Jak jsme pomocí krajanského časopisu přišli o dvě občanství...

10. září 2018 v 15:29 | Vera Pokorny-Scheufler |  Clanky jinych autoru
Byli jsme v Nizozemí teprve několik měsíců, pracovali a snažili se co nejrychleji přizpůsobit , což přeevším znamenalo naučit se tu velice obtížnou řeč, protože spoléhat se na němčinu a trochu angličtiny není zrovna nejlepší způsob na splynutí s domorodci. Našli jsme si učitele, který nás seznamoval s tou novou řečí. Byli jsme rádi, když jsme po čase mohli komunikovat s okolím a hlavně s kolegy. Asi po třech měsícíh jsme dostali zajímavý dopis od instituce FOVIN, mající na starosti uprchlíky. V dopise mimo jiné psali, že se z iniciativy "starších krajanů", emigrantů z let 1948, připravuje vydávání krajanského časopisu a hledají se dobrovolníci, kteří jsou ochotni spolupracovat na jeho vydávání. Protože jsme zvědaví, rádi píšeme a jsme také vlastně od fochu, okamžitě jsme nabídli pomoc . Netušili jsme, co všechno nás čeká.

Časopis se jmenoval "Okno dokořán", později už jen "Okno". Asi osmičlená redakce se scházela pokaždé u jednoho ze členů a také šéfredaktor se měnil tak, abychom se všichni vystřídali. Všichni jsme psali čánky, sháněli také příspěvky od dalších Čechů v Holandsku a v Německu a nejvíc ze všeho jsme sháněli peníze na to, abychom vůbec mohli nechat časopis vytisknout. Našli jsme naštěstí tiskárničku, která byla ochotna vytisknout nám ten celkem malý náklad.

Ale teď k těm špionážním akcím. Setkání se špiony si většina lidí představuje napínavé, jako ve filmu. To je zásadní omyl. Když se někdo setká se špionem, tak o tom většinou vůbec neví. Protože špion musí být především nenápadný, jinak by toho moc nevyzvěděl. Také si nedává všade suché Martini, jen zamíchat, netřepat, jak to znáte z filmů o Bondovi.

My jsme se v životě setkali se dvěma špiony, o kterých tedy až teď stoprocentně víme, že se tím opravdu zaměstnávali, ba živili. Jeden z nich byl známý hrdinný kapitán Minařík, horlivý pracovník v emigračním hnutí a v radiu Svobodná Evropa. Setkali jsme se s ním jen jednou, na schůzi emigrantů ve Švýcarsku. Ten druhý, který nám nejvíc uškodil, vypadal jako pohůnek od volů, nacpaný do ohavně hnědého obleku. Na jeho obličej se už vůbec nepamatuji. Pan Marák ze Šlapanic. Někdo nás vzájemně představil na schůzce emigrantských novinářů v hotelu Kempinski v Amsterodamu. Marák prý žil v Berlíně, co tam dělal nevím, ale muselo mu to dost vynášet a nezabralo to mnoho času - jezdil pilně po celé Evropě na všechna emigrantská setkání a kamarádil s co největším počtem různých exilových činovníků. V Holandsku byl velkým přítelem právě toho člověka z redakce Okna, který nás později označil za špiony. Opíjeli se spolu, plakali si na hrudi, vyprávěli si, byli zkrátka nerozluční. Přespával při svých návštěvách u něj v jeho pracovně, kde byly veškeré písemnosti týkající se redakce časopisu i jiné činnosti, korespondence , adresy a seznamy předplatitelů Okna. Měl usnadněnou práci.

A jak to bylo s tím naším špiónováním? Začalo to nevinně, jako všechny takové věci. Bylo to na podzim roku 1973 a v Haarlemu byla schůze redakce časopisu Okno, která proběhla docela stejně jako obvykle. Po skončení nás požádal náš hostitel, abychom se ještě chvilku zdrželi, že nám musí sdělit něco důležitého. Prý nám něco musí přečíst. A vytasil se s novinovým výstřižkem z časopisu Signál. Kdosi z tohoto v Praze vojáky vydávaného časopisu, psal v článku o emigrantech v Holandsku. Prý ho nedávno navštívil jeden krajan z Holandska, který často jezdí do staré vlasti a vyprávěl mu znechuceně, jací jsou to hnusní tvorové, ti čeští emigranti, že jich už má dost, jak je v poslední době skrz naskrz poznal, a podobně. V článku bylo především to, čemu se všeobecně říká drby. Tedy tenkrát, nyní je to "bulvár". Kdo s kým, kde a proč, co kdo o kom komu co řekl, atd. Zejména o ženě dotyčného redaktora tam byly soukromé věci z jejího už dost dlouhého života, šťavnaté detaily, které jsme my k našemu údivu vůbec netušili. Nic politického, kupodivu. Něco z toho jsme už také kdesi od někoho slyšeli, většina nám ale byla novinkou.

Všichni se pomalu, ale jistě začali dívat na nás. Každý totiž shodou okolností věděl, že my máme přítele, který je v Holandsku už od roku 1947 a jezdí často do Prahy. Znal skoro všechny ty staré i nové emigranty, které jsme znali i my. A ty iniciály R.P. pod článkem? Pochopitelně manželův bratr a můj švagr, Richard, takto velký komunista. O tom věděli někteří také. Zkrátka, bylo snadné se domnívat, že jsme to byli my, kdo to všechno vyprávěl a on to pak řekl v Praze dál. Tím jsme se snadno a rychle stali špiony. Přijížděli za námi potom domů jednotliví emigrační činovníci, zeptat se proč jsme "to udělali". Když jsme jim důrazně řekli, že jsme neudělali vůbec nic, odjeli, aby pak k našemu údivu roztrubovali : "Přiznali se". Nejvíce troubila postižená dáma, o které tam byly ty drby. Až po dlouhých letech jsme se dozvěděli, že to, co o ní v článku stálo, byla pravda…týkalo se to jejího soukromého života a vůbec ne politiky a my to tehdy nevěděli vůbec, nemohli jsme, protože žila od roku 1968 jako emigrantka ve Švédsku. Připadali jsme si jak v blázinci. Nikdo nám nedal možnost se k tomu nějak vyjádřit, nebo se bránit. Prostě oni VĚDĚLI, že jsme špioni a basta. Bylo to jako v nějaké šílené grotesce. Zbavili nás okamžitě všech funkcí (manželka byla tehdy šéfredaktorkou Okna) a promptně vyloučili ze všech exilových organizací. Soukromně nám někteří "přátelé" volali, že tomu vůbec nevěří, že bychom byli špioni, ale že teda, bohužel…Bylo to dokonale hloupé, ale bylo tomu tak. Vybrali si nejméně inteligentního člověka v redakci a na toho článek zaměřili. Hodili mu udici a on ji spolkl. Mimoto to byl právě on, kdo našemu špiónovi věřil a svěřoval se mu, kamarádovi nejbližšímu a dodal tak sám všechny ty informace…viz výše, ale o tom jsme se dozvěděli až mnohem později. A on také.

Za několik měsíců, to už bylo v roce 1974, se jednoho jarního podvečera u nás ve Weertu objevil úhledný holandský pán s aktovčičkou, představil se nám jako Jan van Dam, úředník BVD (Zahraniční bezpečnostní služba), čili protihráč českých i jiných špionů. Přišel prý si s námi promluvit o tom, zdali nemáme tušení, kdo do ČSSR ty informace dodal a dodává. Ujistil nás, že organizace, pro kterou pracuje, ví, že my žádní špioni nejsme. Abychom se prý nebáli. Ujistili jsme ho, že se vůbec nebojíme, ale že se nám z toho ze všeho dělá nanic. Dále jsme mu sdělili, že nemáme tušení, kdo to mohl být a vůbec, že nemáme také sebemenší chuť někoho obvinit. Mluvili jsme spolu dost dlouho, ale nikam to nevedlo, nijak jsme mu nemohli pomoci. Dal nám své telefonní číslo, abychom ho mohli zavolat, kdybychom mysleli, že mu potřebujeme něco sdělit. Přišel ještě jednou, asi za čtrnáct dnů, to už s lahví vína a s kyticí. Když odcházel, podíval se na mne a velmi vážně řekl: "Paní Pokorná, nevypadáte dobře, vidím, jak se tím vším trápíte a chtěl bych vám proto něco poradit : máte tak krásné povolání, zajistila jste si ve zamestnani v krátké době velmi pěknou posici, nezabývejte se těmi českými emigrantskými záležitostmi, je vás na to škoda. Já mám na BVD na starosti české otázky už skoro třicet let. Znám hodně Čechů, i jejich mentalitu. Mám mezi nimi i přátele. Jsou to dobří a stateční lidé, půjdou si dokonce i lehnout před tanky, aby je zadrželi - ale jakmile začne pršet, tak většina z nich odejde domů. Dokáží se totiž velice rychle přizpůsobit. Všemu".

Až po dlouhé době přišlo vysvětlení. Koncem července roku 1974 nám přišla z Československa poštou tlustá obálka, ze které vypadla malá brožovaná knížečka s názvem "Spolek mrtvých stínů", z vydavatelství Magnet. Jako autor byl uveden jakýsi Petr Bednář. K zásilce byl připojen dopis, tedy jen čtvrtka formátu A4, popsaná podivně vyumělkovaným rukopisem, který nám byl nějak povědomý. V papírech, které docela náhodou zbyly z naší redakční činnosti jsme našli napůl soukromé dopisy, psané stejným rukopisem, adresované právě tomu člověku, který nás ze špionáže obvinil. Začínaly "Milý kamaráde Jožko", a podepsán byl náš dobrý šlapanický rodák, špionek jménem Ervín Marák.

Stejný člověk nám teď tedy poslal tu podivnou publikaci. V připojeném dopise se zmínil o tom, že jsme se kdysi setkali "na schůzce nějaké té exilové organizace" a vyslovil domněnku, že se "nám již jistě také už otevřely oči a že jsme poznali pravou tvář emigrace..a proto že mi posílá svoji knížečku" atd. Ve spisku byla snůška nesmyslných a dost bezcenných informací, především opět klepů z prostředí české a slovenské emigrace, zejména z Německa a také něco z Holandska. Autor, tedy jeho policejní spolupracovníci, namontovali prostoduchou špionážní fabuli do různých záznamů pražského ministerstva vnitra, které si po léta pořizovali za pomoci svých agentů. Mluvilo se tam velmi konkrétně o lidech v exilu, byli jmenováni svými skutečnými jmény. Informace o nich byly ale takové, jaké můžete získat v každé hospodě, kde se scházejí Češi. Drby. Marák také pilně natáčel všechny své telefonní hovory s přáteli na magnetofonový pásek, a jejich z kontextu vytrhané části se teď staly součástí tohoto jeho veledíla. Stejné pásky prý přehrával i ve svých relacích v českém rozhlase. O sobě mluvil jako o rozvědčíkovi, který se "vrátil po splnění úkolu". Udělalo se nám z toho nanic. Zavolali jsme našeho známého pána z BVD a všechno jsme mu to i s tím dopisem poslali. Ani jsme si neudělali kopii, tu jsme dostali až později, z jiného zdroje. Teď už nám tedy bylo jasné, jak to všechno vzniklo a kdo to zavinil. A snad i všem, kteří nás tehdy obvinili.

Jenže opravdové omluvy za všechna nařčení jsme se dočkali jen od jednoho přítele, Slováka, profesora Tibora Grandtnera. A byl to také on, kdo nás později přiměl k tomu, abychom zase začali psát do staronového časopisu Okno, který nakonec vydával jen on, docela sám.

Už jsme nikdy nevstoupili do žádné exilové organizace. Symposia pro krajany, která už přes dvacet let pomáháme připravovat, jsou populárně vědecká, nezabývají se příliš politikou. Jsme sice absolutně a zásadně protikomunističtí, ale jinak mají přednášky pokaždé jiné téma o něčem jinak zajímavém. Je to nadace, ne spolek, a proto nemá členy.

Vraťme se ale ještě nazpět ke špionům, lépe řečeno do znormalizované ČSSR. V roce 1977 tam vyšly "Směrnice o úpravě právních vztahů československé socialistické republiky k občanům,kteří se zdržují v cizině bez povolení československých úřadů, schválené usnesením vlády dne 16. března 1977". Byl to opravdu skvělý tah, namířený proti emigraci, který ještě navíc přinesl Československu značné devisové zisky.

Podle těchto směrnic bylo možno a) vydat cestovní doklad k návratu do ČSSR, nebo b) vydat souhlas k trvalému pobytu v cizině, nebo c) propustit ze státního svazku, nebo d) odejmout československé státní občanství z trestu.

Tím začala ta proslulá éra "upravování vztahů", která zničila dlouholetá přátelství a ukázala charakterové vady a temná zákoutí lidských duší, o kterých člověk neměl vůbec tušení. Ti, kteří před několika lety žádali na západě o politický asyl a téměř v pláči vyprávěli na všemožných úřadech, že byli nuceni odejít z vlasti z politických důvodů a jaké jim tam hrozilo velké nebezpečí, byli náhle schopni požádat ten samý režim, před kterým utekli, o odpuštění. Napsat omluvný dopis presidentu Husákovi, jak se od nich vyžadovalo a zaplatit značnou sumu za poskytnuté vzdělání - a především žít dál tak, jak jim StB nařídilo. Vzít dítě pryč z exilového skautu, vystoupit z exilového Sokola, odhlásit exilový časopis, nekupovat knihy exilových nakladatelství, přestat se stýkat se všemi těmi, kteří byli nějak činní v exilových organizacích, atd. Všechno to rádi udělali, tito "upravenci", velmi ochotně, najednou už jim "doma" žádné nebezpečí nehrozilo a nic jim na komunistickém režimu nevadilo. Většinou to udělali jen proto, aby se v rodné vísce, či jinde, mohli vytahovat svým autem a tím, jak dobře se jim v cizině vede, a v neposlední řadě také tím, že mají cizí pas a mohou tedy kdykoliv zase odjet za hranice. Praví hrdinové, dědicové Jana Palacha.

Než jsme stačili tyto směrnice, které nám z Československa různí známí poslali, jen přečíst, už jsme měli v baráku doporučený dopis od Ministerstva vnitra ČSSR se sdělením, že s námi proběhl soudní proces a že se nám oběma odnímá občanství, Československé i České, z trestu, za poškozování dobrého jména Československa v zahraničí a za to, že se "zdržujeme" v cizině bez povolení a především za tu naši ohavnou, republiku poškozující činnost v exilových organizacích..

A bylo hotovo. Zadarmo. Ale my jsme měli tehdy už dávno nizozemské občanství, nebyli jsme tedy žádní bezdomovci.
Jenže v té vyhlášce byl dodatek, který pravil, že k těm, kteří jsou z trestu zbaveni občanství, nesmí jet nikdo z Československa ani na návštěvu. Maminka chudák déle než pět let psala za pomoci přátel uctivé supliky až k presidentovi republiky, aby jí k nám pustili, že nás chce ještě jednou v životě vidět, než umře. Pustili jí, ale až za šest let.

A my se podívali do té "staré vlasti" až v roce 1990, po sametovém podvodu. Ale to by bylo zase jiné povídání.

Věra a Karel Pokorný-Scheufler

 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Vitezslav. Vitezslav. | E-mail | 10. září 2018 v 15:45 | Reagovat

Minarik ? Josef Laufr si ho nemohl vynachvalit. Vero a Karle Vase clanky primo vychutnavam.Jsem jenom obycejny clovek,dobrovolny emigrant, estebaky oznacen NO a Vase clanky,to je ale poctenicko.

2 Luis Luis | 10. září 2018 v 15:56 | Reagovat

Proto vsude pisu ze jeste dneska je dobre drzet hubu  ohledne toho co se tehdy delalo. Oni si totiz do dneska hrajou na spiony a jen co se to vrati do stara (a ze se to vrati to je bez diskusi) tak to zurocej.
Jinak jsem se dobre pobavil , s trpkym vedomim, jak Vam asi z toho muselo byt.
Jo a clenem emigrantskeho spolku jsem byl dva roky na prani sve manzelky . Skoncilo to nastesti po jedne navsteve ceske restaurace ve Scarborough, kde me zene servirka vynadala do krav, jak si predstavuje objednat palacinku po gulasi.

3 Honza Jezek Honza Jezek | E-mail | 10. září 2018 v 17:29 | Reagovat

Ja jsem utekl v 1981 pres Jugoslavii do USA.
Ze začátku jsem pracoval u firmy vlastněné českým emigrantem. Pracoval tam též česky emigrant který měl doma telefon, ale někdy chodil to veřejné telefonní budky volat (ne, jeho telefon nebyl rozbity). Vždy nám to bylo divné, proč?!

4 Strakonicky Dudak. Strakonicky Dudak. | E-mail | 10. září 2018 v 17:44 | Reagovat

Ja kdyz slysim slovo krajan tak si vzpomenu na Vocilku.

5 Drifter Drifter | 10. září 2018 v 19:31 | Reagovat

A proto rikam "Jdi na ZAPAD mlady muzi"!  KAM? No prece za velkou louzi, kam jinam ?

Taky znam jednoho "Upravence" jsme dodnes kamaradi, utek z nestastneho 3 mesicniho manzelstvi se "Stastne" prodlouzil o padesat let.

6 Rostislav Rostislav | E-mail | 10. září 2018 v 19:32 | Reagovat

A pak prý že utíkaly elity! Takové chování, jaké tu popisujete, moc elitně nevypadá.

7 Karel Benda Karel Benda | 10. září 2018 v 22:02 | Reagovat

vas uz by sem do republiky nikdy nepustil. anebo pustil a hned vas zavrel do kriminalu tam patrite ste zrudy a bestie vytahujete se s holandskem kdyby vedeli jaky ste hajzlove.roskopat vam predele a naboxovat tlamu.nenavidim vas ste banda zradcu hajzlove stejny jako hedvicek a vojenskej zbeh v kanada. ty jeho krave bych dal do gulase jed. tu krajanskou restauraci znam sou to dobri lide nejsou emigranti ja taky nejsem emigrant ale mam tady pribuzny a to sou pekny svine taky emigranti ja se s nima nestykam a jeste s nima zatocim.zatim muze zustat v kanade tak nato budu mit cas. nenavidim nenavidim

8 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 11. září 2018 v 0:28 | Reagovat

Pani Vero,

pokud jeste mate naladu a energii, Vase vypraveni a vzpominky si zaslouzi 'hard-copy.'
Pribeh se spiony StB/KGB je drsny, ale neprekvapuje. Zhodnoceni Cechu Janem van Dam je 'bullseye!' Viz 'Zbabelci' od Skvoreckeho.

Diky za pripominku 'upravy vztahu.' Ve 'CH' to take udelalo dost krajanu. Stalo je to majlant, vsichni jsme po 7-9 letech slusne vydelavali. Platit za 'free' skoly? Placeno z dani!
Tatu i mne by to v zivote nenapadlo, zebrat tu svoloc o odpusteni, lezt jim do zadku, podrobit se. Hell no!
Byť nepratele lidu a statu, nam obcanstvi nevzali, jen nas in absentia odsoudili na 8 let nucenych praci za utek k nepriteli davno pred '77.

Abych nezapomnel. V Bernu jsem se dal do Sokola (prizen po preslici byla vse Junaci), kvuli volejbalu, ac jsem hral zavodne v Nar. lize. Velmi rychle jsem zjistil, ze vsichni funkcionari jsou Rudi dubcekovi byrokrati, poslal jsem je do prd... (where the sun don't shine) a vystoupil.
Diky volysi a hrani na kytaru jsem uz od r. 1971 znal skvelou partu sportovcu a trampu po celem 'CH.' Poradali jsme ruzne turnaje a potlachy, na ktere jezdil z Reichu i Kaja Kryl. Sokol i Skaut  (byt zasluzne) jsou mi proti srsti - piskani povelu na pistalku, ap. Jsem vzdelany divoch a proto jsem doma na Divokem Z. Dcera i ja se kamaradime s Indiany (Navajo, Sioux, Apache, ap.) a jezdime na potlachy (indianske slovo 'potlač', ci pow-wow) k nim a spime vubec vsude pod sirakem. Mezi nimi je skutecna komunalni pohoda, Gemuetlichkeit, bez puncu zavisti a socializmu.

9 Jara Jara | 11. září 2018 v 3:25 | Reagovat

[5]: Pane Drifter mam dojem ze to byla Vase ctena manzelka s kterou jsem se setkal pred letem v Bohemce v Astoorii, vlidna, hnedovlaska strednich vlasu, pomerne stihla, prohodilui jsme par slov, impozantni, sebevedoma zena, sedela ve strdni rade Beer Garden pobliz k baru. Rikala mi., ze za chvili jede do Toronta. Kdyz jste se zminil, ze v Bohemce vase zena byla a ze vse bylo dobre, tak to byla asi ona. Ja jsem pak odjizdel a vratil se az nyni. Optejte se, mluvili jsem par minut.
Zdravim vsechny Vas po dlouhem teplem a prijemnem lete se Sluncem Rostaku.
Pres Americkk Listy, jeste nebavno vydavane cesky v NY, USA  redaktori Petrik a Verunka pry predavali jmena, adresy a podrobne informace predplatitelu do CSSR, za kazdeho pry $35 odmena, dekorovan Vaclavam Havlem za zasluhy? podobne jako z jedne cestovky na Manhattanu. Co pak nekterym nasledovalo se ani neptejte.... smesne a velice ubohe a nizke pro mne. Nemyslete si, v USA na kazdych 2 policajtu v uniforme je asi jeden tajny, vetsinou + agenti s treplou vodou a pak dalsi Bezpectnostni organizace + FEMA  a jejich nove zbudovane koncentralky v USA a Canade, doufame, ze nikdy neprijde k jejimu vyuziti, i kdyz castecne jiz jsou v provozu take pro bezdomiovce a testovani? .... , celkem asi 16 agentur, tak nepejte labuti pisne o Go West Young Man .... Ano byva to Gangstersky Divoky Zapad i v dnesni dobe. Nakonec si prectete knizku od NYC puvodne z Izraele novinare v Cestine vydana jako Vechny jejich lzi;  ale to je umirnenost nad skutecnosti, pravda je mnohem zavazmnejsi a velice dobre cenzurovana a prekroucena.
Poznal jsem nekolik propagatoru z Hlas ASmertiky a Svcobodnen EWvropy, nakonec ubozacci k politovani, vetsinou nemluvici naprostou prvdu, jen jako placenou propagandu???? Znam jejich jmena, vetsinou jiz na Pravde Bozi, meli zivot bez blahobytu a radosti a vetsinou zustali svobodni,  bezdetni, takze nic moc jen k politovani.  ....

10 Vera Pokorny Scheufler Vera Pokorny Scheufler | E-mail | 11. září 2018 v 14:08 | Reagovat

[6]:A KDO TO TADY JAKO KDO PSAL, ŽE UTEKLY ELITY? JA TEDA URČITĚ NE. KDYZ UZ TO NAPISETE, TAK PISTE ADRESNE. KDO SE VAM NEZDA? CO JE SPATNE? CO MELO BYT PODLE VAS JINAK,MIMO KOMUNISTICKY REZIM TEDY...?

11 Luis Luis | 11. září 2018 v 15:16 | Reagovat

[10]: neberte si tady nic osobne. Ta poznamka co se o elitach tady objevila, je na zaklade v cesku zaziteho mineni.  
Pockejte az se do vas naveze Benda.
Vase clanky svedci o vasi vysoke urovni .
To proc byl v cesku komunismus je potreba pochopit z ceske historie. Rekl bych ze se na to zadelalo uz pred Janem Husem.

12 Luis Luis | 11. září 2018 v 15:21 | Reagovat

[7]: tak bez mejdla : ty nejsi emigrant ale prostej kreten , kterej pouze shodou stastnych nahod doposud nenarazil. Jediny co ti v zivote zbejva jsou tva uchylna prani a snad pomoci nich jednou prasknes smejde.

Rosto, mas toho kretena, jen mu pridavas zverejnovanim jeho zblitku sebejistotu.

13 Luis Luis | 11. září 2018 v 15:23 | Reagovat

[4]: ja zase jak slysim slovo krajan tak si vzpmenu na bendu.

14 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 11. září 2018 v 15:36 | Reagovat

[12]: Nechtel bych byt obvinen z cenzurovani, takze pokud to nepresahuje me vlastni hranice slusnosti - tak to nechavam. Potesi te ale urcite fakt, ze vetsinu jeho komentaru i tak stejne mazu - proste nejsou civilizovane.

15 Luis Luis | Web | 11. září 2018 v 15:38 | Reagovat

Petset kilometru na zapad od marockeho pobrezi v Atlantiku lezi ostrov Madeira. A kousek od jeho vychodnich brehu lezi tri neobydlene pisecne ostrovy. Je potreba aby se nekdo podival, co si tam kdo na nich postavil,, protoze skoro vsechny hurikany co zasahuji vychodni pobrezi USA se formuji nad nimi.

16 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 11. září 2018 v 15:40 | Reagovat

A vsiml jsem si PRIME UMERY - cim vice ma emigrant plnou hubu "lasky k vlasti", pripadne vzdy referuje o Cesku jako "doma" - tim vetsi a bezcharakterni dobytek to je. Pokud jsou vyjimky, tak se jim omlouvam. Treba se prihlasi, ja je neznam.

17 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 11. září 2018 v 15:42 | Reagovat

[15]: Nukem?

18 Luis Luis | 11. září 2018 v 15:42 | Reagovat

[14]: v pripade bendy nejde o cenzurovani , ale vykazani toho nizsiho zivocicha kam patri : do nicoty.
Takze Rosto, prosim te vem ho z gruntu. Jak se mu tady prestane darit tak odprejskne opruzovat jinam.

19 Luis Luis | 11. září 2018 v 15:45 | Reagovat

[17]: no koukni na google, na nejaky meteorologicky radar , ona to neni sranda. Ty ostrovy jsou dost velke na to aby se na nich dalo ledacos nainstalovat.

20 Luis Luis | Web | 11. září 2018 v 15:53 | Reagovat

Ted to jde od ostrovu Cabo Verde.
Zase budes mit na Floride pozdvizeni.

21 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 11. září 2018 v 16:16 | Reagovat

Nekdy na podzim 1988, tedy v dobe, kdy v dalekem Ceskoslovensku jeste delnici, rolnici a pracujici inteligence v potu tvare budovali vedecky socialismus pod vedenim KSC, jsem - nic zleho netuse - vesel do budovy posty ve Waterloo, Ontario, Canada, abych si vybral svou postovni schranku. Jakozto spravny vtipalek, byt trosilililinku paranoidni vtipalek, jsem mel tu postovni schranku registrovanu na jmeno T. Jungwirth, kde to T. neznamenalo Tomas, ale "Telegrafista" - podle te postavicky ze Svejka Jungwirtha - tedy Telegrafista "Obes se na semaforu u mostu" Jungwirth. Ve schrance se ovsem skvela obalka adresovana Rostislavu Hedvickovi s razitkem Okresni soud v Prerove. Jak soudruzi ze soudu prisli na to, ze je mne mozno zastihnout pres postovni schranku 31 ve Waterloo a na toto jmeno, jsem nevedel, ovsem tuseni jsem mel. "Zasrani upravenci!" - pronesl jsem hlasite. Co je zac Okresni soud v Prerove, jsem vedel, byl jsem tam souzen dvakrat (podruhe v nepritomnosti) a ve dvore soudu, kde byvala takzvana fizlarna, neboli StB, jsem byl ozbrojenou pesti delnicke tridy vysetrovan dost casto. V obalce ovsem bylo prekvapeni. Sdelovali mi, ze soudruh prezident (Husak, ne Havel) mi udelil milost za me precetne zlociny, za ktere jsem byl radne a v nepritomnosti v CSSR odsouzen, tedy zakon 140/1961 Sb, paragraf 109 Nezakonne opusteni republiky, paragraf 233 Zavleceni deti do ciziny a paragrafy 102, 103 a 112 Snizovani vaznosti republiky v zahranici. Po precteni uredniho dopisu, coz byla asi treti kopie na pruklepovem papire jsem pochopil, ze Husak vyhlasil amnestii a tak jsem dostal milost, o kterou jsem nezadal. Zajimave ovsem bylo, ze amnestie se vztahovala jen na dva (109 a 233) z peti paragrafu, za ktere jsem byl odsouzen a tudiz, pokud bych byl takovy idiot a jel do CSSR, tak bych si musel napred jeste odsedet ten neamnestovany zbytek, neboli "zbytkovy trest". Kdo tohle vymyslel, to musel byt geeenius! Absolutni geeeenius - ten urcite dodnes dela nejméně poradce presidentovi a nebo sedi v Ustavnim soudu CR.

22 Karel Benda Karel Benda | 11. září 2018 v 17:05 | Reagovat

[18]: prestan hajzle neser me ja te muzu znicit.kdyz sem znicil pribuzny tak s tebou uz se vubec nebudu srat.vim ze neplatis dane a poslu na tebe financni urad a imigracku kdovi jestli vubec mas papiry

23 Karel Benda Karel Benda | 11. září 2018 v 17:30 | Reagovat

[16]: podle tebe sem dobytek?ja mam republiku rad a sem vlastenec a sportovec boxeroval sem v okresnim preboru tlamu bych ti nabouchal jeste ted hedvicku.mam rad republiku a nenavidim emigranty a kanadaci me taky serou uz sem jich par nahlasil tady naproti jednomu delali strechu a vom jim zaplatil v hotovosti a to se nesmi.uz sem byl na radnici kvuli tomu tak si to zapsali budou to resit.a hodne aut nezastavuje na stopce pred barakem tak si pisu jejich statni poznavaci znacky a predam to policii.ja taky dodrzuju platne zakony s nikym se nebudu srat.cinani zasrany porad rvou pod voknem

24 Drifter Drifter | 11. září 2018 v 20:25 | Reagovat

[9]:Jaro, ptal jsem se, rekla ze si nevzpomina, ale vse je mozne. Kterym jazykem jste mluvili, treba si jeste vzpomene, rikala ze tam mluvila se spoustu lidi.

"Go WEST" mlady muzi mi nikdy nepripadlo ze by mel nekdo na mysli Socialisticke EU.  Jo, ty vase vysnene "Koncentraky" v US, Kanade a Mexiku jsou jiz preplnene a stavi se nove, pry i s plynovou "Klimatizaci" . No to vite pokrok se neda zastavit. Ale tajne plany imperialistu naznacuji ze je pripravuji na cestu na MARS, tam ma tajny Agent Elon Musk uz celou zakladnu. Proc si myslite se si tam poslal sve osobni sportovni auto "Tesla Roadster" ?

Tak WELCOME BACK Jaro, to si zase pocteme !!!

25 Karel Benda Karel Benda | 11. září 2018 v 22:26 | Reagovat

sem uz nikdy psat nebudu.hledam sponzora.pomuzu vam s uklidem domu nebo budu hlidat deti.muzu s vama bydlet.jenom v domku ne v panelaku.napiste na  cam.cone@seznam.cz

26 Luis Luis | 12. září 2018 v 1:11 | Reagovat

[22]: jen se do toho dej ty dobytku . Rad si s revenue popovidam, urcite je bude zajimat tvoje skutecna podstata. Oni jsou Kanadani dost naivni tak se nedivim , ze te doposud neprokoukli.
A tobe sverit deti ty pedofile ? Jeste by pak ze spani vykrikovaly detajly z tve stranicke lgitimace. A nikdo nepotrebuje si pustit do domu udavace a smiraka, schopneho vyluxovat obsahy supliku a vazicek s drobnymi. A bydlet s takovym vopruzem ? Ty jsi nadobro zesilel.

27 Pani pise velmi pekne Pani pise velmi pekne | 12. září 2018 v 15:02 | Reagovat

ALE  90% problemu v H si pridelali s manzelem oni sami - styk s krajany vzdy prinasi zklamani  a byt v te dobe.... tak naivni, ze soudruzi krajanskou komunitu nesleduji... ach joo ty dobroto...

Ja jsem si vzdy ! drzel tzv krajanskou komunitu od tela na dve delky vidli....  ze zacatku jsem se radeji drzel komunity Polske ... P jsou daleko rovnejsi, mentalita odlisna, komunismus P nenavideli

v tzv ceskych klubech jsem byl za 35 + let - celkove  6x  (z toho 3 x te po 89 roce) naposledy pred 7 lety ( vzdy tak na max 1/2 hodinky)

Pani narika, ale mohla si za to v podstate sama....aneb kdo chce kam, pomozme mu tam... :-(

28 Fidel Fidel | 12. září 2018 v 15:44 | Reagovat

[27]: Jaro co zase blekotas...

29 Luis Luis | 12. září 2018 v 15:44 | Reagovat

[27]: to se vi dneska. Nemejte nikomu za zle, ze v te dobe veril, ze se snad da narod dohromady proti okupaci. A asi to poznani bylo potreba. Dneska uz tomu nikdo neveri.

30 Luis Luis | Web | 12. září 2018 v 16:00 | Reagovat

[24]: a na toto jsi zapomel

31 Luis Luis | 12. září 2018 v 16:05 | Reagovat

[27]: jo a Polaci jsou pekny kurvy. Podrazaci . Delal jsem u polske firmy a s mnoha polaky, to bych mohl vypravet. Co setkani s polakem, to pruser , jakse rika different asshole , the same shit

32 Vera Pokorny Scheufler Vera Pokorny Scheufler | E-mail | 13. září 2018 v 1:01 | Reagovat

[27]:pani vůbec nenarika, to asi nejak spatne ctete. LOiceni skutecnych udalosti není narikani. az na několik výjimek jsme z toho měli zabavu a pouceni. Delat ceksy karajansky casopis bylo z mnoha duvodu hezke a podle ohlasu lidi take dost vdecne. Jisteze se nasi optarni lide, kteří zapreli cokoliv, jen aby nemuseli priznat odkud jsou. Ale takových jsme nastesti poznali malo. Ja jsem si tyhle vzpomínky psala vice-mene pro sebe a  je mi zcela jedno, co si o tom kdo mysli. Jen mne pochopitelne zarazi ta priserna hrubost nekterych lidi.. ale pak si zase reknu, ze měli asi hrozny život a nikdo je nemel a nemá rad.. a je mi jich lito.

33 Ja s P nikdy Ja s P nikdy | 13. září 2018 v 8:58 | Reagovat

[31]: problemy nemel, ovsem zalezi na tom S Kym se stykate...to je jasne....

34 Fidele ty stary alkoholiku Fidele ty stary alkoholiku | 13. září 2018 v 11:03 | Reagovat

[28]:po smrti te budu chodit strasit...

Jara :-D

35 Fidel Fidel | 13. září 2018 v 14:59 | Reagovat

[34]: Jaro ty sibale! Nevykourime dymku miru?

36 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 13. září 2018 v 15:29 | Reagovat

[35]: Vykurte se navzajem, vy dva blbci! Hadate se o picovinach, nepisete k veci a kazite dojem z prijemnych vzpominek.

37 Luis Luis | 13. září 2018 v 23:01 | Reagovat

[36]: no zase kdyby te poslechli, tak ty prijemny vzpominky budou mit, ne ? :-D

38 Vera Pokorny Scheufler Vera Pokorny Scheufler | E-mail | 13. září 2018 v 23:10 | Reagovat

[2Vazeny pane, jak pravi jeden ze sonetu Migelangelovych   Ty vis, ze vim, ze vis, muj mily pane …
Nemyslim, ze bych se ještě mohla neceho obavat. V te zemi zradcu a zbabewlcu neminim zit a to, co se tam deje mne zajima jen na okraji. Je to slepici posada s kdakajicimi jedinci... jen občas kdakaji dobře.. ale uz je pozde. Bude to trvat několik set let, nez se zase dostanou na uroven ostatních lidi. A i pak je nutne se obavat, ze se cely svet bude menit tak rychle, ze to nedostihnou...

39 Vera Pokorny Scheufler Vera Pokorny Scheufler | E-mail | 13. září 2018 v 23:20 | Reagovat

[7]:Je mi Vas lito, pane Bendo. Vase představa světa je podivna a není nadeje, ze byste se ještě nekdy dostal na spravnou cestu mysleni. To, co se domnivate, ze nas trapi, je nam zcela lhostejne. Jen se obavam, ze je lidi Vasi urovne, vašeho druhu mnhem  vic a zde se neprojevuji. Jen snad nekde u piva pronaseji sve konecne soudy o necem, o cem nemaji ani tuseni….

40 Vera Pokorna Vera Pokorna | E-mail | 13. září 2018 v 23:33 | Reagovat

[7]:

[7]: Copak  tomu říká vas psychiatr? Obavam se, ze si s tim nevi rady.

41 Pani bohuzel Pani bohuzel | 13. září 2018 v 23:56 | Reagovat

[32]:vypada to jako narikani (ci  asi ma assumption ? )  i kdyz jste to tak asi nemyslela,  dale to je pouze vase assumption, vznikla na zaklade vasi zkusenosti, ze se jednalo o pouze opatrne lidi , proste nekteri nechteli mit s organizovanou ceskou komunitou nic spolecneho, nic absolutne nic ! Pokud jsem prisel do nove zeme, chci se asimilovat a ne vytvaret ceskou / slovenskou kolonii - gheto. Ve state, kde jsem prebyval,  zilo asi 3000 Cechu a 1000 Slovaku a ve 2  klubech (ceskem / slovenskem) bylo registrovano  max 300 - 350 Cechoslovaku , takze asi tak...  to, ze krajanske kluby byly vzdy pod dohledem "nekoho" za komousu, a ze se donaselo a praskalo  ...to vedelo i male dite ... jinak v porovnani s mnoha emigranty, jste meli velice lehkou emigraci, to je muj pohled (bez jakekoli urazky ) dle toho jak jste to popsala... psana literatura ma tu vyhodu , ze ctenar  si to vysvetli po svem i kdyz to autor myslel trochu jinak, s tim se musite smirit  ... :)

42 *Pani *Pani | 14. září 2018 v 0:03 | Reagovat

[32]:na Hedvickove blogu jdete se svoji  kuzi na buben (to vam nikdo nerekl ?) a  to je to to zde - ted - daleko kultivovanejsi (ale  nudnejsi) nez kdysi byvavalo.

Kdo se boji, nesmi do lesa, jsou tam vlci. ;-)

43 Karel Benda Karel Benda | 14. září 2018 v 20:06 | Reagovat

[40]: co si myslis ty tlusty strasidlo co si hraje na holandanku?si prolezla nemocema a jezdis se do republiky lecit

44 jara jara | 14. září 2018 v 21:56 | Reagovat

[35]: Souhlasim ale ten NEJLEPSI KUBANSKY DOUTNIK MIRU A USMIRENY. Vis byl jsem tam na skok, plativ v Kanadskych$, fury tancu a zmore vidlo primo na gril na plazit. A ty zhave zeny, vbse zakladni jsem mrel male sebou i extra pro darky. Verim, ze i na Kube se vse zmeni k lepsimu a proto je nutne popremyslet o moznem investovanim. Lekarka, mlada tam ma v prepoctu, ajako mTuzexovy v CSWSR kolem $35. Fantazie, US$ byl pro mne 1C$, tedy o 28% vse levnejsi. Samozrejme na EU pas... let z Carribiku.

Jinak po dlouhem 11 tydennim lete rostaku se citim celkem fajn, zvlastni nove poznatky ktere bych nebral drive v uvahu.

45 Vera Pokorny Scheufler Vera Pokorny Scheufler | E-mail | 15. září 2018 v 0:54 | Reagovat

[28]:Pani nenarika, co jste to cetl za nesmysl. Popis situace neni narikani. Ze jsme si s tim sami zacali, to vime take. A nebylo nic lepsiho, nez poznat, s kym tu z tech Cech jsme, co je to zac. To mi verte. V celku jsme s tim meli vic legrace, nez problemu. Vzpominam, jak jene z Cechu, taky panem |spionem|Marakem postizenych mu sel dat po roce 1990 pres hubu. Zjistil si jeho adresu, nekde v Brne a sel k nemu.
V osumelem cinzaku mu otevrel dvere starecek tak sesly a ubohy, ze se obratil na podpatkua odesel….

46 Mikeš Mikeš | 15. září 2018 v 20:26 | Reagovat

stále super. Velmi poučné! A to skutečně museli upravenci napsat pokorný líbesbríf  samotnému Husákovi nebo to je jen zábavný blaf? On snad Husák sbíral poštovní známky nebo byl fakt tak praštěný?
Nevím, kolik museli upravenci zaplatit, Znal jsem děvenku, co vystudovala farmaceutickou fakultu v r.72 a po roce se vdala do ciziny. Státu musela za studium zaplatit 60 tisíc (teda prý). Tehdy to bylo opravdu hodně, ale nějak to naškudlila. Jo, vyplatilo se jí to, dnes je nadprůměrně bohatá (teda pokud ještě žije). Pomohla jí k tomu znalost ruštiny, nějaká nadnárodní  společnost sháněla odborného pracovníka pro práci s Ruskem a to samozřejmě neměl žádný zápaďák šanci.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama