky

Jaroslav Šedivý
•Člen KSČ od roku 1948
•1953 pracoval jako tlumočník pro GRU
•1970 strávil 6 měsíců ve vězení
•Po roce 1990 velvyslancem ve Francii, Belgii, Luxemburgu a Švýcarsku
•1977-98 Ministr zahraničních věcí

Jan Mládek
•1998 Náměstek ministra pro ekonomický rozvoj
•1998 Náměstek ministra finaancí
•Místoguvernér Mezinárodního měnového fondu
•2005 Ministr zemědělství

Jiří Dolejš
•Člen KSČ od ledna 1989
•1993-99 pracoval pro Ústřední výbor KSČM
•1999 Místopředseda KSČM

Miroslav Randsdorf
•Člen KSČ od roku 1972
•1990 Náměstek Federálního shromáždění
•1996 Člen Poslanecké sněmovny
•2004 Poslanec v Evropském Parlamentu

Vladimír Dlouhý
•Studoval na Catholické Universitě v Lovanu, Belgie
•1978-89 člen KSČ
•1989-90 Místopředseda vlády ČSFR
•1989-92 Ministr hospodářství
•1990-92 Poslanec Federálního shromáždění
•1992-97 Ministr průmyslu a obchodu

Karel Dyba
•1968-70 Studoval v Kanadě
•1990-92 Ministr ve vládě Petra Pitharta
•1990 Ředitel Economického Institutu
•1992-96 Ministr pro Economický rozvoj
•1997-98 Člen správní rady Komerze Bank
•2007 Velvyslanec a stálý představitel České republiky v OECD

Karel Köcher
•Člen KSČ od roku 1958
•Od roku 1962 agent KGB, krycí jméno Pedro
•V roce 1965 byl "emigrován" s manželkou do USA
•Pracoval pro Rádio Svobodná Evropa
•1970 obdržel PhD na Columbia University
•1972 dostal americké občanství
•Od oku 1973 pracoval jako CIA analyst (na doporučení Zbigniewa Brezinského)
•1984 zatčený v USA a odsouzený k doživoti za špionáž
•1986 vyměněn za sovětského disidenta Natana Sacharanského v Berlíně

Osobou v centru událostí dohlížející na přípravy pro ekonomické a politické změny byl soudruh Rudolf Hegenbart.

Rudolf Hegenbart
•Profesionální komunista
•1968-69 studoval na Universitě Ústřednáho výboru komunistické strany
•Od roku 1969 pracoval pro Ústřední výbor komunistické strany Československa
•1986 - Náměstek ředitele ekonomického oddělení Ústředního výboru a ředitel tzv."Oddělení 13"
•Po Sametové revoluci odešel do důchodu a popřel jakoukoliv účast na událostech.

Hegenbart věděl od KGB o Gorbachevových plánech a byl pověřen přípravou strategie na přesunutí vybraných komunistických kádrů do nové vlády. Po "pádu komunismu" se stal klíčovým kontaktem pro komunikaci s "ilegálnímy" skupinamy, jako byly Charta 77 a Obroda. V srpnu 1989 začal vyjadnávat předání moci a uskutečnění plánu v listoipadu.
Hegenbart také řídil exodus východních němců na západ v červenci 1989 přes německé velvyslanectví v Praze.

Další jeho akce, které stojí za pozornost jsou:
•Těsně před revolucí organizoval cestu Václava Hájka do Vídně vyjednávat s vybranými "emigranty", jako například Vladimírem Mlynářem, detaily o datumu a logistice nadcházejícího převratu.
•Koncept Civilního fóra kde byla vypracována dohoda o předání moci byl dohodnut s Hegenbartem měsíců měsíců před převratem.
•Organizoval sabotážování activit Ministerstva vnitra proti planům nasazení lidových milicí v pražských ulicích.
•Byl iniciátortem podpisové akce za propuštění Václava Havla z vězení. Akce byla řízená StB (všichni signatáři podpisové akce byli komunisté).
•Doporučil všem hlavním aktérům Charty 77 odjet z Prahy na dobu 17. - 19. listopadu. Václav Havel tak unikl zatčení a vrátil s zpátky v neděli 18.listopadu.
•Poté, co se mu podařilo zamezit nasazení lidových milicí do pražských ulic - akci kterou prosazovali kovaní komunisté pod vedením Jaroslava Jakeše - předal moc v neděli v noci 19. listopadu do rukou Charty 77. Dopravu lídrů Charty 77 na mítink zajišťovala StB.
___________________________________________________________

V roce 2006 jsem se neúspěšně pokusil natočit interview s Hegenbartem pro svůj dokumentarní film "The Collapse of Communism: The Untold Story". Hegenbart mně vysvětlil, že Havlovi lidé mu jasně řekli, že kdyby někdy pomluvil tak zkončí v pytli na dně Slapské přehrady.
Poté co v Česku vyšla moje kniha "Revoluce 1989" Hegenbart mi poslal email:

"Vážený pane Buchar,
blahopřeji Vám k vydání výnamné knihy. Právě ji pročítám a ztotožňuji se s mnoha vývody. V sedumdesátých a posléze v osumdesátých letech jsem byl na akademii společnských věd v Moskvě a mnohé myšlenky, řečené ve vaší knize, se tam tehdy přednášely. Kniha je významným prostředkem k poznání změn v zemích východní Evropy i v tehdejším Sovětském svazu."
S pozdravem,
Rudolf Hegenbart

Pro srovnání srovnání přikládám úryvek z recenze českého "odbornika" na oficiální historii Karla Pacnera:
Nedoporučuji: REVOLUCE 1989
"Přečetl jsem si prvních 50 z 220 stránek a knihu jsem odložil. Knihu českého exulanta v USA Roberta Buchara Revoluce 1989, kterou vydalo nakladatelství Brána, nedoporučuji brát do ruky."
Karel Pacner

___________________________________________________________

OPERACE "ASANACE"

1800 lidí podepsalo prohlášení Charta 77.

Během času bylo zřejmé, že disidentské hnutí bylo "kontaminováno" lidmi, kteří by tam neměli být, lidmi kteří nepatřili do "kruhu vyvolených", a StB zahájila operaci ASANACE. Cílem bylo zastrašovat nežádoucí členy Charty 77 a donutit je emigrovat.

Dobrým příkladen je herec Pavel Landovský.

Pavel Landovský byl jedním z nejbližších kamarádů Václva Havla. Co média nikdy o Havlovi nezveřejnila je, že Václav byl něco jako Bill Clinton na steroidech a Landovský mu naháněl do postele ženský. To ale začal být problémem, když Havel dosáhl úrovně potencionálního kandidáta na budoucího Presienta a tak Landovský byl "emigrován" do Rakouska.

280 členů Charty 77 bylo "emigrováno" z Československa během této operace.

Ti, kteří odolali nátlaku, zkončili do konce listopadu 1989 ve vězení a nikdo z nich po "revoluci" nebyl přizván k účasti na hostině vítězů.

Jeden z velice zajímavých character, který si zaslouží zvláštní pozornost, je Jan Kavan.

Jan Kavan
agent KGB

•Syn Československého diplomata, narozen v Londýně
•Jeho otec byl hlavním svědkem v procesu Rudolfa Slánského a odsouzen k 25 letům vězení
•1968 emigroval do Velké Británie
•Studoval v Oxfordu a na Reading Univerzitě
•1974 založil agenturu Palach Press, která publikovala informace o činnosti dissidentů a
• ilegálně přepravovala literaturu Československa
•1976 byl zatčen v Belgii pro pašování drog
•1989 se vrátil do Československa a stal se členem Občanského Fóra
•1990 předseda parlamentního výboru pro zahraniční věci
•1990-2002 Poslanec Federálního shromážděni Československé republiky
•1991 obviněn ze spolupráce s StB (krycí jméno Kato, svazek # 11777/307)
•1996-2000 Senátor
•2000-2006 Poslancem v Parlamentu
•1996 Soud rozhodl, že Kavan, když pracoval pro StB, si nebyl vědomý pro koho vlastně pracuje
• Po zrušení obvinění se stal Senátorem a místopředsedou Helsinského výboru pro lidská práva
•1998-2002 Místopředseda vlády Miloše Zemana a minister zahraničních věcí
•2002-03 Předseda Valného shromáždění OSN

(jeho kariéru na ministerstvbu provazely skandály, včetně vraždy na objednávku novinářky Sabiny Slonkové)

Podle dokumentů, které se našly v StB archivech, byl Kavan KGB agent, který pašoval během normalizace do Československa letáky a peníze pro disidenty ve specielnbě uporaveném autě. Padělané doklady pro tyto cesty byly vyráběny osobou, která byla ve spojení s Carlosem Jackalem. Když StB začala Kavanovy activity v sedmdesátých letech vyšetřovat, KGB nařídila vyšetřování zastavit a spis zničit.


SAMETOVÁ REVOLUCE

A tady je moje nejoblíbenější část Sametové revoluce.

17.listopadu 1989 situace vyvrcholila studentskou demonstrací v Praze kde při střetu s policií byl "zabit" student Martin Šmíd. Zpráva o smrti Martina Šmída byla katalizátorem k veřejnému povstani a k následující rezignaci komunistické vlády.

Když se prach usadil tak se ukázalo, že nikdo zabitý nebyl. Akce byla sehrána agentem StB Ludvíkem Žifčákem vystupujícím v roli studenta Milana Růžičky.

Dodnes, téměř 30 let později, davy a politikové se shromažďují 17.listopadu v místě incidentu a zapalují svíčky na památku zabitého studenta.

Ludvík Žifčák má srandu z toho, že je jediný žijící člověk, který má památník uctívající jeho smrt.


Václav Havel

Po pádu komunisticlé vlády vedení převzalo Občanské forum a nastal boj o příštího Presidenta. CIA investovala do vytvoření image Václava Havla ale vynořl se silný rival kandidující na presidenta - Alexander Dubček.

Zatímco Václav Havel byl více známý a polularní v cizině než doma, Alexandr Dubček byl známý a polularní hrdina Pražského jara.

Havla děsila představa Dubčeka jako kanidáta v presidentských volbách.

Po jednání v Praze Dubček slíbil, že nebude v prezidentských volbách kandidovat a tak umožní Havlovi stat se Prezidentem. Později ale zatelefonoval Havlovi z Jihlavi aby mu oznámil, že své zhodnutí změnil a že kadnidovat bude. Havel a jeho bodyguard Stanislav Milota vyrazili okamžitě do Jihlavy. Po rozhovoru s Dubčekem uzavřeli dohodu. Dubček nebude kandidovat v těchto prezientských volbách výněnou za to, že Havel bude Prezidentem pouze na jedno období a nebude kandidovat v příštích volbách. Jak mně to Milota popsal, Havel nakonec klečel před Dubčekem na kolenou, líbal mu ruce a děkoval za tuto dohodu. Jen se za nimi po odchodu zavčeli dveře, Havel se obrátil k Milotovi a řekl: "Stejně se na něj vyserem!"

Alexander Dubček zemřel po automobilové nehodě dva roky později.

FOND Z

Když Prezident Václav Havel zjistil, že v StB archivech jsou spisy na všechny disidenty, okamžitě nařídil svému ministru vnitra Richardu Sacherovi spisy členů Charty 77 a členů vlády zapečetit a uložit to tak zvaného FONDU Z.
Tento zapečetěný archiv dokumentů byl potom přepraven Janem Langošem na neznámé místo.

Jan Langoš zemřel v automobilové nehodě.
(na rovné rovné opuštěné silnici se srazil s bagrem)

POHLED ZPĚT DO HISTORIE
Major KGB Anatolij Golicyn uprchl v proisinci roku 1961 do Spojených států s informacemi o sovětské dlouhodobé strategii. Poskytl CIA soubor dokumentů včetně jednoho, který popisoval nové vedení odboru dezinformací KGB (oddělení D). Golicyn varoval CIA, že sovětské dezinformace jsou pečlivě vypracovány na podporu dlouhodobého plánu, v němž se váhy moci nenápadně posunou ve prospěch komunistického bloku.
CIA nebrala Golitsyna vážně a povolila mu vydat knihu pod názvem Nové lži za staré. Tato kniha obsahovala 148 předpovědí, mimo jiné:

•Do roku 1986 se do čela Sovětského svazu postaví člověk s "liberální reputací."
•Tento muž zahájí "změny které předčí představy Marxe či praktický dosah Lenina a pro Stalina by byly absolutně nemyslitelné."
•Sovětský systém bude liberalizovaný a liberalizace "bude okázalá a velice působivá." Je možné, že dojde k formálnímu prohlášení o zredukované roli komunistické strany. Její monopol bude navenek omezen.
•Dojde k reformě KGB. Disidenti doma budou amnestováni. Ti v zahraničí se budou moci vrátit a nastoupit do vládních funkcí.

139 of 148 Golicynových pčedpovědí se do konce roku 1993 vyplnilo - přesnost 94%.

"Dějiny jsou rozmarné stvoření. Závisí na tom kdo je píše."
Former Soviet Premier, Mikhail Gorbachev

V červenci 2006 během večeře v Bruselu s Pete Bagleym, bývalým šéfem CIA pro východní Evropu, jsem položil otázku: "Jaký je rozdíl mezi realitou, kterou nám prezentují media a tím co se zkutečně děje"? Jeho manželka bez rozmýšleni odpověděla:"Live in deception or shoot yourself".

___________________________________________________________

P.S.
Gorbačev sám připustil, že během jednoho zasedání, kde ho někdo obvinil, že reformní program Perestrojka nebyl dostatečně promyšlený, odpověděl: "To není Pravda, soudruzi! Když jsem nastoupil do úřadu, tak tam na mě čekalo 102 podrobných studijních prací formulujících co se má dělat." Takže sám přiznal, že Perestrojka nebyla jeho idea. Všechno bylo předem připraveno. A kdo tedy všechno připravil? Andropov.

Robert Buchar September 5,2014

(Puvodni text, ktery mi autor poslal, byl provazen velkym mnozstvim fotografii, vetsinou verejne dostupnych. S fotkami by tento blog byl prilis velky (system ma technicky limit), proto to zverejnuji i bez nich. Jsem ochoten puvodni soubor poslat emailem, pokud autor nema nic proti - nebo to nakonec muze zaslat i on sam, kdyz mu napisete.)
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Karel Benda Karel Benda | 26. února 2018 v 21:30 | Reagovat

nekdo je zde jako karel benda jr. to nejsem ja. tebe potkat tak te zbiju jak psa

2 Viktor Viktor | 26. února 2018 v 22:27 | Reagovat

[1]: Karle, proč Ti to vadí? To závidíš, že je někdo mladší se stejným jménem? Buď rád, že se nepodepisuje jako ty.

3 Karel Benda junior. Karel Benda junior. | E-mail | 26. února 2018 v 22:33 | Reagovat

Tatinku,to snad ne. Ty jsi byl vzdycky tluchuba. Jsem tvuj syn,tvoje krev a jeste mas take dcerku, ke ktere se take nehlasis.Ta ma knir pod nosem a podepsala CHartu.

4 Drifter Drifter | 26. února 2018 v 23:32 | Reagovat

Cte se to jako konspiracni teorie "Mimozemestani mezi nami". Tak peclive vypracovane ze si nedovedu vysvetlit proc tam dat vstup Zemana do KSC ale neni tam zminka o jeho "Vyhozeni".PROC???
Podobne je to s Che Guevarou,ktery odjel z Kuby 1964 do New Yorku, a pak do KONGA kde pomahal delat revoluci. Po te se ukryval v  CSSR. vzdal se Kubanskeho Obcanstvi v 1965, a zdochnul v Bolivii v 1967.
Takze W. Komarek dlouho Poradcem Che Guevary na Kubě asi dlouho nebyl(1964-67) zdroj: Wiki,  Klidne bych se vsadil ze kdyby jsme meli moznost se Guevary zeptat, tak by ho ani neznal.

Pisi to jen proto ze znam podobne pripady kamaradu kteri byli na Kubu poslani republikou a nebo byli vyzadani primo Kubou pro svoji prumyslovou expertizu a byli naprosto nepoliticti. Zkratka kdyz Cesko stavelo cukrovar na Kube, tak ho museli Cesi postavit.  Dnes by o nich clanky asi psali ze byli poradci Fidela. Coz vlastne byli, ale spise s lopatou.
In case you have detected a bit of skepticism, you are correct.

5 Luis Luis | 27. února 2018 v 0:30 | Reagovat

To nepripravil Andropov. Ten to dodelaval. Pripravovat se to zacalo, prvni studie zacaly vznikat po udalostech v Madarsku.
Napsal jsem dlouhy prispevek a nakonec jsem ho po sem smazal . Uz me toto tema nebavi. Je to prekonspirovany celosvetovy podvod ktery se svym tvurcum  ted v podstate vymyka z rukou. Takze na zaver zkonstatovani , ze v pozadi za vsim stoji stret zajmu nekolika cargo kultu  a pripomenuti toho co mi zacatkem sedmdesatych let rekl otec :
Je jedno pro kterou stranu pracujes, porad slouzis jednomu a tomu samemu Panu.

6 Luis Luis | 27. února 2018 v 0:32 | Reagovat

[1]: ha, vypada to ze marxista kretenista netusi co jeto "jr"

7 Robert Buchar Robert Buchar | E-mail | 27. února 2018 v 0:34 | Reagovat

Rosto, klidne to muzes poslat komukoliv. Ja to mam taky v PDF - 6.6MB file.

8 Luis Luis | 27. února 2018 v 0:43 | Reagovat

Mel bych zajem o tu knihu , co se nelibila Pacnerovi  ,  jestli to je na nejakem elektronickem formatu .

9 Luis Luis | 27. února 2018 v 1:19 | Reagovat
10 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 27. února 2018 v 1:28 | Reagovat

Perfektně napsáno. Pochvala. Jen stále schází něco více o V. Havlovi před rokem 1989. Setkal jsem se s býv.  vojenským řidičem lampasáků, který měsíc před propuštěním  V. Havla z vězení na podmínku (duben 89) vezl Vaška Havla z věznice Pankrác na vojenské letiśtě Praha Kbely. Letadlo poté odletělo  s Havlem  na tajné jednání do Moskvy! S touto cestou se ovšem Vašek  nikdy nepochlubil. Zato po svém propuštění už dopředu věděl, že do půl roku komunistický  režim  rozhodně padne a on se stane prezidentem! Inu, Václav vždy věděl všechno nejlépe!

11 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 27. února 2018 v 1:48 | Reagovat

Vždycky jsem tvrdil, že dokument Charty 77 vytvořil na objednávku profesor Jan Patočka a to ho stálo život. Po roce 89 se lhář a podvodník Václav Havel pasoval  na autora  tohoto dokumentu Charty 77., aby měl jako vůdce opozice nejvyšší zásluhy. Následně bolševický tisk se postaral o jeho oslavování jako jediného autora již zmiňovaného dokumentu.

12 Dalsi konspiracni Dalsi konspiracni | 27. února 2018 v 7:04 | Reagovat

teorie ...

po padu kazdeho rezimu se odstani ti nejvice exponovani z rezimu stareho.... a ponechaji se stare dobre kadry ktere budou slouzit komukoliv
a nasledovne se prijme  TA nova parta / garda ..a s tou se delite o vydobytky...

to ,ze nova i stara garda vedela, ze  se bude po cesku privatizovat (rozumej krast) v malem a velkem ...a uz to jelo...uzitecni pitomci (ie masy/ obcane ) koukali a koukaji dodnes s otevrenou papulou co se to delo deje...pouze nekteri chytri kriminalnici pochopili, ze nastala ta prava civile :)  a ta dalsi nastane opet tak za 300 let....

no a vy uzitecni pitomci - vy dostanete mizerne vyplaty za svou mizernou praci  a mizerne duchody jen tak aby jste nezdechli hlady  , ANO MY UZ JSME ZA VODOU , bye , bye >>>> ;-)

13 Eda Eda | E-mail | 27. února 2018 v 7:14 | Reagovat

Celá západní Evropa (ale i USA) byly infiltrovány jak osobami, tak myšlenkami postupně Francie (68), Německo, Italie, severské státy.. prostřednictvím Komintermy a organizací OSN počnaje...,  prostředkem bylo i národně osvobozenecké hnutí států Afriky.. Rusko k tomu mělo - i má, neomezené zdroje... Jo a ještě k Dlouhému - předseda závodní org. KSČ, dnes předseda Hospodářské komory - členy většinou privatizující bývalí ředitelé vytunelovaných st. podniků, dnes finančně neomezených "pánů"...

14 Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji | E-mail | Web | 27. února 2018 v 11:15 | Reagovat

To, ze zacina dalsi zkurvena totalita v Cesku, mi bylo jasne uz od 1.1.1993.

BUDE ZAJIMAVE SLEDOVAT,JAK SE V CESKU CELKOVA SRANDA BUDE VYVIJET PO VITEZSTVI BABISE, ZEMANA A OKAMURY.

Vypada to, ze kurvam zbyly uz jen posrany media na ktere ale uz kazdy zvysoka sere.

A slimaci se slimackama jako pokracovatele KGB a CIA?
Ted, kdyz je mother-fucker sapiro, obama a father-fucker hitlery v prdeli na vecne casy a nikdy jinak?

Jsa sam geniem, nemam problem s tim, kdyz se delaji z Andropova a Chrusceva dalsi geniove.

(Nejlepsi je ale pro podobne uvahy osobni pribeh Adolfa Hitlera, povazovaneho take za genia az do doby nez se otravil, strelil do hlavy a pak se jeste pro jistou nechal polit benzinem a spalit.)

15 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 27. února 2018 v 14:57 | Reagovat

[4]: O Zemanovi tam neni zminka o jeho vyhozeni z KSC - protoze JEDNOU KOMUNISTA = VZDYCKY KOMUNISTA.

16 K. Benda jr. K. Benda jr. | 27. února 2018 v 15:06 | Reagovat

Kak zkazal samyj izvestnij VIP sluzby bezopasnosti Prusiji VIL: На деле это не мозг, а говно.

17 Fidel Fidel | 27. února 2018 v 15:17 | Reagovat

[12]: Jaro ty drz hubu. Jsi stejny hajzl jako Havel.

18 Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky | Web | 27. února 2018 v 15:37 | Reagovat

Jan Kukačka (2006): Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky. URL: http://www.i-sn.cz/file/33/kukacka-vyber-z-clanku-1997-2006.pdf

19 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 27. února 2018 v 18:29 | Reagovat

[8]:Amazon
https://www.amazon.com/Reality-Damned-Undoing-America-Communism/dp/1609111664/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519752458&sr=8-1&keywords=and+reality+be+damned

20 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 27. února 2018 v 18:33 | Reagovat

[5]: Kdybyste chtel zacit od zacatku tak bysme museli jit do nemacka nekde v polovine 19. stoleti.

21 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 27. února 2018 v 18:36 | Reagovat

[14]: No jo Pepo, me to zacinalo byt jasne uz v roce 1979 a proto jsem se v 1980 odtamtud vyparil.

22 Drifter Drifter | 27. února 2018 v 20:28 | Reagovat

[15]: Mate "point" ale proc tam vubec davat datum, stacilo tam dat jen slovo "Komunista" ze ano?

23 Drifter Drifter | 27. února 2018 v 20:34 | Reagovat

[20]:Pokud by Vam to nevadilo, rad bych si to cele prectl i s fotkama. Moji e-mail adresu jiz mate, tak jako i pan  Hedvicek, predem dekuji.

PS. Vas "WEB" link nefunguje.

24 Drifter Drifter | 27. února 2018 v 22:07 | Reagovat

Autor si rozhodne dal praci s vyzkumem vsech moznych dat, ale pokud si pamatujeme tak v 1968 zacalo hnuti “obnovy Socialismu” komunisty.  Breznev nikdy Novotneho nemel v lasce, protoze podle Ruskych historiku Novotny odmitnul Sovetske Jaderne zbrane na uzemi CSSR. Vsadil na Sasu Dubceka, a nevedomky dokazal to co chtel.
Po smrti Brezneva nastoupil Andropov a nic se nezmenilo, po nem nastoupil Cernenko a zase nic.
Dival jsem se na Reagana, kdyz prohlasil, "Ja bych s SSSR i jednal, ale oni umiraji drive nez jim stacim poslat gratulaci ke zvoleni".
Pak prisel Gorbacev a  prohlasil ze nebude pouzivat Armadu a nasili. Veci se dali do pohybu, I komunisti se prestali bat ze prijde “Stalinova”cistka. Ironicky, Cesi byli posledni kdo se dal do pohybu pro nejake zmeny.
Je celkem jasne ze bez Gorbaceva by se nic nedelo dalsich 50 let.
To ze cela tato Epocha vyvoje nebyla zamerne planovana ani centralne rizena, je fact ze byl v SSSR pokus o prevrat vedeny sefem KGB Vladimirem Kryuchkovem s cilem navratu do starych koleji.
Co nasledovalo je jen priklad ze Centralni rizeni selhalo v Evrope, tak i v SSSR. Zadny komunista se dobrovolne sveho koryta vzdat nechtel, to mu dalsi komunista musel vzit!  Vyvoj bez krveproliti se nedal zastavit, jakmile se lidi prestali bat.
To ze to byli vsichni Komunisti je jasne. Kdo jiny byl u moci?  Rozbit system se dalo pouze ze vnitr. Nikdy ne z venci, to ani Hitler a Cold War nedokazali.
Zapad se na vsechno dival dost skepticky, tretina sveta byla vyrazena ze svetove konkurence a najednou se budeme muset podilet o sve trhy a lacinou pracovni silou??  M.Thatcherova je znama svym vyrokem, “at Gorbacev posle tanky do Berlina a udela tam poradek”, spojene Nemecko je nebezpeci Evropy.
Jak se jednotlive figurky na teto sachovnici udalosti dostali k moci, ukradli trillion majetku je jen detail!  Hlavni je ze bez Gorbaceva a jeho pokus o obnovu upadajiciho imperia byl tim katalyzatorem udalosti ktere se jiz nedali zastavit.
Musite si uvedomit ze co USSR odvezl ze znicene Evropy, spolu s valecnou pomoci Britu a Americanu drzelo ten zaostaly colosus na zivu od konce Valky. Jakmile to materialni a technologicke bohatsvi doslo byl konec. SSSR by byl jen nevyvinuty stat Tretiho Sveta s atomovym potencialem a Sputnikem, ne nejaka svetova velmoc. (Dnesni GDP Ruska je na urovni Italie a ta nema zadne nerostne bohatstvi a jen polovinu obyvatel)
Kdyby to pokracovalo dal, tak by je dnes Zapad musel zivit. A to Gorbacov vedel!

25 jara jara | 27. února 2018 v 22:46 | Reagovat

Nectu, preposilam odchazim na Seminar.
[14]: Když čtu nebo poslouchám diskuse o současné společnosti a problémech, které nás trápí, jímá mne smutek. Ne kvůli problémům samotným, ty jsou od toho, abychom je řešili, ale jsem skoro zoufalý z toho, jak hanebně se pracuje s fakty a logikou. Aby se dal nějaký problém řešit, musíme ho především přesně definovat. Někteří lidé si vůbec neuvědomují, jak důležitou funkci má přesný význam slov. A ti, kteří si to uvědomují, pracují často s významem slov naprosto demagogicky, neboť dobře vědí, jak snadno se dá obecné mínění zmanipulovat.
Dovolte mi kratičký exkurz, abych na konkrétních příkladech objasnil, co mám na mysli. Když v padesátých letech minulého století vyháněli komunisté sedláky, neoznačovali je názvem, který platil po staletí, ale dali jim hanlivou nálepku kulaků. Když jim kradli majetek, bylo to združstevňování. Nakonec společnost díky masáži ze strany médií a ideologů přijala, že majetek nebyl sedlákům ukraden, ale legitimně združstevněn.
Okupanti nás v roce 1968 nenapadli, ale poskytli internacionální pomoc. A byli tu dočasně umístěni. Vlastenci, kteří s okupací nesouhlasili, byli prohlášeni za protistátní živly, které rozvracejí socialismus. Jejich pronásledování se pak nazývalo kádrovou prací.
Místo argumentů padají v diskusích snůšky urážek
Úmyslně uvádím příklady, které jsou všem srozumitelné. Pokud bychom šli hlouběji do minulosti nebo zabrousili mimo Evropu, najdeme stovky podobných. Vyvražďování celých národů se pojmenovalo podle okolností jako pokřtění či demokratizace. Upalování kazatelů jiné víry se prohlašovalo za očistu křesťanstva. Popravy neoblíbených panovníků se konaly pod hlavičkou spravedlivého trestu, ať již z rukou Kristových věrných, občanů revoluce, pěsti dělnické třídy nebo odpůrců totality. Je to pořád stejné. Realitu se snaží vládcové a jejich nohsledi pojmenovat tak, aby vyhovovala jejich mocenským cílům.
Dnes skoro nikdo ve vášnivých diskusích nepřemýšlí o skutečné podstatě problémů. Chytáme se slov, která nám vtloukají do hlav politici a média, a hádáme se o ně, jako by šlo o život.
Ale pokud se nad tím zamyslíme, pak by nám mělo dojít, že se ve skutečnosti hádáme o chiméry, o pseudoproblémy, že proti sobě stavíme ideje, které jsou iluzorní, neboť pojmenovávají všechno jiné, jen ne podstatu věci. A pak se samozřejmě nikdy nemůžeme dohodnout.

Bolestí většiny dnešních diskusí je navíc absolutní absence racionality, faktů a logiky. Na názor, který se nějakému oponentovi nelíbí, často odpovídá urážkami. Zažil jsem to i já. Na mnoho mých článků jsem obdržel snůšky urážek, aniž ovšem oponent vysvětlil, v čem se tedy mýlím a proč se mnou nesouhlasí. Za racionální argument se dnes považuje pouhé konstatování, že ten druhý je sluníčkář, komouš, Putinův agent, Obamův agent nebo prostě jen idiot.
Risknu tuhle škálu odsouzení a dovolím si předložit několik dnes běžně používaných termínů, k nimž se pokusím přiřadit reálný obsah, což znamená správné a logické české pojmenování.
Nejde o migrační krizi, ale nájezd hord, které u nás nemají co dělat
A čím začít jiným než slovy „migrační krize“. Slovo krize se používá pro různé problémy, ať už jde o stav po živelní katastrofě nebo o hospodářskou cyklickou krizi. Krizí je zlomový stav pacienta nebo neshoda v manželství. Je to však vždy něco, co vzniká více či méně nezávisle na naší vůli. Slovy „migrační krize“ se tak politici snaží navodit dojem, že jde o proces, který se děje mimo nás a my se mu musíme podvolit (stejně jako se podvolíme zemětřesení nebo krachu na burze).
Jenže to je lež! Tahle událost není krize, protože my ji řešit můžeme! Je to pustý nájezd hord, které nemají na našem území legitimně co dělat. Jistě, existují i ohledy humanitární, ale ty se musejí řešit vždycky v rámci zákonů dané země a při respektování suverenity jejích hranic. Cokoli jiného je zvůle (a neohánějme se vnucenými mezinárodními pakty a úmluvami, jsou-li navíc v rozporu s naší ústavou).

Příliv migrantů není krize, je to výsledek neschopnosti bruselských vládnoucích elit plnit povinnosti, které jako správci Evropy mají. Nikdo dnes nechrání evropské hranice, vedou se jen nekonečné žvásty, že je to třeba udělat. Ať už německá kancléřka stoupence islámu pozvala, či nikoli, nemají tu legitimně co dělat a překročení našich hranic je trestný čin.
Skutečná migrace je ve skutečnosti něco, co má jistý zákonný nebo alespoň hospodářský rámec. Přistěhovalec musí žádat o legalizaci pobytu, musí se v nové zemi přizpůsobit, musí v ní pracovat a uživit sebe a svou rodinu. Nic z toho přicházející hordy neplní, nerespektují a nejsou toho ani potenciálně schopny. V moderní historii nemáme k podobnému pohybu národů paralelu, proto je třeba použít nomenklaturu starších dějin. Nejde o migrační krizi, ale o nájezd muslimů.

Zničí byt, obsadí cizí objekt, krade, ale je jen nepřizpůsobivý
Stejně fatálně se dnes pracuje s pojmem „nepřizpůsobivý“. Zákon stanoví jasně, že člověk je buď bezúhonný, protože zákony plní, nebo je zločinec, případně podle vážnosti přestupku pachatel, neboť zákony a předpisy porušuje.
Co je to nepřizpůsobivý? Člověk, který se rozhodne, že některé zákony a normy dodržovat nebude. Dostane byt, ale zničí ho. Vláme se do cizího objektu a ve jménu svých ušlechtilých myšlenek ho obsadí. Na ulicích dělá nepořádek, v noci hluk, páchá drobné krádeže, nechce pracovat. To vše se dnes označuje jako nepřizpůsobivost. Proč, vždyť každý, kdo tohle dělá, je přece v dikci zákona pachatel nebo zločinec. Politici a mediální komentátoři to snad nevědí? Pak by si měli zopakovat základy práva.
Stejně tak je podivné, aby se různé skupiny společnosti přejmenovávaly podle aktuální situace. Před několika lety se vedly vášnivé polemiky na téma, jak hanebná je česká komunistická strana, protože se odmítá přejmenovat (navzdory tomu, že propagace komunismu byla zákonem prohlášena za trestnou – typický právní Kocourkov).
Komunisté věrni revolučním písním na své barikádě vytrvali a komunisty podle názvu zůstali. Zachovali se rozhodně seriózněji než cikáni (historický název doložený již ve 14. století), kteří nedůvěryhodnou firmu vyměnili za označení „Rom“. Přiznám se, že neznám národ, který by se po staletích existence přejmenoval jen proto, že se mu jeho označení nezdá dostatečně důstojné. A až bude zpochybněno tohle slovo (ono už vlastně je tím, jak ochotně se příslušníci této etnické menšiny přizpůsobují), najdou si třeba jiné označení.  
Předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní
Přemýšleli jste, kdo vlastně je „sociálně potřebný“, nebo dokonce „sociálně slabý“? Hledal jsem na stránkách našich institucí, ale ani na marxistickém ministerstvu není definice, kdo to vlastně je. Všichni se však tím pojmem ohánějí. Takové termíny jsou na nic, protože nikdo pořádně nechápe, co exaktně znamenají.
Označují totiž to, co se hodí politikům, úředníkům a aktivistům. Buďme však jazykově korektní. Ve společnosti existují lidé bohatí a chudí. Je-li někdo chudý, má smůlu. Nicméně podle křesťanství chudoba cti netratí. Navíc každý chudý může zbohatnout, pokud se bude snažit. Nebo pokud bude mít štěstí. Žijeme v době pokrokové, která chudobu nepřipouští. Všichni bohatí ovšem být nemohou.

Dávat peníze na chudé, to se jaksi nenosí. Ale na sociálně potřebné? Kdo by mohl odmítnout pomáhat potřebným? Mimochodem, potřebný je ve své podstatě každý člověk v této zemi. Soused má jaguára, ale já ne. Jsem potřebný, protože bych ho chtěl taky. Být potřebný je psychologicky nebezpečné, je to slovo politicky nabubřelé a prázdné. Být chudý nebo bohatý je však označení jasné, srozumitelné a z hlediska reality správné.
Pokud chceme tuhle společnost napravit, je třeba říkat pravdu. A to znamená označovat věci správnými termíny, neskrývat nepříjemné skutečnosti za balast eufemismů. O tom, co sdělujeme, musí rozhodovat věcná správnost, a nikoli politická korektnost, jemnocit či osobní ambice. Na všechny děje a stavy společnosti máme prověřené pojmy, nevytvářejme nové.
Český jazyk je mimořádně bohatý, používejme jen ty obraty, které jsou známé po staletí. Pak se rozhodně budeme na svět dívat reálněji a jednat pragmatičtěji. Protože naši předkové nemohli polemizovat o „migrační krizi“, museli se chopit zbraní a bránit svou svobodu a majetek.
Mimochodem, obrat „bránit svou zemi, víru a majetek“ není urážkou ALE POVINNOSTI KAZDEHO OBCANA VLASTI! ;-)

26 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 28. února 2018 v 4:27 | Reagovat

[24]: link funguje. v adrese kterou jsem to uvedl bylo typo.
http://www.collapseofcommunism.com
Nejlepsi je pouzit Google Chrome

Vasi emal mozna nekde mam, ale nevim pod jakym jmenem se Drifter zkryva.

Uz jsem si zvykl, ze moje nazory nema cenu nekomu vnucovat. S respektem ale musim dodat, ze vase predstava historie je prinejmensim naivni.
Sorry to say that, it's my opinion.

27 Honza Sigma Honza Sigma | E-mail | 28. února 2018 v 10:13 | Reagovat

Dobrý den vespolek vám všem.
Na tento web jsem narazil čirou náhodou a přiznávám se, že nestačím valit oči. Jsem čistokrevný Čech s datem narození někde na začátku normalizace. To jen tak na okraj...
Celý článek výše je velmi zajímavý a navíc jsem již velkou spoustu věcí, nahoře popsaných, již slyšel či četl jinde. Z toho bych si dovolil usoudit, že jsou pravdě tak blízko, až je to skoro smrtelně nebezpečné(s nadsázkou). Mne osobně nejvíce zaujala formulace v diskuzi - Jednou komunista - vždycky komunista. Slyšel jsem něco obdobného: bývalý komunista je něco jako bývalý černoch.
Z tohoto důvodu se sám sebe mnohdy ptám, jak je možné, že někteří, kteří byli v KSČ, jsou veřejně skrze media nenáviděni, a někteří, kteří udělali to samé, jsou jejich miláčky. Stačí jen vzpomenout na novodobě pasovaného čestného otce národa Zdeňka Svěráka. Ten nejen, že byl v partaji, ale základní vojenskou službu si odkroutil u Pohraniční stráže. A tam chodila jen rudá elita, jak známo. Těch příkladů je, samozřejmě, mnoho a mnoho. Mě děsí pomyšlení, že tito lidé tyjí povětšinou na veřejných finančních zdrojích, hlásají své pravdy a nikdo se ani na chvilku nepozastaví nad tím, co jsou vlastně zač. Sám nejsem žádný velký hrdnina či bojovník proti režimu, ale když mě v roce 89 v létě oslovili s nabídkou vstupu do KSČ, odmítl jsem. Byl jsem mladý a proto jsem - možná - neměl strach. Nicméně dodnes jsem na toto rozhodnutí hrdý - zdali právem či nikoliv, nechám na posouzení, s dovolením, na vás.
Já sám jsem nikdy V.Havla a jeho suitu příliš neadoroval a jediné, na čem se s VH shodnu je fakt, že mi vadí označení mé země názvem Česko(on říkal, že když to slyší, lezou po něm slimáci).Ale jak sami vidíte, jeho kult osobnosti je v Čechách skvěle uměle udržován a co na tom, že nikoho nezajímá, že? Naše veřejnoprávní stanice nám řekne, jaký máme mít ten správný názor.
To samé jsem nikdy nepochopil s osobou J.Nohavici. Uznaný udavač, který donášel na K.Kryla, následně pak hrál divadélko atd. Ale lidem je to jedno, hlavně, že si s ním mohou "zabékat" ty jeho písně. Je to jejich vkus, ale podporovat tento typ lidí mi přijde dosti nechutné.
Závěrem snad jen jedno: rád se sem občas podívám a přečtu si zajímavé, leč velmi smutné články.
Přeji pevné zdraví a mnoho sil.

28 Největší exekuce hrozí nejpoctivějším dětem, zlobí se advokátka Největší exekuce hrozí nejpoctivějším dětem, zlobí se advokátka | Web | 28. února 2018 v 10:59 | Reagovat
29 Miroslav Miroslav | E-mail | 28. února 2018 v 17:30 | Reagovat

[25]:Naprosto s vámi Jaro souhlasím

https://www.youtube.com/embed/02nLxNzIA9g

[25]:

30 Drifter Drifter | 28. února 2018 v 19:34 | Reagovat

[26]:Historicke udalosti jsou docela jednoduche, jen my je podle potreby vykladame slozite.
Nicmene, bez Gorbaceva by se pokracovalo v komunismu. Ani Andropov, sef KGB po nastoupeni funkce prvniho tajemnika nic neudelal.
O alternativnim pokracovani "status quo" svedci existence Severni Koreje do extremu a China s Vietnamem na liberalnejsi strane druhe.
Je take faktem ze sef KGB Vladimir Kryuchkov se pokusil o prevrat zatknutim Gorbaceva.  Zda se ze cil a celkove mysleni KGB muselo byt zcela jine!!!

Jeste bych rad podekoval Panu Hedvickovy za preposlani Vaseho materialu.

31 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 28. února 2018 v 19:38 | Reagovat

Na vyhozené komunisty v roce 1969 se rozhodně nazapomnělo. Stali se kádrovou rezervou, což se potvrdilo po 17. listopadu. Zeman je toho příkladem, protože byl komunisty a StB vzat na milost a šel do politiky. Byla to  z Obrody  velká armáda býv. komunistů, kteří se  "novému"  režimu velmi  dobře  hodili a  všichni vzorně sloužili novým pánům. Dostali koryta a podíleli se na rozkrádání země, tak i na korupci.... Mrtvý komunista, dobrý komunista!

32 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 28. února 2018 v 20:02 | Reagovat

Již je tomu rok, co v Lidových novinách byl zveřejněn ofocený  dokument (originál z roku 1977), ,  ve kterém se Václav Havel svým podpisem přidává ku dokumentu Charty 77.  Tím byla vyvrácena  jeho lež, že on byl autorem textu Charty 77. Protože; kdyby  opravdu byl autorem, potom by se logicky  nemusel  k tomuto dokumentu přidávat.  Opět jsem měl pravdu a moje pravda byla podpořena  deníkem L.N  Tím byl Havel usvědčen ze lži. V roce 1982 jsem se v Zahradním městě setkal  s Jiřím Hájkem. A ten mi řekl pravdu. Profesor Patočka byl požádán, aby ten dokument  vypracoval. A to také udělal. Havel si autorství  sprostě přisvojil a nechal se oslavovat jako  největší hrdina a autor.  Patočka se už nemohl bránit a označit Havla za zloděje! Už byl mrtev. Po prvním zatčení se strachy  Havel podělal a přistoupil na spolupráci! Je  jen otázkou času, kdy i tahle pravda vyjde z archivů  najevo!

33 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 28. února 2018 v 22:35 | Reagovat

[30]: If you say so. Lide veri tomu cemu veri a je tezke jejich nazory zmenit. K vasemu nazoru muzu jen dodat, ze jste jak se u vas rika "uplně mimo mísu". (K tomu ziskat informace je potreba hodne casu, vysledky jsou silne depresivni, tak proc se tim mel nekdo zabyvat.)

34 Robert Buchar Robert Buchar | 28. února 2018 v 22:38 | Reagovat

[32]: No vidis Jiri. Hajek by pozadan to napsat. A kdo ho pozadal? Diensbier. O odkud Diensbier dostal ty instrukce? Z Moskvy.

35 Luis Luis | 1. března 2018 v 0:47 | Reagovat

S komunismen me seznamoval muj otec , ktery byl v oboru jeden z nejpovolanejsich. Probihalo to tak ze se ozral jako dobytek ( pil jen honzu prochazku a v krajni nouzi gruzinak ) a timto aktem se v nem prepnuly osobnosti - proste jak je to u blizencu bezne. Pak zacal svuj monolog a vykladal. Casto se stalo, ze uz mel nalozeno a koukal pri tom na televizi a tam treba mluvil nejaky bolsevicky politik. To pak vybouchnul a podal naprosto vycerpavajici charakteristiku dotycneho, co je to ve skutecnosti zac. . Takze uz v jedenacti letech jsem znal o komunismu vic nez absolvent vumlu a k tomu jeste znalosti jak se veci maji doopravdy.  
nejdulezitejsi bylo pochopit , ze cele to vse je zalozeno na spiritualnim zaklade a ze vlastne komunismus je take nabozenstvi.  Pak uz bylo lehke proniknout do podstaty a dat si dohromady cervenou a modrou.
mame to vsichni na ocich a jen malokdo si to dokaze dat dohromady.  A Robert Buchar to pohromade ma .  Ano, vysledky badani jsou silne depresivni  a  ten kdo to pochopi jako mlady, nikdy nebude chtit mit deti. A vsichni kdo se s komunismem zaserou (odborne receno prijdou pri tom o svou dusi) a  pak si to uvedomi , zacnou nezrizene chlastat.

36 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 1. března 2018 v 2:35 | Reagovat

Ale, kdepak. Špatně jsi to pochopil. Hájek nebyl o nic požádán, ale  pan profesor Patočka. Jen mi sdělil, že  za panem profesorem Patočkou  přišli  lidé z opozice, aby jim  pomohl vyhotovit prohlášení ohledně porušování lidských práv ze strany komunistického režimu v souvislosti s dokumentem z Helsinek. A že pan profesor jim ten text vyhotovil a byl  nazván Chartou 77. Nic víc mi už  mimo svůj domeček pan Hájek neřekl v rámci konspirace. A já jsem na něj netlačí, aby řekl něco více. A potom, neměl jsem důvod  Jiřímu Hájkovi nevěřit. Možná, že i on  v něčem napomáhal, když měl praxi za svého působení jako zástupce v OSN. V jeho domku jsem si všiml, že má odpojen telef. linku. Řekl mi, že je režimu nebezpečný a že všem podobným lidem z opozice StB odpojovala v bytech telefony. Bylo to v době, kdy už jeho syn byl v Norsku. Docela pro mne byl šok, když jsem nevštívil některé byty předních disidentů (Petr Uhl a Anna Šabatová, Němcová a Bendová), že v jejich bytech nedošlo zásluhou StB ku odstřižení telefonních linek. Petr Cibulka mi později potvrdil, že  u spolupracovníků StB nedocházelo k likvidaci telef. aparátů! A že podle toho poznán - kdo měl z disidentů telefon v bytě - kdo fízloval. Musím doma najít článek z Respektu- může jist o 7 roků dozadu-, ve kterém byl udělán rozhovor z důstojníkem StB.  Na jedné strance byla fotka předních Československých a Polských disidentů na setkání pomezí dvou hranic v Krkonoších. Ten estébák v tom rozhovoru mimo jiné řekl. Věděli jsme o tom, že dojde k tomu setkání, ale měli jsme obavu, že se mnoho nedozvíme o čem se tam diskutovalo a na čem se obě strany nakonec usnesly. A byli jsme velmi mile překvapeni, protože všichni účastníci z té momentky za Československou stranu byli naši přední spolupracovníci! Po příjezdu do Prahy nám poté nezávisle na sobě všechno podrobně sdělili! Takže; ta Tvoje zpráva, kterak z hora čtu, byla a je, Roberte, perfektní, objektivní.  A na tom setkání byl i Vašek Havel, Ruml, Anna Šabatová, Uhl,.... Musím najít tu fotku a ten Respekt. Ofotím a pošlu. Já se domnívám, že ten důstojník StB neměl důvod si něco vymýšlet.

37 Drifter Drifter | 1. března 2018 v 4:54 | Reagovat

[33]:Musel jsem se podivat co to znamena "Mimo Misu" ziji mimo CR podstane dele nez Vy, od jara 1968. ale pamatuji si tu dobu, a hlavne politicke komentare z pohledu Zapadu, I tak zvana fakta od vsech moznych autoru politickeho spectra behem poslednich 50 let. Proto je tezke verit ze Andropov, 15 let sef KGB, clovek ktery se vyznamne podilel na potlačení Madarska 1956 a  CSSR v 1968 se snazil o liberalizaci SSSR. Byl spise znamy pro svoji brutalitu k disidentům - špehovat na ně, „frame them“ posílal je do emigrace nebo do věznic, pracovních táborů, a mentalnich ustavu.
Je faktem ze on premistnil Gorbacova do Moskvy a predstavil ho Breznevovi jako mladou generaci kadru. „Něco by se mělo dělat s ekonomikou, ale ne s "ideologií". Byl tehdejsi problem. Andropov to vyřešil jediným způsobem, jako pravy byrokrat. Zřídil ekonomické oddělení v Ústředním výboru. Gorbačov sám tento názor navrhnul už dávno předtím a dokonce dostal Brežněvův souhlas, ale Andropov to uskutecnil, jmenoval Nikolaje Ryjkova, budoucího sovětského premiéra, aby vedl oddělení přímo s Gorbačovem.

Byl to první pokus, po neúspěšných reformách Kosygina, vyvést ekonomiku z rukou "ideologů" a svěřit je do ekonomickych rukou. Ryzhkov a Gorbačov v 1983, sestavili hvězdy budouci Gorbačovovy perestrojky - akademici Aganbegyan, Arbatov, Bogomolov, Zaslavskaya a další jako Abalkin, Belousov, Petrakov.  
Nikolaj Ryzhkov však píše, že to byly jen první pokusy prolomit  "ideologické bariéry“.

Takže všechno, co se Andropovovi podařilo v této oblasti udělat, bylo potlaceni korupce, sovetske mafii a take vyvolat některé byrokratické změny ve vedení ekonomiky, nikoliv vsak reformy v ekonomice jako takové!  Po roce zemrel a Cernenko to vratil do starych koleji Breznevovych stoupencu.
Jak sam Gorbacov naznacil, byl to clanek Henry Kissingera ktery ho presvedcil ze Perestrojka bez Glasnosti nema sanci uspechu. Protoze Military-Industrial complex jako byl SSSR je bez volne komunikace (glasnosti) odsouzen k zaniku. Ukol KGB byl nezmeneny, stale pod vedenim Stalinistu se pokusili na posledni chvili odstranit Gorbacova. S troskou stesti a sympatictejsim vudcem to mohli klidne dokazat. Gorbacov byl popularni hvezda Zapadu, ale doma popularni nebyl, Sovetska prestige se ztracela, tabor Miru se rozpadal a rozpad SSSR byl na obzoru. To nebyl cil KGB!!!
Cim dele clovek zije na zapade, tim vice zacina spolehat na zdroj nezavislych informaci ktere nemaji co ziskat. Jako treba „Library of Congress“.
Samozrejme pane Buchar ze naprosto respektuji Vas nazor, uz jen proto ze kdyby jsme vsichni meli stejny nazor, nebylo by o cem diskutovat.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama